Kantamme avioliittokäsityksen laajentamiseen kirkolliskokouksessa

Tämä puheenvuoro on pidetty kirkolliskokouksen täysistunnossa 4.5.2017 lähetekeskustelussa kirkon avioliittokäsityksen laajentamisesta

Puheenjohtaja,

Rakkaat ystävät,

Kirkon edustajat,

Olen valmistellut ja pidän tämä puheenvuoron yhdessä edustajien Hallamaa, Hiilamo, Markku Jalava, Kosonen, Johanna Korhonen, Korolainen, Kruus, Linnoinen, Varpu Lipponen, Leppiniemi, Ojala, Okkonen, Ruusukallio, Salli, Salo ja Toiviainen kanssa.

Aloitteessa on käytännöllisesti katsoen kysymys siitä, että avioliittolain muutoksen vaikutus tulisi ottaa huomioon ja käynnistää työ avioliittoon vihkimisen ja siunaamisen mahdollistamiseksi myös samaa sukupuolta oleville pareille sekä valmistella sitä vastaavat muutokset kirkollisten toimitusten kirjaan.

Aloite on perusteltu . Se vastaa elävää elämää.

Kuten viime syksyn istunnossa totesimme, lainsäädäntö ei aseta tämän vuoden maaliskuun alun jälkeen esteitä samaa sukupuolta olevien kirkolliselle vihkimiselle.

Aivan lainsäädännöstä riippumatta elävää elämää kirkossa myös on, että saamme nyt ja jatkossa iloita kaikista kirkon jäsenistä, jotka elävät parisuhteessa ja haluavat solmia avioliiton voimassa olevan lainsäädännön mukaan tai saada siunauksen solmimalleen avioliitolle.

On hyvä ja perusteltua, että kirkollisten toimitusten kirjaan tehdään nyt ne käytännölliset muutokset, jossa otetaan huomioon tämä muuttunut todellisuus.

Jaakko Weuro
kirkolliskokousedustaja
Helsinki

22 kommenttia

 • Werner Janhonen sanoo:

  Jaakko Weuron ja kumppaneiden on tultava pienemmäksi. Ja Raamatun ja Kirkontyön on tultava suuremmaksi.

  Ilmoita asiaton kommentti
  • Matteus Pentti sanoo:

   Tarkoitat kai, että meidän Jaakko Weuron kumppanien on tultava pienemmäksi kuin niiden, jotka Raamattua tulkitessaan saavat itselleen ja omille kumppaneilleen perusteltua Suomen lain edessä tasa-arvoisten avioliittojen eriarvoisen kohtelun kirkossamme. Epäraamatullinen toive, sanoisin.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Werner Janhonen sanoo:

   Sulhanen on se, jolla on morsian. Mutta sulhasen ystävä seisoo hänen vieressään ja kuuntelee, mitä hän puhuu, ja iloitsee suuresti sulhasta kuunnellessaan. Niin iloitsen minäkin, ja iloni on nyt täydellinen. Hänen on tultava suuremmaksi, minun pienemmäksi. Hän, joka tulee ylhäältä, on kaikkien yläpuolella. Joka on maasta, on maan tomua ja puhuu tämän maailman asioista. Hän, joka tulee taivaasta, todistaa siitä, mitä on nähnyt ja kuullut, mutta kukaan ei ota vastaan hänen todistustaan. Joka ottaa hänen todistuksensa vastaan, tunnustaa, että Jumala puhuu totta.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Martti Pentti sanoo:

   ”Hänen on tultava suuremmaksi, minun pienemmäksi.” Johannes ei puhu kenestä tahansa sulhasesta morsiamineen vaan Jeesuksesta. Lauseen irrottaminen keskusteluun avioliittokäsityksestä tekee kauniille kielikuvalle vääryyttä. Lisäksi kannattaa panna merkille, ettei Johannes puhu muista vaan itsestään: ”Minun on tultava pienemmäksi.” Hän ei olevähentämässä kenenkään toisen arvoa.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Werner Janhonen sanoo:

   Olisihan se hienoa ja sopivaa, jos arrogantisti kirkolliskokouksessa esiintyvälle, maailman henkeä edustavalle nuorelle päättäjälle, jolle pietistinen kansankirkko on vieras. Jeesus tulisi suuremmaksi.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Martti Pentti sanoo:

   Olisihan sekin hienoa, jos Jeesus tulisi suuremmaksi myös kirkolliskokouksessa arrogantisti esiintyvälle iäkkäälle herätyskristilliselle fundamentalistille. Saamme toki tätä rukoilla, mutta emme toiselta äänekkäästi edellyttää.

   Ilmoita asiaton kommentti
 • Marja-Sisko Aalto sanoo:

  Olen vastannut kieltävästi, kun on pyydetty vihkimään samaa sukupuolta olevia. Olen todennut, että kirkkoni antama ohjeistus estää.

  Ymmärrän kihlapareja, jotka kokevat tulevansa syrjityiksi. He ovat täysi-ikäisiä, konfirmoituja kirkon jäseniä. He eivät kuitenkaan saa solmia avioliittoa rukouksen hengessä ja uskostaan iloiten. He kokevat, että ovi suljetaan nenän edestä. He kokevat olevansa kelvottomiksi arvioituja seurakuntalaisia ja kirkon jäseniä.

  Ilmoita asiaton kommentti
  • Werner Janhonen sanoo:

   Pyydän saada kysellä. Kuinka monta kertaa olet joutunut vastaamaan kieltävästi, kun on pyydetty vihkimään samaa sukupuolta olevia?

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Jukka Kivimäki sanoo:

   Werner, olennaista ei nyt ole kuinka monta kertaa on pyydetty, vaan se että on pyydetty ja Marja-Sisko on vastannut niin kuin kertoo vastanneensa.

   Kiitos Merja-Siskolle siitä että kunnioittaa kirkkonsa ja piispansa linjausta.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Werner Janhonen sanoo:

   Jos kirjoitetaan vain passiivissa. ”Olen vastannut kieltävästi, kun on pyydettty…”

   Ei voida tietää. Onko pyydetty? Yksi, kaksi, kymmenen vai 125 kertaa?

   Kyllä kaikkien niiden vastaus, joilta on pyydetty vihkimään samaa sukupuolta olevia auttaisi ymmärtämään jäävuoren kokoa.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Martti Pentti sanoo:

   ”Kyllä kaikkien niiden vastaus, joilta on pyydetty vihkimään samaa sukupuolta olevia auttaisi ymmärtämään jäävuoren kokoa.” Jäävuoren? Kirkkolaivaamme tuskin uhkaa mikään jäävuoren kokoinen ongelma. Kysymys on aina yksittäisistä pariskunnista ja heidän kirkolleen esittämistä toiveista.

   Ilmoita asiaton kommentti
 • Juhani Ketomäki sanoo:

  Avioliittoasia on edellisissä kirkollisokouksissa jo käsitelty. Mitään uutta ei asiassa ole esitetty. On pelkkää kiusantekoa tehdä siitä aloitteita yhä uudelleen ja uudelleen. Kun aloitetta ensin loputtomiin jauhetaan joissain valiokunnassa, se palaa äänestettäväksi ja tullaan hylkäämään. Helpoimmalla päästäisiin kun se hylättäisiin suoraan.

  Ilmoita asiaton kommentti
  • Martti Pentti sanoo:

   Kirkon uudistuksilla on kuitenkin tapana edetä juuri näin. Niitä käsitellään kirkolliskokouksesta toiseen, tehdään aloitteita ja äänestetään kerta toisensa jälkeen. Kuinka kauan naisten oikeutta papin virkaan mahdettiin puida tällä tavalla? Viimein ’kiusanteko’ kannatti ja virka avautui naisillekin. Vaikeista asioista ei päästä helpolla eroon.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • kimmo wallentin sanoo:

   Juhani: ”Avioliittoasia on edellisissä kirkollisokouksissa jo käsitelty.”

   Jos minkä tahansa asian uudelleen esiinnostaminen uudessa kokouksessa – sääntöjen niin salliessa – on kiusantekoa, niin sitten se on kaiken kehityksen kannalta välttämätöntä kiusantekoa. Eihän mikään tässä maailmassa koskaan muuttuisi, elleii asiaa voitaisi ottaa uudelleen käsiteltäväksi, vaan kerran päätetyt asiat, lait ja menettelytavat olisivat muuttumattomina ikuisesti voimassa. Maailmassa vallitsisi varmaan edelleen Hammurabin laki ja uskonnonvapaus Suomessakin olisi tuntematon käsite.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Juhani Ketomäki sanoo:

   Kiusantekoa tämä on sen takia että aloitteen tekijät tietävät etukäteen ettei se mene läpi. Taas ”työllistetään” joku valiokunta. Ainoa ero on että nyt aloitetta ei edes yritetä perustella.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Martti Pentti sanoo:

   Mahdottoman yrittämistä sanotaan kai suomalaiseksi sisuksi. Sen avulla on ennenkin menty läpi harmaan kiven.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Jukka Kivimäki sanoo:

   Juhani Ketomäki Juuri tämän kaltaista aloitetta kirkolliskokous ei ole aiemmin käsitellyt. Kalervo Salon kaksi vuotta sitten tekemä edustajaaloite koski kirkon avioliittokäsityksen selvittämistä, ei sen muuttamista.

   Nyt käsittelyssä olevan asian suhteen kannattaa ottaa huomioon, että kirkolliskokouksen enemmistö olisi halutessaan voinut äänestää aloitteen raukeamaan jo heti lähetekeskustelun jälkeen. Kirkolliskokouksen lähetekeskustelussa valtaosa puheenvuoroa käyttäneistä vastusti aloitetta. Raukeamaan äänestyksen sijaan kirkolliskokous päätyi puhemiesneuvoston esityksen mukaisesti lähettämään asian valiokuntakäsittelyyn.

   Lähetekeskustelun päättyessä oli jo pidettyjen puheenvuorojen perusteella tiedossa, että perustevaliokunnan jäsenten selkeä enemmistö ei kannata aloitetta. Asiasta lausunnon antavassa yleisvaliokunnassa punnukset ovat kutakuinkin tasan. Sikäli kun kirkolliskokous aikanaan äänestää aloitteen perustevaliokunnan mietinnön perusteella raukeamaan, ei ole todennäköistä että juuri sama asia enää tulee uudelleen käsittelyyn tällä vaalikaudella.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Juhani Ketomäki sanoo:

   Jukka Kivimäki, olin siis epätarkka.. Kirjoitin itsekin aikaisemmin, että aloite olisi voitu jättää raukeamaan. Tehtiinkö tällaista esitystä ollenkaan vai oliko valiokuntaan lähettämispäätös muodollisesti yksimielinen?

   Ilmoita asiaton kommentti
  • kimmo wallentin sanoo:

   Juhani: ”Kiusantekoa tämä on sen takia että aloitteen tekijät tietävät etukäteen ettei se mene läpi. ”

   Siinä tapauksessa, myös ”Aito avioliitto”-porukan tekemä kansalaisaloite spn-avioliiton kumoamiseksi oli kiusantekoa.

   Ilmoita asiaton kommentti
 • Elija Tolonen sanoo:

  ”Jolla on korvat se kuulkoon mitä henki seurakunnille puhuu.”———? Elja

  Ilmoita asiaton kommentti
  • Juhani Ketomäki sanoo:

   ”Aloite on perusteltu. Se vastaa elävää elämää.” Näin voidaan perustella mitä tahansa esitystä.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • kimmo wallentin sanoo:

   Juhani: “Näin voidaan perustella mitä tahansa esitystä.”

   Miksei siis tätäkin?

   Toisaalta; huomion arvoista on se, että toteamus: “Aloite on perusteltu. Se vastaa elävää elämää.” ei ole, eikä ole edes tarkoitettu perusteluksi. Siinähän todetaan vain, että aloite on perusteltu ja että perustelu vastaa elävää elämää – mikä sitten tarkkaan ottaen lieneekin.

   Ilmoita asiaton kommentti
 • Kirjoittaja

  Tulkaa Kaikki

  Blogiin kirjoittavat Tulkaa kaikki -henkiset seurakuntavaikuttajat eri puolilta Suomea, kukin omissa nimissään. Yhteistä meille on pyrkimys toimia kirkossa avarakatseisesti lähimmäisyyden hengessä. Tulkaa kaikki -liikkeen perusajatuksen mukaisesti haluamme herättää rehellistä keskustelua kirkon perustehtävästä, lisätä kirkollisen päätöksenteon avoimuutta ja luoda siltoja eri tavoin ajattelevien välille.