Perustuvatko Jehovan todistajien näkemykset Raamattuun?

Jehovan todistajat ajattelevat edustavansa ainoaa ryhmää maan päällä, joka noudattaa Raamattua kokonaisvaltaisesti. Lisäksi vain Jehovan todistajilla on totuus Raamatusta.

Tällaisesta – hengellisen ylimielisyyden – asetelmasta he myös tarkastelevat muuta maailmaa, muita uskontoja ja uskovia. Kotimaa24-sivuston keskusteluissa on tarjolla eräänlainen keräilyharvinaisuus, sillä sivuston keskusteluihin osallistuu säännöllisesti eräs Jehovan todistaja. Harvinaisuus tämä on siitä syystä, että internetkeskustelut ovat Jehovan todistajilta kiellettyjä, mikäli ne käsittelevät jehovantodistajuutta. [1] Tästä syystä sivuston Jehovan todistaja ottaa kantaa oman uskontonsa asioihin hyvin vastahakoisesti, jos ollenkaan.

Kuten Jehovan todistajien uskonnollinen järjestö, myös yksittäiset Jehovan todistajat ovat kuitenkin herkällä liipasimella ottamassa kantaa kaikkien muiden uskontojen edesottamuksiin ja näkemyksiin aina kun niissä on jotain sopivaa sormella heristettävää. Takavuosina Jehovan todistajien uskonnollinen järjestö piti esimerkiksi katolista kirkkoa väärän uskonnon maailmanmahtina jo silläkin perusteella, että sitä vavisuttavat erilaiset pedofiiliskandaalit. Nyt kun Jehovan todistajien oma järjestö vapisee ihan samasta syystä, osoittelu on sieltä suunnalta jäänyt vähemmälle.

Hengelliseen sormen heristelyyn on uskon saralla loputtomasti aiheita, mutta yksi lempiaiheista todistajille on erilaisten näkemysten raamatullisuus tai epäraamatullisuus. Tämä on täysin luonnollista, kun kyse on uskonnollisesta lahkosta, joka pitää itseään ainoana Jumalan maanpäällisenä viestintäkanavana. Sormen herisely tällaisissa aiheissa on helppoa, kun sitä harrastaa omissa porukoissa, jossa kaikukammio vahvistaa ryhmän oikeassaolon ihan itsestään. Kun sormea lähtee ulkoiluttamaan vaikkapa vapaalle keskustelupalstalle, seuraa ongelmia. Omille oletuksille ei ole enää kaikukammiota, vaan näkemyksiään joutuu perustelemaan. Kun näkemykset eivät ole perusteltavissa, niihin liittyviin kysymyksiin ei oteta enää kantaa ollenkaan, vaan ne sivuutetaan. Tämä on ainoa keino ”selviytyä hengissä” vapaan keskustelun kulttuurin keskellä silloin, kun kuuluu sellaiseen uskonryhmään, jonka näkemyksiä ei ole oikeutta kyseenalaistaa millään tavalla.

Yksi tuore esimerkki sivuston Jehovan todistajan hengellisestä sormen heristelystä löytyy Anitan blogauksen keskusteluista. Jehovan todistaja pitää merkillisenä, että kanssakeskustelija ei anna mitään arvoa sille, että Raamattu ei anna vihreää valoa ikoneille tai vastaavaan tarkoitukseen tehdyille kuville ja patsaille. Asetelma on tyypillinen todistajuudessa. Otetaan joku helppo esimerkki ja ihmetellään sormi ojossa, miten tietyn näkemyksen epäraamatullisuutta ei hahmoteta.

Periaatteessa tämä on ihan ok. Erilaisista näkemyksistä saa tietenkin keskustella ja haastaa niitä. Asetelma on kuitenkin epäterve silloin, kun keskustelun toisella osapuolella ei ole mitään velvollisuuksia omia näkemyksiään kohtaan. Tällöin keskustelussa on asetelma, jossa yhdellä osapuolella on muihin nähden vain oikeuksia, ja muilla tätä yhtä keskustelijaa kohtaan ainoastaan velvollisuuksia. Jehovan todistaja kieltäytyy keskustelemasta oman uskontonsa epäkohdista, samalla kun hän alleviivaa kaikkien muiden uskontojen epäkohtia.

Jos ikonit olivat Jehovan todistajalle helppo nakki osoittaa jonkin näkemyksen epäraamatullisuus, niin mitä voimme todeta näistä muutamasta Jehovan todistajien näkemyksestä – mistä näille voi ammentaa suoraa tukea Raamatusta?

Ehtoollinen

Jeesus käski viettämään ehtoollista säännöllisesti, ja ottamaan osaa vertauskuviin. Jehovan todistajat kokoontuvat kerran vuodessa Jeesuksen muistonviettoon – kieltäytymään vertauskuvista. Tätä kummallisuutta ihmettelevät nykyään myös monet Jehovan todistajat. Aiheen tarkempaa analysointia tässä.

Syntymäpäivät ja parta

Jehovan todistajat eivät vietä syntymäpäiviä ja vetoavat näkemyksessä Raamattuun. Raamatussa ei tosin missään kielletä viettämästä syntymäpäiviä. Raamatullinen perustelu tähän on Jehovan todistajien mukaan se, että Raamatussa mainitaan syntymäpäivät muutaman kerran ja kummassakin kuoli ihmisiä. Toinen syy on, että ketään ei tulisi nostaa jalustalle. Koska kaikilla on syntymäpäivä omalla vuorollaan, ketään ei nosteta jalustalle kuin korkeintaan omalla vuorollaan. Ja mitä pahaa syntymänsä, elämänsä, juhlimisessa voi olla?

Jehovan todistajat suhtautuvat myös nihkeästi parran pitämiseen – johon ei siihenkään löydy Raamatusta ensimmäistäkään jaetta.

Verensiirtokielto

Jehovan todistajat eivät hyväksy verivalmisteita lääketieteellisenä hoitomuotona. Tämän johdosta Jehovan todistajia kuolee säännöllisesti. Raamatussa ei missään kielletä verensiirtoja eikä oteta kantaa asiaan millään tavalla. Raamatun aikana koko hoitomuotoa ei edes tunnettu. Jehovan todistajat hyväksyvät nykyään joitain veren fraktioita hoitomuotona, joka asettaa koko näkemyksen entistä oudompaan valoon. Jos veri on kerran Raamatussa kiellettyä, missä siellä lukee, että sen joitain osia voi kyllä siitä huolimatta käyttää, kunhan veri on pilkottu riittävän pieniin osiin.

Ennustukset

Jehovan todistajilla on takanaan lukematon määrä erilaisia lopun ajan ennustuksia, jotka ovat kaikki menneet väärin. Raamattu tosin kieltää ennustelun ja kertoo varsin suorasanaisesti miten vääriin profeettoihin tulee suhtautua. Epäraamatulliset ennustukset ja väärä profetointi ei kuitenkaan haittaa Jehovan todistajia millään tavalla.

Kritiikittömyys

Jehovan todistajilta odotetaan ehdotonta kuuliaisuutta uskonnolliselle järjestölleen. Sitä ei saa kritisoida millään tavalla edes mielessään. Ehdoton kuuliaisuus tulee säilyttää vaikka olisi ilmiselvää, että uskonnollisen järjestön näkemykset eivät olisi raamatullisia. Tämä itsessään on epäraamatullinen näkemys – Raamatussa ei anneta missään yhdellekään maanpäälliselle järjestölle vapaata valtakirjaa huseerata miten se haluaa, eikä Raamatussa sanota missään, että erilaisia totuuksia ei saisi kyseenalaistaa ja tutkia. Päinvastoin.

Risti / paalu

Jehovan todistajien näkemyksen mukaan Jeesus naulattiin paaluun, ei ristille. Tutkimukset aiheesta antavat viitteitä yhteen ja toiseen suuntaan. Raamatusta voi ammentaa jotain aiheesta, esimerkiksi siitä, että Jeesuksen pään päällä oli kirjoitus (Luuk. 23:38), ja että käsiin tarvittavia nauloja oli enemmän kuin yksi (Joh. 20:25). Mikäli Jeesus olisi teloitettu paalussa, kirjoitus olisi ollut luonnollisesti käsien yläpuolella, ei pään yläpuolella. Myöskään nauloja ei olisi tarvittu monikossa, mikäli kidutusvälineenä olisi toiminut pelkkä paalu.

Oli kidutusväline kumpi tahansa, väittämällä varmuudella että se on ollut paalu, kun varmuutta ei ole, ollaan jossain muualla kuin raamatullisissa perusteluissa.

Jehovan todistajien visuaalinen käsitys kidutuspaalusta

 

Jos Jehovan todistajilla on totuus, miksi heidän ja heidän uskonnollisen järjestönsä suurin pelko on, että siitä totuudesta keskustellaan avoimesti?

 

Viitteet

 1. Jotkut veljet ovat lähteneet mukaan internetissä käytäviin väittelyihin ja aiheuttaneet näin lisää häpeää Jehovan nimelle. Mikään nettifoorumi ei ole oikea ympäristö ”opettaa lempeästi niitä, jotka eivät ole suopeasti suhtautuvia.” – Vartiotorni 4/2018

 

 1. Antero, mitä vaihtoehtoista uskontoa tarjoat Jehovan todistajille? Miksi joku Jehovan todistaja innostuisi sinun tarjoamasta vaihtoehdosta?

  Kristittynä palvon Kolmiyhteistä Jumalaa; Isä ja Poika ja Pyhä Henki.
  Pääsiäinen, Kristuksen kirkon suurin juhla on tulossa. Jeesuksen askelissa voi mennä Golgatalle Jeesuksen ristin äärelle ja tyhjälle haudalle. Golgatalta on tie auki Taivaisiin.

  • Juha Heinilä: ”Antero, mitä vaihtoehtoista uskontoa tarjoat Jehovan todistajille?”

   En mitään.

   Jos tiedän, että kaverini vaimo pettää häntä, tuleeko minulla olla katsottuna hänelle uusi puoliso ennen kuin voin kertoa hänelle missä mennään?

   Juha Heinilä: ”Miksi joku Jehovan todistaja innostuisi sinun tarjoamasta vaihtoehdosta?”

   Tarjoan tilalle ainoastaan avointa ja objektiivista tutkimista niin omien kuin muidenkin näkemyksiä kohtaan. Sellaisesta innostuminen on tietenkin jokaisen oman harkinnan varassa. 😉

  • Antero, jos kaverillasi on avioliitto-ongelmia, niin niihin kannattaisi suhtautua vakavasti. Moniin ongelmiin löytyy ratkaisu ja avioliiton voi saada pelastettua, jos on tarjolla oikeat työkalut. Apua kannattaa hakea, jos on joku ongelma.

   En tiedä kokevatko Jehovan todistajat jotain ongelmia, johon kaipaavat ratkaisua. Ehkä omassa kuplassa on mukava olla, joten sen ulkopuolelta ei helposti kaipaa mitään.

  • Taisi mennä pettämisvertaus ohi, mutta ehkä se vielä aukenee kun uhraat sille muutaman ajatuksen.

   Jehovantodistajuuden opillinen sisältö on vain yksi piirre kyseiseen lahkoon liittyvistä monista ongelmista. Yksi kantavista ongelmista on, että heidät pakotetaan toimimaan lahkon hyväksi ja uskomaan epätodet ja epäraamatulliset näkemykset, kiristämällä heitä heidän sosiaalisilla suhteilla.

   Moni uskoo mitä Vartiotornissa lukee vain siksi, että sen kyseenalaistaminen tarkoittaisi kaikkien läheisten menettämistä. Sen mitä olen tuhansia kokemuksia lukenut, Jehovan todistajien kupla ei ole mukava monille heistä. Siksi sieltä lähtee ihmisiä enenevässä määrin jopa hylkäämisrangaistuksesta huolimatta.

 2. Oma periaatteni keskusteluissa on se, että keskustelen vain käsillä olevasta asiasta, enkä puutu toisen keskustelijan taustanäkemyksiin, ellei hän ota itse niitä esille. Vältän näin sivupolkuja ja yritän pysytellä aiheessa. Tuon esiin omat näkemykseni ja jos voin sillä tavalla saada toisen ajattelemaan asioita uudella tavalla, hyvä niin.

  Olen mielestäni riittävästi perillä Jehovan todistajien näkemyksistä, ja tietoinen siitä, että ne nimenomaan peruskysymyksissä poikkeavat oleellisesti omistani. Jeesuksen alkuperä, persoona, kuolema ja eskatogia ovat oleellisimmat, missä eroavuuksia on.

  Siitä olen ollut hämmästynyt, että Rauli T:lla on ollut yllättävän monista asioista samanlaisia näkemyksiä kuin itselläni. Olen voinut yhtyä hänen näkemyksiinsä joskus jopa enemmän kuin joidenkin omaa kirkkoani edustavien kanssa. Aiemmat Todistajat, jotka täällä ovat keskustelleet, ovat olleet näkemyksiltään kovin suppeita ja tyypillisempiä Jeh.todistajia.

  Näitä käytännön ongelmia, joihin viittaat, erityisesti yksilön ajattelun ja toiminnan vapauden rajoituksia pidän vakavina, surullisina ongelmina. Joh. 10ssä, jossa Jeesus vertaa itseään hyvään paimeneen, hän sanoo lampaistaan: ”Hän saa vapaasti tulla ja mennä ja hän löytää laitumen”. Vapaa kysely ja etsiminen on sallittua, eikä ilman niitä omakohtaista vakaumusta voi löytääkään. Jeesus ei kahlitse.

  • Anita Ojala: ”Oma periaatteni keskusteluissa on se, että keskustelen vain käsillä olevasta asiasta, enkä puutu toisen keskustelijan taustanäkemyksiin, ellei hän ota itse niitä esille. Vältän näin sivupolkuja ja yritän pysytellä aiheessa. Tuon esiin omat näkemykseni ja jos voin sillä tavalla saada toisen ajattelemaan asioita uudella tavalla, hyvä niin.”

   Tämä onkin aivan erinomainen lähtökohta keskusteluille.

   Kuitenkin asetelma, jossa joku keskittyy löytämään vikaa vain muista eikä suostu tarkastelemaan omia näkemyksiään tietyiltä osin ollenkaan, on mielestäni sama kuin jos syyttäisi kolaritilanteessa vastapuolta ylinopeudesta, samalla kun itse on tullut STOP-merkin takaa alle. Tällainen asetelma on vastuuton, ja vielä vastuuttomamman siitä tekee jos oletetaan että osapuolet keskustelevat uskonnollisesti katsoen elämän ja kuoleman kysymyksistä.

   Anita Ojala: ”Näitä käytännön ongelmia, joihin viittaat, erityisesti yksilön ajattelun ja toiminnan vapauden rajoituksia pidän vakavina, surullisina ongelmina. Joh. 10ssä, jossa Jeesus vertaa itseään hyvään paimeneen, hän sanoo lampaistaan: “Hän saa vapaasti tulla ja mennä ja hän löytää laitumen”. Vapaa kysely ja etsiminen on sallittua, eikä ilman niitä omakohtaista vakaumusta voi löytääkään. Jeesus ei kahlitse.”

   Muistaakseni Jeesuksen kuorma oli myös kevyt kantaa. Tämä ei toteudu jehovantodistajuudessa millään tavalla. Heitä kuormitetaan jatkuvasti suorittamisella ja riittämättömyyden tunteella – koska aina voisit tehdä enemmän. Tästä syystä todistajissa syödään tätä nykyä paljon masennuslääkkeitä.

  • Pekka, Jehovan todistajille pitää lukea vanhasta Bibliasta. Sitä he kuuntelevat kiltisti. Ilman Bibliaa ei heidän kanssa kannata keskustella. Lipilaarit jäävät alakynteen ihan välittömästi.

  • Koska Anita ei ole samaa mieltä todistajien perustavaa laatua olevista käsityksistä, en sanoisi että Anita on hotkaissut todistajien syöttiä.

   Keskustelutaitoja hiotaan valtakunnansalilla kokouksissa viikoittain, sitä varten varatuilla ohjelmilla. Täällä esiintyvän Jehovan todistajan tekstit noudattavat niitä ohjeita melko tarkkaan. Kun Jehovan todistajat opettavat ihmisiä heidän näkemyksistään, heille on tärkeää antaa mielikuva että he ovat kiinnostuneita ihmisten näkemyksistä ja mielipiteistä. Yksi kantava sääntö on aina ensin kiittää ja antaa kehuja ihmisten ajattelusta ja näkemyksistä, jonka jälkeen keskustelua johdatellaan todistajien näkemyksiin ja perustellaan, miksi ne ovat kuitenkin se oikea näkemys.

   Tämän voi huomata sivuston Jehovan todistajan kommenteista melko usein. Oma näkemykseni on, että Jehovan todistajien kohdalla kyse ei varsinaisesti ole keskustelutaidoista tai keskustelusta, vaan keskustelutekniikasta, jossa vastapuolta ei ole tarkoituskaan kuunnella. Ainoa tavoite on manipuloida vastapuoli ajattelemaan kuten Jehovan todistajat haluavat. Tätä tavoitetta varten käytetään sitten erilaisia harkittuja kehuja ja positiivista palautetta aina kun henkilön näkemykset alkavat kääntyä todistajien haluamaan suuntaan.

  • En ole hotkaissut kenenkää syöttiä. Enkö todennut kommentissani, että heidän näkemyksensä perusasioista poikkeavat selvästi omistani? Saako minusta sellaisen käsityksen, että olen johdateltavisa ja ympäripuhuttavissa? Huh!

   Ole rauhassa. En aio vaihtaa seurakuntaa, enkä kirkkoa. Kyseessä on vain keskusteluperiaatteeni. Ihmettelen, ettei RT vaihda.

   Olen keskustellut jnkn verran kasvotusten Jeh.todn kanssa, eikä mielestäni heillä ole ollut mitään erityisen hyvää keskustelutaitoa.

  • ”sillä ellette usko minua siksi, joka minä olen, niin te kuolette synteihinne. Joh. 8:24”

   Jehovan todistajien opin mukaan Jeesus pitää uskoa enkeli Mikaeliksi joka erottaa heidät kristityistä. Ainoa ei kuulu enkeleihin Joh. 3:18. ”Sitä, joka uskoo häneen, ei tuomita, mutta se, joka ei usko, on jo tuomittu, koska hän ei uskonut Jumalan ainoaan Poikaan”.

   Hepr. 1:5. Jumala ole yhdellekään enkelille milloinkaan sanonut: – Sinä olet minun Poikani, tänä päivänä minä sinut synnytin.
   Ei myöskään näin: – Minä olen oleva hänen Isänsä, ja hän on oleva minun Poikani.

  • Wallentin

   En tiedä, sisältyykö kysymykseesi jokin syötti, vai onko se rehellinen kysymys. Mutta vastaan silti jotain.

   Minulla ei ollut uskova koti. Jumalaan uskottiin, niinkuin siihen aikaan yleensä oli tapana. Hyvin harvoin äitini kävi kirkossa, minä en ollut lapsena tai nuorena edes mukana. En koskaan käynyt pyhäkoulua. Kukaan ei ollut kiinnostunut kertomaan minulle uskosta tai Jeesuksesta. En tuntenut henkilökohtaisesti uskovaisia, enkä keskustellut heidän kanssaan.

   Lukioaikaan ns. perimmäiset kysymykset alkoivat vaivata kovin. Tuli tarve selvittää. Kristinusko ei kuitenkaan kiinnostanut, suuntauduin psykologiaan, jota aloin opiskella yliopistossa. Etsin sieltä vastauksia ihmisenä olemisen ongelmiin. Lainasin ahkerasti sekä filosofista että psykologista kirjallisuutta. En löytänyt mitään sellaista, joka olisi vastannut vakuuttavasti etsintääni.

   Sitten tuli se ”syötti”. Lainasin yhden psykologian kirjan tietämättä, että se oli kristityn psykologin kirjoittama. Se oli ratkaiseva löytö. Sen jälkeen suuntasin hengellisille hyllyille. Luin kirjan toisensa jälkeen n puolen vuoden ajan. Se merkitsi uskoontuloa. Vasta sitten lähdin etsimään yhteyttä muihin samoin ajatteleviin.

   Jeesus kutsui oppilaitaan ihmisten kalastajiksi. Kyllä hänkin siis syöttejä käyttää, milloin minkinlaisia. Ja joku häneen uskova tarvitaan välikappaleeksi, koska ilman tietoa Jumalasta häneen ei soi uskoa. Jumalan syötti on hänen sanansa, jota Pyhä Henki sitten käyttää.

  • Kyllä, se on yksi perustelu kiellolle. Siinäkin voidaan esittää jatkokysymys, että ilmeisesti sielu ei ole niissä veren osissa, jotka ovat nykyään sallittuja myös Jehovan todistajille.

  • Charlotta Lindfors: ”Verensiirtokielto johtuu ehkä siitä, että veressä on VT:n mukaan ihmisen sielu.”

   Vt:ssa sielulla on kaksoismerkitys. Sielu/elämä ovat synonyymejä. Veri antaa elämän. Kun ihminen kuolee, sielu kuolee veren mukana.

   Verensyönti kielto perustunee elämän kunnioittamiseen. Mutta jos antaa verensiirron, niin se on mitä suurinta elämän arvostamista ja kunnioittamista.

   Jehovan todistajien verensiirtokielto on taikauskoa. Mutta siinä mielessä kauhistuttavaa, kun ihmisiä kuolee turhaan.

   On hyvä, että Antero Syrjänen nostaa esiin Jehovan todistajien käytäntöjä, sillä niiden orjallinen noudattaminen saattaa johtaa turhiin kuolemiin. Mielestäni yhteiskunnan pitäisi puuttua tällaiseen toimintaan ja kriminalisoida verensiirtokielto. Ymmärtääkseni Suomessa kuitenkin lastensuojelu ottaa lapset huostaan, jos heiltä koetetaan kieltää verensiirto.

   Venäjä teki viisaasti kieltäessään Jehovan todistajien toiminnan. Uskonnon varjolla harjoitettavaan väkivaltaan pitää puuttua. Sama koskee lestadiolaisia hoitokokouksia, jotka ovat ”kristillinen” muunnos shariasta.

 3. Vastaus otsikon kysymykseen. Ei perustu. Jehovan todistajien uus-areiolainen oppi on tuomittu harhaopiksi jo vuonna 325 Nikean kirkolliskokouksessa. Päätös vielä vahvistettiin Konstantinopolin ensimmäisessä kirkolliskokouksessa vuonna 381.

  Jehovan todistajat eivät pelastu uskon kautta Jeesukseen Kristukseen, koska he sanovat Jeesuksen olevan luotu olento eivätkä tunnusta hänen jumaluuttaan. Siksi he Jeesuksen oman todistuksen mukaan kuolevat synteihinsä ja menevät kadotukseen.

  ”Sentähden minä sanoin teille, että te kuolette synteihinne; sillä ellette usko minua siksi, joka minä olen, niin te kuolette synteihinne.” Joh. 8:24

  Jehovan todistajat ovat harhaoppisia ja heitä tulee siksi karttaa eikä heidän kanssaan pidä antautua keskustelemaan.

  • Harri Ahdesmäki: ”Jehovan todistajat eivät pelastu uskon kautta Jeesukseen Kristukseen, koska he sanovat Jeesuksen olevan luotu olento eivätkä tunnusta hänen jumaluuttaan. Siksi he Jeesuksen oman todistuksen mukaan kuolevat synteihinsä ja menevät kadotukseen.”

   Tämä onkin yksi mielenkiintoinen näkökulma. Jehovan todistajat ovat uskonnollisen järjestönsä uhreja, harhaanjohdettuja. Eikö Jumala ota tätä huomioon kun jakelee pelastus- tai kadotuslippuja?

 4. JHWH ei lausuta Jehova, eikä Jahve, kukaan ei tiedä mitä vokaaleja siihen tulee, joten sitä ei lausuta ollenkaan.

  Kaikenlisäksi Juudas on arameaksi Yehooda, joka muistuttaa sanaa Jehoova.

  Olen joskus keskustellut Jehovan todistajien kanssa, ja huomannut heidät melko lailla antisemitisteiksi. He mielellään takertuvat vain niihin jakeisiin joissa moitetta esiintyy, ei ollenkaan lupauksiin. Jos esität oman mielipiteesi, he menevät sanattomiksi ja lähtevät pois. Ikäänkuin loukkaantuneina.

  • Tarja Parkkila: ”JHWH ei lausuta Jehova, eikä Jahve, kukaan ei tiedä mitä vokaaleja siihen tulee, joten sitä ei lausuta ollenkaan.”

   Juuri näin. Kukaan ei tiedä Jumalan nimeä.

   Tarja Parkkila: ”Olen joskus keskustellut Jehovan todistajien kanssa, ja huomannut heidät melko lailla antisemitisteiksi.”

   Tämä johtuu siitä, että he katsovat ottaneensa juutalaisten kanssa, olevansa oikeita juutalaisia sydämeltään. Samoin toimivat esikoislestadiolaiset, jotka ovat esikoisia juutalaisten sijasta. Esim. tavarataloketjun omistaja Kärkkäinen on lestadiolainen. Hänen johdollaan julkaistiin antisemitististä lehteä Magneettimedia. Sakot siitä tuli kiihottamisesta kansanryhmää vastaan. Aina kun joku porukka nostaa itsensä muiden yläpuolelle valituiksi ja esikoisiksi, he alkavat pitää alempia ihmisiä muuleina.

 5. Jehovan todistajalla on samat eväät kuin islamilla, kummatkin ovat samasta juuresta, eli Jumalan Pojan kieltämisestä. Jo Kirkon alkupäivinä kokouksissa selvästi sanouduttiin irti niistä, jotka eivät tunnustaneet Jeesusta Jumalaksi, lausumalla laajojen keskustelujen jälkeen loppu kaneettina; ”Jos Jeesus ei ole Jumala, niin meidän syntejä ei ole sovitettu, sillä vain Jumala voi antaa synnit anteeksi.” (Vapaasti lainaten) Tästä seurasi myös paljon hajaannusta, josta kannattaa lukea historiasta.

  Kirkko elää edelleen Jumalasta, joka oli Kristuksessa ja sovitti maailman synnit.

  Kerran Jehovien kanssa jutusteluun ja keskusteltu siirtyi Jeesuksen Jumaluuteen, jolloin totesivat; ”Eihän kukaan voi uskoa, että Jumala voi kuolla?”
  ”Niinpä, uskoa se juuri vaatii.” Totesin.

  Näihin sanoihin keskustelu pian päättyi. Eivät Jehovan todistajat luovu käsityksistään, heidän pitää jättää liike, ennen kuin he voivat sisäistää Kirkon Raamattu käsitystä, jos yleensä selviävät, menettämättä luottamustaan Luojaan.

Kirjoittaja

Antero Syrjänen
Antero Syrjänen
Olen 70-luvun lopulla syntynyt nuori mies läntisestä Suomesta. Perheeseen kuuluu vaimo ja muutama pörröinen lemmikki. Synnyin Jehovan todistaja -sukuun ja -perheeseen. Blogeissani tulen käsittelemään, ainakin aluksi, elämää Jehovan todistajien maailmassa ja ympäristössä. Jos haluat kysyä todistajuudesta (tai ottaa muuten yhteyttä) yksityisemmin, sähköpostiosoite on: tantero.syrjanen@gmail.com