Mitä McGrath todella sanoi? (A)

Ouch! En tiedä, onko seuraava tahdikasta, kun olen järjestäjäpuolen edustaja. Mutta mennään riskillä. Otan vastuuta ja myönnän suoraan. Professori McGrathin luennon anti Kuopion kirkkopäivillä oli kiusallisen ohut, kuten Emilia Karhu tässä alla myös toteaa.

Tunnistin luennosta seuraavat pääpointit:

 • Uuden ateismin yksinkertaistavat iskulauseet eivät enää vakuuta ihmisiä. Niinpä sen aika alkaa olla ohi. (epäilen, mutta näin McGrath väitti)
 • Ateismia ei voi todistaa, kuten ei Jla-uskoakaan; kumpikin ovat uskon asioita.
 • Tiede ei voi tutkia eettisiä arvoja ja elämän merkitystä. Siksi tieteellistä maailmankatsomusta on hyvä täydentää uskon näkökulmalla, joka näkee todellisuudessa enemmän.
 • Kukin tiede selittää todellisuutta omalta selittämisen tasolta käsin, joten eri tieteenalat täydentävät toisiaan. Silti mikään tiede ei selitä todellisuutta tyhjentävästi. Siihen tarvitaan vielä arvoja ja merkityksiä käsittelevä uskon taso (kysyisin tosin, miksi tämän arvo-uskon täytyisi olla uskonnollista uskoa).
 • Monet maailmassa havaitsemamme asiat tulevat mielekkäämmäksi, kun lähdemme liikkeelle kristinuskon näkökulmasta. Silloin tajuamme, miksi koemme tiettyjen arvojen velvoittavuuden, sisäisen kaipuun johonkin suurempaan ja sen, miksi maailma ylipäätään on sellainen kuin se on.

Nämä olivat minusta stoorin argumentit, joita sitten perusteltiin, selitettiin ja kerrattiin useammankin kerran. Tosia pointtejahan nämä ovat, mutta ne tiedetään jo hyvin Suomessakin. Siksi ymmärrän hyvin monen kuulijan pettymyksen.

McGrath on oppinut kaveri ja osaa kyllä hommansa. Mutta nyt tuli työtapaturma, tilaajan taholta. Eli allekirjoittaneen. Minähän se sovin hänen kanssaan aiheesta. Olisi pitänyt selittää, että vaikka täällä kaukana asutaankin, niin kyllä me aika paljon tiedetään aiheestamme. Mea culpa siis, ei puhujan.

Punastumishymiön paikka.

 

 1. Uusi yritys, Tovottavasti asia tiivistyy olennaiseen.
  Luettuani em. esitelmän jäin pohtimaan seuraavia ongelmia – asoita.
  – Ovatko eettiset kysymykset,. moraali, usko, kristilliset arvot eri aikoina ja eri kirjallisista lähteistä koottuina vertailevina hist.kielitieteellsinä tutkimustuloksina vertailukelposia keskenään ?

  Toisaalta Pyhän Raamatyun Sana ja Jumalan ilmoitus luomisesta ja lunastuksesta on inhimillisessä tarkastelussa ainutkertainen ja vain uskossa Kristukseen meille avautuva.
  Avaytumalla Jumalan Sanalle kohtaamme – voiman , joka tekee meidät vakuuttuneeksi Sanan jumalallisesta alkuperästä.

  Luonnontieteissä, fysiikassa on kysymys kolmesta perusvoimasta ja gravitaatiosta.
  Evoluutiobiologian vuosimrdeja kestänyt kehitys maapallolla perustui auringon valo – läämpö kvantti – säteilyvoimaan.
  Raamatussa esiintyy usein aikakäsitys – ikuisuus . Uskon ja tiedon – mysteeriiin sain uskosta Kristukseen valoa kun tajusin että aika, valon nopeudella mitattuna on suhteellisuusteorian mukaan yhtä kuin energia.
  Kristitylle Jumalan voima.

 2. – Mitä Mc grath todella sanoi ?

  – Ehkä saan vielä hieman jatkaa ajatusten esittämistä em. esitelmän kysymyksiin.
  – Miksi tämän arvouskon täytyy olaa uskonnollista uskoa ?

  Niin, kuten Kotimaa 24 bligikirjoituksissakin on monasti todett kristityille on tunnusomaista erotuksena muista uskoista, että Jeesuksella Kristuksella on ratkaiseva osuus tämän hengellisen ylärakenteen, todellisuuden kohtaamisessa.
  Usko on tapa elää yhteydessä Jumalaan Raamatun sanan avulla. Kun ateisti selittää olevaisen ns. sokeiden lunnonlakien seurausten ilmentymä.
  Kristitylle Luoja – Jumala on salattu kuten ateistillekin . Jumala on ilmaissut luomstyöstään hengellisesti tulkittavaksemme sen mitä Raamattu kerooo ja jota tieteet konkretisoivayat.
  Hengellisyyden Valosta , luonnosta sekä ihmiskunnan lunastuksesta Jeesuksessa Kristuksessa.
  Lopulta kristityn ja ateistin kohdalla on samoijen luonnontieteellisten tosiasioiden , luonnonlakien fysiikan – kemian , evoluutiobiologian erilaisesta selitylksistä.
  Ilman uskoa , hengellisten arvojen näkökulma ateistin tieteellinenkin maailmankuvamme on rajoittunut puuttuvat ns. hengelliset syvärakneteita. Ateisti ei ole tullut niistä tietoiseksi, vaikka Kristuksen lunastustyö kuuluu koko koko ihmiskunnalle.
  Loppujen lopuksi on siis kysymys tiedon ja uskon mysteeristä, johon kristitty saa lahjana Valoa uskon kautta.

Kirjoittaja

Kuula Kari
Kuula Kari
Tietokirjailija, pastori, dosentti. Pönäkät tittelit. Tosiasiassa vasta alkeisoppimäärän suorittanut kristinuskon oppilas.