JW.ORG – Usein kysyttyä Jehovan todistajista

Jehovan todistajien virallisilla nettisivuilla on Usein kysyttyä -osio, jossa yhteisö vastaa ulkopuolisten tavallisesti esittämiin kysymyksiin. Tällainen osio on perusajatukseltaan erinomainen, sillä kaikista suljetuista yhteisöistä liikkuu kaikenlaisia tarinoita, ja on hienoa että on olemassa alusta, jossa kysymyksiin vastataan yhteisön itsensä toimesta. Näin yhteisöön tulee läpinäkyvyyttä ja virheelliset myytit voidaan korjata.

Miten sitten on Jehovan todistajien tapauksessa, vastaako usein kysyttyä -osio siellä esitettyihin kysymyksiin, ja jos, niin kuinka totuudenmukaisesti? Lähtekäämme retkelle jw.orgin Usein kysyttyä Jehovan todistajista –osion maailmaan, ottamaan selvää.

Ovatko Jehovan todistajat kreationisteja? -kysymykseen vastataan kielteisesti, Jehovan todistajat eivät vastauksen mukaan ole kreationisteja. Perusteluiksi esitetään, että Jehovan todistajat eivät usko kirjaimellisiin luomispäiviin tai muutaman tuhannen vuoden ikäiseen maapalloon. Jw.org jättää vastauksessaan kokonaan huomioimatta, että Nuoren Maan kreationismi on vain yksi kreationismin lajeista. Jehovan todistajien kreationismi pohjaa ko. jaottelun mukaan Aukkojen kreationismiin.

Kreationismin perusmääritelmä Wikipedian mukaan:

Kreationismi eli luomisusko on uskonnollinen oppi, jonka mukaan kaikkeus ja sen elolliset olennot ovat syntyneet luomistapahtumassa. 

Juuri tähän Jehovan todistajat uskovat.

Miksi Jehovan todistajat sitten väittävät, etteivät ole kreationisteja, kun he selvästi ovat kreationisteja? Tämä johtuu todennäköisesti siitä, että ihmisillä ei yleensä ole kreationismista positiivista mielikuvaa eikä se ole yleisesti ottaen uskottava teoria, näin ollen yhteisölle on hyödyllistä kieltää kreationisminsa.

Ovatko Jehovan todistajat amerikkalainen lahko? -kysymykseen kerrotaan vastaukseksi, että Jehovan todistajien opetukset perustuvat Raamattuun eivätkä keidenkään yhdysvaltalaisten uskonnollisten johtajien kirjoituksiin. Lisäksi kerrotaan, että Jehovan todistajat seuraavat Jeesusta, eivät ketään ihmistä.

Jw.org jättää vastauksessaan mainitsematta, että Jehovan todistajien tulee osoittaa alamaisuutta seurakunnalle ja yhteisölle ja heidän tulee olla niille tilivelvollisia. Jehovan todistajilla ei myöskään ole minkäänlaista oikeutta kyseenalaistaa uskonnollisten johtajiensa kirjoituksia ja näkemyksiä. Tätä oikeutta ei ole vaikka Jehovan todistajalla olisi perusteltu syy kyseenalaistaa ne. Jehovan todistajien tulee seurata yhdysvaltalaisia uskonnollisia johtajiaan, hallintoelintä, ennemmin kuin Raamatun Jeesusta. [1] [2]

Vastauksessa todetaan myös, että lahko määritellään ryhmäksi, joka on irtautunut jostakin vakiintuneesta uskonnosta. Jehovan todistajat eivät ole irtautuneet mistään uskonnollisesta ryhmästä. 

Jehovan todistajien yhteisö ylläpitää kaunista tarinaa vilpittömistä raamatuntutkijoista, jotka olivat ennallistamassa ensimmäisellä vuosisadalla harjoitetun kristillisyyden. Vähemmälle huomiolle jää se historiallinen fakta, että Jehovan todistajien yhteisön perustajalla, Charles T. Russelilla, oli vankka tausta adventismissa. Jos pitäydymme sanojen varsinaisissa merkityksissä, Jehovan todistajat eivät ole pelkästään lahko, vaan lahkosta irtautunut lahko.

Amerikkalaisuutensa kieltääkseen yhteisö korostaa toimintansa kansainvälistä luonnetta. Yhteisö on kuitenkin perustettu USA:ssa, mistä sitä on johdettu ja johdetaan sekä uskonnollisesti että organisaationsa ja taloutensa osalta. Näin on myös ollut koko sen historian ajan. Maailmanlaajuisesti julkaistava Jehovan todistajien materiaali tulee kokonaisuudessaan USA:sta. Mitä vaadittaisiin, että yhteisö olisi vielä enemmän amerikkalainen? Yhteisön logiikalla Coca-Colakaan ei ole yhdysvaltalainen yritys.

Karttavatko Jehovan todistajat niitä, jotka ovat aiemmin kuuluneet heihin? jättää vastaamatta kysymykseen kokonaan ja kertoo sen sijaan, miten Jehovan todistajat suhtautuvat toimettomiin henkilöihin (toimettomilla tarkoitetaan henkilöitä, jotka eivät raportoi säännöllisesti saarnaustoimintaan käytettyjä tunteja yhteisölle). Kun samassa vastauksessa kerrotaan erotetuista, se ei mainitse karttamista ollenkaan.

Todellisuudessa entisten todistajien karttaminen on yksi oleellisimmista säännöistä Jehovan todistajille. [3] Yhteisö vaatii sitä jäseniltään jopa rangaistusten uhalla.

Yrittävätkö Jehovan todistajat ansaita pelastuksen käymällä ihmisten ovilla? vastaa kysymykseen odotetusti kielteisesti. Myönteinen vastaus herättäisi kysymyksiä toiminnan jonkin asteisesta tekopyhyydestä ja väitetystä vilpittömyydestä. Entä sitten todellisuus? Jehovan todistajat uskovat, että jos henkilö on oppinut Totuuden™, hänellä on velvollisuus julistaa sitä verivelan uhalla. Jehovan todistajat siis tuhotaan ihan pian alkavassa harmageddonissa, mikäli he eivät käy ihmisten ovilla ja julista sanomaansa. [4] Tällaisessa asetelmassa on epärehellistä maalailla mielikuvia, ettei julistustyöllä olisi käytännön yhteyttä todistajien oman pelastuksensa kanssa.

Uskovatko Jehovan todistajat, että vain he pelastuvat? vastaa kysymykseen niin ikään odotetun kielteisesti. Teknisesti se onkin aivan totta. Jehovan todistajat uskovat, että aikaisemmin kuolleilla on mahdollisuus pelastukseen. Nykyhetkestä Jehovan todistajat kuitenkin uskovat, että vain Jehovan todistajat pelastuvat. [5] Tämä tarkoittaa, että ihan pian alkavassa harmageddonissa tuhotaan melkein kahdeksan miljardia ihmistä.

Jehovan todistajien yhteisö on tehnyt todistajille äskettäin videon, jossa se varoittaa jäseniään missään nimessä tutustumasta internetistä löytyvään entisten todistajien materiaaliin. Perusteluiksi esitetään, että entisten todistajien materiaali on harhaanjohtavaa ja valheellista. Asetelman hahmottamiseksi yhteisön videolla esitetään kuva, jossa todetaan, että jos informaatiosta on 10% totta, informaatio on 100% harhaanjohtavaa.

Mitä tällä logiikalla voisi todeta yhteisön usein kysyttyä -osiosta, jääköön jokaisen itsensä punnittavaksi.

Viitteet

 1. Älkäämme koskaan kyseenalaistako sanoin tai teoin Jehovan nykyään käyttämää viestintäkanavaa. – Vartiotorni 15.11.2009
 2. Meidän kaikkien täytyy olla valmiita tottelemaan mitä tahansa saamiamme ohjeita, vaikka ne eivät kenties näyttäisikään inhimilliseltä kannalta katsottuna tai strategisesti järkeviltä. – Vartiotorni 15.11.2013
 3. Onko todella tarpeen välttää kaikkea yhteydenpitoa? Kyllä on, monestakin syystä. (sivu 207) Uskolliset kristityt perheenjäsenet eivät etsi tekosyitä voidakseen olla tekemisissä erotetun sukulaisen kanssa, joka ei asu kotona. (sivu 209) – Pitäkää itsenne Jumalan rakkaudessa 2008
 4. Raamatun kreikkalaisissa kirjoituksissa kuvaillaan kolme erilaista tapaa, joilla kristitty voisi tulla verivelkaiseksi Jumalan edessä: — 3) laiminlyömällä Valtakunnan hyvän uutisen saarnaamisen, jolloin toisilta evätään sen sisältämän elämää pelastavan tiedon saaminen (Ap 18:6; 20:26, 27; vrt. Hes 33:6–8). – Opas, 2. osa s. 1291-s. 1292
 5. Sinun täytyy kuulua Jehovan järjestöön ja tehdä Jumalan tahto saadaksesi hänen ikuisen elämän siunauksensa. – Ps.133:1-3 – Sinä voit elää ikuisesti paratiisissa maanpäällä 1983 sivu 255  Nooa ja hänen Jumalaa pelkäävä perheensä säilyivät arkissa, ja vastaavasti ihmisten elossa säilyminen riippuu nykyään siitä, että heillä on uskoa ja että he ovat uskollisesti Jehovan koko kaikkeuden käsittävän järjestön maallisen osan yhteydessä. – Vartiotorni 15. toukokuuta 2006 sivu 23
  • Useammalla kuin nyt ajatellen olisin halunnut. En kuitenkaan onneksi niin monella kuin yhteisö olisi halunnut.

   Kuinka niin? 🙂

  • Ei siellä sellaisia lasketa. Työhön käytetty aika raportoidaan. Ja levitetty kirjallisuus.

  • Ei mitään käsitystä. Mitä sitä nyt aktiivisimman ajan ehti harrastamaan, noin kymmenen vuoden ajan. Sen lisäksi tietenkin kolmannelta luokalta aloitetut puheet seurakunnan kokouksissa. Ne eivät olleet kuin viiden minuutin mittaisia, mutta kyllä niihinkin meni aikaa lapsella harjoitella ja valmistautua.

   Että eiköhän tuon lahkon eteen tullut aivan riittävästi tärvättyä elämästään, jos sitä kysyit. 🙂

  • Kiitos vastauksesta. Niin, pohdin sitä, kuinka Jehovan todistajien käsitykset ovat uppoutuneet sinuun. Ovityön määrä kertoo paljon. Jehovan todistajat eivät välitä pelastua ja päästä Isän kotiin Taivaisiin, eikä usko, että voisi joutua Helvettiin. Mitä sinä ajattelet tänäpänä Taivaasta, Helvetistä ja Viimeisestä tuomiosta?

  • Se taitaa vastata kysymykseesi melko kattavasti, kun totean pitäväni Jehovan todistajia nykyään vahingollisena lahkona. Juuri siitä syystä näitä blogejakin kirjoitan – että tietoisuus todistajien näkemyksistä ja ihmisoikeudellisista epäkohdista leviäisi laajemminkin.

   Uskonnolliset näkemykset sinänsä ovat minulle nykyään mielenkiinnon kohde yleisellä ja kulttuurisella tasolla. Kristinuskon Jumala ja siihen liittyvät uskonnolliset näkemykset ovat minulle konsepti jota en ymmärrä muutoin kuin joidenkin ihmisten tarpeena saada toivoa jonkinlaisesta tuonpuoleisesta elämästä. Kristinusko kumpuaa siis näkemykseni mukaan kuolemanpelosta.

   Todistajat yksilöinä ovat näkemykseni ja kokemukseni mukaan yleensä uhreja, jotka eivät tiedä mitä tekevät ja missä ovat todellisuudessa mukana. Heillä ei ole yleensä mitään käsitystä yhteisönsä ongelmista, kun kaikki kriittinen on kiellettyä ja demonisoitua. Kriittiset näkemykset kun tarkoittavat todistajuudessa sitä, että on Saatanan puolella. Juuri näinhän ihmiset manipuloidaan ajattelemaan kaikissa vahingollisissa kulteissa ja lahkoissa.

  • Jehovan todistajat eivät saa olla tekemisissä sellaisten kanssa, jotka ovat olleet joskus todistajien yhteisössä, mutta jotka ovat sittemmin lähteneet yhteisöstä. Tämä tuli selväksi myös jos luit blogikirjoitukseni.

  • Tarkoittaako vastauksesi sitä, ettet koskaan tapaa ketään Jehovan todistajaa? Jos sinulla on vanhoja ystäviä, niin eihän sitä kukaan tietäisi, jos sinä jotakin vaikka kesämökillä tapaisit.

  • Heille seurani tarkoittaisi sitä, että he eivät ole uskollisia Jehovalleen, joka taas tarkoittaisi että heidät saatettaisiin tappaa Jehovan toimesta ihan pian alkavassa harmageddonissa. Vaikka olenkin hurmaavaa seuraa, pelote on ehkä silti liian kova. 😉

  • Jos nyt vaikka lukisit blogaukseni ja siihen liittyvät viitteet, kyllä se sieltä selviää.

  • Toivottavasti saat kristittyjä ystäviä, jotka ohjaisivat sinut tielle, joka vie Taivaisiin.


   Jeesus sanoi hänelle: ”Minä olen tie ja totuus ja elämä; ei kukaan tule Isän tykö muutoin kuin minun kauttani. Jos te olisitte tunteneet minut, niin te tuntisitte myös minun Isäni; tästälähin te tunnette hänet, ja te olette nähneet hänet.”
   (Joh. 14:6‭-‬7 / FB38)

  • Kuinka monessa paikassa kristityt käyvät ympäri mailmaa tyrkyttämässä oppiaan ja pelastusta helvetistä?

 1. Katsoin juuri sattumoisin telkkarista kanavalta 30 One Way Missionin ohjelman, jossa haastatetiin jotain Tiinaa, (sukunimeä en tiedä, kun aloin katsomisen kesken ohjelman). Hän ja miehensä Miika olivat jättäneet jehovalaisuuden, kun mies oli vertaillut heidän Raamattuaan viralliseen käännökseen, ja huomannut erot. He päätyivät tavalliseen kristilliseen uskoon. En tiedä, ovatko nämä ohjelmat katsottavissa jostain One Wayn sivuilta, mutta ehkä et ole kiinnostunutkaan.

  • Osa uskovista yksilöistä päätyy luonnollisesti todistajuuden jälkeen jonkin toisen uskonnon piiriin. Ja parempi sekin kuin olla jossain vahingollisessa kultissa, jota ei koe omakseen.

   Useat meistä todistajuuteen kasvatetuista on kuitenkin indoktrinoitu kyseiseen uskontoon niin pieninä lapsina, ettei meillä ollut ymmärrystä koko asiasta siinä määrin että olisimme voineet tehdä objektiivisen päätöksen liittymisestä todistajiin. Samasta syystä moni todistajuudesta irtautunut ei enää sen jälkeen ole uskova muutenkaan, me emme koskaan olleet uskovia sisimmässämme, meidät vain kasvatettiin siihen.

  • ”Me emme koskaan olleet uskovia sisimmässämme, meidät vain kasvatettiin siihen.”

   Kiitos, Antero, näistä sanoista. Monet meistä on kasvatettu johonkin, jota emme sisimmässämme ole.
   Ei vain uskon asioissa vaan monessa muussakin.

  • Näin on, Kari. Mutta tärkeintä on, että olemme lopulta uskollisia ja rehellisiä itsellemme, sitä kautta voimme olla sitä myös muille. 🙂

 2. ”Useat meistä todistajuuteen kasvatetuista on kuitenkin indoktrinoitu kyseiseen uskontoon niin pieninä lapsina, ettei meillä ollut ymmärrystä koko asiasta siinä määrin että olisimme voineet tehdä objektiivisen päätöksen liittymisestä todistajiin. ”

  Tämä indoktrinaatio pätee valtaosaan ihan tavallisista normaalikristityistäkin. Lapsia aletaan manipuloiman mm. ns. pyhäkouluissa.

Antero Syrjänen
Antero Syrjänen
Olen 70-luvun lopulla syntynyt nuori mies läntisestä Suomesta. Perheeseen kuuluu vaimo ja muutama pörröinen lemmikki. Synnyin Jehovan todistaja -sukuun ja -perheeseen. Blogeissani tulen käsittelemään, ainakin aluksi, elämää Jehovan todistajien maailmassa ja ympäristössä. Jos haluat kysyä todistajuudesta (tai ottaa muuten yhteyttä) yksityisemmin, sähköpostiosoite on: tantero.syrjanen@gmail.com