Onhan kirjoitettu: ”Minä hävitän viisasten viisauden….” (1Kor.1:19)

Kirjeessään korinttolaisille (1Kor.1:19) Paavali lainaa Vanhaa testamenttia (Jes.29:14). Jesajan kirjan jakso 29:13-16 sisältyy ”kärsimyksen sunnuntain” teksteihin (Kirkkokäsikirja I-III, 2008). 1Kor. 1:18-19 sisältyy puolestaan hiljaisen viikon (ti) teksteihin.

1Kor.1:18-19: 18. Puhe rististä on hulluutta niiden mielestä, jotka joutuvat kadotukseen, mutta meille, jotka pelastumme, se on Jumalan voima. 19. Onhan kirjoitettu: Minä hävitän viisasten viisauden ja teen tyhjäksi ymmärtäväisten ymmärryksen.

Jes. 29:13-16: 13. Ja Herra snoi: koska tämä kansa lähestyy minua suullaan ja kunnioittaa minua huulillaan, mutta pitää sydämensä kaukana, ja koska heidän jumalanpelkonsa on vain opittuja ihmiskäskyjä, 14. sen tähden, katso, minä teen vielä tälle kansalle kummia tekoja – kummia ja ihmeitä, ja sen viisasten viisaus häviää, ja sen ymmärtäväisten ymmärrys katoaa. 15. Voi niitä, jotka syvälle kätkevät hankkeensa Herralta, joiden teot tapahtuvat pimeässä ja jotka sanovat: ”Kuka meitä näkee, kuka meistä tietää?” 16. Voi mielettömyyttänne! Onko savi savenvalajanasa veroinen? Ja sanooko työ tekijästään: ”Ei hän ole minua tehnyt”, tai sanooko kuva kuvaajastaan: ”Ei hän mitään ymmärrä”?

Jesajan kirjan selityksessä (Raamattu korjauksin ja selityksin, 1982) todetaan, että uudestisyntymättömät ihmiset eivät ymmärrä Raamaatun sanaa. Heille Raamattuon ikäänkuin ”lukittu kirja´” (Jes. 29:11). He voivat puhua Jumalasta ja harjoittaa muodollisia uskonnollisia menoja, mutta ”heidän sydämensä on Hänestä kaukana”.

Korinttolaiskirjeen selityksessä kerrotaan, kuinka kreikkalaisille oli laajalti ominaista viisauden tavoittelu. ”Viisaustiede” eli filosofia kehittyi ensimmäiseksi heidän keskuudessaan. Selityksen mukaan ihmisviisaus ei kuitenkaan auta Jumalan tuntemiseen, pelastukseen ja todelliseen elämään, vaan tähän tarvitaan evankeliumia ristiinnaulistusta ja ylösnousseesta Kristuksesta sekä Pyhän Hengen vaikuttama usko Häneen.

Jeesus lainaa Matteuksen evankeliumissa (15:8-9) Jesajan kirjan jaetta 29:13, ja Paavali lainaa korinttolaiskirjeessään (1Kor.1:19) Jesajan kirjan jaetta 29:14.  Selityksen mukaan nämä voivat toteuta kristillisissä seurakunnissa, koska niissä on paljon uudestisyntymättömiä jäseniä, jotka eivät tajua Jumalan sanan merkitystä. Selityksessä on viitattu vielä jakeeseen 1Kor. 2:14, jonka mukaan Luonnollinen ihminen ei ota vastaan sitä, mikä on Jumalan Hengen, sillä se on hänelle hulluutta. Hän ei kykene tajuamaan sitä, koska se on tutkittava hengellisesti.  (Jumalan kansan pyhä Raamattu selittää sanaa ”luonnollinen”, psykhikos,  ja toteaa sen tarkoittavan sielullista, Jumalan Henkeä vailla olevaa.)

Raamattu korjauksin ja selityksin toteaa vielä, että Herra voi kuitenkin muuttaa ihmisten sydämet niin, että ”kuurot kuulevat kirjan sanat, ja sokeain silmät näkevät vapaina synkeästä pimeydestä”   vieläpä ”riemuitsevat Israelin Pyhästä” (Jes. 29:18-19), ja että ”hengessään eksyväiset pääsevät ymmärrykseen ja napisevat ottavat oppia” (Jes. 29:24)