Jumala-Risti-Ihminen

 

Jokainen ihminen miettii Jumalan olemassaoloa ja hänen tahtoaan,ainakin jossain elämän vaiheessa (etsikkoajat). Ihmisellä on myös kaipuu ,iankaikkisuuden kaipuu ja monet raamatun mukaan haluavat päästä kerran taivaaseen ,ainakin kirkon piirissä,kuitenkin raamattu antaa selkeän viestin,että harvat pääsevät taivaaseen.Jumala on kaiken pelastuksen sitonut Poikansa Jeesuksen sovitustyöhön,jossa syntinen ihminen vanhurskautetaan, tehdään Jumalalle kelpaavaksi ja Jumala on antanut lupauksia lapsilleen ,jotka ovat suuria. Vaikkapa ..vuodattanut rakkauden sydämeen..,..Kristuksessa anteeksiantamus,armon osallisuus,iankaikkinen elämä jne. Ihminen miettii onko tämä totta? Kristitty tuntee Jumalan edessä syntisyytensä ja voi epäillä että onko mahdollista että Jumalan Henki asuu hänessä.

Yksi tapa on ihmisillä tavoittaa edelleen syvempään yhteyttä Kristukseen on juutalainen tapa-etsiä tunnusmerkkien ja ihmeiden kautta ja pyrkiä löytämään syvemmän yhteyden.Ihminen harhautuu usein sielullisuuteen ja keskipisteenä ihmeet.

Toinen tapa on etsiä,kreikkalainen,jossa ihminen ajattelee,että viisauden kautta avautuu salaisuudet ja suurempi yhteys Jumalaan ja usein ihminen turvautuu myös raamatun ulkopuolisiin teksteihin ja ne jos ei ole yhtä raamatun tekstien kanssa yhtä,niin syntyy sekameteli,jossa ihminen on Jumalana ja päättää mikä on oikein ja mikä väärin.

Paavalilainen,raamatullinen lähestyminen että kasvaisimme Kristuksen tuntemisessa ja Jumala sitonut tämän uskoon ,jonka hän on lahjoittanut ja usko kasvaa ja vahvistuu Kristuksen sanan,raamatun sanan kautta.Uskon kautta voidaan omistaa Jumalan lupaukset.Kuten pyhityksestä katekismus opettaa että se on ..enenevää synnin ja armon tuntoa..ts. Kaksi totuutta tulee entistä selvemmäksi totuus Kristuksen sovitustyöstä ja ihmisen syntisyydestä.Tältä tieltä ei hullukaan eksy! Jumala saarnautti hullutuksen kautta evankeliumin ja tämän vastakohta ei ole viisaus vaan Jumalan voima.Millään kirkkokunnalla tai seurakunnalla ei ts.ole mitään erikois salaisuuksia ,vaan Kristuksen salaisuus on kirkkauden toivo Hänen omissaan.