Pastorin virassa toimivien naisten käy huonosti (näkymä 1/2)

Nosta korvat pystyyn ja kuuntele, näenkö oikein...

 

Pastorin virassa toimivien naisten tulevaisuus näyttää huonolta. Tämän ammattikunnan arvostus tulee romahtamaan yhteiskunnassamme. Yhä useampi pastorin virassa toimiva nainen tulee huomaamaan, ettei häntä koeta varteenotettavaksi sielunpaimeneksi eli hengellisesti uskottavaksi henkilöksi. Tämä ilmiö tulee yleistymään yhteiskunnassamme yksittäisistä tilanteista toistuvaksi ilmiöksi ja asenneilmapiiriksi. Tunnusomaista tälle käänteelle tulee olemaan se, että näin tullaan ajattelemaan ja kokemaan ennen kaikkea ja lähtökohtaisesti maallistuneen kansamme piirissä.

 

Tulevalle käänteelle on erityislaatuista se, että aiemmin naisten pastorin virkaan kriittisesti suhtautuneet perinteiset kristityt jäävät tässä pastorin virassa toimivien naisten arvioimisessa ikäänkuin ihmettelemään. Pastorin virassa toimivien naisten uskottavuuden kyseenalaistuminen ja paikoitellen jopa pilkallinen käänne tulee tulevaisuudessa nousemaan niin vahvasti maallistuneen kansamme turhautumasta, että perinteiset kristityt tulevat muodostamaan omassa kriittisyydessään vähemmistön, jonka aiempi kriittisyys vaikuttaa jopa mitäänsanomattomalta.

 

Pastorin virassa toimivien naisten tulevaisuus näyttää siis huonolta. Yhä useampi pastorin virassa toimiva nainen tulee kokemaan virassaan toimimisen itsetuntoaan murentavana asiana. Koska kyseenalaistuminen ilmenee jatkossa pääasiassa maallistuneen kansan taholta, aiempi kansan arvostusta ja hyväksyntää tavoitteleva arvoliberaalius ei enää tasoita pastorin virassa toimivien naisten polkua, vaan kääntyy pikemminkin sitä vastaan. - Osa pastorin viroissa toimivista miehistä pyrkii puolustamaan pastorin virassa toimivia naisia, mutta sen vaikutus jää vähämerkitykselliseksi. Pastorien virka tulee myös yleisemmin kärsimään eräänlaisen inflaation. - Jonkilainen arvostus tulee säilymään niiden pastorien kohdalla, jotka onnistuvat erottautumaan rohkeasti sellaisesta hengestä, joka ikäänkuin nuolee ihmismielipiteitä ja pyrkii hankkimaan hyväksyntää niitä mukailemalla.

 

Erityisen voimakkaasti pastorin virassa toimivien naisten kohtaama kritiikki tulee kohdistumaan erityisesti kirkkoherran ja piispan asemassa olevien naisten viranhoitoon. Heitä ei tulla enää näkemään oman sukupuolensa tasa-arvon ja arvostuksen kirkollisina esikuvina, vaan yhä yleisemmin traagisina hahmoina, joita edes kansamme naiset eivät yleensä halua mainita, kun puhutaan yhteiskunnallisista saavutuksista. Kirkollisessa hierarkiassa paikkaansa etsivät naisteologit tulevat aistimaan tämän käänteen ja muuttavat urasuunnitelmiaan. Sen jälkeen yhä harvempi nainen pyrkii kirkollisille johtopaikoille. Tämä kehitys tulee yhä pahentamaan pastorin virassa toimivien naisten tilannetta, sillä tämä viran arvostuksen romahdus avaa oven myös niille henkilöille, jotka tulevat omalla sosiaalisella oireilullaan yhä pahentamaan kirkon viran syöksykierrettä yhteiskunnassamme. Tämä on pastorin virassa toimivien naisten tulevaisuus yhteiskunnassamme.

 

Aika tulee näyttämään onko tämä totta.

Kirjoittaja

Manu Ryösö

Olen pastori, joka haluaa sitoutua Pyhään Raamattuun ja sen perustalle rakentuvaan luterilaiseen tunnustukseen. [Kuva Nasaretin kadulta Israelista]