Kiina: kristittyjä lapsia pakotetaan rekisteröitymään uskonnottomiksi

Zhejiangin kaupungin alueella kristinusko on vahvasti edustettuna. Nyt kaupungin kahdessa koulussa yli 300 kristittyä nuorta on pyydetty täyttämään lomake, jossa he sanovat olevansa uskonnottomia.

Kiinassa on ollut tavallista, että uuden oppilaan vanhemmat joutuvat selvittämään koululle lapsen uskonnollisen taustan. Aikaisemmin tällä ei ole kuitenkaan ollut suurempia seurauksia. Koulut ovat valtion hallinnoimia ja rahoittamia ja näin ollen ideologialtaan kommunistisia. Toisinaan kristityt lapset ovat joutuneet kokemaan jonkinlaista häpäisyä. Tämän tarkoituksena on ollut lähinnä estää kristittyjä lapsia liittymästä kommunistiseen nuorten järjestöön, jolloin heiltä evätään myöhemminkin Kommunistisen puolueen jäsenten saamat edut.

Nyt uskontoon liittyvä kyselylomake oli kuitenkin annettu lapsille luokkahuoneessa, mikä ei ole normaalia. Paikallisen lähteen mukaan vaikuttaa siltä, että tämä on yksi niistä keinoista, joilla kristityt saadaan tunnistettua. Näin pystytään lisäämään painostusta heitä kohtaan. Lapset kirjoittivat lomakkeeseen ”kristitty”, koska he ovat viattomia ja tulevat vakaumuksellisten kristittyjen perheistä, jotka eivät tee kompromisseja uskonsa suhteen.

Ensimmäisessä koulussa on noin 200 kristittyä lasta. Opettaja vaati, että he täyttävät lomakkeen uudelleen ja valitsevat kohdan ”ei uskontoa”. Edelleen puolet lapsista kirjoitti olevansa kristittyjä. Tästä seurasi lisää varoituksia, minkä jälkeen yhtä lukuun ottamatta kaikki ilmoittivat olevansa uskonnottomia.

Toisessa koulussa lapsia on noin 100. Tällä kerralla valvojaoppilas pakotti kristityt korjaamaan lomakkeeseen tiedon ”ei uskontoa”.

Kaikkea kristinuskon kasvua rajoitetaan

Lähteemme mukaan Kiinan kristittyjä lapsia painostetaan monin tavoin. ”Näissä tapauksissa kyseessä on sanallinen painostus. Vaikuttaa siltä, että opettajia on ohjeistettu viime aikoina painostamaan lapsia eristämällä heitä muista oppilaista ja kertomalla vakavasti kristityksi tunnustautumisen seurauksista tarkoituksenaan saada lapset ruksimaan kyselylomakkeesta kohta ”ei uskontoa”. Tämän he tekevät sekä lapsen itsensä takia, että myös estääkseen kaikenlaisen kristinuskon kasvun evankelioinnin ja kristittyjen lasten läsnäolon kautta.”

Lapsilta, jotka eivät mukaudu yleiseen painostukseen, on estetty pääsy esim. oppilaiden edustusryhmiin. He saattavat myös menettää koulutodistuksensa ja näin ollen mahdollisuuden yliopistokoulutukseen. Asiat myös kirjataan paikallishallinnon ylläpitämiin henkilökohtaisiin tietoihin, jolloin ne saattavat vaikeuttaa työnsaantia. Nämä ovat olettamuksia ja yksittäisillä kouluilla ja niiden henkilökunnalla voi olla suuri merkitys asian kannalta, mutta yleisellä tasolla on aistittavissa asenteellisuutta kristittyjä vastaan.

Paine ulottuu myös lasten vanhempiin, jotka murehtivat lastensa tulevaisuutta ja pelkäävät heidän hylkäävän uskonsa.

Taustaa

Kiina julkisti helmikuussa uudistetut uskontoa rajoittavat säädökset. Ne kieltävät muun muassa alle 18-vuotiailta seurakuntaelämän ja uskonnollisen opetuksen.

Elokuussa sadat kirkkojen johtajat allekirjoittivat julkisen kirjeen, jossa vaativat hallitusta lopettamaan ”väkivaltaiset toimet” kristittyjä vastaan. He viittasivat ristien poistamiseen kirkkorakennusten katoilta. Ristien poistamista on esiintynyt erityisesti juuri Zhejiangin alueella. Myös kristittyjen kodeista on poistettu kristillisiä symboleita ja kirkkoja on pakotettu liittymään valtion hallinnoimiin uskonnollisiin organisaatioihin. Kirkkojen johtajat totesivat kirjeessään näiden toimien olevan paitsi ”epäoikeudenmukaisia” ja ”valtiovallan väärinkäyttöä”, myös loukkaus universaalia lakia sekä uskonnon- ja omantunnonvapautta kohtaan.

Viime viikolla USA:n kongressin edustaja Cris Smith totesi Kiinan ”vieneen vasaran ja sirpin ristille”. Hänen mukaansa Raamattujen polttaminen, kirkkojen tuhoaminen ja muslimien vangitseminen on vain osa Kiinan Kommunistisen Puolueen omaatuntoa ja uskontoa loukkaavaa toimintaa.

Lähde

Tutustu lisää Kiinan tilanteeseen.

Open Doors
Open Doorshttp://opendoors.fi
Open Doors on vuonna 1955 perustettu kansainvälinen avustusjärjestö, joka toimii vainottujen kristittyjen auttamiseksi yli 60 kohdemaassa. Open Doors Finland ry toimii osana maailmanlaajuista Open Doors –järjestöä. Toiminta Suomessa käynnistyi keväällä 2015. Tutustu historiaamme: http://opendoors.fi/historiaa