Uusin "Pelkkää leipää ja viiniä"

..PELKKÄÄ LEIPÄÄ JA VIINIÄ..”

Tunnustuskirjoissamme sanotaan Ehtoollisen sakramentin yhteydessä (Yksimielisyyden ohje siv. 516-517) , ”Sen (sakramentin) pätevyys ei riipu sakramenttia toimittavan palvelijan tai sen vastaanottajan kelvollisuudesta tai kelvottomuudesta. Edellytyksenä on, että noudatetaan Herran Kristuksen käskyä ja asetusta… Toinen asia on, jos ensin muutetaan Jumalan sana ja säätämys ja tulkitaan se toisin. Niinhän tekevät nykyiset sakramentin viholliset, ja heillä on sitten kyllä pelkkää leipää ja viiniä.” Myöhemmin siv. 527 sanotaan: ”Siunaaminen eli asetussanojen lausuminen ei vielä sinänsä saa sakramenttia aikaan, ellei noudateta koko sitä ehtoollisen toimittamisen järjestystä, jonka Kristus on säätänyt. ”

Ydinkohtahan koko ehtoollisopissamme on se että sakramentti syntyy kun asetussanat lausutaan Kristuksen suulla ja valtuutuksella. Näin mm. Tom G.A. Hardt” ”Kun pyhät sanat lausutaan Kristuksen persoonassa, kyseessä ei ole tyhjä fraasi. Sakramenttia toimittava pappi ottaa suuhunsa Jumalan oman luomissanan ja niin toteuttaa messun ihmeen. Konsekraation suorittaja toimii Kristuksen valtuuttamana, ”hänen persoonassaan” .

Kirkkomme tämän päivän messukäytäntöön, uuden virkajärjestyksen mukaisesti, on kysyttävä; Saavatko ”naispapin” toimittamassa messussa seurakuntalaiset “PELKKÄÄ LEIPÄÄ JA VIINIÄ”?

Valitettavasti vastaus on myönteinen. “PELKKÄÄ LEIPÄÄ JA VIINIÄ”. Vaikka uuden virkajärjestyksen nainen aivan oikein ja tarkasti suorittaa konsekraation, häneltä puuttuu tärkein; Kristuksen säätämys ja valtuutus. Asetussanoissa ei kuulu Kristuksen ääni. Saarnavirasta joka hoitaa sakramentit: ” Pyhä Henki on tässä kohden erottanut vaimot, lapset ja oppimattomat ihmiset, ja valitsee ainoastaan kykeneviä mieshenkilöitä tähän virkaan jne” Luther. Raamatun mukaan Pyhä Henki poistuu tottelemattomista. ” Herran Henki siirtyi pois Saulista. ” 1 Sam 16,14 Pyhä Henki annetaan niille jotka ovat kuuliaisia Hänelle.”Me olemme kaiken tämän todistajat – samoin Pyhä Henki, jonka Jumala on antanut niille jotka häntä tottelevat.” Apt 5,32

Ehtoollisen toimittamiseen liittyvässä “epikleesirukouksessa” pyydämme avuksi Pyhää Henkeä ,että ehtoollinen voitaisiin ottaa vastaan uskossa. “Lähetä Pyhä Henkesi siunaamaan meitä,että ottaisimme uskossa vastaan Poikasi ruumiin ja veren,jonka hän on antanut puolestamme.” Kristillisen uskomme mukaisesti Pyhä Henki ei toimi Sanalle tottelemattomissa epäuskoisissa. Naispastorin toimittamassa ehtoollisessa on kyse tilanteesta, jossa yhtä Kristuksen käskyä noudatetaan (“ottakaa ja syökää”) toista samanaikaisesti rikkoen (“Tämä,minkä teille julistan,on Herran käsky”). Tämä synnyttää mahdottoman ristiriita tilanteen. Kristusta samanaikaisesti seurataan ja ei-seurata. Raamattu ilmoittaa selvästi, että Sana “joko on,on tai sitten ei,ei ,mitä siihen lisätään on pahasta.”

Uskonpuhdistaja Luther on selittänyt:” Oikein jaetun ehtoollisen tulee olla “demonstratio” eli havainnollinen tapahtuma Jeesuksen asettamasta oikeasta ehtoollisen vietosta. Kuta lähempänä ehtoollisen viettomme on Kristuksen ensimmäistä ehtoollista,sitä parempi se epäilemättä on, ja kuta kauempana siitä,sitä vaarallisempi.”

Mielestäni on selviö jos ja kun tulee epävarmuutta siitä, onko naispapin toimittama ehtoollinen oikein vai väärin, (donatolaisyytös on torjuttu) niin tällöin muistamme Lutheria: “Epävarma sakramentti ei ole lainkaan sakramentti.” Siksi, kun ehtoollista ei hoideta “Kristuksen käskyn ja asetuksen mukaisesti”, ei kenenkään kristityn tule osallistua “epävarmaan sakramenttiin”.

Pitäytyminen apostolisessa opetuksessa on leivänmurtamisen edellytys.Me pelastumme vain evankeliumin kautta. Paavali kirjoittaa: “Te pelastutte, jos pidätte siitä kiinni semmoisena,kuin minä sen teille julistin.” 1. Kor. 15:2

Pyhä Henki johtaa meidät totuuteen ja vapauteen. Jeesus sanoo:“ Jos te pysytte minun sanassani, niin te totisesti olette minun opetuslapsiani;ja te tulette tuntemaan totuuden ja totuus tekee teidät vapaiksi.” Jh.8:30-31.

Jukka Teininen Forssan Ev.lut.seurakunnan jäsen.

Kirjoittaja

Jukka Teininen

Saarnaaja (eläk.) Hengellinen työ Forssan Ev.lut. Srk Kirkkokuoro 1966 - 1978 Lähetyssihteeri 1975-1998 Forssan ev.lut. Srk oto Lähetystyön kannatusrenkaan ja Forssan Kristillisen Työväenyhdistyksen perustamiset 1996 Kirkon saarnalupa 1978-1995 .Piispa Kortekankaan peruutus 02.08.1995 Seppo Suokunnaksen ”tarpeettomuuslausunnon”avulla.(haamukirjoittaja) SLEY:n saarnalupa 1987 Seppo Suokunnaksen tekemä ”hyllytyspäätös” 08.05.1996 Taloudellinen tappio kirjoista 2.500 mk SRK-mestarin sijainen 1.8.1978-31.03.1985 Forssa ev.lut. Suomen Kristillisen Työväen liitto  oto saarnaaja 1979- Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys piirisihteeri 1990-eläkkeelle 1.2.1995 - Concordia r.y yhdyshenkilö 1995- Luther-säätiön perustamisasiakirja säädekirja 27.10.1999 Perustajajäsen. Luther säätiö , toimintavaltuutettu 2001-? Kirkkovaltuuston jäsen 1979-1982 Seurakuntaneuvoston jäsen 1983-1986 , 1995-1998

Kirjoittajan luetuimmat blogit