Kruunun nimityskomitea, York Minster ja sunnuntain päätökset

Englannin kirkon kirkolliskokous, The General Synod, päättää heinäkuun istuntonsa tänään maanantaina.

Sunnuntai alkoi yhteisellä jumalanpalveluksella York Minsterissä. Palveluksen johti Yorkin arkkipiispa John Sentamu ja messussa saarnasi Canterburyn arkkipiispa Justin Welby. Merkille pantavaa oli turvallisuustoimet: Minsterin ympärillä partioi aseistettu poliisi ja sisääntulijoiden laukut tarkastettiin. Myös synodin kokoontumispaikalla, Yorkin yliopistolla, turvallisuustoimet ovat olleet tiukat.

 

[caption id="attachment_68795" align="alignleft" width="300"] Englannin kirkon Euroopan hiippakunnan edustajat.
Madeleine Holmes (maallikko), Debbie Flach (papisto), Giles Williams (papisto), Robert Innes (piispa), Tjeerd Bild (maallikko), David Coulston (maallikko), Tuomas Mäkipää (papisto)[/caption]

Hiippakuntamme edustajat, minä mukaan lukien, kokoonnuimme piispan johdolla yhteiselle lounaalle jumalanpalveluksen jälkeen.

 

Iltapäivän täysistunnon asialistalla oli ensimmäisenä esitys muunsukupuolisten henkilöiden toivottaminen tervetulleiksi seurakuntiin ja heidän mahdollisen uuden indentiteetin vahvistaminen jollain liturgisella tavalla. Synodi hyväksyi pitkän keskustelun jälkeen päätöslauselman, jolla kehotetaan piispoja miettimään, onko olemassa tarve suositella, tai laatia uusia, liturgista aineistoa tällaiseen käyttöön. Todennäköisesti piispat tulevat esitäämään jo olemassa olevaa kastelupausten uusimiseen liittyvää aineistoa. (Ei siis uudelleenkastamista!)

Tämän jälkeen kokous keskusteli Kruunun nimityskomitean selonteosta, jossa komitea kertoi omasta työstään. Nimityskomitean tehtävänä on esittää nimitettävät piispat ja tuomiorovastit pääministerille, joka puolestaan tekee muodollisen esityksen nimityksistä hallitsijalle.Nimityskomitean työstä on esitetty kritiikkiä koskien tehtyjen nimitysten tasapuolisuutta ja edustavuutta.

Sunnuntain asialistalla seuraavana oli papiston hyvinvointiin liittyvän aloitteen ja raportin hyväksyntä. Kirkolliskokous sitoutui työhön, jonka tarkoituksena on saada koko kirkon kattava ohjeisto papiston, ja heidän perheidensä, työhyvinvoinnin vahvistamiseksi.

Viimeisenä asialistalla sunnuntaina oli keskustelu koulupaikoista. Englannin kirkon papisto muuttaa uuteen tehtävään aika-ajoin. Käytönnössä papin perhe muuttaa ainakin kerran lasten kouluvuoden aikana. Papisto on myös sidottu asumaan seurakuntansa alueella pappilassa, joka heille osoitetaan. Tämä aiheuttaa joskus tilanteen, jossa lapset eivät automaattisesti pääse lähikouluun. Maan hallitukselle osoitettu aloite pyrkii helpottamaan niiden perheiden, myös muiden kuin papiston, asemaa, jotka ovat työn vuoksi sidottuja tiettyihin asumisjärjestelyihin.

 

5 kommenttia

 • Tuula Hölttä sanoo:

  ”Iltapäivän täysistunnon asialistalla oli ensimmäisenä esitys muunsukupuolisten henkilöiden toivottaminen tervetulleiksi seurakuntiin ja heidän mahdollisen uuden indentiteetin vahvistaminen jollain liturgisella tavalla.”

  Tuota ajattelusuuntaa kannattaville varmaankin on ainakin jos Vihreiden nuorten Rönsy 1/2013 -lehdessä ollut Turun yiiopiston sukupuolentutkijan tiede pitää ja ”saa paikkansa” yhteiskunnan sivistyksessä. Hänen mukaansa erilaisten osatekijöiden perusteella sukupuolia on vähintään 19 683.

  Ilmoita asiaton kommentti
 • Tuomas Mäkipää sanoo:

  Hei! Kiitoa! En ollut huomannutkaan näitä kommentteja kesän, loman ja kesätyön tiimellyksessä.

  Ilmoita asiaton kommentti
 • Kirjoittaja

  Tuomas Mäkipää

  Olen Helsingin St Nicholas'n anglikaanisen seurakunnan pappi, apulaislääninrovasti sekä Englannin kirkon kirkolliskokousedustaja. Vastaan Englannin kirkon työn kehittämisestä Suomessa (Suomen Anglikaanisen kirkon kautta) ja kansallisella tasolla Porvoon sopimuksen mukaisista suhteista Suomen evankelisluterilaiseen kirkkoon. Olen myös hiippakuntasynodin jäsen ja hiippakunnan papiston puheenjohtaja. Tässä ominaisuudessa edustan papistoa piispan neuvostossa (vastaa lähinnä tuomiokapitulin istuntoa). Suomen Anglikaaninen kirkko on osa Englannin kirkkoa ja seurakuntana olemme inklusiivinen sanan ja sakramentin yhteisö. Ilolla saamme seurata, kuinka Jumala kutsuu yhteyteensä ja ylösnousseen Kristuksen seuraajiksi. Seurakuntamme ovat hyvin erilaisia, korkeakirkollisesta Helsingin St Nicholaksesta hyvin yksinkertaiseen jumalanpalvelukseen Espoon Tapiolassa. Tampereen Christ the King on jotain tältä väliltä. Käytetyimmät kielet ovat tällä hetkellä arabia, englanti, swahili, Nigerian kansalliset kielet ja suomi