Miten muutos tapahtuu - ja miten se voi tapahtua kirkossa?

Olin joku aika sitten tilaisuudessa, jossa pohdittiin, miten muutos tapahtuu. Usein ei ole ennalta nähtävissä, miten ja milloin jokin asia etenee. Vaikka kokonaisuus olisi sumun peitossa, on hyödyllistä luoda verkostoja, kirkastaa omia tavoitteita ja valmistautua siihen hetkeen, kun asiaa on mahdollista saada eteenpäin.

Tulkaa kaikki -liikkeen tavoitteista tunnetuimpia ovat naispappien tasa-arvoinen asema ja samaa sukupuolta olevien kirkollinen vihkiminen. Molempia kamppailuja leimaa se, että sinänsä vääjäämättömältä tuntuva muutos tapahtuu hitaasti, vaiheittain ja epätahtisesti eri alueilla. Toimijoita on useita: kirkolliskokous, piispat, tuomiokapitulit, kirkkoherrat, seurakuntaneuvostot, papit, tuomioistuimet, kirkolliset liikkeet jne.

Tasa-arvoinen avioliittokäsitys on kokoaan suurempi asia. Se ilmentää, pystyykö evankelis-luterilainen kirkko uudistumaan yhteiskunnallisen muutoksen myötä vai jääkö se kiinni rakenteisiin, jotka näyttäytyvät tässä ajassa syrjivinä.

Monet seurakuntaneuvostot ovat yhdessä kirkkoherran kanssa päättäneet, että kirkkotilat ovat käytettävissä vihkimisiin riippumatta puolisoiden sukupuolesta. Lukuisat papit vihkivät samaa sukupuolta olevia pareja avioliittoon. Helsingin tuomiokapituli on hyväksynyt tämän. Arkkipiispa on ilmaissut toivovansa, että näin tapahtuisi koko maassa. Pala palalta tasa-arvoisesta avioliittokäsityksestä on tullut valtavirtaa - osassa seurakuntia.

Nyt seurakuntavaaleissa valittavat kirkon luottamushenkilöt ovat paljon vartijoina. Pieniä askeleita tarvitaan yhä useammassa seurakunnassa ja hiippakunnassa. Jo tapahtuneet parannukset ovat osin hauraita ja tarvitsevat vakiinnuttamista. Samalla pitää luoda uusia kumppanuuksia, jotta muutos etenee kirkon moninaisissa rakenteissa.

Muutos ei synny vaaleissa ja kokouksissa, mutta se ei myöskään tapahdu ilman niitä. Siksi on tärkeää, että mahdollisimman moni kirkon jäsen äänestää ja mahdollisimman moni uudistusmielinen ehdokas tulee valituksi puolustamaan toteutuneita muutoksia ja tavoittelemaan uusia.

Johanna Hautakorpi
Kallion seurakunta (ehdolla seurakuntaneuvostoon)

18 kommenttia

 • ismo malinen sanoo:

  Miten muutos tapahtuu? Ja miten se voi tapahtua Kirkossa?

  Raamatusta nousee yksi merkittävä prinsiippi, joka olettaa, että Jumalan Sana saa muuttaa ihmisen, eikä niin, että me ihmiset muutamme Jumalan Sanan ajatuksiimme sopivaksi.

  Kirkon muutos tapahtuu siis siten, että palaamme ja käännyimme takaisin Jumalan puoleen, emmekä jatka kulkemista Kirkkona pois päin Jumalasta.

  Ilmoita asiaton kommentti
 • Kirjoittaja

  Tulkaa Kaikki

  Blogiin kirjoittavat Tulkaa kaikki -henkiset seurakuntavaikuttajat eri puolilta Suomea, kukin omissa nimissään. Yhteistä meille on pyrkimys toimia kirkossa avarakatseisesti lähimmäisyyden hengessä. Tulkaa kaikki -liikkeen perusajatuksen mukaisesti haluamme herättää rehellistä keskustelua kirkon perustehtävästä, lisätä kirkollisen päätöksenteon avoimuutta ja luoda siltoja eri tavoin ajattelevien välille.