Milloin demokratia on väärässä?

Jalkapallon mestarien liigan otteluiden parhaita hetkiä on mielestäni, kun ottelun jälkeen joukkueiden valmentajat kättelevät, jopa halaavat toisiaan.

Niinpä yllätti, kun erään seurakunnan kirkkoherran vaalin hävinnyt hakija kirjoitti lehteen tapahtuneen ”suuren vääryyden”. Ehkä häviäjät joskus niin ajattelevat, mutta harvoin sitä kirjoitetaan julki. Mistä oli kysymys?

Kun tulin ensimmäisen kerran valituksi kunnanvaltuustoon, paikka ratkaistiin arvalla kahden yhtä monta ääntä saaneen ehdokkaan kesken. Arpa suosi silloin minua. Hävinnyt sanoi lehtihaastattelussa, että ”demokratia ei toiminut”. Milloin demokratia toimii?

****

Olen seurannut viime aikoina käytyjä kirkkoherranvaaleja. Niissä suuri kysymys on vaalitapa. Käytetäänkö suoraa vai välillistä vaalia? Molemmilla tavoilla on omat kannattajansa ja hyvät perustelunsa. Molemmat toteuttavat periaatetta, että seurakuntalaiset valitsevat itselleen paimenen.

Suoran vaalin heikkous on, että äänestysprosentti jää kovin alhaiseksi. Tulokseen voi äänestäjien vähäisen määrän vuoksi jopa melko helposti vaikuttaa. Eräässä seurakunnassa tulokseen saatettiin vaikuttaa merkittävästi kuljettamalla yhden tukijoukon toimesta äänestäjiä bussilla äänestyspaikalle.

Suorassa vaalissa saattaa syntyä vilkasta keskustelua seurakunnan asioista, mikä on hyvä asia. Mutta siinä voi olla, että valinta tapahtuu puutteellisilla perusteilla.

Suoran vaalin keskusteluissa saattaa kuulla perusteluina mm., että hakija on ”hyvä tyyppi”, ”erinomainen saarnamies” tai ”oiva laulaja”. Pelkästään näillä ominaisuuksilla ei välttämättä nykyaikana onnistuta viranhoidossa kovin hyvin, mistä saattaa seurata ongelmia.

Nykyään kirkkoherralta vaaditaan paljon tietoa ja taitoa johtamisessa, henkilöstöhallinnossa ja talouden hoidossa. Niitä on vaikea arvioida kansanvaalissa.

Väitän, että kirkkovaltuuston tai seurakuntaneuvoston suorittamassa vaalissa seurakuntalaisia kuullaan laajemmin, ja tulosta on vaikeampi manipuloida. Siinä voidaan myös vertailla ehdokkaita objektiivisemmin viran nykyisiä vaatimuksia ajatellen, ainakin on syytä näin olettaa. Toki luottamushenkilötkin voivat erehtyä.

”Suuresta vääryydestä” kirjoittanut viran hakija tarkoitti juuri vaalitapaa. Hänen mielestään vääryys tapahtui, kun seurakuntalaiset eivät saaneet käyttää suoraan äänioikeuttaan. ”Kirkkovaltuusto valitsi kirkkoherran seurakuntalaisten puolesta.”

Taustalla ehkä oli ajatus, että suoralla vaalilla tulos olisi ollut toisenlainen. Hakijat ja kannattajat suosivat jompaakumpaa vaalitapaa sillä perusteella, kummalla olettavat itse tai suosikkinsa menestyvän parhaiten.

Valinnan kahden vaalitavan välillä tekee seurakunnan ylin luottamushenkilöelin eli kirkkovaltuusto tai seurakuntaneuvosto. Kaksi vaalitapaa on ollut käytössä vuodesta 2014.

****

Toinen piirre vaaleissa on, että ehdokkaita julkisesti vertailtaessa jää usein heidän hengellinen suuntautumisensa tai mielipiteensä piiloon. Esille otetaan hakijoiden koulutus ja kokemus tai mainittu saarna- ja laulutaito, mutta äänestäjät eivät ainakaan kokonaan ja varsinkaan sisäpiiri noilla perusteilla tee valintaansa?

Olettamukseni ja havaintoni on, että kirkollisella ja hengellisellä suuntautumisella on suuri vaikutus valintaan. Sitä selvitellään rivien välistä ja piilossa, mutta sitä ei sanota ääneen. Myös sukupuoli taitaa edelleen vaikuttaa, vaikka vähenemässä määrin, samoin herätysliiketausta, vaikka ehdokkaat yleensä ilmoittavat tulevansa kaikkien kanssa hyvin toimeen.

Näin on kirkossa laajemminkin. Linjaeroja ei juuri käsitellä julkisesti valinnoista ja päätöksistä keskusteltaessa ja niitä valmisteltaessa, mutta ne näkyvät tuloksissa. Puhutaan vertauskuvin tai vain kuiskaamalla. Miksi? Tuskin erilaiset näkemykset poistuvat sillä, että niistä ei puhuta avoimesti.

Muistaakseni arkkipiispa Tapio Luoma on puhunut useaan kertaa tarpeesta tulla toimeen eri mieltä olemisen kanssa. Se on tärkeämpää kuin olla yhtä mieltä. Ollaan eri mieltä, mutta silti yhdessä.

14 kommenttia

 • Ari Pasanen sanoo:

  Ei kaiketi Jumalan valtakunta ole demokratia, eikö kaikki valta ole Jumalalla.

  Ilmoita asiaton kommentti
  • Markku Jalava sanoo:

   Aivan, mutta onhan siinä ihmisellä oma vastuunsa. Vai onko kaikki, mitä tapahtuu, Jumalan säätämää ja tekemää? Miksi Raamatussakin on paljon ohjeita ihmisille?

   Ilmoita asiaton kommentti
 • Pekka Veli Pesonen sanoo:

  Mielestäni demokratia toteutuu silloin kun siihen yhteisten pelisääntöjen avulla avoimesti pyritään. Demokratia ei voi joka tilanteessa antaa ainoaa oikeaa toimintatapaa. Niin kuin tuossa Markku Jalavan kertomassa tapauksessa. Arpominen on tehty demokratian hengen mukaisesti. Yhteisiä toimintaohjeita ei voi luoda niin vedenpitäviksi, ettei voi synyä mitään yllättäviä poikkeustilanteita. Poikkeuksia syntyy säännöistä useinkin. Poikkeuksen tekeminen säännöstä voidaan tehdä sellaisella tavalla, ettei itse sääntö siitä mitätöidy. Joissakin tilanteissa poikkeus jopa vahvistaa sääntöä.

  Ilmoita asiaton kommentti
 • Jorma Hentilä sanoo:

  Kiitokset hyvästä pohdinnasta.

  Vaalitavan valintaan vaikuttaa/saattaa vaikuttaa se, millaisesta seurakunnasta on kysymys. Valitessamme kirkkoherraa omaan seurakuntaamme, tuomiokirkkoseurakuntaan, otimme vaalitavasta päättäessämme huomioon myös sen seikan, että olimme valitsemassa piispan tuuraajaa. Päätimme, että seurakuntaneuvosto suorittaa kirkkoherran valinnan.

  Ilmoita asiaton kommentti
 • Yrjö Sahama sanoo:

  Molemmissa vaalitavoissa on sekä hyviä että huonoja puolia. Ns. kansanvaalissa tulee valtuksi eniten ääniä saanut, eikä vaalia voi pätevyysperustein kumota. Jos äänestysprosentti olisi korkea, saisi seurakunta näin mieluisan kirkkoherran. Mutta koska äänestysaktiivisuus kirkon vaaleissa on yleensä valitettavan alhainen, on kansanvaalin huonona puolena se, että se tarjoaa jollekin aktiiviselle ryhmittymälle hyvät mahdollisuudet junttaukseen, jolloin voittaja ei ehkä nautikaan kuin pienehkön vähemmistön kannatusta. Toisaalta välilliseen aaliin on päässyt, käsittääkseni vastoin alkuperäistä tarkoitusta, pesiytymään oikeuskäytäntö, jossa vaali on voinut kumoutua viimeistään hallinto-oikeudessa sillä perusteella, että pätevin hakija on syrjäytetty. Tällöin mitätöityy seurakunnan oikeus valita kirkkoherransa ja vaali voitaisiin pikemminkin siirtää tuomiokapitulille, joka parhaiten pystyy arvioimaan hakijoiden pätevämmyyttä.

  Ilmoita asiaton kommentti
 • Teemu Kakkuri sanoo:

  Alhainen äänestysprosentti on totta myös välillisen vaalitavan kohdalla, koska valinnan suorittava luottamuselin on sekin päässyt asemaansa alhaisen prosentin seurakuntavaaleissa.

  Lauluääni on iänikuinen klisee, joka tuskin koskaan on ratkaissut yhtään ainutta kirkkoherranvaalia. Tuskin saarnataitokaan, minkä kyllä huomaa kuunnellessa yleensä melko latteita saarnoja. En kyllä kovin paljon luota neuvostojen ja valtuustojen rekrytointiosaamiseenkaan. Ei niihin mitään arvioinnin ammattilaisia eksy. Hyvät valinnat onnistuvat luottamushenkilöistä huolimatta, eikä niiden ansiosta.

  Ilmoita asiaton kommentti
  • Jari Haukka sanoo:

   Teemu K,

   ”Ei niihin mitään arvioinnin ammattilaisia eksy. Hyvät valinnat onnistuvat luottamushenkilöistä huolimatta, eikä niiden ansiosta.”

   En juuri luottaisi ammattilaisinkaan, muutama vuosi sitten VTT:n pääjohtajaa valittaessa otettiin ammattilaisten mielestä ylivoimaisesti paras ehdokas. Pitkäaikaisen ja hyvän johtajan valinta on aina hyvin vaikeaa.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Teemu Kakkuri sanoo:

   Molemmissa vaalitavoissa on samat hakijat. Vaikea uskoa, että vaalitapa vaikuttaisi lopputulokseen. Hyvä hakija noteerataan molemmilla tavoilla ja vastaavasti sopimaton ei saa enemmistöä aikaan niin pienemmässä kuin suuremmassakaan ryhmässä.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Markku Jalava sanoo:

   Seurakuntavaaleissa, joissa luottamuselimien jäsenet valitaan, on yleensä korkeampi äänestysprosentti. Lisäksi jo ehdokasasettulussa haravoidaan seurakuntaa melko laajasti, joten pidän sitä näillä perusteilla kattavampana. Toki tilanne voi vaihdella eri seurakunnissa ja yksittäisissä vaaleissa.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Pekka Veli Pesonen sanoo:

   Myös seurakuntavaalissa kalastellaan äänestämään henkilöitä, joilla ei ole selkeää käsitystä seurakunnan toiminnasta, kun eivät siihen itse osallistu. Miten näiden henkilöiden äänestysinto lisää demokratiaa kirkossa? Ei kai kirkon demokratia voi olla vain sitä, että äänestetään vaaleissa?

   Ilmoita asiaton kommentti
 • Markku Jalava sanoo:

  Pekka Veli Pesonen: Minusta täysi seurakunnan jäsen voi olla, vaikka ei osallistuisi tapahtumiin. Seurakunta on hengellinen yhteisö. Jäsenillä tulee olla muukin funktio kuin vain maksaa kirkollisveroa. Kun maksaa veroa, pitää jo senkin vuoksi olla oikeus äänestää vaaleissa. Kuka arvioisi, minkä asteista jäsenen osallistuminen on?

  Ilmoita asiaton kommentti
  • Pekka Veli Pesonen sanoo:

   Funktioni olikin Markku, siinä, että kaikissa vaaleissa kalastellaan ääniä. Se kai on ihan normaali käytäntö. En harmittele sitä, että kaikki jäsenet saavat äänestää. Tottakai saavat. Ei siinä mitään. On tietysti hyvä kun seurakunnan toimintaan osallistuu nekin , jotka muutoin ovat siitä vieraantuneet.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Kari Paukkunen sanoo:

   Hyvää keskustelua. Blogisti: ”Kuka arvioisi, minkä asteista jäsenen osallistuminen on?” Kirkko on hengellinen yhteisö osallistumisesta huolimatta. Valo tyhjän kirkon ikkunoissa on mukavampi nähtävä kuin pimeä kirkkorakennus.

   Keskustelu osoittaa sen, että kansankirkko instituutiona itsessään herättää erilaisia näkemyksiä pappien kelpoisuudesta sekä virkoihin että saarnatuoleihin. Kenen joukossa seisot, kenen lippua kannat? Monia aatteita sekä ”lippujen kantajia” on. Demokratian sekä dogmien perustukset tutisevat.

   Herätysliikkeiden, puolueiden, sekä muiden omasta näkökulmasta hyvää asiaa ajavien suuntausten agitaattorit voivat pettyä ja pettyvät, koska eivät välttämättä kirkossa tule kuulluiksi sillä tavalla kuin odottavat.

   Kaikki saavat tulla, mutta harmoniasta on turha haaveilla. Kirkko Suomessa historiansa aikana on kokenut useita murroksia yhteiskunnallisten muutoksien johdosta. Lisää on tulossa?

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Kari Paukkunen sanoo:

   Sadinmaa/Kotimaa: ””Minulle on hoettu vuosikaudet kuinka kirkkoa voi uudistaa vain sisältäpäin. Se ei ole totta, koska ongelmat ovat syöpyneet kirkon rakenteisiin ja käytäntöihin. Jos joku oikeasti pyrkii uudistamaan ja haastamaan aikansa eläneet rakenteet, hän löytää itsensä ulossuljettuna, demonisoituna, erotettuna.”

   Monia uudistajia löytyy. Kuka pitäytyisi vain tunnustuksessa? Useita pappeja on erotettu siksi, että pysyvät tunnustuksessa. Tunnustuksessa pysyminen ei moniääniselle kansankirkolle kelpaa?

   Ilmoita asiaton kommentti
 • Kirjoittaja

  Markku Jalava

  Olen kirkosta, historiasta, kulttuurista ja yhteiskunnasta (muun muassa) kiinnostunut toimittaja-viestintäpäällikkö. Virasta irti, mutta luottamustehtävissä jatkan innolla, ja kirjoittamista. Olen kirkkovaltuutettu Nurmijärven seurakunnassa ja kirkolliskokouksen jäsen. Kokemusta on suntionkin tehtävästä.