Luterilaisen maailmanliiton neuvosto koolla Geneven kesässä

Luterilainen maailmanliitto pitää majaansa edelleen Genevessä, monien kansainvälisten järjestöjen, kuten YK:n ja Punaisen Ristin sekä kirkkojenvälisistä organisaatioista etenkin Kirkkojen maailmanneuvoston kotikaupungissa. Reformoitujen kirkkojen maailmanyhteisö jo päätti muuttaa edullisempaan kaupunkiin Hannoveriin ja Euroopan kirkkojen konferenssin päämajakin vaikuttaisi olevan lähtökuopissa. Geneve on kuitenkin edelleen merkittävä kansainvälisen diplomatian hermokeskus, joten sijainnilla täällä puolueettomassa Sveitissä on etunsa.

Luterilainen maailmanliitto on perinteisesti tullut taloudellisesti paremmin toimeen kuin muut suuret kirkkojenväliset organisaatiot. Saksan kielellä tästä muotoutui näppärä sanaleikki: he kutsuivat maailmanliittoa raha-liitoksi: "Lutherischer Weltbund - Geldbund". Edelleenkin etenkin saksalaisten, ruotsalaisten, suomalaisten ja amerikkalaisten taloudellinen panos on varsin mittava, vaikka suurimpien jäsenkirkkojen tittelit vienevätkin viiden vuoden sisällä vanhojen perustajakirkkojen sijaan Afrikan suuret luterilaiset kirkot: Etiopian Mekane Yesus ja Tansanian evankelis-luterilainen kirkko. Tämä muutos on samalla merkinnyt sitä, että etelän kirkkojen ääni ja painoarvo on kasvanut. Nykyinen pääsihteeri onkin puhunut maailmanliiton "polysentrisyydestä" eli monista keskuksista.

Tällä kertaa LML:n neuvoston kokouksessa sisällöllisesti kiinnostavimmat asiat lienevät 17.6. julkistettava luterilais-roomalaiskatolisen ykseyskomission asiakirja "Vastakkainasettelusta yhteyteen" (From Conflict to Communion) sekä raportti vuoden 2017 globaalista, ekumeenisesta ja kirkkojen nykyistä uudistumista painottavasta viettämisestä.

Dokumentti Vastakkainasettelusta yhteyteen valaa perustaa reformaation 500-vuotismerkkivuoden ekumeeniselle muistamiselle (commemoration) v. 2017. Dokumentti kuvaa reformaatiota kummankin perinteen näkökulmasta, nostaa esiin Martti Lutherin teologian ekumeenisen merkityksen sekä esittää kirkoille kutsun yhteiseen reformaation viettämiseen, koska yhteinen kristillinen kasteemme on pohja ykseydelle ja yhteiselle ilolle evankeliumista mutta myös yhteiselle katumiselle. Kirkoille esitetään lisäksi joukko "ekumeenisia käskyjä".

Julkaisu liittyy mainittuun toiseen projektiin eli reformaation merkkivuoden viettämisen koordinointiin globaalilla tasolla. Merkkivuosi tarjoaa tilaisuuksia rikastua toistemme perinteistä ja yhteisistä kohtaamisista sekä syventyä yhdessä uudestaan luterilaiseen uskonperintöön, Tunnustuskirjoihin ja Raamattuun, reformaation peruskirjaan, jonka "uudelleen löytämisestä" reformatoriset perusajatukset saivat sytykkeensä ja sisällöllisen perustansa. Onkin luontevaa, että yksi keskeisistä LML:n projekteista lähivuosina on luterilaisen hermeneutiikan, raamatuntulkinnan perusteiden pohtiminen ja selkeyttäminen kirkkojen yhteisten konferenssien, julkaisujen ja työpajojen kautta. Onhan maailmanliittoa jakava kysymys oikeasta suhtautumisesta homoseksuaalisuuden toteuttamiseen olennaisesti juuri raamatuntulkinnan kysymys.

Nyt kun Etiopian Mekane Yesus -kirkko on virallisesti katkaissut suhteensa Ruotsin kirkkoon ja Amerikan evankelis-luterilaiseen kirkkoon, on syytä tuumata myös sitä, miten LML:n neuvoston viime vuoden kokouksessa työstettyä nk. Emmaus-prosessia jatketaan. Silloinhan todettiin, että:

1. Kunnioittava ja toisia arvostava vuoropuhelu monimutkaisista asioista on mahdollista;

2. jokaisen jäsenkirkon ainutlaatuinen tilanne tulee tunnustaa;

3. LML on kirkkoyhteisö, jossa on monia teemoja;

4. LML:n kirkkoyhteisön ei tulisi kokonaisuudessaan ryhtyä toimiin perhettä, avioliittoa ja seksuaalisuutta koskevissa asioissa;

5. LML:n matka kirkkoyhteisönä jatkuu.

Tämän jälkeen on kuitenkin tapahtunut mm. tuo mainittu välien katkeaminen, vaikka keskusteluja edelleen jatketaan. Myös tapahtumat viimeviikkoisilla lähetysjuhlilla koto-Suomessa ja niitä edeltävä keskustelu on pantu merkille. On tärkeää, että tosiasiat pääsevät herkässä asiassa esiin, koska väärä tieto saa usein siivet alleen ja aiheuttaa paljon lisätyötä sekä mahdollisesti kärjistää tilanteita.

LML on jo vuosia pyrkinyt edistämään miesten ja naisten, nuorten ja erilaisten vähemmistöjen tasa-arvoisen osallistumisen mahdollisuuksia. Nyt on määrä hyväksyä ensimmäinen koottu toimenpideohjelma "sukupuolten välisesti oikeudenmukaisuudesta" (gender justice).

Neuvoston kokouksessa on tarkoitus järjestää myös sukupolvien välinen kohtaaminen ja muotoilla yhdessä nuorten kanssa periaatteita kestävän kehityksen LML:lle. Ekologisen tietoisuuden lisääntyminen on näkynyt mm. sähköisten tiedostojen suosimisena paperitulosteiden sijaan. Halutaan myös suosia vähäpäästöistä matkantekoa, vaikka se ei globaalissa yhteisössä aina ole käytännön syistä optimaalisesti mahdollista. Matkustamista on kylläkin vähennetty ottamalla käyttöön virtuaalikonferenssi-tekniikkaa.

 

20 kommenttia

 • Juha Kajander sanoo:

  vaikka suurimpien jäsenkirkkojen tittelit vienevätkin viiden vuoden sisällä vanhojen perustajakirkkojen sijaan Afrikan suuret luterilaiset kirkot: Etiopian Mekane Yesus ja Tansanian evankelis-luterilainen kirkko.

  Sangen varovainen arvio, varsinkin kun verbi on potentiaalissa. Jos nämä kirkot kasvavat samaa vauhtia kuin maan muu väestö, niin on parempi puhua pikemminkin kahdesta kuin viidestä vuodesta. Sitä paitsi ainakin Mekane Yesus taitaa kasvaa nopeammin kuin Etiopian väestö. Tätä mieltä on ainakin maassa työskentelevä seurakuntamme nimikkolähetti.

  Ilmoita asiaton kommentti
 • Tomi Karttunen sanoo:

  Voi hyvinkin olla, että muutos tapahtuu nopeammin, mutta tärkeintä on nähdä muutoksen ilmeinen suunta. Vastaava esimerkki tulee myös esimerkiksi Anglikaanisen kommuunion puolelta: Englannin kirkko putoaa ennusteen mukaan jäsenkärjestä ja mm. Ugandan anglikaaninen kirkko sekä muitakin afrikkalaisia kirkkoja menee edelle.

  Ilmoita asiaton kommentti
 • Juha Kajander sanoo:

  Ja aasialaisetkin tulevat. Maaliman neljänneksi suurin luterilainen kirkko taitaa jo nyt olla Sumatran saarella. Kuinkahan moni suomalainen kirkonihminen on kuullut batakeista?

  Ilmoita asiaton kommentti
 • Tomi Karttunen sanoo:

  Kyllä vain. Kiinassa kirkko kasvaa ja myös missionaarisen kristillisyyden Koreassa. Muuallakin näyttää lupaavalta, vaikka uskonnonvapauden puute on paikoin suuri ongelma.

  Ilmoita asiaton kommentti
 • Antero Kangasluoma sanoo:

  Eikös tämä Mekane Yesus kirkko ole mukana United for Life Ethiopia ryhmässä, joka ajaa maahan rangaistuksia ja jopa kuolemantuomioita homoille?

  http://www.huffingtonpost.co.uk/2013/05/03/ethiopian-evangelists-death-penalty-homosexuals_n_3208972.html

  Ilmoita asiaton kommentti
 • Tomi Karttunen sanoo:

  On totta, että homoseksuaalinen käyttäytyminen on Etiopiassa rangaistava teko. Uutisessa viitattiin uskontojenvälisen neuvoston ja joidenkin evankelikaalisten ryhmittymien toimintaan, ei Mekane Yesus-kirkkoon. Uskoisinkin,että Mekane Yesus on omassa kontekstissaan pikemminkin maltillinen, vaikka he välit katkaisivatkin Ruotsin kirkkoon ja Amerikan evankelis-luterilaiseen kirkkoon. Yleinen kirkkojen linja on kuitenkin puolustaa jokaisen ihmisarvoa ja ihmisarvoista elämää. Juuri Etiopiassa ja ME-kirkossa on ensimmäisen kerran julkisesti muotoiltu kokonaisvaltaisen lähetyksen ajatus, joka merkitsee ihmisen huomioon ottamista kokonaisuutena välttämättömine tarpeineen. Toki ihmisoikeusasioissa riittää tekemistä niin Afrikassa kuin muuallakin. Kristinusko, jonka tulosta ihmisoikeudet pitkälti ovat, vaikuttaa kuitenkin sanomansa kautta vähän kerrassaan ihmisarvon huomioon ottamiseen. Huolestuttavaa on, jos yhteys näihin juuriin katkeaa. Modernin nihilismin ilmentymät ovat merkkejä siitä.

  Ilmoita asiaton kommentti
 • Mika Ruusunen sanoo:

  Kun Missio Provinssen ja Luther-säätiö muodostavat omat kirkkonsa, katkaisee Mekane Yesus välit Suomen ja Ruotsin Ev.Lut. kirkkoihin. Kuinka paljon Mekane Yesuksen homofobia on paikallista perua ja kuinka paljon lähetystyön tulosta on vaikea arvioida. Vai onko lähetysyö vaikuttanut koko Etiopian homofobiseksi? Onneksi Ev.lut. kirkko on muuttunut jäsenistönsä valtaosan myötä, eikä suvaitse enää tälläistä.

  Ilmoita asiaton kommentti
 • Tuomas Eskelinen sanoo:

  Tomi Karttunen”Yleinen kirkkojen linja on kuitenkin puolustaa jokaisen ihmisarvoa ja ihmisarvoista elämää. Juuri Etiopiassa ja ME-kirkossa on ensimmäisen kerran julkisesti muotoiltu kokonaisvaltaisen lähetyksen ajatus, joka merkitsee ihmisen huomioon ottamista kokonaisuutena välttämättömine tarpeineen.

  Voisitko kertoa missä tämä mekane yesus kirkon homoseksuaalien ihmisarvoa puolustava kanta oikein tulee ilmi. Minä en ole sellaista nähnyt.

  Miksiköhän sitten MY-kirkon edustajat ovat mukana järjestöissä, joissa vaaditaan kuolemantuomiota homoille?

  Ilmoita asiaton kommentti
 • Tomi Karttunen sanoo:

  Kyse oli yleisemmästä työstä koko ihmisen ja hänen arvonsa eteen, ei suorasta lausumasta homoseksuaalien puolesta. Tahdoin vain sanoa, että myös kokonaisuus ja konteksti tulisi nähdä, kun arvioita tehdään. Lasta ei tule heittää pesuveden mukana. Useimmissa suurissa kirkoissa esiintyy monenlaisia ääniä – meitä on moneksi.

  Ilmoita asiaton kommentti
 • Tuomas Eskelinen sanoo:

  Miten tuo työ “koko ihmisen ja hänen arvonsa eteen” mielestäsi toteutuu MY-kirkossa, kun he vaativat kovempia rangaistuksia homoudesta?

  Onko homojen vangitseminen ja ehkä kovemmatkin rangaistukset sellaisia pikkujuttuja, jotka on vaan hyväksyttävä, koska “meitä on moneksi”, ja ettei “lasta heitettäisi pesuveden mukana” ?

  Ilmoita asiaton kommentti
 • Kirjoittaja

  Tomi Karttunen
  Tomi Karttunen

  Minut vihittiin papiksi v. 1994 ja olen toiminut pääosin seurakuntapappina mutta myös apurahatutkijana sekä vuoden systemaattisen teologian lehtorina. Väittelin v. 2004 Dietrich Bonhoefferin teologiasta. Vuoden 2008 joulukuusta olen työskennellyt teologian ja ekumenian johtavana asiantuntijana Kirkkohallituksen ulkoasiain osastossa. Olen myös systemaattisen teologian, erityisesti ekumeniikan dosentti Itä-Suomen yliopistossa.