Kiitollisuus Jumalan työstä lähetystyön voima

Menin lähetystyöhön Kameruniin leskenä. Siellä tapasin rakkaani Coletten. Muutimme Suomeen juhannuksena 2007.  Heti  seuraaviin kirkkovaltuuston vaaleihin armastani  prinsessa Colettea pyydettiin ehdokkaaksi.  Siitä lähtien hän on ollut  Someron  kirkkovaltuutettu.  60 vuotispäivien jälkeen seuraavassa kokouksessa häntä onniteltiin.  Kuvalla hänellä on  onnittelukukat sylissään.

Olen kiitollinen Jumalalle puolisostani. Kiitollinen perheestäni. Jumala on ollut minulle hyvä. Tässä blogissani käsittelen kiitollisuus -sunnuntain psalmia 65.

SUNNUNTAI 18.9.2022

15. sunnuntai helluntaista

Kiitollisuus

Psalmit ovat vanhoja juutalaisten virsiä. Niitä laulettiin Jumalan kunniaksi. Yhteinen liturgia käytti niitä. Niitä veisattiin myös päivittäisissä hetkihartauksissa.

Kristillinen kirkko on jatkanut perinnettä.  Psalmeja laulettiin Jeesuksen kunniaksi. Jumalanpalvelusset  ja hetkihartaudet jatkuivat alkukirkosssa. Pieniä muutoksia tuli ehtoollisliturgiaan. Siirryttiin verettömään uhriin. Jeesuksen uhrin muistamiseen. Hän sovitti koko maailman. Näin avautui uusi  näköala: Jeesus on koko maailman Vapahtaja.

Vähitellen psalmeihin  liitettiin ylistys kolmiyhteiselle Jumalalle.  Näin korostettiin Jeesuksen läsnäoloa psalmeja veisattaessa.  Laulu kehittyi myös esityksellisesti.  Otettiin käyttöön vuorolaulu.  Psalmien eri osia lauloivat eri ryhmät yhteisessä kuorossa tai seurakunnassa.  Mukaan liitettiin myös alkuun ja loppuun teemaa osoittava lauselma, antifoni, vastaääni.

Jumalanpalvelusten alussa ollut psalmi  kehittyi  vuosisatojen aikana.  Niistä tuli  koko liturgian johdantolaulu,  introitus.

Tässä kiitollisuus -sunnuntain introitus

Antifoni:

Hyvä on kiittää Herraa,
laulaa ylistystä nimellesi, Korkein.

Ps. 92:2

Psalmi:

Sinua, Jumala, me ylistämme Siionissa!
Me täytämme lupaukset, jotka annoimme sinulle,
  sillä sinä kuulet rukouksen.
  Sinun luoksesi kaikki ihmiset tulevat.
Syntimme ovat meille liian raskaat,
mutta sinä annat ne anteeksi.
  Autuas se, jonka sinä valitset!
  Hän saa tulla luoksesi ja asua pyhäkössäsi.
Ravitse meidät huoneesi antimilla,
temppelisi pyhyydellä!
  Mahtavilla teoilla sinä, Jumalamme, vastaat meille,
  sinä siunaat ja autat meitä.
Sinuun luottavat kaikki maan ääret
ja kaukaiset meren rannat.
  Maan äärissä ihmiset pelästyvät nähdessään sinun tunnustekosi.
  Sinä saat idän ja lännen maat kohottamaan riemuhuudon!

Ps. 65:2–6, 9

Kunnia Isälle ja Pojalle
ja Pyhälle Hengelle,
  niin kuin oli alussa, nyt on ja aina,
  iankaikkisesta iankaikkiseen. Aamen.

Antifoni toistetaan

Hyvä on kiittää Herraa,
laulaa ylistystä nimellesi, Korkein.

Keskiaikana kirkoissamme otettiin vähitellen käyttöön äidinkieli muutamiin kohtiin. Saarnan lisäksi myös uskontunnustus, Isä meidän -rukous, Ave Maria jne.   Uskonpuhdistuksen aikana 1500 -luvulla  tämä käännöstyö lisääntyi.  Vasta 1600 -luvulla kansankielen käyttö ulottui koko messuun saakka.   Introituspsalmin laulu  oli näistä viimeisin. Se kääntyi suomeksi Turun tuomiokirkossa Isaacus Rothoviuksen aikana (Turun piispana 1627–1652).

Lähetystyö koko maailmaan aina sen ääriä myöten

Kiitos -sunnuntain introituspsalmissa on monia ihania kohtia. Psalmiin sisältyy miltei koko kristinuskon sanoma tiivistettynä.  Tässä nostan esille vain koko maailmaan ulottuvat Jumalan siunauksen.

Jumala on yksi.  Koko maailma, sekä näkyvä että näkymätön, on hänen luomaansa ja ylläpitämäänsä.  Niinpä sanoman hänen valtasuuruudestaan on julistettava koko maailmaan. Kaikille kansoille. Jokaiselle.

Tämä ilosanoman julistaminen tuo siunauksen kaikkien ulottuville.  Jokaisella ihmisellä on oikeus kuulla pelastuksen sanoma. Meillä on tulevaisuus ja toivo Vapahtajamme suuren hyvyyden tähden.  Jakakaamme siunausta vapaasti ja avoimesti. Jumala on kaikkivaltias. Hänen voimallaan ei ole rajoja.  Kun tämä avautuu mielillemme niin silloin ilo ja riemu täyttävät mielemme.

 

Mahtavilla teoilla sinä, Jumalamme, vastaat meille,
  sinä siunaat ja autat meitä.
Sinuun luottavat kaikki maan ääret
ja kaukaiset meren rannat.
  Maan äärissä ihmiset pelästyvät nähdessään sinun tunnustekosi.
  Sinä saat idän ja lännen maat kohottamaan riemuhuudon!

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Psalmit ovat Jeesuksen ja apostolien elämåssä esillä paljon enemmän kuin aavistammekaan.

  Esimerkiksi viimeisellä aterialla Jeesuksen vietettyä yhteistä pääsiäisateriaa opetuslastensa kanssa ja siinä yhteydessä asetettuaan kirkkomme alttarin sakramentin sanotaan pääsiäisaterian kulkuun liittyvästi:

  Matteuksen evankeliumi:

  26:30 Ja veisattuaan kiitosvirren he lähtivät Öljymäelle.

  Markuksen evankeliumi:

  14:26 Ja veisattuaan kiitosvirren he lähtivät Öljymäelle.

  Tässä ei ole kysymys mistä tahansa ylistyslaulusta, vaan sillä tarkoitetaan aterian liturgiaan kuulunutta Halleluja psalmien kokoelmaa, psalmeja 113-118.

  Tässä yksi rivi kustakin, parista kaksi.

  Psalmit:

  113:1 Halleluja! Ylistäkää, te Herran palvelijat, ylistäkää Herran nimeä.

  114:1 Kun Israel lähti Egyptistä, Jaakobin suku vieraskielisestä kansasta,
  114:2 silloin Juuda tuli hänen pyhäkökseen, Israel hänen valtakunnaksensa.

  115:18 Mutta me, me kiitämme Herraa, nyt ja iankaikkisesti. Halleluja!

  116:19 Herran huoneen esikartanoissa, sinun keskelläsi, Jerusalem. Halleluja!

  117:2 Sillä hänen armonsa meitä kohtaan on voimallinen, ja Herran uskollisuus pysyy iankaikkisesti. Halleluja!

  118:1 Kiittäkää Herraa, sillä hän on hyvä; sillä hänen armonsa pysyy iankaikkisesti.

  118:29 Kiittäkää Herraa, sillä hän on hyvä; sillä hänen armonsa pysyy iankaikkisesti.

 2. Välillä Jeesuksen sanoma liittyy niin voimakkaasti Vanhan testamentin sanomaan psalmeissa, että se mikä ensi silmäyksellä näyttää yksilökeskeiseltä, osoittautuukin koko Jumalan kansaa koskevaksi yhteisölliseksi sanomaksi.

  Psalmeissa on käytetty viinipuu vertausta kuvaamaan koko Jumalan kansaa.

  Psalmit:

  80:9 Sinä siirsit viinipuun Egyptistä, sinä karkoitit pakanat ja istutit sen.

  80:15 Jumala Sebaot, käänny takaisin, katso alas taivaasta ja näe; ota hoitaaksesi tämä viinipuu

  Puhuessaan tästä Jeesus keskittää koko kansan yhteyden yhteydeksi häneen, koko maailman Vapahtajaan. Näin Jumalan kansa on se kansa, joka elää Jumalan yhteydessä eli siis hänen yhteydessään. Jeesushan on Jumala ja ihminen yhdessä persoonassa. Näin Jeesuksen yhteys ja Jumalan kansan yhteys samaistuvat. Jeesus on kirkon Herra. Kirkko on Jeesus -puun näkyvä ilmentymä maan päällä.

  Johanneksen evankeliumi:

  15:1 ”Minä olen totinen viinipuu, ja minun Isäni on viinitarhuri.

  15:4 Pysykää minussa, niin minä pysyn teissä. Niinkuin oksa ei voi kantaa hedelmää itsestään, ellei se pysy viinipuussa, niin ette tekään, ellette pysy minussa.

  15:5 Minä olen viinipuu, te olette oksat. Joka pysyy minussa ja jossa minä pysyn, se kantaa paljon hedelmää; sillä ilman minua te ette voi mitään tehdä.

 3. Psalmien käytöstä monien virsien innoituksena otan esimerkiksi Psalmin 150.

  Psalmit:

  150:1 Halleluja! Ylistäkää Jumalaa hänen pyhäkössään, ylistäkää häntä hänen väkevyytensä taivaanvahvuuksissa.

  150:2 Ylistäkää häntä hänen voimallisista teoistansa, ylistäkää häntä, sillä hänen herrautensa on suuri.

  150:3 Ylistäkää häntä pasunan pauhulla, ylistäkää häntä harpuilla ja kanteleilla.

  150:4 Ylistäkää häntä vaskirummuilla ja karkelolla, ylistäkää häntä kielisoittimilla ja huiluilla.

  150:5 Ylistäkää häntä helisevillä kymbaaleilla, ylistäkää häntä kumisevilla kymbaaleilla.

  150:6 Kaikki, joissa henki on, ylistäkää Herraa! Halleluja!

  Sitten panen tähän vertailtavaksi virren 332

  1.
  Herraa hyvää kiittäkää,
  iloiten ylistäkää,
  luodut kaikki laulakaa
  Luojan suurta kunniaa!

  2.
  Pyhät, suuret, korkeat
  työnsä on ja oikeat,
  suuri herrautensa
  maassa on ja taivaassa.

  3.
  Kiitos Jumalallemme
  soikoon sydämestämme
  virsin, lauluin, psalttarein,
  harpuin, huiluin, kantelein.

  4.
  Kaikki, joissa henki on,
  kiittämään jo tulkohon
  Herraa hyvää riemulla,
  halleluja halulla!

  Jesper Swedberg 1694. Suom. 1700. Virsikirjaan 1701. Uud. Julius Krohn 1880. | Sävelmä: Heinrich Albert 1640 / Ruotsissa 1820.

  Sama sävelmä: 218 | 428 | 818

  Luokitus: Kiitos ja ylistys

  Katso virsi 292a ruotsinkielisessä virsikirjassa

 4. Yllä psalmissa on kohta, joka puhuu Jumalan armovalinnasta

  Autuas se, jonka sinä valitset!

    Hän saa tulla luoksesi ja asua pyhäkössäsi.

  Tämä on täysin sopusoinnussa sen kanssa mitä Jeesus sanoo opetuslapsilleen

  Johanneksen evankeliumi:

  15:16 Te ette valinneet minua, vaan minä valitsin teidät ja asetin teidät, että te menisitte ja kantaisitte hedelmää ja että teidän hedelmänne pysyisi: —

  Paavali liittyy tähän samaan linjaukseen kertoen, että valinta on Jumalan työ. Koska se on JUMALAN valinta, niin se on yksistään uskosta eikä laisinkaan teoista.

  Roomalaiskirje:

  8:33 Kuka voi syyttää Jumalan valittuja? Jumala on se, joka vanhurskauttaa.

  9:11 ja ennenkuin kaksoset olivat syntyneetkään ja ennenkuin olivat tehneet mitään, hyvää tai pahaa, niin – että Jumalan valinnan mukainen aivoitus pysyisi, ei tekojen tähden, vaan kutsujan tähden –

  11:5 Samoin on nyt tänäkin aikana olemassa jäännös armon valinnan mukaan.

  11:6 Mutta jos valinta on armosta, niin se ei ole enää teoista, sillä silloin armo ei enää olisikaan armo.

 5. Psalmeissa näkyy myös samanlaisia kansallista ylevyyttä ilmaisevia ilmauksia, joita esiintyy myös monissa muissakin erilaisten kansallisten pyrkimysten innoittamiseksi tähtäävissä teoksissa.

  Otan tähän psalmimme 65 myöhäisempiä säkeitä, joissa ylistetään Jumalan suurta siunausta maan menestyksen antajana.

  10 Sinä pidät huolta maasta ja annat sille sadetta,

  sinä teet sen hedelmälliseksi.

  Jumala, sinun virtasi on vettä täynnä.

  Sinä kasvatat sadon ihmisille,

  pidät maasta huolen.

  11 Sinä kastelet vaot,

  tasoitat kynnetyn pellon,

  pehmität sen sateilla

  ja siunaat maan kasvun.

  12 Sinä seppelöit vuoden hyvyydelläsi.

  Missä vaunusi kulkevat, siellä maa tiukkuu runsautta.

  13 Autio aro viheriöi,

  kukkulat verhoutuvat juhlapukuun.

  14 Niityt ovat lammaslaumojen peitossa,

  laaksot lainehtivat viljaa.

  Vertaampa tähän muutaman säkeen J. H. Erkon kokoelmassa Uusia runoelmia vuonna 1883 kirjoittama isänmaallista laulua, jonka sain ilokseni kuulla sunnuntaina 11.9.2022 Koski TL seurakuntakodissa erityistutkija Marja Jallin johtaman Kosken nuorisoseuran kuoron Köörin esittämänä.

  1. Olet maamme, armahin Suomenmaa,

  ihanuuksien ihmemaa.

  Joka niemeen, notkohon saarelmaan

  kodin tahtoisin nostattaa.

  2. Kodin ympäri viljavat vainiot

  kalarantoja kaunistais,

  Jalon kansan kuntoa laulelmat

  yli aaltojen kuljettais.

  3. Saisi kuulla maailma kummakseen,

  miten täälläkin taistellaan,

  pyhän, kauniin, oikean voitollen

  ilojuhlina riemuitaan.

  4. Kuinka kansa, pieni ja köyhäkin

  edistykselle uhria toi,

  ihanteen, jalon aatteen alttariin

  rovon viimeisen kantaa voi.

  7. Ja se kuinka nyt kuohuu nuoruuttaan

  kuni kihlattu morsian.

  Vapautta se häiksensä valmistaa

  tulevaisuuden juhlahan.

  10. Työhön, työhön yhtenä kansana siis

  rehellisehen, arvoisaan!

  Saman maan, saman kansan onnellen

  joka korsikin kannetaan.

  12. Kaikki, kaikk’ ylös yhtenä miehenä nyt

  Suomen onnea valvomaan!

  Hetken työ tuhatvuosihin vaikuttaa,

  isänmaahan ja maailmaan.

  Tähän voisi yhtä hyvin valita monen muunkin tervettä intoa ja puhtia uhkuvaa laulua. Tämä tähän vain yhtenä esimerkkinä monista.

 6. Jatkoa viittauksista, missä psalmiteksti on vaikuttanut Uuden testamentin kirjallisuuteen

  Heprealaiskirjettä voi pitää laajana puheena tai raamatunselityksenä, jonka tekstinä on Psalmi 110.

  Psalmit:

  110:1 Daavidin virsi. Herra sanoi minun herralleni: ”Istu minun oikealle puolelleni, kunnes minä panen sinun vihollisesi sinun jalkojesi astinlaudaksi.”

  110:2 Herra ojentaa sinun valtasi valtikan Siionista; hallitse vihollistesi keskellä.

  110:3 Altis on sinun kansasi sinun sotaanlähtösi päivänä: pyhässä asussa sinun nuori väkesi nousee eteesi, niinkuin kaste aamuruskon helmasta.

  110:4 Herra on vannonut eikä sitä kadu: ”Sinä olet pappi iankaikkisesti, Melkisedekin järjestyksen mukaan.”

  110:5 Herra on sinun oikealla puolellasi, hän musertaa kuninkaat vihansa päivänä.

  110:6 Hän tuomitsee pakanat: ruumiita viruu kaikkialla; hän murskaa päitä laajalti maan päällä.

  110:7 Hän juo purosta tien varrelta; sentähden hän kohottaa päänsä.

Kirjoittaja

Matias Roto
Matias Rotohttp://www.roto.nu
Eläkkeellä oleva rovasti. Entinen Kamerunin lähetti. Sotainvalidien veljespappi Kanta-Hämeessä. Vuoden somerolainen 2012. Kepun Varsinais-Suomen piirin kirkollisasiain toimikunnan puheenjohtaja. Puoliso prinsessa Colette on Someron seurakunnan kirkkovaltuutettu. Fb Tauno Matias Roto Puh 040 - 356 06 25