Lapsiryhmien pienentäminen varhaiskasvatuksessa elvytyskeinoksi

Elvytyksen ei kannata aina olla panostusta vain yhteiskunnan teknisiin perusrakenteisiin kuten teihin tai rautateihin. Elvytys voisi olla myös sijoitusta sosiaali- ja terveydenhuollon parempaan toteuttamiseen. Tällainen hyvä esimerkki olisi pienentää lapsiryhmiä varhaiskasvatuksessa ja lisätä henkilökuntaa samalla.

Edellisen hallituksen aikana varhaiskasvatuksen laatua nostettiin muuttamalla päiväkotien henkilöstörakenteita. Tehokkain ja nopein keino parantaa varhaiskasvatuksen laatua on pienentää lapsiryhmien kokoja. Alle 3-vuotiaiden ryhmissä lapsia voisi olla 10 ja yli 3-vuotiaiden ryhmissä 15. Sujuva arki ja lasten turvallisuuden takaaminen edellyttävät, että varhaiskasvatuksen lastenhoitajia on vähintään puolet henkilökunnasta päiväkodeissa. Ihannetila olisi, että varhaiskasvatuksen opettajia olisi lapsiryhmässä aina kaksi ja varhaiskasvatuksen lastenhoitajia myös kaksi. Kumpaakin henkilöstöryhmää olisi siten yhtä paljon päiväkodissa. Tämä olisi todellista elvytystä ympäri Suomen.

Varhaiskasvatuslain uudistajat unohtivat viime hallituksessa, että myös lastenhoitajat osaavat ohjata lasten leikkejä, edistää hyvää itsetuntoa ja harjaannuttaa vuorovaikutustaitoja sekä pitää yllä turvallisia rajoja. Leikin ohjaus tai vaipan vaihto eivät vaadi akateemisia tutkintoja. Mitä nuorempia lapsia päiväkoteihin tulee, sitä enemmän on kiinnitettävä huomiota perushoitoon, leikkiin, kiireettömään arkeen ja perusturvallisuuteen varhaiskasvatuksessa.

Lapsista ei pidä tehdä päiväkodeissa pikkukoululaisia, vaan on panostettava syliin, huolenpitoon ja mukaviin leikkeihin sekä aikuisten aitoon läsnäoloon ja myönteiseen kannustavaan ilmapiiriin. Jokainen lapsi on utelias ja haluaa kokeilla ja opetella asioita turvallisessa oppimisympäristössä. Lapsi oppii parhaiten leikin ja elämysten kautta tutkimalla asioita itse yhdessä kaverien ja aikuisten kanssa. Pienissä lapsiryhmissä kaikki toteutuisi paremmin.

1 kommentti

  • Pekka Pesonen sanoo:

    Hei Pasi. Millaisia ovat nyt nuo lapsiryhmien koot ja montako hoitajaa ryhmää kohden?

    Ilmoita asiaton kommentti