Maria tunsi parhaiten Jeesuksen salaisuudet ja opetukset

Joulun aikaan kirkossa on tapana lukea jouluevankeliumi Luukkaan evankeliumista. Pääsiäisenä seurataan mielellään tapahtumia Markuksen mukaan. Kuitenkin Maria tunsi parhaiten poikansa salaisuudet ja opetukset. Hän osasi tiivistää opetukset ja nostaa esille ajattomat totuudet Jeesuksen sanomasta. Niinpä pääsiäisenä kannattaa kuunnella pääsiäiskertomus Marian näkökulmasta. Marian avulla voitaisiin löytää aivan uusi yhteys koko kirkossa:

”Minä olen Maria, Jeesuksen äiti. Tämä on kertomukseni lapsestani nimeltä Jeesus. Hänestä on syntynyt paljon muitakin kertomuksia, mutta minä kerron oman tarinani ja kuvaan asioita niin kuin näin ja kuulin. En toista muiden kertomusten sisältöjä.

Kaikki tapahtui kauan sitten Rooman valtakunnassa. Tiesin, että jotain suurta tulisi tapahtumaan. Olin saanut aiemmin viestin Jumalalta enkelin kautta:

– Ole turvallisella mielellä, Maria. Olet saanut suuren armon. Tulet pian synnyttämään lapsen. Anna lapselle nimeksi Jeesus. Hänestä tulee koko ihmiskunnan Vapahtaja ja Pelastaja. Ole siunattu! Älä pelkää. Herra, sinun Jumalasi on joka päivä kanssasi elämäsi loppuun asti, ilmoitti Enkeli.

Olin ihmeissäni, mutta sain tietää, että Jumalalla oli suuria suunnitelmia ja olin osa näitä suunnitelmia. Jumala tulisi Jeesuksessa maailmaan ja Jeesus ohjaisi koko ihmiskunnan Jumalan luo. Jeesuksesta tulisi tie, totuus ja elämä kaikille Jumalaan uskoville.

Jeesus syntyi karuissa oloissa eläinsuojassa. Olimme silloin matkalla. Kapaloin vauvani seimeen. Oli yö. Luoksemme saapui paimenia ihmettelemään ja ylistämään vastasyntynyttä lastamme. Enkeli oli ilmoittanut heille suuren ilon lapsestamme. Kaikki oli niin kuin Jumala oli minullekin ilmoittanut.

Jeesuksesta tuli muurari. Asuimme Galileassa. Tiesin, että jonain päivänä Jeesus lähtisi suorittamaan omaa tehtäväänsä. Näin tapahtuikin. Eräänä päivänä Jeesus paljasti: – Äiti, nyt on aika. Lähden julistamaan syntien anteeksiantamista ja Jumalan valtakunnan saapumista. Sinä tiedät kaiken, äiti. Kiitos tuestasi ja rakkaudestasi, jota olet osoittanut minulle koko elämäni ajan. Olet siunattu.

Jeesus lähti opettamaan kansaa, paransi sairaita ja teki jopa ihmetekoja. Jeesus sai myös kasteen Johannekselta. Silloin Jumala sanoi: – Tämä on Jeesus, minun Valittuni. Hänellä on jumalallinen tehtävä. Kuunnelkaa häntä ja seuratkaa hänen opetuksiaan! Minä kuljen Hänen mukanaan kaiken aikaa. Minä olen Herra, teidän Jumalanne.

Jeesus muistutti aina pitämään mielessä kaikkein tärkeimmät opetukset. Hän puhui aina rakkauden kaksoiskäskyn puolesta: Rakasta Jumalaa yli kaiken ja lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Muista tehdä toisille se, mitä toivot muiden tekevän itsellesi. Jeesus pyysi myös aina suojelemaan ja kunnioittamaan luontoa ja pitämään siitä hyvää huolta. Ihminen ei omista luomakuntaa, ei edes maapalloa. Kaikki maailmassa kuuluu Jumalalle. Jumala on luonut kaiken, myös luonnonlait.

Jeesus paljasti minulle suuren salaisuutensa:

– Äiti, olen ihminen ja olen Jumala. Tulin ihmiseksi maailmaan, jotta ihmiskunta saisi syntinsä anteeksi ja jotta ihmiskunta, kaikki ihmiset kaikkina aikoina, pääsisivät kuoleman jälkeen iankaikkiseen elämään taivaaseen. Tulen näyttämään omalla ylösnousemuksellani kuolleista, että elämä ei pääty kuolemaan, vaan se jatkuu senkin jälkeen. Jokainen ihminen joutuu kuolemansa jälkeen minun eteeni viimeiselle tuomiolle. Joka uskoo minuun ja minun sanomaani, se pääsee iankaikkiseen elämään. Joka ei usko, sen minä määrään kadotukseen, eroon minusta.

Kaikki tapahtui kuten Jeesus oli opettanut. Jeesus nousi kuolleista. Hauta oli tyhjä. Olimme ihmeissämme ja Jeesuksen kannattajat poissa tolaltaan. Jeesus ilmestyi meille. Silloin tiesimme, että kuolema on voitettu. Jeesus nousi taivaaseen ja pyysi meitä seuraamaan kaikessa rakkautta.

Opettelimme ja muistelimme Jeesuksen tärkeimpiä opetuksia. Kaikkea kirjoitettiin muistiinkin. Jeesuksen opetuksia tulkittiin eri tavoin kannattajien piirissä. Toiset muokkasivat Jeesuksen sanoja näyttääkseen, miten opetuksia piti tulkita ja vastata erilaisiin kysymyksiin.

Jeesus halusi jättää meille uskon Jumalaan, toivon kuolemanjälkeisestä elämästä ja kehotuksen rakkauteen lähimmäisiä ja luontoa kohtaan. Sitä hän aina korosti ja lohdutti, että Jumalan salaisuudet paljastuvat jokaiselle ihmiselle viimeistään kuoleman jälkeen. Rakkaudesta Jumalan totuus joka paikassa tunnetaan. Jeesus oli ihmiseksi tullut Jumala. Hän tuli pelastamaan meidät yhteyteensä.

Jeesuksen ylösnousemuksen jälkeen syntyi pikku hiljaa riitoja ja erimielisyyksiä uskovien kesken. Kokoonnuimme kodeissa ja sovimme, että olemme kaikki tasa-arvoisia. Jokainen saa puhua ja opettaa, jakaa sakramentteja ja siunauksia sekä antaa syntejä anteeksi Herran nimessä. Jeesus pyysi pysymään yhdessä ja kunnioittamaan ja auttamaan kaikkia.”

Kristillinen perimätieto sisältää varhaiskristittyjen tulkintoja Jeesuksesta ja hänen sanomastaan. Kristillinen sanoma levisi aluksi suullisesti. Suullisen tradition rinnalle syntyi vähitellen kirjallinen traditio. Raamattu on keskeinen osa kirjallista traditiota. Raamattu on historiallinen kirkon kirja sisältäen Vanhan ja Uuden Testamentin. Se heijastaa omaa aikaansa. Vanha Testamentti kuvaa Israelin kansan vaiheita. Uudessa Testamentissa kirjoittajat tulkitsevat Jeesuksen sanomaa oman ymmärryksensä ja kokemuksensa mukaan. Kristillinen perimätieto ja Raamattu sen osana ovat Jumalan sanaa välittäessään sanomaa Jumalan armosta. Sanoma Jumalan armosta on kristillisen uskon ja elämän ylin ohje. Raamattu on syntytavaltaan inhimillinen, ei jumalallinen kirja. Varhaiskristityt kirjoittivat kristillistä perimätietoa muistiin inhimillisesti ja kokosivat myöhemmin tietyt kirjoitukset Uudeksi Testamentiksi.

Kirkon pitäisi opettaa eksgetiikan tuloksia enemmän ja kertoa historiallisesta raamattunäkemyksestä. On tehty karhunpalvelus pitämällä Raamattua yliluonnolisena Jumalan ilmoituksena sellaisenaan. Se on ihmisen kirjoittama historiallinen kirja. Nyt kansalaiset eivät osaa lukea Raamattua ja ymmärtää sitä sen omasta ajasta käsin ja pidetään kiinni vanhentuneesta maailmankuvasta sillä perusteella. Erilaiset tulkinnat ovat kuuluneet kirkkoon alusta saakka.

Pasi Toivonen
Pasi Toivonenhttps://kaulahuiviblog.wordpress.com
Olen kasvatuksen ammattihenkilö ja tietotekniikan käyttäjä Suomesta. Harrastuksia ovat liikunta, tietotekniikka, valokuvaus ja teologia.