Uusi kirkkovuosi uuden alku – Kristus tulee keskellemme

Lähetystyö on Jumalan valtakunnan tuloa keskuuteemme. Se tavoitteena on kaikkien kansojen saaminen kirkon yhteyteen. Koko maailman on tehtävä Jumalan pyhittämäksi Jumalan kansaksi.

Sunnuntai 02.12.2018
1. adventtisunnuntai
Kuninkaasi tulee nöyränä
1. lukukappale: Jes. 62:10-12

Vanhastaan kirkkovuosi alkoi syyskuun alussa. Silloin neljäs sunnuntai ennen joulua kertoi, että oikeata joulun valmsitelua on antaa Jeesuksen tulla keskellemme. Kun hän saa olla meidän Herramme ja juhlan keskipiste, niin silloin meillä on oikea joulu. Jumala saa kiitoksen ja kunnian Jeesuksen syntymän kunnioittamisen juhlassa.

Kirkkovuoden alku

Noin puolen vuosituhatta sitten kirkkovuoden alku siirtyi nykyiselle paikalleen. Tämän mukana myös pyhäpäivän sanoma sai näköalan koko kirkkovuoden sisällön esille tuomiseen. Kirkkovuotta vietetään siksi, että kaikille uskon hoitamisen kannalta keskeisille aiheille löydetään sunnuntai, jolloin siitä puhutaan. Koko pelastushistoria kertautuu jokaisen kirkkovuoden aikana. Kerromme Jeesuksen tulosta maailmaan, hänen työstään maailmassa, hänen kärsimisestään, kuolemastaan, ylösnousemuksestaan, taivaaseen astumisestaan, Isän oikealla istumisesta ja vieläpä hänen paluustaan täydessä kunniassaan. Esille tuodaan myös Pyhän Hengen työ keskuudessamme aina ajasta ikuisuuteen asti.

Jesajan kirjan sanoin voimme riemuiten kertoa siitä, että Jeesuksen täytetyn pelastustyön palkka ja ansio ojennetaan meille ylenpalttisen runsaana:

”Hän kuljettaa mukanaan työnsä palkkaa,
johdattaa niitä, jotka on omikseen hankkinut.”

Ensimmäinen adventtisunnuntai avaa kirkkovuoden juhlavasti, kun toivotamme Jeesuksen tervetulleeksi keskuuteemme.

Adventti

Adventti kertoo Kristuksen tulosta keskuuteemme. Hänen tuloansa valotetaan kolmeltakin eri näkökannalta.

Joulu kertoo Jeesuksen ensimmäisestä tulosta keskuuteemme, kun hän syntyi Beetlehemissä. Adventti on joulun aikaan valmistautumista.

Jeesus tulee luoksemme jokaisessa messussa ja hän osallistuu kaikkiin kristikunnan pyhiin kokoontumisiin. Tämänkin näkökulma on merkittävä, koska kristittyinä me joka päivä elämme Jumalan turvissa. Olemme hänen käsivarsiensa kannattamia ja kuljemme hänen rakkautensa varassa.

Kerran Jeesus tulee takaisin kunniassaan. Silloin kaikki kansat saavat nähdä hänet yhdellä kertaa. Niin kuin salama leimahtaa idästä länteen niin on hänen takaisin tulonsa hetki kaikkien nähtävänä.

Kaikki nämä kolme eri näkökulmaa sisältyvät adventin sanomaan, että Jeesus tulee luoksemme.

Jesajan kirja sanoo tästä:

”Katso, sinun pelastajasi saapuu.”

Jumalan hyvyyden sanoma kuuluu koko maailmalle

Pyhä Henki käyttää kirkkoa työnsä välineenä. Pyhässä kasteessa hän liittää meidät Jumalan kansan yhteyteen. Herran pyhässä ehtoollisessa hän ruokkii meitä iankaikkisuuden lääkkeellä. Jumalan sanan saarnassa hän kutsuu meitä ja opettaa elämään uskossa, toivossa ja rakkaudessa. Kaikille kansoille, Koko maailmalle kuuluu sanoma Herramme pelastustyöstä.

Jeesuksen lunastustyö koskee kaikkia ihmisiä, jokaista kulttuuria ja maailman kolkkaa. Tavoitteena ei ole vain joku harva ihminen jossakin siellä täällä, vaan jokaisen kansan voittaminen kokonaisina kansoina.

Jumala pyhittää ihmisiä kansoina, jotka kunnioittavat Jumalaa. Kirkon avaruus ja pelastuksen laaja-alaisuus kuuluvat Jumalan sanan olemukseen. Kasteen kautta Jumalan yhteyteen otettu kansa on se tavoite, josta Jesajan kirjan sanat muistuttavat:

”Heitä kutsutaan nimellä Pyhä kansa,
Herran lunastamat.”

Koska lunastus on täytetty koko maailman laajuisesti, niin tämä on myös tehtävä tiettäväksi jokaiselle ihmiselle kaikkialla maalimassa aina viimeistä maailman kolkkaa myöten, kuten Jesaja sanoo:

”Kohottakaa lippu merkiksi kansoille!
Maailman ääriin saakka.”

Matias Roto
Matias Rotohttp://www.roto.nu
Eläkkeellä oleva rovasti. Entinen Kamerunin lähetti. Sotainvalidien veljespappi Kanta-Hämeessä. Vuoden somerolainen 2012. Kepun Varsinais-Suomen piirin kirkollisasiain toimikunnan puheenjohtaja. Puoliso prinsessa Colette on Someron seurakunnan kirkkovaltuutettu. Fb Tauno Matias Roto Puh 040 - 356 06 25