UV: Valat ja vakuutukset

Kuten olemme lukeneet tältäkin sivustolta, poistuu käräjäoikeudesta todistajan vala. Vastaava muutos tulee itse asiassa myös hallinto-oikeuksia koskevaan lakiin, lopullinen päätös tästä tapahtunee huomenna. Mutta missä mennään valojen suhteen yleisemmin?

Kalastuksenvalvojan vala poistui kokonaan kun kalastuslaki uusittiin vuonna 2012.

Tuomarin vala ja vakuutus esitetään oikeusministeriön työryhmän ehdotuksessa yhdistettäväksi yhdeksi neutraaliksi vakuutukseksi.

Virkavalan käyttö on käytännössä vähentynyt, mutta se on edelleen olemassa. Esimerkiksi valtiosihteereistä selviää ketkä vannovat valan ja ketkä antavat vakuutuksen.

Ministereillä on vala ja vakuutus.

Yleisin valoista on ilman muuta sotilasvala. Sitä esitetään säilytettäväksi, mutta puolustusministeriön työryhmän mukaan "asiassa seurataan, millaisia muutoksia tulevaisuudessa mahdollisesti tehdään asetukseen virkavalasta ja virkavakuutuksesta sekä tuomarinvalasta ja tuomarinvakuutuksesta."

Vertailuna Tasavallan presidentti ja Eduskunnan puhemies antavat aina toimensa aloittaessaan neutraalin vakuutuksen. Uusia valan nimellä kulkevia, mutta sisällöltään uskonnollisesti neutraaleja, ovat poliisin ja pelastajan valat.

Lisätietoa: http://www.uskonnonvapaus.fi/hakusanat/vala.html.

Ovatko valat ja vakuutukset kokonaan jäänne, jonka voi poistaa? Jos ei, tuleeko ne korvata kaikille yhteisellä vakuutuksella vai säilyttää nykyinen erottelu? Vai, uutena ideana, tulisiko päinvastoin lisätä esimerkiksi islamilainen vala?

1 kommentti

  • Yrjö Sahama sanoo:

    Uskonnollisen valan poistuminen on omatunnontarkalle kristitylle hyvä uutinen, sillä Jeesushan nimenomaan kieltää vannomisen. Tämän mukaisestihan on jo aiemmin pappisvala korvattu pappislupauksella, joka tosin luonnollisesti annetaan expressis verbis Jumalalle. Myös ministereiltä, valtion virkamiehiltä ja asevelvollisilta on tarpeen vaatia sitova lupaus uskollisuudesta tasavallan perustuslakia ja muita lakeja kohtaan. Lupauksen rikkomisesta tulee olla selkeät ja melko ankaratkin sanktiot.

    Ilmoita asiaton kommentti