Miksi Jumala loi ihmisen omaksi kuvakseen?

Otsikon kysymys on askarruttanut ihmisiä läpi vuosisatojen. Yksi vastaus löytyy 1 Mooseksen kirjan ensimmäisestä luvusta: Jumala sanoi: "Tehkäämme ihminen, tehkäämme hänet kuvaksemme, kaltaiseksemme, ja hallitkoon hän meren kaloja, taivaan lintuja, karjaeläimiä, maata ja kaikkia pikkueläimiä, joita maan päällä liikkuu." (1 Moos 1:26)

Luomiskertomuksen mukaan Jumala oli jo tätä ennen luonut taivaan ja maan sekä ihmistä lukuun ottamatta kaiken elollisen ja elottoman maan piirissä. Tarvittiin vielä ihminen, joka hallitsisi Jumalan edustajana sitä luomakuntaa, jonka Jumala oli luonut. Jumala varusti ihmisen tätä tehtävää varten luomalla ihmisen kaltaisekseen kuvaksi. Ei siis Jumalaksi, mutta Jumalan kuvaksi.

Vanhan testamentin apokryfikirjoihin kuuluvan viisaudenkirjan 9. luku selittää asiaa näin: Isiemme Jumala, armelias Herra! Sinä olet sanallasi luonut kaiken ja viisaudellasi muovannut ihmisen, jotta hän hallitsisi luomakuntaasi, johtaisi maailmaa pyhästi ja vanhurskaasti ja olisi tuomioissaan oikeamielinen. (Viis 9:1-3)

Ihmisen luomisesta 1 Mooseksen kirjan 1. luvussa todetaan: Ja Jumala loi ihmisen kuvakseen, Jumalan kuvaksi hän hänet loi, mieheksi ja naiseksi hän loi heidät. Jumala siunasi heidät ja sanoi heille: "Olkaa hedelmälliset, lisääntykää ja täyttäkää maa ja ottakaa se valtaanne." (1 Moos 1:27-28)

Jumalan alkuperäinen tarkoitus ei siis ollut luoda vain yhtä tai kahta ihmistä, vaan hän jo alun alkaen tahtoi luoda kokonaisen ihmiskunnan, joka huolehtisi Jumalan ihmiselle asettamasta tehtävästä kaikkialla maailmassa. Tämän vuoksi Jumala loi ihmiselle kaksi sukupuolta, miehen ja naisen, jotta miehet ja naiset voisivat muodostaa pariskuntia ja levittäytyä saamaansa tehtävää varten kaikkialle maailmaan. Sukupuoli on siis varustus tätä levittäytymistehtävää varten.

Jumalan kehotus ihmiselle olla hedelmällinen koskee koko ihmiskuntaa yleisellä tasolla. Yksittäiselle ihmiselle asetettua tehtävää huolehtia luomakunnasta voi kukin hoitaa omalla paikallaan myös ilman puolisoa. Ihminen on siis Jumalan kuva olipa hänellä puoliso tai ei. Luonnolliseen hedelmällisyyteen kukin ihminen kuitenkin tarvitsee  puolison, toisen ihmisen, joka myös hän on Jumalan kuva.

84 kommenttia

  • Seppo Heinola sanoo:

    Minulla ei ylipäätään ole persoonallista antropomorfista Jumalaa. Olen lähinnä panen-teisti. Katson että koko mailmankaikkeus on tavallaa tajuinen, jokainen elektroni on ’älykäs’. Genesiksen elohimit ovat minulle alkujaan toisen sivilisaation edustajia.

    Ilmoita asiaton kommentti
  • Kirjoittaja

    Jukka Kivimäki

    Aktiiviseurakuntalainen Espoosta. Päivätyössä ammatillisen koulutuksen parissa.