MESSIAS ARVOITUS

Paljon lukemani perusteella olen tullut johtopäätökseen, jolle en voi enkä halua vaatia samanmielisyyttä-voin toki olla väärässä-että Jeesus/Messias oli rikkaan juutalaisen rakennusurakoitsija Joosef arimatilaisen ja tämän kihlatun Mirjamin poika. Kummankin vanhemman nimet ovat peitenimiä ja Maria merkitsee lukutavassan Mir joom samaa kuin ’kuollut meri eli katkera meri', Josef on puolestaan yhä kuin Josefus Ari Mattatias eli Mattatiaan Leijona, missä on viittaus maccabealaiseen itsenäisyystaistelija Mattatiakseen. (vrt. Ut:n Matteus)
Jeesuksen puitteet määräytyvät edelleen kaikkienkin niitten Raamatun historiallisten tapahtumien perusteella, joiden aiheena olivat olleet isien uskoa koskeva reformi toisaalla ja vihollisten ikeestä pääseminen toisaalla. Valtakunnan jakaannuttua Salomonin jälkeen, oli Juudan valtaistuimella ja siis Daavidin huoneen haltijana ollut milloin oikea- ja milloin väärämielinen kuningas. Edellisen aikana valtakunta menestyi ja jälkimmäisen aikana rappeutui ja joutui vihollisen haltuun. Tälloin tarvittiin kansan vapauttajaksi Herran Voideltu, Messias, joka puhdistaisi isien uskon ja saattaisi Daavidin huoneen jälleen kunniaan. Tällaisia Messias-kuninkaita oli kansan historiassa ollut useita, ehkä huomattavimpana kuningas Josia. Näin Jeesuskin oli aikansa lapsi, aivan erityisesti sen ajan lapsi, jota valitun kansan elämässä ovat edeltäneet ne kansallismieliset esi-isät jotka palauttivat Israelin lapsille aika ajoin heidän uskonnollisen ja poliittisen itsenäisyytensä. Kuten Jeesuksen lähihistoriassa oli tapahtunut Makkabealais-sodissa.
Jeesus-Josia vihtiin varjohallituksen kuninkaaksi Qumranissa.
Mutta mitä alussa oli tapahtunut? Kaikki oli alkanut Danielin aikalaskelmista, menetystä itsenäisyydestä ja suurista maanjäristyksistä 31 eKr. Tällöin Herodes Suuri oli alkanut valtavat jälleenrakennustyöt, sillä 30 000 kuollutta vaatineet maanjäristykset olivat tuhonneet myös paljon rakennuksia ja eritoten myös Qumranin luostarin.
Nuori rakentaja (Rakennuttaja-grynderi Joosef (Ari Mattatias) saapuu Qumranin korjaustyömaalle nuori nainen Maria mukanaan. Maria tulee raskaaksi ja nuori essealainen Gabriel-pesher nimeä käyttävä lähetti kertoo Qumranin munkkien toiveesta kutsua syntyvä lapsi luostariin kasvatettavaksi lopun ajan Messiaaksi. Miksi?
Koska munkit olivat vetäneet Danielin aikalaskelmista (483 v Artateksen käskykirjeestä), jotka täyttyisivät noin 30 jKr. (takaisinlaskettuna) ja maanjäristyksistä johtopäätöksen, että Jumalan kuningaskunnan toteutuminen ja sitä mukaa viimeiset päivät olisivat lähellä. Tällöin Jahven lupauksen mukaan tarvittaisiin Uusi liitto ja sille välimies, ylimmäinen pappi ja kuningas, jotka hallitsisivat ikuisesti. Koska Jumalan valtakunta olisi ikuinen. Tällaiseksi papiksi ei missään tapauksessa kelvannut Hyrkanos eikä kukaan muukaan roomalaismielinen ’paha pappi’ vaan oikeassa saadokilais-daavidilaisessa järjestyksessä valittu pappis-kuningas, joka asetettaisiin uudelleen Jerusalemiin Daavidin valtaistuimelle, kunhan roomalaiset oli ensin Herran avulla kukistettu. (No tämähän ei onnistunut ja Jeesus huokaa: Jumalani Jumalani,. miksi minut hylkäsit!)
Tällainen pappi ja kuningas saataisiin Joosef Ari Mattatiaan suvusta. Hänessä yhtyisi kolme virkaa kuten maccabealaishallitsijoissakin: profeetallinen, papillinen ja kuninkaallinen.
Jeesus oli siis luovutettu Qumraniin kasvatettavaksi ja siellä hän oli omaksunut Qumranin sotakäärössä ilmenevän Jerusalemin hallitsevaan luokkaan kohdistuvan kriittisen asenteen, hänestä oli tullut itse asiassa zelootti, joka sittemmin aiheutti mm. temppelimellakan. Jooses Arimatilainen oli Suuren Neuvoston jäsen ja Suuri Neuvosto joutui tasapainoilemaan roomalaisten ja juutalaisten välillä. Sen jäsenet ja roomalaiset eivät välttämättä tieneet, että yhden kapinajohtajan isä oli Suuren Neuvoston jäsen ja häntä suojellakseen evankeliumit eivät myöskään asiaa paljastaneet.
Joosef Arimatilaisen asema oli rikkaana kivirakentajana ja Suuren neuvoston jäsenenä siis erittäin arkaluontoinen. Neuvosto tasapainoili Rooman ja Israelin välissä ja neuvoston jäsenen omaa poikaa epäiltiin siis kapinalliseksi. Joosef A:n täytyi salata neuvostolta, että tiesi Jeesuksen pojakseen.
Juutalaissota alkoi 66 jKr. jolloin evankeliumeita vielä todennäköisesti laadittiin ja siten niitä kirjoitettaessa asiat olivat vielä täysin haavoilla, sukulaisia ja kapinallisia (opetuslapsia) suojeltiin, ja kuten tutkija Johannes Lehman kirjassa Raportti rabbi J:stä selvittää, evankeliumeissa ilmaistiin asioiden poliittiset luonteet ja todelliset asia- ja sukulaisuussuhteet kovin peitetysti. Jeesuksen opetuslapsista esim. noin puolet ovat olleet hänen sukulaisiaan, saman verran näyttää olleen zelootteja. Tarkoituksena oli aloittaa sodalle suotuisan astrologisen hetken (aurinko/Mars-asema/precesion täyttyminen: aurinkomyytti)koittaessa valon lasten sota pimeyden lapsia vastaan ja saattaa Herran päivän koittamista varten Jerusalemin valtaistuimelle kuningas Daavidin huoneesta (Kuningas-Messias, heitä oli kaksi, pappis-M ja kuningas-M: molemmat Jeesuksia : Jesus Bar Abbas toinen, Jesus Nazoraios toinen).
Kapina epäonnistuu ja kuningas Messias telotetaan. Telotus epäonnistuu, koska essealaiset terapeutit - mirhan ja aloen voiman tunteneet valkopukuiset essealaiset ’enkelit’- virvoittavat tajuttoman, mutta hengissä olevan Jeesuksen ja suuri (peite)tarina syntyy.
Peitetarina-huijauksen kohteena oli roomalainen viranomainen ja roomalaismieliset juutalaiset, ja suojauksen tuli kestää niin kauan kun Jeesuksen seuraajia ja sukulaisia kanasallisuusmielisyytensä vuoksi vainottiin. Siksi kehitettiin samaan aikaan poliitisten tapahtumien päälle puhtaasti uskonnollinen käsitteistö ja narraatio kuitenkin niin, että pesher-kielen tutkijalla ja tuntijalle asian todellinen luonne paljastuu. Suosittelen teologiantohtori Barbara Thieringin asian hyvin valaisevia kirjoituksia ja teologian tohtori Johannes Lehmanin yllä mainitsemaani kirjaa Raportti rabbi J:stä. Uskonnollinen käsitteistö viittasi myös Jeesuksen esoteerisiin opetuksiin, jotka ovat sisältyäneet erityisesti Gogoltha-kertomuksen punottua profeetalllista astronomiaa ja aikansa sakraaligeometeriaa vesica-pisciksineen. Liike oli siis uskonnollispoliittinen, molemmat olivat läsnä. Politiikka kätkettiin uskontoon ja uskonto sisälsi myös esoteerisen puolensa. On siis huomattava, että evankelimit kirjoitettiin aikana, jolloin eri ryhmien suhteet olivat yhä täysin tulehtuneet ja käymistilassa, mikä johtikin sitten myös kapinaan, minkä jälkeen Jerusalem hävitettiin.Suojauksesta huolimatta useimat liikkeen johtohahmot myöhemmin telotettiin - ei uskonnollisita - vaan poliittisista syistä. Minkä näyttää hyvin esim. Apt. 12.
Suuri suunnitelma
Rakennusurakoitsija Joosefin ollessa korjaamassa suuressa maanjäristyksessä n. 31 eKr. (n. 30 000 kuollutta!). vaurioituneen Qumranin I luostarin vaurioita kypsyy ajan merkeistä huolestuneen pyhän essealaisen pappisveljeskunnan mielessä suunnitelma Israelin pelastamiseksi. Mainittu maanjäristys oli heille nimittäin yhdessä Danielin kirjasta saatujen aikalaskelmien ja taivaalle ilmestyneen Halleyn komeetan (’Herran miekan’) kanssa merkki lopun ajan alkamisesta. Tälloin tuli Herran lupauksen mukaan olla Daavidin poika Israelin valtaistuimella. Essealaiset eivät näet hyväksyneet Jerusalemissa tuolloin vallassa olevaa vasallipapistoa eikä vieraan valloittajan Rooman asettamaa idumealaista Herodesta kuninkaakseen. He päättivät kutsua oikeaan sukuun kuuluvan Joosefin tulevan lapsen ottopojakseen ja kasvatikseen luostariin, jotta hänestä leivottaisiin tuleva kuningas. Mutta isän henkilöllisyys tuli salata, koska hän kuului ’quisingiläisen’ papiston hallitsemaan suureen neuvostoon.(Jaakobin protoevanliumin mukaan) Essealaisille tulee myöhemmin kiire. Roomalainen 9000 miehisen henkivartiokaartin komentaja Sejanus saa nimittäin tehtäväkseen ratkaista juutalaisuuskysymys nopeasti. Rooma ei enää sietänyt kaupungeissa zeloottien jatkuvasti aiheuttamia rähinöitä, pikkukapinoita ja salamurhia. Jeesus ja toinen Jeesus eli Jeesus Barabbas (Origeneen ja Matteuksen varhaisimpien evankeliumi käsikirjoitusten mukaan Barabbaan etunimi on myös Jeesus!) pannaan tulevan kapinaliikkeen johtoon. Kapina syttyy ja se hävitään sekä Jeesus Nazareus että Jeesus Barabbas vangitaan. Jeesus Joosefin poika pääsee ensin pakoon. Tällöin roomalaiset uhkaavat tuhota koko kansan ellei kaikkia kapinajohtajia saateta Rooman rangaistaviksi. Jeesuksen isä saa tietää tästä suuressa neuvostossa ja saa kuulla Kaifaan raskaan toteamuksen: ”Parempi uhrata yksi mies kuin koko kansa.” Joosef alistuu ja päättää uhrata oman poikansa. Hän välittää tiedon asiasta Markuksen välityksellä essealaisille ja Jeesukselle. Jeesus päättää suostua uhraamaan itsensä ja antautua Roomalle ja ylipapeille. Salatakseen tämän lähimmiltä miehiltään hän suunnittelee yhdessä Markuksen ja Juudaksen kanssa lavastetun kavaltamisen. Siksi Jeesus osaa ennalta ’ennustaa’ niin kuolemisensa kuin kavaltamisensakin.(oikeammin ’luovuttamisensa’)
Tapahtumat sijoitetaan pääsiäiseen, koska uskonnollinen reformi ja uusi kuningas olivat perinteisesti ajoittuneet VT:n mukaan pääsiäiseksi ja koska tuolloin myös Danielin aikalaskelmat täyttyisivät ja näin myös Herran suunnitelma toteutuisi. Loppu tarinasta onkin tuttu vain silla erotuksella, että kertomus Barabbaan vapauttamisesta on vertauskuvallinen ja kuvaa VT:n mukaista syntiuhrikaurista, joka päästettiin vapauteen viemän kansan synnit Azazelille erämaahan. Jesus Bar abbas on siten typologisen mallin mukaan todellinen soter eli ’vapauttaja’

23 kommenttia

 • Sami Paajanen sanoo:

  ”Jeesus-Josia vihtiin varjohallituksen kuninkaaksi Qumranissa.” Saisiko tähän kirjallisuus viitteen/tutkimuslähteen, mistä tämä on peräisin. Jos se on Barbara, unohda se.

  Lennokkaan tarinan olet keksinyt. Juutalaiset olivat muuten loistavia tarinan kertojia. Mielikuvitus oli laukalla, samalla moniin teksteihin sijoittui mystisyyttä. Sinun tekstistä nämä puuttuivat. Kirkko ja teologinen tutkimus tuntee hyvin juutalaiset tekstit. Onhan kristinuskolla juutalaiset juuret. Mitään vakavaa teologiaa teksistäsi ei saa irti. Olisit nyt vaikka pureutunut kipper uhritelogiaan ja sen eskatologisiin näkökulmiin ja sen suhteeseen ut:n teksteihin. Mutta olet ilmeisesti omaksunut kiiski kirjallisuys tyylin, sille pitää olla uskollinen, tosin mitään kehitystä ei tapahdu. On vain mielikuvitusmaailma. Ja hyvä niin.

  Ilmoita asiaton kommentti
  • Seppo Heinola sanoo:

   Teen johtopäätöksiä lukemieni satojen alkukristillisyyttä koskevien kirjojen ja tutkimusten ja aitojen Qumran-fragmenttien perusteella. Qumranissa odotetiin myös kuningas Messiasta ja Jeesus sai kuninkaallisen nardus-voitelun ihan Ut:kin mukaan. Qumranissa oli myös teksti: ”He saivat nähdä hänen Jeesuksensa.” Barbara Thiering on Sidneyn yliopistossa opettanut teologian tohtori, joka on lähes koko elämänsä omistanut Qumran tutkimukselle ja jotenkin pidän häntä kyllä Sami Paajasta pätevämpänä.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Seppo Heinola sanoo:

   Teen johtopäätöksiä lukemieni satojen alkukristillisyyttä koskevien kirjojen ja tutkimusten ja aitojen Qumran-fragmenttien perusteella. Qumranissa odotetiin myös kuningas Messiasta ja Jeesus sai kuninkaallisen nardus-voitelun ihan Ut: kin mukaan. Qumranissa oli myös teksti: ”He saivat nähdä hänen Jeshuansa.” Barbara Thiering on Sidneyn yliopistossa opettanut teologian tohtori, joka on lähes koko elämänsä omistanut Qumran tutkimukselle ja jotenkin pidän häntä kyllä Sami Paajasta pätevämpänä.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Sami Paajanen sanoo:

   Seppo, Qumramin tekstit tunnetaan kirkon piirissä hyvin. Mutta en ole lukenut näin villejä tulkintoja mitä esität. Jokaisella on lupa esittää mitä haluaa, eri asia on sitten ovatko ne totta. Jokainen osaa kertoa lyhyen iltasadun, siihen ei tarvita lähdeviitteitä.

   Ilmoita asiaton kommentti
 • Erkko Järvinen sanoo:

  Seppo!

  Uuspakanallisuus, Raamatun arvovallan himmentäminen tai suoranainen romuttaminen, sen tilalle tarjotaan aina jotain uutta joka koskettaa ihmisen sisintä ja yrittää herättää hänessä .jotain sellaista voimaa, jolla hän itse löytää tien ja voiman sekä iankaikkisuuttaan että ajallisen elämän tarpeita varten.

  Ilmoita asiaton kommentti
 • Erkko Järvinen sanoo:

  Seppo!

  Uuspakanallisuus, Raamatun arvovallan himmentäminen tai suoranainen romuttaminen, sen tilalle tarjotaan aina jotain uutta joka koskettaa ihmisen sisintä ja yrittää herättää hänessä .jotain sellaista voimaa, jolla hän itse löytää tien ja voiman sekä iankaikkisuuttaan että ajallisen elämän tarpeita varten.3

  Ilmoita asiaton kommentti
 • Pekka Väisänen sanoo:

  Kiitos, Seppo Heinola.

  Kun alkuperäisiä tai niiden kopioita Evankeliumeissa on ollut enemmän miksi valittiin nämä neljä kanonisoitaviksi Oikeaa todistusta varten eteenpäin. Olen ymmärtänyt vanhimman löydetyn osan olevan merkitty kopioksi 43.e, tai 44. jä.

  Kristuksen veriuhri joka viikoista uusintaa varten on asiassa hurja juttu kun Juutalainen ei verta nauti vertauskuvallisestikaan.

  Jeesuksen seuraaminen opetuksessa ja hengellisessä tiennäytössä on asiaa, mutta milloin pääsemme eteenpäin keskustelemaan veriuhri toisinnosta mikä ymmärtää myös Jumalanpalveluskeskeisyyden olevan kirkossamme tärkeintä, ja mikä halutaan säilyttää pappistoimen ohella.

  Edellinen katsoo myös saamaamme kasteopetusta konfirmaatioon asti.

  Seurakunnan kummijäsenyys mennee hyvin pienokaiselle mutta älkää synnitöntä pikkuista sitoko kirkon vaippoihin aikuisikään asti vaan antakaa opetusta, haastakaa aina vanhempiin ja kummeihin asti.

  Joku päivä yksi huomaa tehdä kysymyksen indoktrinaatiosta lapsikasteen asiassa. Eikö kirkon Ihmisoikeuskysymyksenä kannattaisi reagoida asiaan ennakoivasti.

  Rippikouluikä, mitä pitäisi parilla vuodella madaltaa, olisi hyvä pysäkki nuoren katsoa haluaako Hän tunnustautua, luvata ja tahtoa tulla mukaan kirkon tarjoamaan haasteeseen elää kristittynä.

  Ilmoita asiaton kommentti
  • Seppo Heinola sanoo:

   Neljä evankeliumia valittiin huolellisesti niin, että muka harhaopit jäisivät ulkopuolelle. Sinä meni vain lapsia pesuveden mukana. mutta juuri neljä palveli myös numerologista tarkoitusta, Jumalan nimessä 4 konsonanttia, neljä vuodenajan kulminaatiopäivää, joista kevätpäiväntasaus yksi. (Ristiin + eli 4:n naulaaminen) Rippikoulun vetovoima perustuu siihen, että sen käyvät murrosikäiset heräävän seksuaalisuutensa keväässä olevat nuoret, joka vilkuilevat ja kuuntelevat leireillä enemmän toisiaan kuin leirin vetäjiä.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Sami Paajanen sanoo:

   Kun uudesta testamentista etsitään kaikkein varhaisinta ainesta, evankeliumit eivät näyttele siinä merkittävää osaa. Paavalin kirjeet on kirjoitettu aikaisemmin. Antikiossa Paavali saa välitettävöksi varhaisen kristillisen tradition. Siksi Paavalin kirjeet ovat arvokkaita koska niissä heijastuu ensimmäisten kristittyjen usko.

   Ilmoita asiaton kommentti
 • Pekka Väisänen sanoo:

  Aiempia kommentteja katsoen kirkko ensijassa todistaa kirkkolaitokseen katsoen menneitä sukupolvia sen työssä missä nykyisyys halutaan säilyttää.

  Toinen asia on hallitsijan ja kirkon konsensus mikä typistämällä vauvasta asti Ihmistä haluaa tehdä kykenemättömän, vaikuttamaan pyrkimättömän Jumalan Luoman Ihmisen kuuliaiseksi siitä mitä Isommat tahtovat Hänen ymmärtävän, tai ainakin aina olla epäluuloinen omille ajatuksilleen toisenlaisesta huomaamisesta elämän konkretiassaan katsoa myös kokonaisuutta.

  Missä kerran Ihmisenarvo Jumalan Luomana osaksi mitätöidään syyllä jos toisella kirkon todistamaan vaikka perisyntisyyteen seuraa se Ihmistä kykenemättömyyden asiassa loppuiän ellei Ihminen valveudu.

  Ilmoita asiaton kommentti
 • Tarja Parkkila sanoo:

  Apokryfeistä selviää aikansa ajatteluna, että Luojajumalaa pidetään alempiarvoisena kuin kaiken taustalla olevaa hyvää, isä jumalaa. Tämä johtunee Platonista, koska hänen kolmiyhteydessään on ylimpänä Absoluuttinen hyvä, toisena on järki, jossa ovat myös kaikki ideat, ja kolmantena psyke, eli tunteet.

  Alempiarvoinen Luojajumala on myös lain antaja, hän ei ole hyvä, eikä paha, vaan oikeudenmukainen.

  Kielteinen suhtautuminen lakiin kristinuskossa on varmasti peräisin” Hyvä isä” ajattelusta. Lisä ongelmana siinä on jumalien moninaisuus, kun hyvään on lisätty sana Isä, joka muuttaa Hyvän persoonaksi ja vielä sukupuoliseksi olennoksi. Lisäksi se sulkee hyvästä femin pois.

  Kun otetaan Jeesus mukaan, on selitetty, että Jeesus tulee tämän hyvän Isäjumalan luota, ja ilmoittaa hänestä. Käsitykseni mukaan Jeesus ei ollut enempää kuin ilmoittaja tai Kristus kipinä, eli pisara hyvästä isästä, johon hän sulautuu pois mennessään. ( Isä on minussa ja minä olen isässä). Kuin säde, jonka aurinko vetää takaisin, kun painuu mailleen.

  Ajatus oli uusi ja erilainen siinä ympäristössä, koska se oli kreikkalaista filosofiaa, johon kuitenkin yritettiin varastaa juutalaista opetusta mukaan, sen uskottavuuden lisäämiseksi. Suurelta osin otettiin juuri niitä kirjoituksia, joita voitiin käyttää juutalaisuutta vastaan, Vaikka siellä puhuttaisiin Israelin synneistä, ovat juutalaiset joutuneet nekin kantamaan.

  Yritettiin jatkaa esselaisten perustamaa uutta liittoa, ja mitätöimään toinen vanhaksi liitoksi ja testamentiksi ja hylätyksi kansaksi, ja siirtämään itsensä tilalle ylemmäksi ja ainoaksi perilliseksi.

  Ilmoita asiaton kommentti
 • Tarja Parkkila sanoo:

  MESSIAS ARVOITUS

  Olen kerran lukenut tällaisen kommentin, joka oli nimimerkillä ” rasismia vastaan ” ja ilmeisesti kirjoittaja oli juutalainen henkilö. Tämä on siis heidän ajatuksensa Messiaasta.

  ” Messias ei ole vielä tullut, mikään luvattu ei ole toteutunut. Kun messias tulee, hän ei suostu palvottavaksi, sellainen tuleminen ei ole hänen tehtävänsä, eikä edes sallittua. Messiaalta ei muuten tarvitse kysellä onko hän messias, hän tekee mitä on luvattu ja sen näkee jokainen. Ei ole muuta valtakuntaa kuin YHWH:n. Ei messiaan, eikä kenekään muunkaan, eikä messiasta ”tunnusteta” messiaaksi, eivätkä hänen tekonsa ole salaisia, tai sellaisia, jotka huomaa vasta 2000-vuoden kuluttua.

  Profeetatahan kertovat mitä tapahtuu maanpäällä messiaan tultua, hänen toimestaan, siksihän hän tulee. Ei aprillaamaan, tai vastaamaan epäselvästi. ”

  Ilmoita asiaton kommentti
 • Tarja Parkkila sanoo:

  Sami Paajanen

  Kaikkia kommentteja tosiaan on, mutta harvoin hyviä, ja edellä kertomani on hyvä, onhan messias juutalainen idea, ja he tietävät mitä se tarkoittaa.

  Ilmoita asiaton kommentti
  • Sami Paajanen sanoo:

   Hyvä on suhteellinen käsite, varsinkin edellä.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Pekka Väisänen sanoo:

   Eikös Paavalinkin kirjeet syntyneet vuosikymmeniä Jeesuksen poismenon jälkeen.

   1980.tä luvun alkupuolella muistaakseni niitä ajoitettiin 70.tä luvulle jkr.

   Miksi Paavali Juutalaisten tapaan ei olisi ollut hyvä kertoja, kuten täällä aiemmin Juutalaisten hyvää kerrontaa kehuttiin.

   Paavali oli aikansa sivistynyt mies, ja Herran kohtaamisen kautta entisestä vainoajasta kasvoi kohtaamansa Jumalan rakkauden edusmies viemään todistusta eteenpäin.

   Paavali tunsi Helleenistä perinnettä ja hyvin on mahdollista Hänen ottaneen mukaan todistukseensa sopivaa materiaalia kokemuksensa täydellistämiseksi.

   Par Excellence kokemukset ovat totta tänäkin päivänä yhtäkkisissä uskoon elämisissä sen kokemuksessa. Nyt taisi tulla kirjoitusvirhe vieraassa sanassa mutta haittaako.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Pekka Väisänen sanoo:

   Toki voi ja saa kysyä miten juutalaisuuteen kasvaneesta, Mooseksen lakia arvostaneesta, Jumalan rakkauden kohdanneesta, tuli Juutalaisuuden vastustaja esimerkkinä eteenpäin.

   Kyllä asiaa pitää voida katsoa ajassa syntyneenä voimallisena todistuksena voisiko siittä oppia jotakin tähän päivään.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Pekka Väisänen sanoo:

   Tietenkään en halua sanoa että entisestä Jeesuksen seuraajien ja Jeesukseen uskovien vainoajasta olisi nyt muodonmuutoksen kautta sen kokeneena tullut Juutalaisten vainoaja.

   Tähän tutkimus osannee sanoa sanansa.

   Ilmoita asiaton kommentti
 • Kirjoittaja

  Kirjoittajan viimeisimmät blogit

  Katso kaikki

  Kirjoittajan luetuimmat blogit

  Kirjoittajan kommentoiduimmat blogit