Loppiaisen ja Jumalan ihmeet

Loppiainen on monella tavalla kiehtova juhla. Sen pohjana on kiehtova evankeliumikertomus, jossa on ihmeellinen tähti, kaukaa tulevat tietäjät, Jeesus-lapsi ja ihmeellisiä lahjoja.

Loppiaisen kertomus on innoittanut myös maalareita ja kirjailijoita eli tietäjien tulosta seimelle on tauluja ja romaaneja.  Loppiaisen aiheesta maalatut alttaritaulut ovat sinällään meillä melko harvinaisia eikä joulustakaan ole paljon alttaritauluja. Enemmän on pitkäperjantain ja pääsiäisen tapahtumista.

Aloitin huhtikuun alussa 1986 pappina Kotkan seurakunnassa. Siellä on Josef Daniel Stenbeckin uusgoottilaisessa kirkossa aivan upea, Pekka Halosen maalaama alttaritaulu, Kuninkaitten kumarrus. Tuossa maalauksessa on mystistä tunnelmaa ja sen keskellä Jeesus-lapsesta hohtaa ihmeellinen valo! Monet ovat tulleet juuri tuon alttaritaulun ja sen ihmeellisen, Jeesus-lapsesta hohtavan valon vuoksi tuohon kirkkoon!

Loppiaisen evankeliumi muistuttaa meitä Jumalan ihmeistä. Niistä yksi lienee elämä itsessään ja luomakunnassa sekä meissä ihmisissä. Jumalan ihmeistä voimme lukea Raamatun lehdiltä. Israelin kansan pako ja pelastuminen Egyptin orjuudesta, manna taivaasta, vesi kalliosta ja niin edelleen. Paljon ihmeitä Raamatun lehdillä!

Suurin Jumalan ihme koitti kuitenkin Jeesuksen syntymässä. Siinä uskomme mukaan Jumala tuli ihmiseksi, ihmiseksi ihmisten keskelle kuten jouluajan rukouksessa lausumme. Jumala tuli ihmiseksi eli tapahtui teologian kielellä inkarnaatio, Jumalan lihaksi tuleminen, Jumalan ihmiseksi tuleminen.

Jumalan ihme on hänen pelastussuunnitelmansa toteutuminen Jeesuksessa. Siitähän lopulta loppiaisenkin sanoma kertoo. Jumalan ihme on hänen valonsa maailmaan. Jumala sanoi aikojen alussa: Tulkoon valo – ja valo tuli! Jeesuksessa Jumalan valo tuli jälleen maailmaan. Jumalan armon ja rakkauden ja totuuden valo! Loppiaisen aihe onkin: Jeesus, maailman valo.

Jeesus sanoi itsestään: Minä olen maailman valo. Joka seuraa minua, ei kulje pimeässä vaan hänellä on elämän valo. Tämä Raamatun jae luetaan jokaisessa kastetilaisuudessa, kun kastekynttilä on sytytetty. Jeesus on siis jokaisen kastetun elämän valona, myös meidän valonamme! Jeesus on ihmeellinen valo maailmassa, myös meissä, meidän sydämissämme. Hän, Kristus, on ikuisen elämä valo meissä. Hän voitti ristillä ja ylösnousemuksessa pimeyden, pahuuden ja kuoleman ja on siksi ikuisen elämän valo meille, häneen kastetuille, häneen turvaaville!

Loppiaisen evankeliumin tähti on myös ihme. Koko kertomusta on epäilty myös legendaksi, mutta me luotamme, että se on evankeliumin todistusta meille. Tähtitieteilijät ovat selvittäneet, että Jeesuksen syntymän aikoihin kahden tai kolmen tähden konjunktio eli yhdessä loistaminen olisi ollut mahdollista. Ilmiö on hyvin harvinainen, mutta toistuu aina pitkien aikojen välein.

Ihmeellinen tähti johti tietäjät seimen äärelle. Muistan herkän lasten joulukirjan, jota luin omille lapsilleni heidän ollessaan pieniä. Siinä joka sivulla toistui kirkas, keltaisella kuvattu tähti ja kirja päättyi tähden valaisemaan talliin ja Jeesus-lapseen seimessä. Näky seimellä alun perin ei liene ollut yhtä sadunomainen tai kiiltokuvamainen, mutta jotenkin erityinen se oli.

Tietäjät seurasivat tähteä ja löysivät etsimänsä. Voimme tänään kysellä: mitä me seuraamme? Mikä on meidän tähtemme, jota elämässä seuraamme? Millaisia arvoja, päämääriä, esikuvia, johtotähtiä meillä on elämässä?

Tähän ikään elettyä tietää jo hieman siitä, miten olisi pitänyt elää ja miten voisi olla hyvä elää jatkossa. Tällaisia asioita kannattaa miettiä ja etsiä hyviä löytöjä. Sekään ei sinällään riitä, sillä elämän oikeiden johtotähtien ymmärtäminen on vasta alku. Sitten alkaa matka eli harjoitukseen ja käytäntöön paneminen. Sitä kutsutaan kristillisessä perinteessä kilvoitteluksi. Se nousee juuri sieltä kastemaljan ääreltä, Jumalan armon omistamisesta. Se jatkuu päivittäisenä parannuksen tekemisenä, valon etsimisenä ja seuraamisena.

Loppiaisen ihmettä ovat myös kalliit lahjat, jotka tietäjät toivat Jeesus-lapselle: kultaa, suitsuketta ja mirhaa. Ne olivat sen ajan aarteita ja niille on kristillisessä perinteessä ajateltu kullekin symbolinen merkitys Jeesuksen tehtävään liittyen. Ne on kirkon piirissä selitetty hengellisesti kuten eräs selittäjä kirjoittaa:

Mainittuihin tietäjien tuomiin lahjoihin on perinteisesti liitetty vertauskuvallisia merkityksiä, joilla tekstiä on allegorisoitu. Vanhassa kirkossa kolmen lahjan uskottiin viittaavan Jeesuksen Kristuksen kolmeen virkaan: kulta kuninkaaseen (Hepr. 1:5-13), suitsuke rukouksen vertauskuvana ylimmäiseen pappiin (Hepr. 7:22-28) ja mirha ihmisyyteen (Hepr. 2:5-11). Edelleen mirhassa nähtiin myös viittaus Jeesuksen uhrikuolemaan (Mark. 15:23). Toisin sanoen 1) kulta oli kuninkuuden, 2) suitsuke rukouksen ja pappeuden sekä 3) mirha uhrikuoleman vertauskuva. Luther puolestaan tulkitsi kolme lahjaa uskon, toivon ja rakkauden vertauskuviksi.

Selittäjä jatkaa:

Uskon Matteuksen tarkoituksen lahjojen mainitsemisessa olevan kirjaimellisempi ja arkisempi. Matteuksen evankeliumin tarkoitus on osoittaa Jeesuksen olevan juutalaisten messias-kuningas, mihin kirjoittaja pyrkii hakemalla tukea tekstissään Vanhan testamentin profetioista osoittaen, kuinka ne täyttyivät Jeesuksen elämän eri vaiheissa. Tällä tavoin Matteus siis todistaa kirjoitukset hyvin tunteville juutalaisille, että Jeesus todella on heidän odottamansa messias. Matteuksen tarkoituksen tuntien, on helppo nähdä tietäjien kumartuminen Jeesuksen lapsen edessä ja lahjat yksinkertaisesti kuvaavan Jeesuksen kuninkuutta. Vastaavasti toisen luvun tapahtumat sopivat Matteuksen mukaan peräti neljään profetiaan, jotka täyttyivät Jeesuksessa: Messias syntyy Betlehemissä ( 2:6; Miika 5:1); Pakolaisuus Egyptissä (Matt. 2:15; Hoos. 11:1); Betlehemin lastenmurha (Matt. 2:17; Jer. 31:15) ja Messiasta kutsutaan ’nasaretilaiseksi’. Ajatus tulee Jesajan tekstin sanan ’vesa’ hepreankielisestä muodosta, joka muistuttaa sanaa ’nasaretilainen’ (Matt. 2:23; Jes. 11:1).

Kaikkien edellisten ihmeiden jälkeen voimme kysyä:

Mitkä ovat meidän lahjamme Jumalalle ja miten ne annamme? Mitkä ovat meidän kulta, suitsuke ja mirha? Vai hamuammeko kaiken itsellemme unohtaen Jumalan ja lähimmäisen? - Jumalalle annamme rakkautemme, uskomme, rukouksemme ja palvontamme. Muuta emme voi hänelle antaa! Muuten annamme lahjamme lähimmäisille palveluna, rakkautena, elämän jakamisena ja lahjoina, joilla tuemme toisia ihmisiä. Siihen kaikkeen loppiaisen sanoma meitä kutsuu ja rohkaisee! (Loppiaisen ja Jumalan ihmeet - saarna loppiaisen messussa 6.1.2022, Matt. 2:1-12. Kuva_ Kerimäen iso kirkko loppiaisena 6.1.22/TL)

Toivo Loikkanen

6 kommenttia

 • Ari Pasanen sanoo:

  ”” Tähtitieteilijät ovat selvittäneet, että Jeesuksen syntymän aikoihin kahden tai kolmen tähden konjunktio eli yhdessä loistaminen olisi ollut mahdollista. Ilmiö on hyvin harvinainen, mutta toistuu aina pitkien aikojen välein.””

  Siis mihin vuodenaikaan tällä viitataan eli onko tuo todellisen Jeesuksen syntymän vaiko joulun?

  Ilmoita asiaton kommentti
 • Tarja Parkkila sanoo:

  Jumala ei hyväksynyt ihmisuhreja koska ei antanut Aabrahamin uhrata Isakia, miksi hän Jeesuksen kohdalla toimisi toisin, tekisi itse sitä minkä kieltää. Paavali siis valehtee kun sanoo, että Aabraham uhrasi Isakin. Totuus löytyy Paavalin valheiden alta.

  Lisäksi, Messiaan ei ole kerrottu käyvän täällä, kuolevan ja tulevan uudelleen, ja olevan vielä antisemitisti, eikä missään ole ennustettu, että häntä tullaan kutsumaan nasaretilaiseksi. Arabit sanovat kristittyjä nazaraksi, se on siis kristityistä käytetty sana, mutta ei VT:ssä.

  Messiaasta sanotaan; ” Ei hän väsy eikä uuvu, kunnes hän on saattanut oikeuden maan päälle. ” Ei siis kuole nuorena ja vielä uhrina.

  Riistiinnaulitseminen oli roomalainen rangaistustapa kapinallisille ja kansankiihottajille, ja rangaistuksen julkinen toimittaminen oli tarkoitettu pelotteeksi muille, että näin käy, jos ei ole kuuliainen. ” Hän oppi siitä mitä kärsi, kuuliaisuuden” sanotaan Jeesuksen kohdalla. Kuuliaisuus Roomalle oli pakko, noina aikoina. Evankeliumin Jeesuksesta ei ole kirjoitettu Roomaa vastustava voima, hän kehoittaa maksamaan verot keisarille, ja antamaan vielä ihokkaankin jos joku viittaa pyytää ja kantamaan tavaroita ja rakastamaan vihollista. Näin ollen, tämän pohjalta voidaan sanoa, että hän oli viaton kokemaan tällaisen rangaituksen. Mutta olihan holokaustissa miljoonia viattomia juutalaisia kokemassa ihmisten pahuutta ja kuolemassa viattomina. Huippuosoitus ihmisten hirviömäisyydesta ja siitä, että Messias ei ole tullut vielä.

  VT:n väitetyt Jeesus ennustukset eivät täsmää evankeliumin väitteiden kanssa, olen käynyt ne kaikki läpi ja kaikissa kerrotaan ihan toista tarinaa ja montaa eri tarinaa, niitä ei voi supistaa ja tiivistää yhdeksi Jeesus tarinaksi, joka kokonaisuudessaan on vielä vihamielinen ja uskomukseltaan täysin toinen. Viittaan ajatukseen ihmisuhrista.

  Ensimmäinen väitetty tällainen on Mooseksen sanat:” Profeetan minä lähetän teille, sinun kaltaisen, ”.. ja niin edelleen. Profeettoja on tullut monia, mutta tämä on väitetty Jeesus ennustukseksi. Mooseksen viidennen kirjan loppupuolella sanotaan: ” Mutta koskaan ei tullut Mooseksn kaltaista profeettaa, joka olisi puhunut Jumalan kanssa kasvoista kasvoihin. ” Ja Jesajan luku 7, ennustama lapsi syntyy jo luvussa 8, ja Jesaja vaikutti 700-vuotta ennen Jesuksen syntymää.

  Raamattu ei ole ihan helppo kirja, se paksu kirja ja sitä pitää tutkia, ettei puhu pehmosia leipänsä eteen. Jos hyveeksi katsotaa rehellisyys, ei sovi olla vain vallattomasti valheen äärellä kalastelemassa ihmisä verkkoon, ennenpitkää se paljastuu ja muuttuu halveksittavaksi. Vaikka siellä olisi jotain viisastakin mukana.

  Mainittakoon vielä lopuksi, että lapsen syntyminen on meille naisille hyvin tuttu juttu, me niitä syntymisiä toimitamme ja teemme. Tietysti hienoa, että papitkin tuntevat ainakin yhden syntymisen ja pitävät sitä vielä ihmeenä.

  Antakaa itsenne totuuden etsimiselle, siitä ei kyllä palkaa makseta, mutta

  Ilmoita asiaton kommentti
 • Pekka Veli Pesonen sanoo:

  Aika harva omaa syntymäpäiväänsä juhlii juuri sillä kellonlyömällä, jolla maailmaan pötkähti. Päivää juhlitaan koko päivä. Vaimolla ja mulla on pieni ikäero, joten voimme juhlia kerralla molepia. Miksi sitten ei Vapahtajamme syntymistä voisi juhlia jouluna, vaikka varsinainen syntymäaika olisikin syksymmällä. Emmehän juhli ajankohtaa vaan synntärisankaria.

  Ilmoita asiaton kommentti
  • Ari Pasanen sanoo:

   Pekka kyse oli mihin aikaan tähti-ilmiö on ajoitettu tapahtuneen, jos jouluun niin sattuuko todella Jeesuksen syntymän aikaan, kuten totesit syssymmällä Jeesuksen syntyneen.

   Se että ”vallataan” pakanallisia juhlia ja sijoitetaan niihin ns ”kristillisiä” tapahtumia onkin toinen jutu.

   Ilmoita asiaton kommentti
 • Matias Roto sanoo:

  Toivo

  Kiitos hyvästä valon ihmestymisen sanasta !

  Ilmoita asiaton kommentti
 • Kirjoittaja

  Toivo Loikkanen

  Olen 60-luvun alkuhetkinä syntynyt Keski-Karjalan kasvatti, nykyisin Savonlinnassa toimiva puolivallaton rovasti. Kirjoitan kirkosta, elämästä sekä uskon, toivon ja rakkauden näkymistä. Mielipuuhaani kesällä on mökkisaunassa saunominen ja talvella retkiluistelu. Matkustelen mikäli aika ja rahat riittävät siihen. Siviilissä kannan vastuuta OP-ryhmän aluepankin hallintoneuvoston puheenjohtajana ja OP-ryhmän hallintoneuvoston jäsenenä.