Mikä ja millainen on vaihtoehto ikuiselle kuolemalle?

Kristinuskon suuri houkutus, kautta aikojen, on ollut kuoleman voittaminen ja iankaikkinen elämä uskoville.

Me elämme pelastuksen ja lunastuksen jälkeistä aikaa . Tämä ei ole millään lailla muuttanut sitä tilannetta ,että me edelleenkin kuolemme ja ruumiimme maatuu tai tuhkana palaa luomakuntaan. Maallinen kuolema on edelleenkin voimassa. Kuoleman voittamisella tarkoitetaan siis sitä ,että tämän kuoleman jälkeen meidät herätetään henkiin jossain uudessa muodossa. Paavali kutsuu sitä muotoa ylösnousemusruumiiksi. Se on hyvä ratkaisu ,koska tätä maallista ruumista ei voi herättää henkiin ,koska se koostuu samoista atomeista ja molekyyleistä joista muukin luomakunta ja siihen kuuluvat ihmiset ovat koostuneet.

Kehomme pitää sisällään lukemattoman määrän sellaisia alkuaineatomeja jota ovat joskus kuuluneet toisille ihmisille. Koska heidätkin herätetään henkiin ,niin miten ruumiimme rakennetaan uudelleen ilman että kehomme koostumus ei vahingoittaisi toisia kehoja joiden kanssa jaamme samat atomit ? Kehossamme on atomeja todennäköisesti sekä Adamin että Jeesuksen maallisesta kehosta. Kenellä siis on monopooli noihin rakennuspalikoihin?

Me tulemme siis kuolemalla kuolemaan . Mitä sitten tapahtuu, niin siitä meillä on hyvin vähän tietoja. Paavalin mukaan ,ne jotka herätetään ylösnousemukseen ,saavat ylösnousemusruumiin. Se on todennäköisesti aineeton. Voiko persoonallisuutemme säilyä aineettomassa ruumiissa? Tunnemmeko itseämme tässä uudessa luomuksessa? Voiko meillä olla muistikuvia maallisesta elämästämme? Tai on sellainen edes tarpeellista uudessa ulottuvaisuudessa. Tärkeintä on se miten Jumala tulee suhtatumaan tähän uuteen luomukseen? tuleeko tämä uusi luomus saamaan rankaisun siitä miten tuo kuollut maallinen persoona eli elämänsä?

Seuraava kysymys onkin se ,että mikä tai mitä on taivas? Ilmestyskirjan ja muitten viitteiden mukaan kysymyksessä täytyy olla uusi ulottuvuus , sellainen joka ei ole kytketty tähän meidän tuntemaamme universumiin. Siinä ulottuvaisuudessa on koko se henkimaailma ,joka meille on näkymätöntä ,enkeleineen ja Jumalan olemuksineen ,siellä oleville näkyvä todellisuus. Sellaisessa ulottuvaisuudessa elämisellä ei ole mitään tekemistä maallisen elämän kanssa. Kaikki sellaiset maalliset vaistomme, jotka ovat meidän evoluutioomme ja biologiaamme kytketyt, loistavat poissaolollaan. Ei mitään sosiaalisen elämän hierarkioissa kiipeilyä ja kunnianhimoa, ei mitään reviirin tarvetta, ei tarvetta parinmuodostukseen , ei ammatillisen tai sukupuolisen identiteetin tarvetta. Siellä kaikki on toisenlaista. Me olemme henki henkien joukossa.

Mitä siis tapahtuu sellaisille joilla ei ole uskoa? Loogisin vastaus on se että ei mitään. He ovat kuolleet ja heitä ei enää ole . Raamatun ilmoitus luo vaikeuksia. Se mukaan kaikki herätetään viimeiselle tuomiolle. Jotta se olisi mahdollista , niin täytyy myös kaikilla ei uskovillakin olla ylösnousemusruumis. Siis tuo henkiruumis joka on ilman materiaa. Saako ei- uskovaisten henkiruumis , joka tuskin on tietoinen maallisesta elämästään, vastata maallisessa ruumiissa eletystä elämästä ja tehdyistä teoista?

Emme tiedä tästä mitään , voimme vain spekuloida. Raamatun kirjoittajien profetaalliset näyt ja tulkinnat ovat maallisen filtterin läpi työstettyjä. He pyrkivät kertomaan inhimillisellä kielellä näkyjä joihin he itse aivan varmasti uskoivat. Missä määrin nämä näyt ovat Jumalan heille antamia ja missä määrin ne ovat heidän persoonallisuutensa unitilojen tuotetta, on arvoitus. Mutta meitä stimuloiva arvoitus johon kannan ottaminen on hyvin monille elämän ja kuoleman kysymys.

46 kommenttia

 • ismo malinen sanoo:

  Kannattaa myös katsoa ja tutkia luontoa ja kuinka se toimii. Jumalan teot ovat ilmeisiä ja on merkillistä kuinka ihminen tai mikä hyvänsä luontokappale saa syntynsä. Puu kylvää siemenensä, mutta ei kaikista tule puita. Sama koskee ihmisen alkua, kaikista siemenistä ei ole hedelmöittymään. Merkillinen on luonnollisen ihmisen syntymä, ja niin on myös Jumalan lapsi syntyvä Jumalan Sanasta.

  Kun Jumalan Siemen kylvetään (Sana), niin se saa aikaan syntymän, jolloin Sana (Kristus) tuottaa hedelmää.

  Kun tämä ruumis kerran maatuu, niin edessä on ylösnousemus. (Jokaisella ihmisellä.)

  Joka on tänne naisesta syntynyt nousee myös ylös ja jonkin asteinen seulonta taitaa ihmisellä olla myös edessä kuoleman jälkeen. Kukaan ei voi sitä välttää. Mitä Jumalan edessä tapahtuu? Sen tietää vain Jumala.

  Menevätkö Kristuksessa ylösnousevat portista läpi ja osa jää menemättä? Näinkö meille käy, kun kuolemme? Vanhurskaat nousevat ylös, mutta myös kaikki muutkin. Johannes kirjoittaa Kristityille:

  ”Katsokaa, minkäkaltaisen rakkauden Isä on meille antanut, että meitä kutsutaan Jumalan lapsiksi, joita me olemmekin. Sentähden ei maailma tunne meitä, sillä se ei tunne häntä. Rakkaani, nyt me olemme Jumalan lapsia, eikä ole vielä käynyt ilmi, mitä meistä tulee. Me tiedämme tulevamme hänen kaltaisikseen, kun hän ilmestyy, sillä me saamme nähdä hänet sellaisena, kuin hän on. Ja jokainen, joka panee häneen tämän toivon, puhdistaa itsensä, niinkuin hän on puhdas. Jokainen, joka tekee synnin, tekee myös laittomuuden; ja synti on laittomuus. Ja te tiedätte hänen ilmestyneen ottamaan pois synnit; ja hänessä ei ole syntiä. Kuka ikinä hänessä pysyy, hän ei tee syntiä; kuka ikinä syntiä tekee, hän ei ole häntä nähnyt eikä häntä tuntenut. Lapsukaiset, älköön kukaan saako teitä eksyttää. Se, joka vanhurskauden tekee, on vanhurskas, niinkuin hän on vanhurskas. Joka syntiä tekee, se on perkeleestä, sillä perkele on tehnyt syntiä alusta asti. Sitä varten Jumalan Poika ilmestyi, että hän tekisi tyhjäksi perkeleen teot. Ei yksikään Jumalasta syntynyt tee syntiä, sillä Jumalan siemen pysyy hänessä; eikä hän saata syntiä tehdä, sillä hän on Jumalasta syntynyt. 1.Joh.3:1-9

  Tuossa Johannes vertaa synnin tekemisen olevan uskon (toivon) vastakohta, sillä jokainen joka panee toivonsa Kristukseen puhdistaa itsensä kaikesta vääryydestä. Tämä on Uskon salaisuus. Jumalasta syntynyt ei epäile Jumalaa.

  Paavali puhuu samasta toivosta:”Pidän sen toivon Jumalaan, että on oleva ylösnousemus, jota nämä itsekin odottavat, sekä vanhurskasten että vääräin.” Apost.24:15

  Pitäkää toivo Jumalaan Kristuksessa, sillä Hänessä olemme pelastettu.

  Ilmoita asiaton kommentti