Kristillinen avioliitto – huoneentaulut

Huoneentaulu aviomiehelle:  

Miehet, rakastakaa vaimojanne, niinkuin Kristuskin rakasti seurakuntaa ja antoi itsensä alttiiksi sen edestä, että hän sen pyhittäisi, puhdistaen sen, vedellä pesten, sanan kautta, saadakseen asetetuksi eteensä kirkastettuna seurakunnan, jossa ei olisi tahraa eikä ryppyä eikä mitään muuta sellaista, vaan joka olisi pyhä ja nuhteeton. Samalla tavoin tulee myös miesten rakastaa vaimojansa niinkuin omia ruumiitaan; joka rakastaa vaimoansa, hän rakastaa itseänsä. Sillä eihän kukaan koskaan ole vihannut omaa lihaansa, vaan hän ravitsee ja vaalii sitä, niinkuin Kristuskin seurakuntaa. (EF. 5:25-29 / FB38)

Miehet, eläkää taidollisesti kukin vaimonne kanssa, niinkuin heikomman astian kanssa, ja osoittakaa heille kunnioitusta, koska he ovat elämän armon perillisiä niinkuin tekin; etteivät teidän rukouksenne estyisi. (1. Piet. 3:7 / FB38)

Miehet, rakastakaa vaimojanne, älkääkä olko heitä kohtaan katkerat. (Kol. 3:19 / FB38)

Huoneentaulu aviovaimolle: 

Vaimot, olkaa alamaiset miehillenne; niin oli Saara kuuliainen Aabrahamille, kutsuen häntä herraksi; ja hänen lapsikseen te olette tulleet, kun teette sitä, mikä hyvää on, ettekä anna minkään itseänne peljättää. (1. Piet. 3:1a, 6 / FB38)

Vaimot, olkaa omille miehillenne alamaiset niinkuin Herralle; sillä mies on vaimon pää, niinkuin myös Kristus on seurakunnan pää, hän, ruumiin vapahtaja. Mutta niinkuin seurakunta on Kristukselle alamainen, niin olkoot vaimotkin miehillensä kaikessa alamaiset. (Ef. 5:22-24 / FB38)

Miehesi on sinua vallitseva. (1. Moos. 3:16b / FB38)

Mikä merkitys sinulle on jumaluusopin tohtori Martti Lutherin Vähä katekismuksella?

Minkälainen on mielestäsi onnellinen avioliitto?

Elinikäinen liitto, miten se on mahdollista?

Miksi on tärkeää luottaa Jumalaan, vaikka avioliiton eteen joudumme monesti tekemään suuriakin uhrauksia?

 

Kaikki julkaistut blogini:

Juhan blogit

Blogiarkisto

 

  1. Yksi tärkeä näkökulma on myös se, että kumpikin aviopuoliso saa ymmärtää suhteen olevan Jumalasta, vaikka yhteisen taipaleen alku saattaa joskus näyttääkin sattumalta, niin ei se sitä kuitenkaan ole.

    On myös tärkeää saada yhdessä jakaa kokemus, että juuri meidät oli tarkoitettu yhteen ja kuinka kaunista voikaan olla, kun lapset perivät molempien, sekä myös isovanhempien piirteitä, ja kuinka elämän ihmeellisyyden edessä voi yhdessä jättää kaikki huolet ja ilot Kaikkivaltiaan Jumalan käsiin. Toinen toistaan vahvistaen on hyvä kulkea ja kasvaa Jumalan Armossa.

    • Hyvä kommentti, kiitos Ismo. Juuri näin Jumalalta olemme saaneet aviopuolison, jota voimme rakastaa elämämme loppuun asti. Ainoastaan kuolema päättää Kristillisen avioliiton.

Juha Heinilä
Juha Heinilä
Olen IT-suunnittelija Vantaan Rajakylästä. Kuulun Pyhän Kolminaisuuden luterilaiseen seurakuntaan, joka on Suomen evankelisluterilaisen lähetyshiippakunnan Vantaan seurakunta. Luen mielelläni vanhoja hyviä luterilaisia kirjoja. Käsittelen blogissa kristityn elämää unohtamatta Raamattua ja Tunnustuskirjoja.