Pitäytykäämme luotettavaan Jumalan sanaan

Raamatun tekstien lukua messussa 21.5.2006 Kamerunissa.

Totuudessa pysymisen sunnuntaina on kaksikin vaihtoehtoa ensimmäiseksi lukukappaleeksi.
Käsittelen niistä ensimmäistä. Suomalainen tutkimus on vanhastaan paneutunut Mooseksen jäähyväispuheeseen. Jo itsenäisyytemme alkuaikoina ensimmäisen anoppini naapuri Antti Filemon Puukko oli syvästi tutkinut Viidettä Mooseksen kirjaa.

Sunnuntai 11.08.2019
9. sunnuntai helluntaista
Totuus ja harha
1. lukukappale: 5. Moos. 13:1-5 tai Job 28:7-15, 23-28

Viimeisten vuosikymmenien aikana Raamatun tutkimus on ulottautunut moneen eri haaraan. Yhä uusia näkökulmia on tuotu esiin. Jokaisella näillä on oma sanottavansa maailman eniten luetun kirjan sisällöstä ja vaikutuksesta aikamme maailmassa.

Raamattu on sekä historiallinen että meidän aikamme kirja. Se on kokoelma mitä erilaisimpia kirjallisuuden lajeja ja sen opetukset ovat hyvin monitahoiset.

Raamatun tärkein käyttö on jumalanpalveluksen kirjana. Messussa ja erilaisissa muissa hartauksissa se on Jumalan käytössä oleva kirja. Pyhä Henki vaikuttaa sanan ja sakramenttien välityksellä.

Jumalan sana on armoväline

Jeesus Kristus on pelastanut meidät. Hänen armotyönsä ulottuu kaikkialle maailmaan, koko ihmiskunnalle. Tämän pelastuksen Pyhä Henki jakaa meille kutsuen ja vaikuttaen uskon meidän sydämiimme sekä vahvistamalla meitä kestämään uskollisina evankeliumille aina iankaikkiseen elämään asti.

Jumalan sana on tässä työssä keskeisessä asemassa. Usko tulee kuulemisesta ja siksi Jumala saarnauttaa sanansa pyhässä, yhteisessä eli maailmanlaajuisessa ja apostolisessa kirkosamme.

Pyhä saarnattu sana, uskollinen Raamatun julistus vaikuttaa, saa aikaan sen mitä varten se on tuotu julki. Jumalan rakkaus kirkastuu kuulijalle.

Mooses sanoi: ”Noudattakaa tarkoin kaikkia niitä käskyjä, jotka minä annan teille. Älkää lisätkö niihin mitään älkääkä poistako niistä mitään."

Valitettavasti toisinaan esiintyy henkilöitä, jotka vaikuttavat tehokkailta ja toimellisilta, mutta saattavatkin huokutella ihmisiä Jumalan sanasta poispäin. Tällainen ei ole hyväksi.

Varokaa harhaan viettelijöitä

Oikealle tielle johdattaminen vie elämää eteenpäin. Sen sijaan harhateille johtaminen tekee elämän hankalaksi ja tuottaa tuhoa kirkon yhteiseen iloon. Milloin minkäkinlaisella kummallisuudella pannaan ihmisten kannettavaksi taakkoja, jotka ovat itsekeksittyjä opetuksia, väärin perustein laadittuja.

Vääriin jumaliin turvautuminen vääristää elämän. Sivuasiat tulevat keskeisiksi ja elämän eriskummallisuudet tulevat yleissäännöiksi. Mittasuhteet vääristyvät ja ihmisen luonnollinen, rauhassa vietetyn elämän tasapaino särkyy ja saa kolhuja.

Kristillisessä elämässä ihmeillä on oma paikkansa ja merkityksensä, mutta niistä ei saa tulla kompastuskiveä harhaan vievän opin ja muun kummallisuuden palveluksessa, vaan niiden asema on terveen ja rakkaudentäyteisen elämän voimana toimiminen.

Jos joku opettaa vastain Jumalan sanan totuutta, niin tällaisen perässä ei pidä mennä edes sillon, kun sitä yritetään perustella ihmeiden tapahtumisella. Totuus pysyy totuutena eikä kenelläkään siis pitäisi olla tarvetta seurata Jumalan sanan vastaisia opetuksia.

Teidän keskuuteenne saattaa ilmestyä profeetta tai unennäkijä, joka lupaa tehdä ihmeen tai tunnusteon ja joka näin koettaa taivuttaa teidät palvelemaan vieraita ja teille outoja jumalia. Älkää kuunnelko sellaisen profeetan tai unennäkijän sanoja, vaikka hänen lupaamansa ihme tapahtuisikin.

Rakastakaamme Jumalaa ja hänen sanaansa

Jumala on hyvä. Hän rakastaa meitä. Siksi saamme turvallisesti elää hänen lapsinaan. Jo kasteessa meidät on otettu hänen lapsikseen. Siksi saamme joka päivä rohkein mielin kaikkinemme heittäytyä hänen syliinsä ja kiitollisin mielin ottaa vastaan kaikki hänen suuret lahjansa. Hän on meidät pelastanut. Hänen omiaan me olemme. Hän on tullut meidän luoksemme ja elää meidän kanssamme. Olkaamme siis uskollisia hänelle ja ylistäkäämme ja palvokaamme häntä täydestä sielustamme.

"Herra, teidän Jumalanne, koettelee teitä näin saadakseen tietää, rakastatteko häntä koko sydämestänne ja koko sielustanne. Teidän tulee seurata vain Herraa, Jumalaanne, pelätä häntä, noudattaa hänen käskyjään, totella häntä ja pysyä hänen uskollisina palvelijoinaan.”

4 kommenttia

 • Reino Suni sanoo:

  Rehellisyyden nimissä kirkon opin jumalasta puhuttaessa on todella syytä puhua kolmiyhteisestä jumalasta ettei sitä sekoiteta juutalaisten käsitykseen jumalasta.

  Ilmoita asiaton kommentti
  • Matias Roto sanoo:

   Reino

   Kiitos puheenvuorostasi.

   Meidän Jumalamme on todellakin ilmoittanut itsensä kolmiyhteisenä Jumalana, Isänä, Poikana ja Pyhänä Henkenä. Hän on yksi Jumala kolmessa persoonassa.

   Sana Jumala kirjoitetaan suomen kielessä isolla alkukirjaimella.

   Ilmoita asiaton kommentti
 • Matias Roto sanoo:

  A.F. Puukko opiskeli Leipzigissa. Hän väitteli kuukauden välein sekä filosofian että teologian lisensiaatin arvoa varten viidettä Mooseksen kirjaa käsittelevällä kaksiosaisella Das Deuteronomium-teoksella (1909–1910).

  Anoppini kertoi naapurinsa elämänvaiheista Hirvensalmella ja siitä miten Puukon pariskunta keskusteli saksaksi.

  Ilmoita asiaton kommentti
 • Kirjoittaja

  Matias Roto

  Eläkkeellä oleva rovasti. Entinen Kamerunin lähetti. Sotainvalidien veljespappi Kanta-Hämeessä. Vuoden somerolainen 2012. Kepun Varsinais-Suomen piirin kirkollisasiain toimikunnan puheenjohtaja. Puoliso prinsessa Colette on Someron seurakunnan kirkkovaltuutettu. Fb Tauno Matias Roto Puh 040 - 356 06 25

  Kirjoittajan kommentoiduimmat blogit