Uskonnonvapaus on ihmisoikeus, joka ei toteudu Jehovan todistajien keskuudessa

 

Jehovan todistajien sisäinen oikeusjärjestelmä ja sen langettamat karttamisrangaistukset ovat taas ajankohtaisia. Uskontojen uhrien tuki UUT ry:n edustajat tapaavat tähän liittyen oikeusministeri Anna-Maja Henrikssonin 2.7. Entiset Jehovan todistajat järjestävät mielenosoitukseen 28.6. Jehovan todistajien suurimman vuotuisen kokoontumisen ulkopuolella Helsingissä. Kertaan tässä blogissa tähänastisia tapahtumia ja kerron miten Jehovan todistajien edustajat jatkavat harhaanjohtavien tietojen antamista karttamisesta.

Helsingin sanomien kuukausiliite julkaisi toukokuussa ansiokkaan Anu Nousiaisen kirjoittaman artikkelin Jehovan todistajien sisäisestä oikeusjärjestelmästä ja entisten jäsenten karttamisesta. Samaan aikaan Uskontojen uhrien tuki julkaisi kaksi selvitystyötä samasta aiheesta. Nämä saivat runsaasti huomiota mediassa. Tämän seurauksena oikeusministeri Anna-Maja Henriksson ja sisäministeri Päivi Räsänen tapasivat Jehovan todistajien johtohenkilöitä.

Ministeriöt selvittävät nyt rikkooko Jehovan todistajien toiminta lakeja. Uskonnonvapauslain mukaan Suomessa toimivan rekisteröidyn uskonnollisen ”yhdyskunnan tulee toteuttaa tarkoitustaan perus- ja ihmisoikeuksia kunnioittaen” (Uskonnonvapauslaki 2. luku § 7).

Uskonnonvapaus on ihmisoikeus, joka ei toteudu Jehovan todistajien keskuudessa, koska yhteisöstä eroaminen johtaa aina vakavaan rangaistukseen, karttamiseen. Jehovan todistajien sisäinen oikeusjärjestelmä pitää huolen siitä, että yhteisöstä eronnutta tai erotettua kartetaan. Jos joku Jehovan todistaja ei karta yhteisön entistä jäsentä, häntä voidaan rangaista tästä karttamisrangaistuksella. Ulkopuolisen on vaikea kuvitella tätä orwellmaista maailmaa missä ihmisen täytyy pelätä ankaraa rangaistusta, jos joku näkee sinut kartetun henkilön seurassa.

Karttamisrangaistus on ankara, koska Jehovan todistajilla on usein huomattavan paljon ystäviä, sukulaisia ja omaisia, jotka ovat Jehovan todistajia. Yhteisöstä eroaminen johtaa siksi monien kohdalla kaikkien läheisten ihmissuhteiden katkeamiseen. Karttamisrangaistus on elinikäinen, mutta kartettu voi anoa pääsyä takaisin seurakuntaan. Monet palaavatkin, mutta uskonnonvapaus ei toteudu: ihmiset eivät voi vapaasti valita ovatko he Jehovan todistajia vai eivät kun väärästä valinnasta rangaistaan.

Jehovan todistajien johtohenkilöt ovat antaneet julkisuuteen hyvin harhaanjohtavaa tietoa karttamisesta. Esimerkkejä olisi tarjota useita, mutta mainitsen tässä kaksi. Jehovan todistajien viralliset nettisivut sisältävät usein kysytyn kysymyksen: karttavatko Jehovan todistajat entisiä jäseniään? Käyn alla läpi Jehovan todistajien nettisivuilla esitetyn vastauksen.

Näyttökuva 2014-6-27 kello 13.52.58

Vastauksen ensimmäinen kappale on tämä:

Me emme karta niitä, jotka on kastettu Jehovan todistajiksi mutta jotka ovat lakanneet kertomasta hyvää uutista toisille tai ehkä jopa ajautuneet pois todistajien yhteydestä. Päinvastoin haluamme auttaa heitä ja yrittää saada heidät jälleen kiinnostumaan hengellisistä asioista.

Ongelma tässä kappaleessa on se, että se ei vastaa esitettyyn kysymykseen vaan ohjaa sivupoluille. Kysymys koski entisiä jäseniä, mutta tässä vastauksessa ei puhuta entisistä jäsenistä vaan nykyisistä jäsenistä, jotka eivät ole aktiivisia Jehovan todistajien toiminnassa.

Toinen kappale:

Jos joku tekee vakavaa syntiä, häntä ei automaattisesti eroteta. Toisaalta jos kastettu todistaja toimii toistuvasti vastoin Raamatun moraalinormeja eikä osoita katumusta, hänet erotetaan seurakunnasta. Raamatun ohje on selvä: ”Poistakaa paha ihminen keskuudestanne.” (1. Korinttilaisille 5:13.)

Tässä puhutaan erottamisesta, mutta vieläkään ei vastata kysymykseen kartetaanko erotettua. Lisäksi entiseksi jäseneksi voi päätyä myös siten, että itse eroaa Jehovan todistajista, mutta tästä ei puhuta mitään. Mainittakoon, että Jehovan todistajien mukaan itse eronnutta pitää karttaa aivan samoin kuin erotettua.

Kolmas kappale:

Entä jos mies erotetaan, mutta hänen vaimonsa ja lapsensa ovat edelleen Jehovan todistajia? Heidän uskonnolliset siteensä muuttuvat mutta verisiteet eivät. Aviosuhde ja normaali kanssakäyminen perheenä jatkuu, ja perheenjäsenten välinen kiintymys säilyy.

Jehovan todistajien sääntöjen mukaan saman katon alla asuvien perheenjäsenten ei tarvitse karttaa toisiaan silloin kun perheenjäsen erotetaan seurakunnasta. Mutta tämäkään ei vielä vastaa kysymykseen kartetaanko entistä jäsentä muissa tapauksissa kuin silloin kun kyse on samassa taloudessa elävästä perheenjäsenestä.

Neljäs kappale:

Erotetut voivat käydä kokouksissamme. Halutessaan he voivat myös saada hengellistä apua seurakunnan vanhimmilta. Tavoitteena on auttaa heitä tulemaan jälleen Jehovan todistajiksi. Ne erotetut, jotka hylkäävät sopimattoman käytöksen ja ilmaisevat aitoa halua elää Raamatun normien mukaan, ovat aina tervetulleita takaisin seurakuntaan.

Tähän tämä teksti loppuu. Erotetut ovat siis tervetulleita takaisin seurakuntaan. Mutta vieläkään ei kerrota kartetaanko heitä. Koko teksti ei anna vastausta esitettyyn kysymykseen ja se on hyvin välttelevä ja harhaanjohtava. Miksiköhän selkeään kysymykseen ei voi antaa rehellistä vastausta?

Luulen sen johtuvan siitä, että Jehovan todistajat häpeävät omaa käytöstään. Lisäksi Jehovan todistajat kuvaavat omassa kirjallisuudessaan sitä miten heidän mielestään on oikein harhauttaa ainoan tosi uskonnon vastustajia. Ja niitä vastustajiahan riittää. Jehovan todistajien oppien mukaan koko maailma on Paholaisen vallassa.

Rehellinen vastaus esitettyyn kysymykseen olisi, että Jehovan todistajat vaativat rangaistusten uhalla lähimpiä omaisia kuten aikuisia lapsia, vanhempia, sisaruksia tai isovanhempia karttamaan entistä jäsentä. Tämä on kerrottu yksityiskohtaisesti Jehovan todistajien omissa julkaisuissa.

Esimerkiksi Jehovan todistajien järjestön toimintaa opastava julkaisu Järjestetyt tekemään Jehovan tahto (2005) sanoo sivulla 155: ”Kun katumaton väärintekijä on tarpeen erottaa seurakunnasta, esitetään lyhyt, yksinkertainen ilmoitus: ”[Henkilön nimi] ei ole enää Jehovan todistaja.” Mitään selityksiä ei tarvita. Uskolliset seurakunnan jäsenet tajuavat ilmoituksesta, että heidän on lakattava seurustelemasta hänen kanssaan. — siihen, joka eroaa luopumalla uskostaan ja hylkäämällä harkitusti Jehovan palvonnan, suhtaudutaan samalla tavalla kuin erotettuun. Seurakunnalle tehdään lyhyt ilmoitus: [Henkilön nimi] ei enää ole Jehovan todistaja”.

Kerron vielä toisen esimerkin harhaanjohtavan tiedon esittämisestä karttamiseen liittyen. Tällä videolla Jehovan todistajien tiedottaja Veikko Leinonen kertoo ensin A-studion haastattelussa ettei Jehovan todistajista eronnutta karteta ja sitten lukee Jehovan todistajien kirjallisuudesta miten Jehovan todistajista eronneita kartetaan.

Vuoteen 1981 asti Jehovan todistajista saattoi erota ilman rangaistusta. Mutta nyt jo 33 vuoden ajan Jehovan todistajilla ei ole ollut uskonnonvapautta, koska yhteisöstä ei ole mitään kunniallista ulospääsytietä vaan yhteisöstä eroaminen johtaa aina vakavaan rangaistukseen. Jehovan todistajista eroamista ja erottamista tapahtuu paljon. Maailmanlaajuisesti Jehovan todistajista erotetaan vuosittain arviolta 70 000 ihmistä. Kymmenet tuhannet muut eroavat itse. Yli 100 000 ihmistä kokee vuosittain kartetuksi tulemisen. Suomi voisi olla ensimmäinen maa maailmassa, jossa tähän toimintaan puututaan. Se lähettäisi viestin Jehovan todistajien johtajille Yhdysvalloissa ettei ihmisiä saa kohdella näin.

    • Miksi Namibian luterilainen kirkko ei kirjoittaisi ja julkaisisi omaa katekismustansa? Sen voisi sitten kääntää suomeksikin.

    • Martti Pentin kommenttiin liittyvä oma kokemukseni viime vuodelta Thaimaasta. Minua pyydettiin opettamaan muutama tunti oppiainetta ”Theological English” muutamalle luterilaisen kirkon työntekijälle.

      Käytin opettaessani sanastoa suomalaisen katekismuksen englanninkielisestä käännöksestä. Ehdimme käsitellä vain ensimmäisen luvun, koska käsittelimme paljon esim eroja thelogy- theological-theologican etc, Paikallinen kieli eroaa englannista jo perusteissaan, joten jo yhdessä tiiviissä lauseessa löytyi polkuja eteenpäin.

      Yksi ryhmästä oli entinen Thaimaan piispa, joka oli saanut tuon kirjan Suomessa vieraillessaan, mutta ei ollut sitä paljonkaan lueskellut. Nyt hän huomasi, miten kirjan suppea täsmällinen kieli auttoi asioiden ymmärtämistä. Hänen ensimmäinen reaktionsa oli se, että kirjanhan voisi vaikka kääntää thaiksi. Heti perään tuli ajatus tuottaa itsekin jotain vastaavaa. Voi siis olla, että tällaisen kirjat toimivat myös virikkeinä tarjoamalla uusia näkökulmia. ja lähtökohtia.