Kristus on ylösnoussut

Enkelit Jeesuksen tyhjällä haudalla sanoivat pelokkaille naisille: "Miksi te elävää kuolleiden seassa etsitte? Ei hän ole täällä, mutta nousi ylös." (Luuk. 24:5,6) Jeesuksen ruumis ei voinut maatua, koska se oli ennustettu jo Vanhassa Testamentissa. Daavid profetoi Jeesuksesta: "Sillä et sinä hyljää (hylkää) sieluani helvetissä, etkä salli sinun pyhäs näkevän turmelusta." (Ps. 16:10) Apostoli Pietari selittää tätä kohtaa Apostolien tekojen toisessa luvussa. Siinä hän mm. sanoo Jumalan herättäneen Jeesuksen kuolleista kyseisen psalmin kohdan mukaisesti. Jumalan sana on siis kokonansa totuus!

Tärkeää on, että mainintoja Jeesuksen ylösnousemuksesta löytyy useasta eri luotettavasta lähteestä. Vain ylösnoussut Kristus pystyi vakuuttamaan opetuslapset ja tekemään pelkureista rohkeita julistajia. Israelin kansan ylipapit joutuivat lahjomaan haudan vartijoina olleet roomalaiset sotilaat, jotta he valehtelisivat opetuslasten varastaneen Jeesuksen ruumiin. Näin ilmeisesti myös siksi, koska jotenkin täytyi selittää maaherra Pilatukselle, miksi hauta on tyhjä.

Vahvasti Jeesuksen ylösnousemuksen historiallisuudesta todistaa hänen ilmestymisensä monille ihmisille eri paikoissa. Kristinuskon nopean leviämisen on myös katsottu selittävän sen, että Jeesus elää ja vaikuttaa. Ennen kaikkea kristittyjen oma kokemus todistaa hänen elävän! Jeesus Kristus on sama eilen, tänään ja iankaikkisesti.

Kaikki neljä evankeliumia ja esim. Paavalin ensimmäinen kirje korinttilaisille, luku 15, kertovat Herramme ylösnousemukseen liittyvistä tapahtumista. Tosin eri kirjoittajat käyttävät, Jumalan Hengen vaikutuksesta, hieman eri sanoja ja näkökulmaa, mutta kuitenkin kaikki yhtä luotettavasti. Mitä tämä kaikki merkitsee meille, nykyajan ihmisille? Paavali vastaa: "Joka (Jeesus) meidän synteimme tähden on annettu ulos (kuollut), ja meidän vanhurskauttamisemme tähden herätetty ylös." (Room. 4:25)

Kun olemme Jeesuksen kuolemaan ja ylösnousemukseen kastettuja (Room. 6:3-5) ja elämämme loppuun asti uskomme, niin meidänkin ruumiimme nousevat ylös ja me pelastumme taivaaseen. Ihanasti Jesaja kirjoittaa tästä iankaikkisuustoivosta: "Mutta sinun kuollees elävät, ja minun kuolleet ruumiini nousevat jälleen kuolleista. Herätkäät ja kerskatkaat te, jotka makaatte maan alla; Sillä sinun kastees on viheriäisen kedon kaste, ja maa on kuolleet itsestänsä antava." (Jes. 26:19)

Luther kirjoittaa Jeesuksen astumisesta ylös taivaaseen: "Herra asettaa hänet ylen määrin korkealle, nimittäin oikealle puolelleen, missä hän tulee pysymään turvassa. Joka siis pelkää, hän pukeutukoon rautapaitaan: jos se auttaa, niin auttaa. Mutta me tiedämme, että Kristus elää ja pysyy elävänä; Hän on Herra, jolle Isä sanoi: "Istu oikealle puolelleni." (Ps. 110:1) Riemuitkoot siis kaikki vanhurskaat Herrassa ja veisatkoot iloiten, ja kaikki hurskaat ylpeilkööt hänessä." (Hengellinen aarreaitta, s. 225, Aurinko kustannus ja Arkki-kirjat, 2016.)

Raamatunkohdat ovat Biblian 1776 mukaan.

4 kommenttia

 • Mika Rantanen sanoo:

  Apostolit olivat ja ovat siis myös Jeesuksen ylösnousemisen todistajia. Apt. 1:22

  Ilmoita asiaton kommentti
 • Mika Rantanen sanoo:

  Jos Herra Jumala antaisi sataa rahoja ja tekisi meidät täällä mahtaviksi, niin olisi kyllä ihmisiä, jotka kilvan rientäisivät jotakin häneltä saamaan. Mutta kun hän meille sanassaan lupaa iankaikkisia, taivaallisia lahjoja, joita meidän tulisi kärsivällisinä toivoa ja odottaa, niin se ei ole maailman mielestä mitään.

  Martti Luther, Huonepostilla, s. 677, SLEY, 1945.

  Ilmoita asiaton kommentti
 • Mika Rantanen sanoo:

  Ihmisellä voi olla sisäinen rauha, vaikka ulkonainen rauha puuttuisikin.

  Ilmoita asiaton kommentti
 • Mika Rantanen sanoo:

  Hän aina elää. Hebr. 7:25

  Tässä on meidän toivomme, hänen totuutensa toivo ja ihmiskunnan toivo. Ihmiset tulevat ja menevät. Johtajat, opettajat ja ajattelijat puhuvat ja tekevät työtä aikansa, sitten he vaikenevat ja vaipuvat voimattomina. Mutta hän pysyy. He kuolevat, mutta hän elää. He ovat valoja, jotka sytytetään ja ennemmin tai myöhemmin sammutetaan, mutta hän on se Valo, josta he saavat kirkkautensa, ja hän loistaa ikuisesti.

  Alexander Mclaren, Hiljaisiin hetkiin, Päivä, 1996.

  Ilmoita asiaton kommentti