Ovatko Jehovan todistajat luotettavia?

Jehovan todistajat ajattelevat olevansa maailman rehellisintä kansaa. Helsingin Sanomissa oli tänään juttu, joka sai miettimään tätä oletusta tarkemmin.

Jehovan todistajat ase- ja siviilipalveluksesta vapauttanut laki kumottiin tänä vuonna. Tätä ennen mediassa ja muualla käytiin keskusteluja siitä, mitä tapahtuisi jos vapautuslaki kumottaisiin. Jehovan todistajat kertoivat kuorossa, että silloin palattaisiin aikaan ennen vapautuslakia, jolloin Jehovan todistajat tuomittiin vankeusrangaistukseen.

Ruotuväki-lehti 23.8.2007Menisin vankilaan, jos poikkeuslakimme kumottaisiin. Isäni suoritti velvollisuutensa vankilassa, koska poikkeuslaki ei ollut voimassa, 22-vuotias Jehovan todistaja Sauli Kivinen selvittää.

MTV 2.11.2011Ei näytä olevan vaihtoehtoa siinä mielessä, että Suomessa oleva siviilipalveluslaki perustuu maanpuolustusvelvollisuuteen ja sen täyttämiseen. Jehovan todistajat oman tunnon vuoksi kieltäytyvät siitä. - Veikko Leinonen

Aamulehti 12.9.2012Jehovan todistajat ovat valmiita menemään vankilaan, jos he eivät tulevaisuudessa enää saa vapautusta armeijasta.
– Vankilatuomiot tulisivat tilalle, sanoo Jehovan todistajien viestintäjohtaja Veikko Leinonen.

Yle 4.5.2017: Mutta mitä tapahtuisi nyt, jos lakia muutettaisiin niin, että Jehovat eivät olisi enää vapautettuja asepalveluksesta?
– Se tarkoittaisi sitä, että palattaisiin siihen asetelmaan mikä oli ennen kuin tämä laki tuli. Silloinhan Jehovan todistajat olivat vankiloissa, kiteyttää tiedottaja Veikko Leinonen.

Tällaisia kannanottoja kritisoitiin voimakkaasti (mm. entisten Jehovan todistajien toimesta), sillä vankilaan menemiselle ei ollut mitään syytä. Vuonna 1996 Jehovan todistajat linjasivat, että siviilipalvelus on täysin hyväksytty palvelusmuoto, eikä sen suorittamisesta seuraa (enää) sanktioita yhteisön sisällä. Lisäksi todistajat suorittavat siviilipalveluksen ilomielin monissa muissakin maissa.

Olivatko puheet vankilaan menemisestä perusteltuja, vai olivatko ne vain osa pyrkimystä pitää saavutetuista eduista kiinni, joka toteutettiin rehellisyyden kustannuksella? Nyt kun vapautuslain kumoamisesta on kulunut riittävän pitkä aika, kysymykseen on saatu vastaus.

Helsingin Sanomat kertoi tänään, että käytännössä kaikki Jehovan todistajat menevät siviilipalvelukseen. Asia, jonka kaikki muut asiaan vähänkään perehtyneet tiesivät jo kauan, mutta joka näyttää tulleen todistajille itselleen yllätyksenä? Ei. Ei se yllätyksenä todistajille tullut. He tiesivät tasan tarkkaan lopputuleman niin kuin muutkin asiaan perehtyneet. He halusivat vain pitää saavutetuista eduista kiinni, ja maksoivat siitä hinnan, jota kutsutaan yleisesti rehellisyydeksi.

Toinen valitettavan hyvä esimerkki Jehovan todistajien luotettavuudesta on nk. karttamissääntö ja siihen liittyvät lausunnot. Kun asiasta kysytään todistajilta mediassa, on keräilyharvinaisuus bongata aiheeseen liittyen rehellinen vastaus.

Iltasanomat 9.9.2015: Emme karta, koska toivomme, että he tulisivat takaisin. Uskonnolliset siteet katkeavat heihin, jotka eroavat tai erotetaan, koska he eivät halua elää niiden periaatteiden mukaan, mitä Jehovan todistajilla on. Mutta perhesiteet tai perheenjäsenten välinen rakkaus ei katkea tai häviä mihinkään, hän vakuuttaa. - Veikko Leinonen

Yle 8.5.2014: Toimittaja: Mutta siitähän on selviä tietoja, että jos on joutunut erotetuksi Jehovan todistajista niin ei saa pitää yhteyttä läheisiinsä?
– Ei asia ei ole noin ollenkaan. Ilman muuta saa pitää yhteyttä läheisiinsä. - Veikko Leinonen

Karttamissäännössä ei ole käytännössä mitään epäselvää. Se koskee samalla tavalla erotettuja kuin itse eronneitakin, ja sen tarkoituksena on yksilön täydellinen sosiaalinen eristäminen kaikesta normaalista kanssakäymisestä. Jehovan todistajien kirjallisuudesta (Pitäkää itsenne Jumalan rakkaudessa):

Onko todella tarpeen välttää kaikkea yhteydenpitoa? Kyllä on, monestakin syystä. (sivu 207)

Uskolliset kristityt perheenjäsenet eivät etsi tekosyitä voidakseen olla tekemisissä erotetun sukulaisen kanssa, joka ei asu kotona. (sivu 209)

Jos Jehovan todistajat puhuivat pehmoisia siviilipalvelukseen liittyen, miksi he myyvät rehellisyytensä myös karttamissäännön suhteen? Kyse lienee länsimaalaisesta oikeuskäsityksestä ja uskontojen asemasta sen edessä sekä uskonnonvapauteen liittyvistä yksityiskohdista. Jos Jehovan todistajat tunnustaisivat rehellisesti, että kyllä, me hylkäämme entiset jäsenemme täydellisesti ja odotamme että kaikki jäsenemme tekevät niin, ja saatamme asettaa karttamatta jättämisestä jopa sanktioita, niin Jehovan todistajien asema yleisesti tunnustettuna uskontona (verovapauksineen) saattaisi jossain vaiheessa alkaa rakoilemaan vähän siellä ja täällä. Uskonto, joka rikkoo järjestelmällisesti perheitä, ei varsinaisesti edistä uskonnonvapautta ja siihen liittyviä päämääriä.

Karttamissääntöön liittyvä todellisuudesta poikkeava tiedottaminen on yletetty myös yhteisön nettisivujen usein kysyttyä -osioon. Tämä osiohan on tarkoitettu niille, jotka eivät tiedä kovinkaan paljoa todistajuuteen liittyvistä yksityiskohdista. Sivuston vastaus on malliesimerkki propagandan keinoihin pohjautuvasta mielikuvavaikuttamisesta. Otsikko Karttavatko Jehovan todistajat entisiä jäseniään? on sellaisenaan täysin yksiselitteinen. Oikea vastaus kysymykseen on: Kyllä, Jehovan todistajat karttavat entisiä jäseniään. Sen sijaan teksti alkaakin käsittelemään nk. toimettomia todistajia, jotka ovat siis jääneet pois Jehovan todistajien toiminnasta, mutta joita ei ole erotettu. He eivät siis ole entisiä todistajia, mutta vastaus keskittyy ainoastaan siihen, miten toimettomia todistajia kohdellaan. Tätä eroa eivät ulkopuoliset tiedä, ja Jehovan todistajat tietävät tämän.

Jos ajattelemme, että rehellisyys on raamatullisesti katsoen hyve, jota odotetaan kaikilta kristityiksi itseään kutsuvilta yhteisöiltä ja yksilöiltä, niin miten Jehovan todistajat perustelevat itselleen että valehteleminen tietyissä asioissa on itse asiassa ihan oikeutettua? Vastaus liittyy Ainoan Oikean Totuuden dilemmaan. Kun yhteisö pitää itseään ainoana oikeana totuutena, ulkopuolinen maailma ei ole tasavertainen yhteisöön nähden. Tämä korostuu silloin, kun ulkopuolista maailmaa pidetään paholaisen vallassa olevana kokonaisuutena. Tällöin valehtelemisesta tulee oikeutettua, mikäli yhteisö kokee, että totuuden puhumisesta olisi yhteisölle haittaa. Sen myöntämisestä, että siviilipalvelus oli ollut hyväksyttyä jo kauan, koettiin olevan yhteisön erivapauden tulevaisuudelle haittaa, joten siitä oli hyväksyttyä puhua vastoin totuutta. Sama koskee karttamista liittyviin kysymyksiin. Jehovan todistajat laskevat, että halvemmaksi tulee kun asiaa ei tunnusteta sellaisena kuin se todellisuudessa on.

Jehovan todistajien käsitys valehtelemisesta on varsin venyvä.

Vartiotorni (1/2016)Valehtelu on väärän tiedon antamista jollekulle, jolla on oikeus tietää totuus. 

Vartiotorni 15.6.1961: Kristuksen soturina hän osallistuu teokraattiseen sodankäyntiin ja hänen täytyy olla erittäin varovainen ollessaan tekemisissä Jumalan vihollisten kanssa. Niinpä Raamattu osoittaa, että Jumalan valtakunnan etujen suojelemiseksi on oikein kätkeä totuus Jumalan vihollisilta.

Herätkää! 8/2 2000: Rehellisyys ei tietenkään merkitse sitä, että meillä on velvollisuus paljastaa kaikki tiedot kenelle tahansa, joka kysyy.

Jehovan todistajat voivat siis mielivaltaisella päätöksellä määritellä kenellä on oikeus tietää totuus ja kenellä ei, ja jos yhteisön mielestä esimerkiksi medialla ei ole oikeutta tietää totuutta jostain asiasta, sen esittämiin kysymyksiin voidaan vastata totuudenvastaisesti, eikä kyse edes ole valehtelusta. Melko näppärää.

Otsikon kysymykseen vastaisin asiaan liittyvän laajan perehtymisen jälkeen, että Jehovan todistajat ovat yleisiä asioita koskien luotettavia siinä missä me muutkin. Mutta jos kyse on heidän omasta uskonnostaan ja siihen liittyvistä yksityiskohdista, todenperäisiä vastauksia saa ainoastaan silloin, kun kysymykseen ei liity mitään yhteisön kannalta negatiivista.

7 kommenttia

 • Pekka Väisänen sanoo:

  Hyvä on ottaa esille kertomianne asioita.

  Vieroittaminen toisista Ihmisistä uskon sisäisillä ohjeistuksilla ei ole oikein. Yhdellä tavalla kyse on Ihmisen kaltoinkohtelusta sosiaalisen elämän piirinsä sisällä, ja tarpeeksi vaivaannuttaneena asiaa voi myös katsoa Ihmisen hyväksikäyttönä, jolloin ydden ennen jäsenenä olleen elämän kokemusta voidaan käyttää välineenä saada vielä jäsenenä olevat toimimaan ja käyttäytymään liikkeen arvojen mukaisesti.

  Näin oli hyvä asia Teidän tulla mukaan blokkaamaan kokemuksistanne.

  Ilmoita asiaton kommentti
  • Seppo Heinola sanoo:

   ”Vieroittaminen toisista Ihmisistä uskon sisäisillä ohjeistuksilla ei ole oikein. Yhdellä tavalla kyse on Ihmisen kaltoinkohtelusta sosiaalisen elämän piirinsä sisällä, ja tarpeeksi vaivaannuttaneena asiaa voi myös katsoa Ihmisen hyväksikäyttönä, ”

   Muistetakoon kuitenkin nöyrästi että kristinuskon piirissä vieroitettiin toisinuskoiset kristityt elämästä heidät usein kidutusten jälkeen roviolla polttaen kunnes ateistis-deisitinen valistus viimein onnistui pesemään kristinuskon veriset kasvot.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Tapio Tuomaala sanoo:

   Seppo on oikeassa.

   ”Niin kauan kuin päivä on, tulee meidän tehdä hänen tekojansa, joka on minut lähettänyt; tulee yö, jolloin ei kukaan voi työtä tehdä.”

   Monet näkevät, että yö tarkoittaa tulevaa ahdistusta, mutta pitäisin yötä, jolloin kukaan ei voi työtä tehdä, aikana, josta Seppo kirjoitti. Se oli väkivaltaisten taivasten valtakunnan ryöstäjien aikaa.

   Ilmoita asiaton kommentti
 • Tapio Tuomaala sanoo:

  Vartiotorni 15.6.1961: ”Niinpä Raamattu osoittaa, että Jumalan valtakunnan etujen suojelemiseksi on oikein kätkeä totuus Jumalan vihollisilta.”

  Tämä tarkoittaa, että Jehovan todistajien totuutta suojellaan, jottei kukaan ulkopuolinen pystyisi osoittamaan sitä valheeksi suhteessa Raamattuun. Vartiotornin sanoma paljastaa myös sen, että Jumalan valtakunta ja Jehovan todistajat on synonyymi. Se antaa oikeuden halveksia ja valehdella alempiarvoisille, jotka tullaan kuitenkin tuhoamaan, kun eivät kuuluu taivasten valtakunnan sotajoukkoihin.

  Taivaan portilla tulee viimeinen suuri taistelu, kun Jehovan todistajia vastassa ovat esikoislestadiolaiset ja monet muut, mutta kamppailun voittajasta ei ole epäselvyyttä, kun sillä on takanaan 1,1 miljardia seurakuntalaista.

  No, sodat on sodittu ennen taivaan porttia. Mutta erikoisen hyvin Jeesuksen sanat osuvat Jehovan todistajiin ja esikoislestadiolaisiin, joilla on karttamissääntönsä: ”Mutta Johannes Kastajan päivistä tähän asti hyökätään taivasten valtakunta a vastaan ja se kokee väkivaltaa ja väkivaltaiset ryöstävät sen.” (Mat. 11:12)

  ”eikä voida sanoa: ’Katso, täällä se on’, tahi: ’Tuolla’; sillä katso, Jumalan valtakunta on sisällisesti teissä.”

  Ainakin se on selvää, että jos jonkun ihmisen sisällä on taivasten valtakunta, niin hän noudattaa selvää käskyä:

  ”Mutta jos joku ei pidä huolta omaisistaan ja varsinkaan ei perhekuntalaisistaan, niin hän on kieltänyt uskon ja on uskotonta pahempi.”

  Karttamissääntö lahkot eivät voi olla Raamatun mukaisia taivasten valtakunnan kansalaisia, koska ne julkisesti ovat kieltäneet sen uskon, josta Raamattu kertoo.

  Ilmoita asiaton kommentti
  • Reijo Seppälä sanoo:

   Itselläni on ollut monta Jehovan todistajaa työkaverina. He olivat rehellisiä ahkeria ja kohteliaita. Kuitenkin heidän johtoportaansa osoittautui valehtelijaksi. Todistaja kehotti minua katsomaan heidän pääkonttorinsa tekemän videon jossa kehuttiin UM käännöstä.

   Se on tarkka rakkaudella tehty ja he ovat PALAUTTANEET Jumalan nimen Raamattuunsa. Totuushan on ettei tuhansista varhaiskristilliseltä ajalta löytyneistä UT:n kreikan tekstikatkelmissa ole Jumalan nimeä JHVH. Ei löydy edes VT:n lainauksista. Lisäksi samalta ajalta löytyneissä oppikirjeissä ei kiistellä Jumalan nimestä.

   Jos rehellisiä olisivat olleet niin olisi pitänyt sanoa että nimi on palautettu toistaiseksi todistamattomien todisteiden perusteella.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Antero Syrjänen sanoo:

   Tapio Tuomaala: ”Tämä tarkoittaa, että Jehovan todistajien totuutta suojellaan, jottei kukaan ulkopuolinen pystyisi osoittamaan sitä valheeksi suhteessa Raamattuun.”

   Sitäkin. Pääasiassa sillä on kai tarkoitettu kuitenkin sitä, että ulkopuolisille ei tule paljastaa sellaisia asioita, joista olisi vahinkoa Jehovan todistajien järjestölle. Tarkoitus pyhittää siis keinot.

   Tapio Tuomaala: ”Taivaan portilla tulee viimeinen suuri taistelu, kun Jehovan todistajia vastassa ovat esikoislestadiolaiset ja monet muut…”

   Jehovan todistajathan ovat jäämässä maan päälle ikuiseen paratiisiinsa, eivät suinkaan menossa taivaaseen. 😉

   Vain pieni joukko (144 000) heistä on opin mukaan menossa taivaaseen. Heidän tehtävänään tulee olemaan hallita maata ja niitä jotka pääsevät paratiisiin maan päälle. Sinänsä mielenkiintoista, että tällaiseen tehtävään tarvitaan vielä lisäjengiä, kun taivaissa on todistajien(kin?) käsityksen mukaan lukemattomia – mahdollisesti miljardeja – enkeleitä jo valmiiksi. Olettaisi että sellaiset entiteetit, jotka eivät ole riippuvaisia luonnonlaeista (ja jotka voivat siis esimerkiksi matkustaa yli valonnopeutta) pystyisivät hoitamaan maata koskevat hallinnolliset tehtävät olemassaolevalla porukalla.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Antero Syrjänen sanoo:

   Reijo Seppälä: ”Itselläni on ollut monta Jehovan todistajaa työkaverina. He olivat rehellisiä ahkeria ja kohteliaita. Kuitenkin heidän johtoportaansa osoittautui valehtelijaksi.”

   Juuri näin. Todistajat ovat yksilöinä yleensä varsin luotettavaa jengiä, mutta kun kyse on yhteisöstä, ja varsinkin yhteisön johtohahmoista, ”luotettava” ei ole ensimmäinen määritelmä, joka siitä kokonaisuudesta tulee mieleen. Kiitos vapaan tiedonkulun, yhteisö ei enää nykyään pysty väittämään totuudeksi mitä sattuu ja miten sattuu. Siitä jää aina kiinni.

   Ilmoita asiaton kommentti
 • Kirjoittaja

  Antero Syrjänen

  Olen 70-luvun lopulla syntynyt nuori mies läntisestä Suomesta. Perheeseen kuuluu vaimo ja muutama pörröinen lemmikki. Synnyin Jehovan todistaja -sukuun ja -perheeseen. Blogeissani tulen käsittelemään, ainakin aluksi, elämää Jehovan todistajien maailmassa ja ympäristössä. Jos haluat kysyä todistajuudesta (tai ottaa muuten yhteyttä) yksityisemmin, sähköpostiosoite on: tantero.syrjanen@gmail.com