Tuuli puhaltaa..

Tuuli puhaltaa ja sinä kuulet sen huminan. Olin aikoinaan Pansion sotasatamassa satamamestarina useita vuosia. Vastuulleni kuului lukuisan venekaluston hyvinvointi. Suuremmat laivat pitivät huolta itsestään ja siellä oli riittävä henkilöstö koko ajan paikalla. Kun kuulin iltaisinkin tuleen huminan yltyvän, niin jotenkin vastuuntunto ajoi ihan käymään paikanpäällä katsomassa, ettei aamulla tarvitsisi tehdä laajoja selityksiä mitä ja miksi tapahtui. Armeija on siitä hyvä paikka, että aina löytyy syyllinen, kun jotain tapahtuu. Ja siihen on hyvä ja kaikenkattava sanamuoto: Virkavelvollisuuden rikkominen tai laiminlyönti. Virkamiehellä on siis velvollisuus toimia oikein osasipa tai ei. Minä olen rikkonut virkavelvollisuuteni ja vastannut siitä sotaoikeudessa. Otin vastaan toimen, jota en kyennyt virkavelvollisuuden mukaisesti hoitamaan.

Minä olen vähän miettinyt kristikunnan tilannetta. Onko meillä kaikilla julistajilla tunto siitä virkavelvollisuudesta, joka meillä on Jumalan edessä? Jos elämme ja julistamme harhaisina omia ajatuksiamme, emme ehkä koskaan joudu maanpäällä oikeudessa vastaamaan siitä. Siksi minä olen alkanut vakavasti ajatella, miten uskallan mennä Herrani eteen tilinpäätöstä tekemään, josta en saa uutta nmahdollisuutta.

Jos ajattelemme Pyhän Hengen toimintaa ja tuulen puhallusta, johon Jeesus vertasi, miten me sitten selviämme sen arvioinnista. Yksi sanoo yhtä ja toinen toista. Joku sanoo, että oikea tapa on istua hiljaa puhumatta mitään ja Pyhä Henki tulee ja kohtaa, jos haluaa. Joku ajattelee, että voiman osoitus on huutoa, suoraa huutoa! Joskus käy niin, että puhuja hurmioituu ja kuulijat ihmettelevät, että mikä sille nyt tuli.

Joku ajattelee, että on Jumalan suosiota, kun kaikki ovat rikkaita ja terveitä. Toinen on sitä mieltä, että elämän surkeuteni varmaan avaa taivaan oven minulle ensimmäisenä. Joku julistaja luonnehtikin asiaa niin, että varmaan tämä on Jumalan tahto,kun kaikki sujuu niin hyvin. Toinen sanoo, että saatana yrittää estää Jumalan tahtoa, kun kaikki takkuaa niin perusteellisesti. Mistä me sitten tiedämme Jumalan tahdon ja mikä se on? Ehkä se on niin, että useammin meidän elämässämme tapahtuu meidän oma tahtomme kuin Jumalan tahto. Koska ainoa mistä raamattu antaa takuun: Usko Herraan Jeesukseen niin sinä pelastut ja sitten on luvattu kaikki mitä elämään ja jumalisuuteen tarvitaan.

 1. Lainasit tuossa yhtä minulle rakkainta Raamatun kirjettä Pietarilta:

  ”Simeon Pietari, Jeesuksen Kristuksen palvelija ja apostoli, niille, jotka ovat saaneet yhtä kalliin uskon kuin mekin meidän Jumalamme ja Vapahtajan Jeesuksen Kristuksen vanhurskaudessa.
  Armo ja rauha lisääntyköön teille Jumalan ja meidän Herramme Jeesuksen tuntemisen kautta.
  Koska hänen jumalallinen voimansa on lahjoittanut meille kaiken, mikä elämään ja jumalisuuteen tarvitaan, hänen tuntemisensa kautta, joka on kutsunut meidät kirkkaudellaan ja täydellisyydellään, joiden kautta hän on lahjoittanut meille kalliit ja mitä suurimmat lupaukset, että te niiden kautta tulisitte jumalallisesta luonnosta osallisiksi ja pelastuisitte siitä turmeluksesta, joka maailmassa himojen tähden vallitsee, niin pyrkikää juuri sentähden kaikella ahkeruudella osoittamaan uskossanne avuja, avuissa ymmärtäväisyyttä, ymmärtäväisyydessä itsenne hillitsemistä, itsenne hillitsemisessä kärsivällisyyttä, kärsivällisyydessä jumalisuutta,
  jumalisuudessa veljellistä rakkautta, veljellisessä rakkaudessa yhteistä rakkautta.

  Sillä jos teillä on nämä ja ne yhä enenevät, niin ne eivät salli teidän olla toimettomia eikä hedelmättömiä meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen tunkemisessa.” 2.Piet.1:1-8

  Kun rukoilemme: ”Tapahtukoon Sinun tahtosi” niin anomme, että Jumalan hyvä tahto tapahtuisi myös meidän kohdalla, niin ettemme, enää puhuisi omiamme ja suosittelisi itseämme muille, vaan että Jumalan Sana saisi meissä kaiken vallan ja voiman.

  Herra, ole meille Armollinen, ettei kukaan, joka sinua etsii, joutuisi eksyksiin meidän puheiden tai kirjoitusten tähden, niin että Sinä yksin lohduttaisit meitä kaikkia Sanasi jälkeen. Tuuli puhaltaa missä tahtoo ja me kuulemme sen äänen…

Lahtinen Lauri
Lahtinen Laurihttps://laurileevi.wordpress.com/,%20Lauri%20Leevi%20Mikael%20Lahtinen%20youtube.com
Olen eläkkeellä sotilasammatista. Vanhemmiten ovat hengelliset asiat tulleet tärkeiksi. Olen tuottanut päivänsanakirjan: Muruja Herran pöydästä. Agape-kodin pastorina tuotan joka torstai klo 12.00 noin puolentunnin live-lähetyksen, Kun corona esti kokoontumisen...Olen jatkanut torstai juttuja otsikolla. Torstaihartaus.