Kutsu Jumalan yhteyteen tulemiseen

Kuvassa messu menossa 17.9.2006 klo 11:16:52 paikallista aikaa Kamerunissa.
”Usko tulee kuulemisesta” Paavali

Syleilyetäisyydellä

Ihminen, kuka liekään, kulkee ympäriinsä. Tähyilee lähelleen, katsoo kauemmaksi. Etsii jotain, elämänsä suurta salaisuutta. Tutkii kaiken, miettii jokaista asiaa. Itsekään ei tiedä mitä kaipaa. Sydämen kaihoisa kaipaus, mielen liikkeet tarkkailevat näkemäänsä, jotakin puuttuu: hän joka kaiken kokoaa, panee palaset paikoilleen.

Silloin kuuluu ääni, hiljainen kuiskaus sielun sopukoista, hellä, hyvä, rakastava: ”Käänny ystäväni, muuta suuntasi.”

Hän on kulkenut pitkän matkan. Vaeltanut seudulta toiselle, milloinkaan löytämättä etsimäänsä. Nyt hän kääntyy paikallaan, ottaa uuden suunnan. Ja mitä hän näkeekään. Siinä Hän on aivan vierellä, kasvoista kasvoihin edessään: Elämänsä Herra.

Siinä hän on aina ollut, kulkeissa seurannut, poluilla taluttanut, mutta vaeltaja ei häntä ennen ole huomannut. Rakastavana, huolehtivana, hellästi hymyilevänä, ystävänä parhaimpana, Elämän Antaja, Uudeksi Luoja, Toivon Tuoja.

Tässä on kääntymyksen olemus, suuri salaisuus, katseen suuntaaminen elämän ytimeen, tulevaisuuden kohtaaminen nykyisyydessä, mielen avautuminen elämän ymmärtämiseen, Vapahtajamme hellään kohtaamiseen, todellisuuden tajuamiseen, rakkauden ja lämmön kohtaamiseen.

Jeesus on lähellämme ja kutsuu meitä kääntymykseen, vapautumaan täyteen eloon, uuteen oloon, Jumalan kanssa kulkemaan, seurassansa, lähellänsä, valossansa, kirkkautta kohti matkaamaan, taivastietä jatkamaan.

Uskon avautuminen – kääntymyksen koittaminen

Vanhastaan uskon löytämistä eli kääntymystä on nimitetty parannukseksi. Ihminen avautuu uskon todellisuudelle. Hjalmar Lindroth on sanonut, että usko on tässä aikakaudessa synnin vuoksi ainoa mahdollinen muoto jumalantuntemukselle ja jumalayhteydelle.

Usko katsoo eteenpäin. Se on täynnä toivoa ja tulevaisuuden rohkeaa kohtaamista. Heprealaiskirje sanoo tästä: ”Usko on luja luottamus siihen, mitä toivotaan, ojentautuminen sen mukaan, mikä ei näy. Rafael Gyllenberg kokoaa Heprealaiskirjeen nimityksiä uskosta ja tuo esille sellaisia sanoja kuin rohkeus, kärsivällisyys, tunnustus, toivo, Jumalan tahdon tekeminen.

Uskon avautuminen vapauttaa mielen. Sydän uudistuu ja elämä uudistuu. Olavi Tarvainen kirjoittaa: ”Uskon ymmärtämisessä on ollut monia vaiheita. Tuntuu siltä, että ollaan palaamassa raamatulliseen yksinkertaisuuteen, näkemään usko sydämen rohkeana luottamuksena ja ja uskalluksena Jumalan armoon.”

Sunnuntai 25.08.2019
11. sunnuntai helluntaista
Etsikkoaikoja
1. lukukappale: Jer. 18:1-10

Etsikkoajaksi nimitetään sellaista aikaa, jolloin Jumala erityisesti kutsuu ihmistä Jumalan turviin kääntymään. Silloin Herramme puhuttelee aivan erityisellä tavalla. Antti J. Pietilä kirjoittaa: ”Jumalalla on omat tiensä ja omat aikansa, ja ne toteutuvat.”

Etsikkoaika -sunnuntain 1. lukukappale sijoittuu Juudan kuninkaan Jojakimin aikaan. Jojakimin hallituskausi ajoittuu vuosiin 608-598 eKr. Jeremian kirjan luvut 7-20 kertovat tuon ajan tapahtumista Jeremian näkökulmasta ja siitä, mitä Jumala on hänelle ilmoittanut noina päivinä.

Savenvalajan käsissä

Jeremia sai kutsun mennä savenvalajalta oppimaan:
”Mene savenvalajan työpajaan! Siellä saat kuulla, mitä minä haluan sanoa sinulle.”
Minä menin savenvalajan työpajaan, jossa hän parhaillaan työskenteli pyöränsä ääressä. Jos valmistumassa oleva astia meni pilalle hänen käsissään, hän muotoili samasta savesta uuden, sellaisen kuin halusi.

Rikkoutunut astia, särkynytkin ruukku, pilalle mennet työkin voidaan luoda uudelleen. Uusi alku on mahdollista Jumalalle. Se mikä meidän inhimillisessä elämässämme näyttää lopullisesti tuhoutuneelta, voidaan luoda uudelleen.

Jeremia puhuu kääntymyksen näköaloista koko kansalle. Jumala avaa oven eteenpäin, jotta koko kansa lähtisi Jumalan tietä kulkemaan. Vielä kerran tarjotaan elämää Jumalan yhteydessä.

Silloin minulle tuli tämä Herran sana: ”Enkö minä, Herra, voi tehdä sinulle, Israelin kansa, samalla tavalla kuin tämä savenvalaja savelleen? Katso, niin kuin savi on valajan kädessä, niin sinä, Israelin kansa, olet minun kädessäni. Minä voin päättää, että revin, tuhoan ja hävitän kansan tai valtakunnan. Mutta jos se kansa luopuu pahuudestaan, minä muutan mieleni enkä anna rangaistukseni kohdata sitä. Minä voin myös päättää, että rakennan ja istutan kansan tai valtakunnan.”

Etsikkoajan varoittavana puolena on kehotus käyttämään aikaansa oikein. Silloin kun Jumala puhuttelee on aihetta kuunnella ja lähteä Herramme seuraan. On tehtävä kuin se muinainen mummo joka nuorena neitona meni yhteen tilaisuuteen ja otti tilaisuudeta vaarin, kuten lastenlapsensa sitten myöhemmin muistelivat.

Jumalan suurten ja armollisten lahjojen hylkääminen nimittäin jättää ihmisen toivon ulkopuolelle. Suurinkaan hyvyys ei voi vaikuttaa, jos se torjutaan epäuskon takia.

”Mutta jos se kansa tekee pahaa eikä tottele minua, minä muutan mieleni enkä anna sille sitä hyvää, minkä olin luvannut.”

Katse tulevaiuuteen päin

Tulkoon armo ja kadotkoon tämä maailma. Hoosianna Daavidin huoneelle!
Jos joku on pyhä, hän tulkoon.
Jos joku ei ole, tehköön parannuksen.
Maranata! Aamen.

(Apostolien opetus)

  • Apostolien teot 8: 14-17:
   Mutta kun apostolit, jotka olivat Jerusalemissa, kuulivat, että Samaria oli ottanut vastaan Jumalan sanan, lähettivät he heidän tykönsä Pietarin ja Johanneksen ja tultuaan sinne nämä rukoilivat heidän edestänsä, että he saisivat Pyhän Hengen.
   Sillä hän ei ollut vielä tullut yhteenkään heistä vaan he olivat ainoastaan kastetut Herran Jeesuksen nimeen.
   Silloin he panivat kätensä heidän päällensä ja he saivat Pyhän Hengen.

   Tästä käy ilmi se, että kastetut eivät automaattisesti saaneet eivätkä saa Pyhää Henkeä kasteen yhteydessä vaan kysymyksessä on virheellinen tulkinta, jota kirkko opettaa.

  • Jorma

   Viittaamasi kohta Apostolien teoissa esittää alkukirkon aikaisen konfirmaation toimittamisen.

   Katolisessa kirkossa konfirmaation toimittaa edelleenkin vain piispa. Siinä he toimivat täysin samoin kuin apostolit aikoinaan Samariassa.

   Ortodoksisessa kirkossa konfrimaatio eli käyttääksemme heidän omaa nimitystään mirhavoitelu suoritetaan jo kasteen yhteydessä. Öljyn on piispa siunannut. Suomen ortodoksien käyttämä mirha valmistetaan Konstantinopolissa.
   https://www.ort.fi/tutustu-ortodoksiseen-kirkkoon/sakramentit-eli-mysteeriot

   Meidän kirkossamme konfirmaation suorittaa pappi.

   Ota huomioon, että teologisesti konfirmaatio liittyy kasteeseen, jotenka: Toisin kuin väität niin Raamattu puhuu Pyhän Hengen saamisesta kasteen lahjana.

   Apostolien teot:

   2:38 Niin Pietari sanoi heille: ”Tehkää parannus ja ottakoon kukin teistä kasteen Jeesuksen Kristuksen nimeen syntienne anteeksisaamiseksi,
   NIIN te saatte Pyhän Hengen lahjan
   .

   2:39 Sillä teille ja teidän lapsillenne tämä lupaus on annettu ja kaikille, jotka kaukana ovat, ketkä ikinä Herra, meidän Jumalamme, kutsuu.”

 1. Kutsu Jumalan yhteyteen tulemiseen.

  Jeesus. Lähimmäisen rakkaus, Siinä on kaikki laki ja profeetat. Taivasten valtakunta on sisäisesti teissä. – Tämän lähimmäisen rakkauden merkityksen ymmärtäminen ja omien mahdollisuuksien mukaan noudattaminen on kutsu. Ei siinä sen enemmän tarvita sanoja.

  Tämän kertoi Markuksen evankeliumin mukaan Korkeimman kutsun saanut ihminen Jeesus ei mikään kolmiyhteinen Jumala.

  • Reino

   Kiitos puheenvuorostasi

   Jeesus on sekä Jumala että ihminen yhdessä persoonassa. Hän on ennen aikojen alkua Isästä iankaikkisuudessa syntynyt, syntynyt ei tehty.

   Kristinusko julistaa kolmiyhteistä Jumalaa. Jumala on yksi ja hän on ilmoittanut itsensä kolmena persoonana Isänä ja Poikana ja Pyhänä Henkenä.

  • Matias Roto.

   Kristinuskon uusi kirkolliskokous voi kumota Nikean ja Konstantinopolin kirkolliskokousten päätökset 300-luvulta. Siis jälleen yksi Jumala. Tämän ei luonnollisestikaan tarvitse vaikuttaa sinun uskon käsitykseesi.

   Kaikki ihmisten tekemät päätökset ovat ihmisten uusittavissa.

  • Reino

   Jostakin olet saanut virheellisen käsityksen että muka kristinuskossa olisi useampia jumalia. Tällainen on täydellinen virhekäsitys.

   Meillä on vain yksi ainoa Jumala. Ensimmäinen käsky kieltää ankarasti palvelemasta muita jumalia meidän elävän Jumalamme rinnalla.

   Tämä on kaiken perusta. Jumala on yksi.

   Paavali sanoo Roomalaiskirjeessä 3:30: ”— Jumala on yksi —”

   Mutta tämä Jumala on ilmoittanut itsensä kolmessa persoonassa: Isänä ja Poikana ja Pyhänä Henkenä. Tämäkään ei ole mikään 300 -luvun keksintö, vaan aivan selvästi nähtävissä jo Jeesuksen julkisen toiminnan alussa, kun Poika, Jeesus, oli Jordanin rannalla, Isä taivaassa ilmoitti kasteen suuren salaisuuden: Jumalan rakkaus annetaan kasteen välityksellä, ja Jumalan kolmas persoona Pyhä Henki laskeutui kyyhkysen muodossa taivaasta Isän luota Jeesuksen, Pojan, päälle.
   Tämä näyttää sen mikä kasteessa myös on totta, kastetut saavat Pyhän Hengen kasteen lahjana.

   Eipä siis ihme, että Jeesuksen kaste on alusta asti ollut myös Pyhän Hengen kaste, koska Pyhä Henki lahjoitetaan ihmiselle juuri kasteen välityksellä. Johannes Kastajakin kertoi tämän: Jeesus kastaa Pyhällä Hengellä.

   Niinpä Jeesuksen kastekäsky sisältääkin sellaisen kaavan, että kaste toimitetaan Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen.

   Isä on Jumala, Poika on Jumala ja Pyhä Henki on Jumala, yhteensä yksi ainoa Jumala kolmessa persoonassa.

  • Matias Roto.

   Nikean kirkolliskokous 325 ja Konstantinopolin kirkolliskokous 381 ihmisten päätöksineen ovat täyttä elämän realismia. Uskon myös tiedemiesten ja tutkijoiden tulokasiin niin teologian kuin muidenkin vaikkapa lääketieteen alalla.

   Elämän realiteettien tunteminen ja arvostaminen on rikkaus elämän sisällössä.

   On luonnollista , että jokainen saa elää omien utopioiden ja haavekuvien maailmassa ja uskoo mihin haluaa.

  • Reino

   On hyvä että näet nuo suuret kirkolliskokoukset elämän realismina. Ne todellakin ovat suuria tapauksia, koska niissä puolustettiin kristinuskon alkuperäistä tunnustusta, että Jeesus on sekä Jumala että ihminen ja että Jumala on yksi Jumala kolmessa persoonassa.

   Jotekin teksteistäsi saa sen vaikutelman, että sekotat sen mikä oli kokouksien päätöksiin kuuluvaa kristikunnan vanhaa opetusta ja mikä puolestaan kokouksissa torjuttua uutta opetusta.

   Areios kehitti uutta opetusta kreikkalaisen filosofian mallien mukaisesti ja tuloksena oli sellainen oppi, missä Jeesus ei enää ollut Jumala. Tämän Areioksen kehittämän uuden opin nuo kokoukset torjuivat.

   Kokoukset siis pitäytyivät kirkon alkuperäiseen opetukseen. Sen sijaan kannanottojen kieli oli sellainen, että se vastasi kirkon lähetystyön tuon hetken tarpeita kreikkalaisen kulttuurin keskellä. Siinä käytettiin kreikkalaisia ilmaisutapoja, jotta kreikkalaisen ajattelun piirissä elävät ihmiset ymmärtäisivät kristikunnan alkuperäisen opetuksen, että Jeesus on Jumala ja ihminen yhdessä persoonassa.

   Muutoin olen seurannut teologista keskustelua jo vajaat 60 vuotta joten kysymys keskusteluissamme ei ole siinä onko joku lukenut teologista tutkimusta vaiko ei, vaan siitä miten on ymmärtänyt lukemansa ja hahmottanut tapahtumien todellisen sisällön.

   Esimerkiksi valitettavan monet ovat tehneet virheellisiä oikosulkumaisia johtopäätöksiä 300 -luvun kirkolliskokouksista, kun eivät ole tienneet, mikä oli kirkon vanha opetus ja mikä oli tuolloin syntynyt uusi harhaoppi, joka kokouksien päätöksissä torjuttiin.

   * * *

   Historiallisen Raamatun maailmaan paneutumisen aloitin jo syksyllä 1961, alkaen Qumranin löydöistä kertovasta kirjasta.
   Opiskelut Teologisessa tiedekunnassa aloitin asevelvollisuuden suoritettuani 1964 syksyllä.

  • Positiivistä todeta, että olet tutustunut Qumpanin 1947 teksteihin. Kuitenkin kirjoituksistasi päätellen et ole tutustunut , The Nag Hammad Library, 549 sivua, etkä The Complete Gospels, 462 sivua.

   Kirkon opin perustana olevan Raamatun mukaan juutalaiset olivat Jumalan valitsema kansa, Nyt toteat sen olevan harhaoppinen Jumalla uskossa ja tällöin joutuvan kuoleman jälkeen ikuiseen kadotukseen, helvettiin. Seppo Heinola voisi tässä kerton Raamatun ajan todellisuuden.

  • Reino

   Nag Hammadin tekstejä olen lukenut. Olen pitänyt eräistä jopa esitelmiä. Ratkaisevia kohtia valmistellessani olen lukenut lähteenä olevia tekstin kohtia myös alkukielellä sekä käyttänyt hyväkseni kulloisenkin ajankohdan uusinpia tutkimuksia.

   Tähän on ollut hyviä mahdollisuuksia, koska suomalainen tutkimus alalla on kansaivälisesti ottaen aivan maailman kärkeä.

   Valitettavasti joillakin on kummallinen taipumus lukiessaan noin vuosien 150 – 400 aikana kirjoitettuja erilaisia gnostilaisia tekstejä menettää kirkon ja teologian historian kokonaistilanteen taju. Tuon kokonaiskuvan puuttumisen vuoksi otetaan muutamissa noissa teksteissä esiintyviä kirkon alkuperäisestä perinteestä vieraantuneita ajatuksia, ikään kuin juuri noissa muka olisi kirkon alkuperäinen sanoma. Valitettavasti.

   Näistä vääristymistä muodostuneista väärinkäsityksistä siiten on seurannut valitettavaa urbaanilegendaa, että muka siellä ja siellä sitä kerrankin saa kuulla ”totuuden sanoja” ja sen mukaisesti tuollaiset markkinamaakarit ymmärtämättömyyttään sitten markkinoivat suureen ääneen sellaista, mikä antaa täysin väärän todistuksen kirkon historiasta.

 2. Reinolle vielä kolminaisuudesta, joka nousee Raamatusta ja Vanhastatestamentista, Juutalainen uskontunnustus ( Šema Israel) pitää sisällään Jumalan moninaisuuden, niinkuin viinipuun anti on yksi, vaikka siinä on monta rypälettä samassa tertussa. Emme sano jokaista rypälettä ja terttua Viinipuuksi, silti anti on yksi ja sama. Kristillinen oppi kolminaisuudesta on juurevasti kiinni Israelin kansassa ja myös Juutalaisuudessa. Kristuksen tuleminen ja Kirkon opetus kiteytyi alkuseurakunnassa yhteiseksi tunnustukseksi, jossa Jumalan olemusta pyrittiin käsittelemään. (Elohim, Jahve, Immanuel ynm.) Jumala on Yksi.

  Jos joku opettaa, että Kristinuskossa on monta Jumalaa, hän opettaa väärin.

Matias Roto
Matias Rotohttp://www.roto.nu
Eläkkeellä oleva rovasti. Entinen Kamerunin lähetti. Sotainvalidien veljespappi Kanta-Hämeessä. Vuoden somerolainen 2012. Kepun Varsinais-Suomen piirin kirkollisasiain toimikunnan puheenjohtaja. Puoliso prinsessa Colette on Someron seurakunnan kirkkovaltuutettu. Fb Tauno Matias Roto Puh 040 - 356 06 25