Koulua käydään – asioita sisäistetään

Ajankohtaista on  pohtia Lahden kisojen suunnittelua ja päätöksentekoa.  Ihmiset arvioivat muun muassa juomavesiratkaisuja, jotka on nostettu esille julkisuudessa.  Merkittävää on miettiä  myös Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon uudistussuunnitelmia  ja liikenneratkaisukaavailuja. Ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa koskettaa vertauskuvallinen kysymys:

– Miten Suomen laivaa ohjataan ulko- ja turvallisuuspolitiikan merillä?

Ajankohtaan liittyvät myös Kuopion torin tapahtumat, kun  huomattiin pitkä kuorma-autojono. Näkymä tarkoitti sitä, että abiturientit olivat ”penkkariajelullaan”. Liikennöitsijät olivat saaneet ajomääräysten johdosta ”mainoskeikan”. Abiturienteilla oli kiloittain karkkeja varattuina. He tietävät, että tilaisuuden seuraajat pitävät karkeista. Kauppojen karkkihyllyt vaativat jatkuvasti täydennystä.

– Mitenkähän monta tonnia on kaikkien Suomen abiturienttien heittämien karkkien yhteismäärä ja millaiset ovat niiden terveysvaikutukset?  Tässä olisi tutkimuksen aiheita meille, Pisa-tutkimuksiin osallistuneille,  joista osasta tullee aikanaan ”terveysalan tutkijoita”.

– Karkkeihin sisältyvillä verovaroilla ylläpidetään osin ”suomalaista hyvinvointiyhteiskuntaa”. Veroilla kustannetaan sosiaali- ja terveydenhuoltoa, koulutusta ja muita kansalaisten tarvitsemia palveluja sekä rahoitetaan tulonsiirrot.

– Talouselämän asioihin ”saadaan tuntumaa” Yrityskylä Itä-Suomi  -oppimisympäristössä, joka sijaitsee Kuopiossa.  Toiminta tavoittaa tuhansia asianosaisia, jotka ovat Pohjois-Savon, Etelä-Savon ja Pohjois-Karjalan alueelta.

Koulujen ”digimaailma” on kiinnostava opetussuunnitelman ja tietoturvan toteuttamisen kannalta. Perusteltua on kysyä, miten ”oikeudenmukaisesti” asetetut tavoitteet toteutuvat koko Suomen alueella. Vastaus on haastava päätöksenteolle.

–  Mitenkähän ”digiloikka” onnistuu yhteiskunnassa? Ohjelmat uudistuvat ja laitteet vanhenevat.  Kännyköiden akkuja on jatkuvasti ladattava virran ehtyessä.

– Tunnemme omakohtaisesti ”digiloikan”, joka on ollut jatkuvasti esillä julkisuudessa.  Oppikirjat ovat vähentymässä, ja ”digivälineet” ovat tulleet tilalle.

–  ”Penkkariajelut”, jotka ovat iloinen perinnetapahtuma, muistetaan kauan. Vanhemmat kertovat omista kokemuksistaan mielellään: ”Miten kaikki tapahtuikaan ennen?”

– Näitä  ”penkkariajeluja” ovat seuranneet koulujen ”vanhat”. He  miettivät nyt puolestaan, miten he suorittaisivat  ”penkkariajelunsa” helmikuussa 2018. Menestystä perinteiden jatkamisen arvostukselle.

Ylioppilaskirjoitusten ”digiväkeä” kiinnostavat tiedotusvälineiden ”penkkariajeluja” koskevat kuvaukset. Tulevina jatko-opiskelijoina he pohtivat palvelujen kehittämistä. Arvoja ja hyvinvointia miettiessään he kysyvät aiheesta, millaisella päätöksenteolla asioita hoidetaan tulevaisuudessa.

Kun päätöksenteossa toimitaan ”perustuslain hengessä”, jälkikäteen ei tarvitse selitellä tapahtuneita asioita. Joskus on syytä pysähtyä miettimään tilannetta, ”miltä asiat näyttävät ulkoapäin tarkastellen”. Ratkaisuissa on ”sulateltavaa”, jos päätökset ovat tulkittavissa monella tavalla johdonmukaisuuden puuttuessa. Asioiden sisäistäminen merkitsee eriarvoistumisen estämistä: ”Kun voimia riittää, on taitoa tehdä hyvää.”

 

Juhlavuoden 2017 terveisin

 

YTT, KT, dosentti Veikko Vilmi
Suomen tietokirjailija

http://www.veikkovilmi.fi

Kuopio

Vilmi Veikko
Vilmi Veikkohttp://www.veikkovilmi.fi
VEIKKO VILMI Dosentti, YTT, KT Suomen tietokirjailija. Osoitteesta http://www.veikkovilmi.fi linkkiyhteydet artikkeleihini ja profiiliini. Asun Kuopion Inkilänmäen kaupunginosassa, Kiuruntie 11 70340 Kuopio. Itä-Suomen yliopiston sosiaalipolitiikan, erityisesti koulutuspolitiikan dosentti. Muita tutkintoja: YTL, KM, HuK, Lukion oppilaanohjaaja, Ammattikoulunopettaja, Erityisopettaja, Luokanopettaja, Sotilasarvo luutnantti. Oulun yliopiston, Itä-Suomen yliopiston ja Jyväskylän yliopiston alumni. Tieteelliset artikkelit ja esitykset kansainvälisissä konferensseissa. Kunnalliset ja seurakunnalliset luottamustehtävät. EUSE-, MAOL-, OSJ- ja Tutkiva opettaja- järjestöt. Reserviupseeriyhdistys-, MPK - ja VAPEPA-toiminta. Maanpuolustusmitali (kultainen solki). Kultainen ampuma- ja suunnistusmerkki. Kuopion Reserviupseerikerho ry:n standaari. Toimitsija Kuopio - Jukola 2014 suunnistustapahtumassa. Olen kirjoittanut useita yhteiskunnan päätöksentekoa ja palveluja koskevia artikkeleita muun muassa Uuden Suomen ja Savon Sanomien verkkosivuille ja lehtiin. Olen nostanut esille veteraanien kuntoutusasioita Uuden Suomen vaalikiertueella ja perheiden tukemisasioita YLE:n ja Savon Sanomien yhteisellä vaalitorilla Kuopiossa. Pidän tärkeänä: Vastuullisuus näkyy ulko- ja turvallisuuspolitiikan ja sisäpolitiikan kokonaisvaltaisessa hoitamisessa. Päätöksenteko vaatii näkemystä. Ihmisten tarkka kuuleminen on tärkeä. Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestymistä on pohdittava huolella. Vanhustenhuollon ja omaishoidon palvelut on turvattava. Varhaiskasvatus ja lasten ja nuorten lähikoulut ovat tärkeitä. Perheet ovat tukemisen arvoisia. Erityisopettajakoulutus ja ammattitehtävätieto lisäävät tietämystä asioiden hoitamiseen, suunnitteluun ja päätöksentekoon. Vaaleissa mitataan arvojen toteutuminen. Seurakunnan toiminnassa on hyvä teema: "Kotikirkko - Lämmin lähiyhteisö." Julkaisuja: Vilmi, Veikko 2005. Turvallinen koulu. Suomalaisten näkemyksiä koulutuspalvelujen kansallisesta ja kunnallisesta priorisoinnista. University of Jyväskylä. Jyväskylä Studies in Education, Psychology and Social Research 257. Diss. Vilmi, Veikko 1993. Kuopiolaisten tyytyväisyys kaupunkiinsa ja sen palveluihin vuonna 1985. Kuopion yliopisto. Sosiaalitieteiden laitos. Kuopion yliopiston julkaisuja E. Yhteiskuntatieteet 13. Diss. Vilmi, Veikko 2003. Koulutus ja koulutukseen valinta. Tutkimus lainsäädäntöön perustuvista hallinnollisista ratkaisuista ja tuloksista. Snellman-instituutin arkistojulkaisu 1. Kuopio: Snellman-instituutti. Vilmi, Veikko 1989. Asukkaiden hyvinvointipalveluja koskevat arviot ja odotukset Kuopion kaupungissa. Sosiaalipolitiikan lisensiaattitutkielma. Kuopion yliopiston sosiaalitieteiden laitos. Historiajulkaisu (painettu 2017; myös E-kirjana): Seppälä, Jarmo & Vilmi, Veikko 2016. Kuopion Reserviupseerikerho. Vastuullinen, perinteitä arvostava, aatteellinen ja edunvalvonnallinen reserviupseeriyhdistys 1929–2014. Kuopion Reserviupseerikerho ry Kuopio. Vilmi, Veikko 2009. Turvallinen koulu tavoitteena. Tutkimus lainsäädäntöön perustuvista hallinnollisista ratkaisuista ja tuloksista. Kuopio: Maakuntakokoelma. Vilmi, Veikko 2018. Ryhmäpuutarhayhdistykset hyvinvointia edistävänä tekijänä. Tutkimus hallinnollisista päätöksistä ja toiminnoista. Kuopio: Maakuntakokoelma. Vilmi,, Veikko 2018. Koulutuspalvelut päätöksenteon toteutumana. Koulutuspoliittinen tutkimus lainsäädäntöön perustuvista hallinnollisista ratkaisuista ja tuloksista 1850-luvulta lähtien. Kuopio: Maakuntakokoelma. Tieteelliset referee-artikkelit: Hirvonen, Jaana & Martin, Marjatta & Vilmi, Veikko 1994. Sirkkulanpuisto esimerkkinä omaan apuun perustuvasta asuntopoliittisesta kehittämishankkeesta. Teoksessa Juhani Laurinkari (toim.) Oman avun yhteisö erityisryhmien asuntokysymyksen osaratkaisuna. Ympäristöministeriö. Asunto- ja rakennusosasto. Tutkimusraportti 4 / 1994, 44 -53. Laurinkari, Juhani & Vilmi, Veikko 1994. Onko vaihtoehtoisella asuntopolitiikalla tulevaisuutta? Teoksessa Juhani Laurinkari (toim.) Oman avun yhteisö erityisryhmien asuntokysymyksen osaratkaisuna. Ympäristöministeriö. Asunto- ja rakennusosasto. Tutkimusraportti 4 / 1994, 36 - 43. Vilmi, Veikko 1996 . Die Selbsthilfegesellschaft als wohnungspolitische Lösung. Teoksessa Johann Brazda & Jerzy Kleer (toim.) Genossenschaften vor neuen Herausforderungen. Festschrift für Prof. DDr. Juhani Laurinkari. Augsburg: Maro Verlag, 305–318. Vilmi, Veikko 1999. Ammatillinen koulutus väline sosiaalistumisessa koulutusyhteiskuntaan. Teoksessa Eira Korpinen & Liisa Puurula (toim.) Tutkimisen ja löytämisen pasianssia. Professori Jorma Ekolalle omistettu juhlakirja. Tutkiva opettaja 3. Jyväskylä: TUOPE, 67–78. Vilmi, Veikko 2005. Opettajankoulutus opiskelijavalintojen toteutumana. Koulutuspoliittinen tutkimus lainsäädäntöön perustuvista hallinnollisista ratkaisuista ja tuloksista. Teoksessa Eira Korpinen (toim.) Opettajankoulutus eilen, tänään, tulevaisuudessa. Professori Erkki Viljasen juhlakirja 5.2.2005. Tutkiva opettaja 1. Jyväskylä: TUOPE, 35 - 69. Vilmi, Veikko 2006. Kunnalliset hyvinvointipalvelut murroksessa - esimerkkinä koulutuspalvelut. Teoksessa Juha Hämäläinen & Riitta Vornanen & Juhani Laurinkari (toim.) Hyvinvointi ja turvallisuus 2000-luvulla. Juhlakirja professori Pauli Niemelän täyttäessä 60 vuotta 5.4.2006. Kuopio: Kuopion yliopisto, 111 - 128.