Jos tietämys uskonnosta on hukassa….

Aika pienillä muutoksilla Erkki Tuomiojan tuoreesta blogikirjoituksesta saisi ihan hyvän. Tässä yksi sormiharjoitus, miten Tuomiojan teksti voisi viisaammin kuulua (kursivoinnit minun):
”Olen jo pitkään ollut huolissani aikamme uskonnottomuudesta, täsmällisemmin sanottuna uskonnon tuntemuksen vähäisyydestä ja rajoittuneisuudesta. Se joka ei tunne keskeisiä maailmanuskontoja ja miten ne ovat muovanneet ja muovaavat käsitystämme siitä, mistä olemme siihen tulleet, missä tänään olemme, ei voi myöskään nähdä tulevaisuuteen ja ottaa sitä haltuunsa. Tämä vahvistaa ajallemme ominaista näköalattomuutta, lyhytjänteisyyttä ja hetkessä elämistä.

Niillä jotka eivät uskontoa tunne, on myös suurin alttius jäädä uskontoa ja historiaa väärinkäyttävien populistien ja demagogien vangiksi. Tästä seuraa myös kotimaisissa ja kansainvälisissä suhteissa monenlaista jännitettä ja vastakkainasettelua, jota voitaisiin purkaa rajat ylittävällä menneisyydenhallintaan ja nykyisyyden ymmärtämiseen kohdistuvalla yhteistyöllä. Esimerkeistä ei ole puutetta.

Tätä taustaa vasten on syytä kavahtaa esityksiä kaikille annetun uskonnonopetuksen poistamisesta lukioista vapaan valinnaisuuden lisäämiseksi. Maailma suorastaan huutaa yhteisen menneisyyden ja kulttuuriperimän parempaa tuntemusta, eikä toki vain Suomessa. Jos jotain muutoksia tehdään olisi päinvastoin perusteltua lisätä uskonnon tuntimäärää, eikä missään tapauksessa myöskään tule vähentää tai poistaa historian ja yhteiskuntaopin opetusta.”

 1. Kysymys uskonnosta on myös kysymys arvoista, mitä se opettaa ja ilmentää. Millainen on kirkkomme opetus ja hengellinen tiennäyttö suhteessa ihmisen ainutkertaiseen elämään. Kysymys on myös ihmisen suhteesta ja riippuvuudesta yhteiskuntaan. Onko riippuvuus positiivisenä ja orgaanisena asiana oleva, edelleen onko se ihmistä ja Hänen arvoaan suojeleva ja kunnioittava asia. Missä on kirkon ääni itsekkyyttä vastaan ja kirkon ääni huolesta, joka kohdistuu sosiaalisuuden jatkuvaan vähenemiseen ja sen rappeutumiseen. Onko ihmisen osa kristillisessä kontekstissa olla talouden riiston kohde, pitääkö riiston ja hyväksikäytön kohdistua myös ihmissuhteisiin. Jos asia ei ole näin, miksi asiasta ei saarnata. Missä on kirkon huoli Ihmisen sielusta. Jos kirkko antaisi jäsenilleen sielun hoito-opetusta, edellä mainitsemani asiat olisivat siinä mukana. Mutta Se ei anna. Taloutemme perusta on kuluttaminen, jossa Ihmisen on tultava heikoksi, jotta Hän suostuu viikosta toiseen alistumaan rituaaliin, missä Hän vähäksi aikaa kerrallaan ostaa sielunsa lämmikkeeksi uutta vaatetta. Asia on sama, kuin päivittämättömässä Lutherin rippikäsityksessä, mikä ei halua ymmärtää katumuksen ja syyllisyyden merkitystä Ihmisarvon mukaisesti. Kun ripissämme katumuksen sisältö on oikean uskon synnyttämä synnintunto, seuraa tästä se, että kohta ollaan tunnustamassa samoja syntejä uudestaan syystä, että epäuskon synti on niin yleinen. Kyllä kohtuullisen kirkon tarjoaman uskonsisällön täytyy sisältää asiaa, mikä koskettaa Ihmisen elämää tässä ajassa. Kirkon nykyinen vastuunkanto ja huoli tämän päivän Ihmisen paikasta ja tilanteesta on tekemistä vaille valmis.

 2. Jos uskonnosta puhutaan ”kulttuuriperimänä”, voisi tietysti kysyä missä määrin se osa siitä ”perimästä” nykyisin vaikuttaa ihmisten elämään? Huolimatta niistä koulun uskonnonopetuksista kirkon rippikouluista ja vastaavista asioista?

  Uskonnonopetus koululaitoksissa saisi mielellään olla täysin neutraalia. Uskontojen sisällön, historian, vaikutusten ja seurausten esiintuomista. Niiden perusteella kukin yksilö ratkaiskoon suhtautumisensa niihin kun on siihen aikanaan valmis ja kypsä.

  Saman pitäisi mielestäni päteä myöskin biologian opetuksen suhteen eri evoluutioteorioden kyseenollen. Ei ”valmiiksi pureskeltuja” johtopäätöksiä epävarmojen asioiden suhteen, vaan yksinkertaisesti vain tehtyjen havaintojen esittelyä ja neutraalia esille tuomista siitä mitä hypoteeseja ja teorioita niiden jälkeen jotkut ovat rakennelleet. Johtopäätelm’t jääkööt kunkin itsensä aikanaan tehtäväksi.

  • Vesa: ”Uskonnonopetus koululaitoksissa saisi mielellään olla täysin neutraalia.”

   Milloin olet viimeksi ollut koululaitoksen uskonnontunneilla? Sehän nimittäin on yllättävän neutraalia.

   Vesa: ”Saman pitäisi mielestäni päteä myöskin biologian opetuksen suhteen eri evoluutioteorioden kyseenollen. Ei “valmiiksi pureskeltuja” johtopäätöksiä epävarmojen asioiden suhteen, vaan yksinkertaisesti vain tehtyjen havaintojen esittelyä ja neutraalia esille tuomista siitä mitä hypoteeseja ja teorioita niiden jälkeen jotkut ovat rakennelleet. Johtopäätelm’t jääkööt kunkin itsensä aikanaan tehtäväksi.”

   Niin että koululaitoksella ei saisi olla oikeutta esitellä todennettuja faktoja faktoina (evoluutioteoria on todennettua faktaa), mutta Jehovan todistajilla on oikeus esitellä kreationistisissa julkaisuissaan biologiaan liittyvät omat johtopäätöksensä, eikä Jehovan todistajat saa kyseenalaistaa niitä millään tavalla.

   Onko tuo ylläoleva kuvio mielestäsi jotenkin tasapainoinen?

  • Tom Saarikoski: ”Niin että koululaitoksella ei saisi olla oikeutta esitellä todennettuja faktoja faktoina (evoluutioteoria on todennettua faktaa),

   Totta kai sitä minunkin mielestäni voi esitellä tehtyjä havaintoja joita on tehty ns. mikroevolutiivisista ilmiöistä = selväpiirteisten peruslajien sisällä tapahtuneesta pienempimuotoisesta vaihtelusta ja olosuhteisiin sopeutumisesta, jolla muuntelulla on kuitenkin havaittu olevan selvät rajat joita ei voida ylittää. Niiden pohjalta rakennetut hypoteesit ja teoriat pidemmälle menevistä asioista taas mielellään sitten jo voisikin pitää pelkästään sellaisina.

   Tom Saarikoski: ”mutta Jehovan todistajilla on oikeus esitellä kreationistisissa julkaisuissaan biologiaan liittyvät omat johtopäätöksensä…”

   Todistajat eivät kuulu ns. kreationisteiksi määriteltyihin ryhmiin = lyhyenajan maan näkemyksiin uskoviin. Raamattu ei kerro maailmankaikkeuden ja maapallon ikää. Ns. luomispäivät kertovat vain maan tekemisestä ihmiselle sopivaksi asuinpaikaksi. Luomiskertomuksen luomispäiviksi käännetty alkukielen ilmaisu tarkoittaa myöskin pidempää ajanjaksoa kuin 24-tuntinen vuorokausi/päivä.

  • Vesa: ”Totta kai sitä minunkin mielestäni voi esitellä tehtyjä havaintoja joita on tehty ns. mikroevolutiivisista ilmiöistä…”

   ”Mikroevoluutio on evoluutiobiologian termi, jolla tarkoitetaan lajitasoa alempaa evolutiivista muutosta. Se ei ole makroevoluution eli uusien lajien syntyyn johtavan evoluution vastakohta, koska sillä tarkoitetaan aivan samoja eliöiden geneettisiä muutoksia tarkasteltuna lajirajojen yli.”

   http://fi.wikipedia.org/wiki/Mikroevoluutio

   Mikro- ja makroevoluutioon liittyvä väärinymmärrys on vain yksi sadoista kreationistisista väärinymmärryksistä.

   Se mitä Vartiotorni-seura kirjoittaa evoluutioteoriasta, on pelkkää kreationistista propagandaa (eri asioiden ja lainausten vääristelyä), ihan vain sivuhuomiona.

   Vesa: ”Todistajat eivät kuulu ns. kreationisteiksi määriteltyihin ryhmiin = lyhyenajan maan näkemyksiin uskoviin.”

   Mukavaa että voin valistaa sinua väärien oletustesi suhteen. Kreationismia on monenlaista ja Jehovan todistajat edustavat sen yhtä muotoa. Nuoren maan kreationistitkin ovat vain yksi kreationismin muoto.

   http://fi.wikipedia.org/wiki/Kreationismi#Kreationismin_lajit

  • Tom Saarikoski: ”Mikroevoluutio on evoluutiobiologian termi, jolla tarkoitetaan lajitasoa alempaa evolutiivista muutosta. Se ei ole makroevoluution eli uusien lajien syntyyn johtavan evoluution vastakohta, koska sillä tarkoitetaan aivan samoja eliöiden geneettisiä muutoksia tarkasteltuna lajirajojen yli.”

   Lajimääritelmiä on tietysti useankin sorttisia luonnontieteen piirissäkin. Kun puhutaan ”selväpiirteisistä peruslajeista” on se lähempänä Raamatun lajimääritelmiä, joka eroaa monista luonnontieteen käytössä olevista vastaavista.

   Mikroevolutiivisista muunteluista on tehty selviä havaintoja. Ei sen sijaan ns. makroevolutiivisista = eliöille olisi evoluution kautta muodostunut uusia raajoja, funktioita, ruumiinosia. Kala olisi muuttunut matelijaksi, tämä nisäkkääksi ja linnuksi jne.

   Sen monimutkaisempia ja hienoja sanoja ja ilmaisuja sisältäviä selityksiä asiasta ei tarvita. Joitakin väittämiä sellaisesta on tosin esitetty, mutta niiden esimerkit ovat niin ns. kaukaa haettuja, että täytyy olla todella luja usko, jos ne tulkitsee todisteiksi makroevolutiivisten ilmiöiden puolesta.

   Ps. Wikipedia on vähänkin kiistanalaisissa kysymyksissä varsin epäluotettava tietolähde. Sinnehän voi kuka tahansa tehdä lisäyksiä.

  • Vesa: ”Kun puhutaan “selväpiirteisistä peruslajeista” on se lähempänä Raamatun lajimääritelmiä, joka eroaa monista luonnontieteen käytössä olevista vastaavista.”

   Se ei toki ole ainoa asia, joka esitetään Raamatussa todellisuuteen verattuna väärin.

   Vesa: ”Mikroevolutiivisista muunteluista on tehty selviä havaintoja. Ei sen sijaan ns. makroevolutiivisista = eliöille olisi evoluution kautta muodostunut uusia raajoja, funktioita, ruumiinosia. Kala olisi muuttunut matelijaksi, tämä nisäkkääksi ja linnuksi jne.”

   Tätähän te kreationistit jankkaatte. Se ei silti pelkästään jankkaamisestanne muutu faktaksi. Suosittelisin tutustumaan evoluutioteoriaan ja siihen liittyvään tieteeseen ennenkuin lähtee kumoamaan sitä näillä iänikuisilla kreationismin vääristelyillä.

   Vesa: ”Joitakin väittämiä sellaisesta on tosin esitetty, mutta niiden esimerkit ovat niin ns. kaukaa haettuja, että täytyy olla todella luja usko, jos ne tulkitsee todisteiksi makroevolutiivisten ilmiöiden puolesta.”

   Huomaatko miten kreationistinen mielesi toimii? Kun sinulle kerrottiin (ja esitettiin lähteet) että mikroevoluutio ei ole makroevoluution vastakohta, niin mitä teit? Et ota asiaa millään tavalla huomioon, vaan jatkat jo vääräksi osoitetun virheellisen oletuksesi toistoa. Kutsuisitko toimintaasi rehelliseksi?

   Vesa: ”Ps. Wikipedia on vähänkin kiistanalaisissa kysymyksissä varsin epäluotettava tietolähde. Sinnehän voi kuka tahansa tehdä lisäyksiä.”

   Niinpä niin. Jos se on Vesan ennakko-oletusten vastaista, se on kiistanalaista ja osoitus epäluotettavuudesta. Minä kysyn sinulta tämän seurakunnan edessä: luitko Wikipedian artikkelia ja huomasitko siinä asianmukaiset lähteet? Et lukenut, etkä ottanut selvää edes mitä lähteitä oli käytetty. Torppaat artikkelin epäluotettavaksi pelkästään sen perusteella, että se ei mukaile omia ennakko-oletuksiasi. Mitä luulet, miten Jumalasi suhtautuu tapaasi keskustella asioista tällaiselta epärehelliseltä pohjalta, jossa et edes yritä löytää totuutta ja olla objektiivinen?

  • Tom Saarikoski: ”Suosittelisin tutustumaan evoluutioteoriaan ja siihen liittyvään tieteeseen ennenkuin lähtee kumoamaan sitä näillä iänikuisilla kreationismin vääristelyillä.”

   Tämä blogi ja keskusteluketju ei nyt käsittele evoluutioteorioita (mainitsin vain asian ensimmäisessä kommentissani), mutta onpa niihin tullut ”tutustuttua”. Ps. Evoluutioteorioita on useita.

   Kriittisesti niihin voi perehtyä esim. lukemalla biologian professoreiden Siegfried Scerer:in ja Reinhard Junker:in kirjoittaman teoksen Evoluutio – kriittinen analyysi. Saatavissa kirjakaupoista tilaamalla ja monista julkisista yhteiskunnan kirjastoista. Suositeltavaa myös niille, jotka kerskuvat ”evoluutiotietämyksellään” ja pitävät muita täysin tietämättöminä.

  • Vesa: ”Tämä blogi ja keskusteluketju ei nyt käsittele evoluutioteorioita (mainitsin vain asian ensimmäisessä kommentissani), mutta onpa niihin tullut “tutustuttua”.”

   Jos kerran olet tutustunut aiheeseen, miksi esität siitä vääriä tietoja?

   Vesa: ”Ps. Evoluutioteorioita on useita.”

   Heh. Minkähän lähteen mukaan?

   Vesa: ”Kriittisesti niihin voi perehtyä esim. lukemalla…”

   Kun Vesa lukee evoluutioteoriasta kriittistä kirjallisuutta, hän on sen perusteella tutustunut evoluutioteoriaan. Kun joku muu lukee kriittistä kirjallisuutta tai muuta tekstiä jehovantodistajuudesta, hän ei ole Vesan mielestä vielä ollenkaan tutustunut jehovantodistajuuteen.

   Oletko kuullut vertauksen kaksista punnuksista?

  • Vesa: ”Luomiskertomuksen luomispäiviksi käännetty alkukielen ilmaisu tarkoittaa myöskin pidempää ajanjaksoa kuin 24-tuntinen vuorokausi/päivä.”

   Jehovan todistajat olivat vielä 70-luvulla varmoja, että luomispäivät olivat 7000 vuoden mittaisia.

  • Tom Saarikoski: ”Vesa: “Ps. Evoluutioteorioita on useita.”
   Tom Saarikoski: ”Heh. Minkähän lähteen mukaan?”

   No, jos nyt ikinä et ole kuullut esim. synteettisestä evoluutioteoriasta, neutraaliteoriasta, evoluution systeemiteoriasta, kyberneettisestä evoluutioteoriasta, graduaalista mallista, punktualistisesta mallista, niin eipä tunnu olevan sinunkaan evoluutioteoria tiedoissasi juurikaan kehumista. Ei ainakaan siinä määrissä, että olisi aihetta korottaa itseään muiden yläpuolelle.

  • Vesa: ”…eipä tunnu olevan sinunkaan evoluutioteoria tiedoissasi juurikaan kehumista.”

   Luettelemasi teoriat eivät ole mitään omia evoluutioteorioitaan. On olemassa vain yksi evoluutioteoria. Sitä voidaan toki tutkia eri painotuksilla ja kokonaisuuteen liittyy tietenkin loputon joukko yksityiskohtia ja historiatapauksia, joista tulee jatkuvasti uutta esiin. Kuten kuuluukin tulla kun jotain tutkitaan ja siinä edistytään. Niinhän se tiede toimii.

   Vesa: ”Ei ainakaan siinä määrissä, että olisi aihetta korottaa itseään muiden yläpuolelle.”

   En voi väittää että olisin mikään asiantuntija, mutta sen tiedän, että minä olen ollut samoissa kreationistisissa harhoissa kuin sinäkin, ja kun tutustuin evoluutioteoriaan ilman Vartiotorni-seuran silmälaseja, se oli ihan eri maailma kuin mitä Vartiotorni-seura siitä esittää. Olin myös hyvin pettynyt ja pöyristynyt Vartiotorni-seuran evoluutioteoriaa koskeviin kirjoihin ja muuhun aihetta käsittelevään kirjallisuuteen, josta on helposti löydettävissä silkkaa vääristelyä, väärinymmärtämistä ja valikoivaa lainaamista. Sitä samaa mille muukin kreationistinen argumentointi ja kirjallisuus perustuu.

   Etkö itse huomaa miten tutustut vain niihin näkökulmiin jotka puoltavat valmiita ennakko-oletuksiasi? Tutustut esimerkiksi kyllä evoluutioteoriaan kriittisesti suhtautuvaan kirjallisuuteen, mutta toisaalta omaan uskontoosi koskevaan kriittiseen tietoon suhtaudut laittamalla silmät ja korvat kiinni.

  • Tom Saarikoski: ” On olemassa vain yksi evoluutioteoria.”

   Se alkuperäinen Darwininko, joka sanoi, että kaikki eliöt ovat kehittyneet jostain hyvin yksinkertaisesta yksisoluisesta eliöstä. Nykyäänhän on tehty havainto, että elämällä on täytynyt olla useita alkuja (ei muutoin mikään huono havainto luomiseen uskovien kannalta). Havainto on itse asiassa oikeastaan romuttanut vanhat teoriat ja luonut tarpeen täysin uusille. Vanhat ”elämän puu” kyhäelmät on myös jouduttu hylkäämään.

  • Mitä enemmän otat evoluutioteoriaan kantaa, Vesa, sitä enemmän tulee selville ettet sinä siitä tiedä muuta kuin kreationistien vääristelyä.

   Et näytä ymmärtävän edes tieteen perusasetelmaa. Se elää uusista tutkimuksista ja tiedosta. Vanhat teoriat tietenkin muokataan uusien tutkimusten tulosten mukaisiksi. Se kuuluu olennaisena osana tieteeseen. Se korjaa jatkuvasti itseään. Tuo metodihan on ainoa keino objektiiviseen tukimukseen ja johtopäätöksiin.

   Tiede ei toimi kuten Jehovan todistajat, jotka eivät muuta näkemyksiään vaikka heille osoittaa että he ovat jossain asiassa väärässä.

  • Tom Saarikoski: ”Et näytä ymmärtävän edes tieteen perusasetelmaa. Se elää uusista tutkimuksista ja tiedosta……Se korjaa jatkuvasti itseään.”

   Tiede ja tutkijat kylläkin. Eivät taas varsin usein jotkut ns. ”maallikot”, jotka ovat tehneet kaikesta tieteeseen liittyvästä jonkinlaisen uskonnon ja Jumalan korvikkeen. Ovat varsin usein aika pahasti juuttuneet kaivettuihin poteroihin.

  • Vesa: ”Tiede ja tutkijat kylläkin. Eivät taas varsin usein jotkut ns. “maallikot”, jotka ovat tehneet kaikesta tieteeseen liittyvästä jonkinlaisen uskonnon ja Jumalan korvikkeen. Ovat varsin usein aika pahasti juuttuneet kaivettuihin poteroihin.”

   Kun puhutaan tieteestä ja tutkijoista, puhutaan tieteestä ja tutkijoista. Ei jostain epämääräisestä ”maallikkojen” ryhmästä tai heidän jumittuneista käsityksistä.

 3. Eikö tuota partaradikaalin prototyypin muinaisreliikkiä voisi jo siirtää vaikka tampereen Lenin-museoon. Niiden aika tuli, ja meni viimeistään kun vallankumous ei tuonutkaan paratiisia sen enmpää Iraniin, Kuubaan kuinVenäjällekään. Useimmat väistyivät viimeistään Neuvostoliiton kaatuessa ”olin mukana lähinnä laululiikkeessä” -selityksin.

  ideatkin ovat niin moneen kertaan lämmitettyä länkytystä, mihin tuskin esittäjäkään enää uskoo.

 4. Näissä kauhisteluissa olisi hyvä muistaa, että nykyäänkään edes lukiolaisilla ei ole edes alkeellista käsitystä maailmanuskontojen perusteista. En tiedä, onko tilanne ollut toisenlainen entiseen maailmanaikaan, mutta oma vähintään kohtuullisesti koulussa menestyvä lukiolaiseni ei varmasti osaisi kertoa edes kristinuskon perusteita.

  Jos uskonnon opetus lopetetaan, mikään ei muutu.

  Saša

  • Ei niillä kyllä historiastakaan näytä kovin hyviä tietoja olevan. Mutta pointtihan on juuri se, että pitäisi olla, jotta pystyisi arvioimaan nykytilaa ja miettiä tulevaisuutta.

  • Olen samaa mieltä, erinomaisen hyvä pointti onkin. Uskontoja koskevat asiat voisi silti vallan mainiosti opettaa esim. historian ja maantiedon osana. Tai (osittain) kaikille yhteisen elämänkatsomustiedon. Kannattaa pitää mielessä sekin, että tämä pohdittavana oleva muutos ei heikentäisi kirkon mahdollisuuksia opettaa uskonno(i)sta lisää haluamillaan painotuksilla.

  • Tervetuloa lukioon vastaamaan historian yo-kokeisiin, jos kerran ”niillä” lukiolaisilla ei ole kovin hyviä tietoja. Voidaan helpottaa teidän hommaa vielä niinkin ettei samoihin aikoihin tarvitse osoittaa äidinkielen, matematiikan, vieraiden kielten ja muiden reaaliaineiden osaamista. Jos uskotte pärjäävänne hyvin niin miksette osoittaisi kuinka hyvä yleistietämys pitää olla, jos kerran lukiolaiset eivät mitään tiedä. Näyttäkää mallia miten homma hoituu.

 5. Jos vaihtoehtona on vain vähentäminen, ja vastakkain historia ja uskonto, olen sillä kannalla, että uskonnosta vähennetään, ei historiasta. Historian tuntemus lisää myös uskontojen ymmärtämistä. Esimerkiksi muinaisen Egyptin historia ja uskonto on pohjana mm. Vanhalle Testamentille ja sitä kautta kristinuskolle. Vaikkapa kolminaisuiusoppi on jo sieltä peräisin. Ei se ole kristinuskon ”keksimä”. Samoin neitseellinen syntymä on jo paljon vanhempi uskomus kuin kristinuskon tuoma. Pyhästä Hengestä eikä jostain kuvitteellisesta jumalolennosta sikiäminen on kristinuskon varsinainen ”uutuus”.

 6. Osmo Kauppinenen: ”Esimerkiksi muinaisen Egyptin historia ja uskonto on pohjana mm. Vanhalle Testamentille ja sitä kautta kristinuskolle. Vaikkapa kolminaisuiusoppi on jo sieltä peräisin. Ei se ole kristinuskon “keksimä”

  Tämä on totta. Samoin se sielun kuolemattomuusoppi ja helvetin tulen rangaistus kuoleman jälkeen on lähtöisin muinaisista Egyptistä ja Babyloniasta.

  Raamattuhan ei näitä opeta, kuten ei kolminaisuusoppiakaan. Käy myös ilmi, että risti oli vanhojen ns. pakanauskontojen maagisluonteisena pidetty symboli ja palvonnan välikappale, josta se jossain vaiheessa otettiin mukaan rappeutuvaan kristinuskoon. Historiasta siis käy myös ilmi kristikunnan kirkkolaitosten ei-raamatullisten opetusten alkuperä. Lainatavaraa ns. pakanauskonnoilta.

  Hieman myöhemmästä historiasta käy mm. ilmi alkukristillisyyden ”luopumus” ennustusten ja varoitusten toteutuminen institutionaalisen ja hierarkisen kirkkolaitoksen muodostumisen myötä. Yleisen kirkon kristillisyyden muunnelman tuleminen Rooman valtavaltakunnan valtionuskonnoksi. Kirkkolaitosten karmea ja verentahrima historia kokonaisuudessaan jne.

  • Juu. Eihän hakaristikään ole natsien keksintö, vaan ikivanha symboli. Kristinusko on loppujen lopuksi aika uusi asia. Ei edes nasaretilainen varmaan ajatellut perustavansa uutta uskontoa. Sen tekivät hänen seuraajansa. Ilmeisesti hekään eivät olleetr ihan varmoja siitä, että uskonto oli uusi. Luopumusta tapahtuu koko ajan. Eiköhän sekin Jehovan todistajien seurakunta ole yksi sellainen, joka on luopunut jostakin alkuperäisestä uskosta. Sitä paitsi he kirjoittavat Jumalan Pyhän Nimen väärin.

  • Osmo Kauppinen: ”. Ei edes nasaretilainen varmaan ajatellut perustavansa uutta uskontoa”

   Sanoi ainakin aikansa juutalaisen uskonnon edustajille (Matteuksen 21,luku): ”43 ”Tämän takia minä sanon teille, että Jumalan valtakunta otetaan teiltä pois ja annetaan kansalle, joka tekee sen hedelmiä.”

   Opetti ja neuvoi lisäksi opetuslapsiaan. Kehoitti heitä seuraamaan esimerkkiään. Antoi heille lähetystehtävän: ”Julistaa ja opettaa Jumalan valtakunnan evankeliumia (= hyvää uutista) kaikkialla maailmassa kaikille kansoille ennen lopun tuloa (= maailmanaikojen muutos, ihmishallitusten ajan loppuminen, taivaallisen Jumalan valtakuntahallituksen aika).”

   Osmo Kauppinen: ”Sitä paitsi he kirjoittavat Jumalan Pyhän Nimen väärin.”

   Pyhä henki ei ole mikään nimi. Raamatussa sen kuvataan olevan Jumalan toimiva voima jolla hän voi auttaa, tukea ja vahvistaa palvelijoitaan. Samoin käyttää sitä tahtonsa ja päätöksiensä toteuttamiseen ja niiden edistämiseen,

   Osmo Kauppinen: ”Juu. Eihän hakaristikään ole natsien keksintö, vaan ikivanha symboli.”

   Alun perin Jainalaisuudeksi kutsutun uskonnon symboli, jonka yksi opinkappaleita oli väkivallattomuus. Hassua siis, että natsit omivat sen. Samoin kuin se, että kristikunnan kirkot ovat omineet ristin symbolikseen pakanauskonnoilta. Jeesus ja Raamattu opetuksissaan kun kehoittaa irroittautumaan kaikesta pakanuuteen liittyvästä.

  • Vesa. Jeesus puhui Jumalan valtakunnasta, ei jostain uskonlahkosta. Jehovat eivät tiedä, että JHWH lausutaan Jahve. Vokalisaatio tehtiin tarkoituksella väärin, ettei pyhää Nimeä turhaan lausuttaisi. Sitkeyden puutteesta ei kyllä Vartiotornin kauppamiehiä voi moittia.

  • Omo Kauppinen: ”Sitä paitsi he kirjoittavat Jumalan Pyhän Nimen väärin.”

   Jumalan nimi Jehova muodossa vakiintui käyttöön useiden vuosisatojen aikana. Esiintyi siinä muodossa mm. ensimmäisessä Suomen kielelle käännetyssä Raamatussa. Samoin muissa kirjallisissa lähteissä. Esiintyy siinä muodossa monissa maailman eri kielien eri Raamatunkäännöksissä.

   Muistakin Raamatun Heprean kielellä kirjoitetuista nimistä voisi esittää samoja väittämiä. Täyttä varmuutta niiden ääntämistavasta ei ole. Silti nimet Aabraham, Jaakob, Mooses, Daavid, Jeesus jne. ovat vakiintuneet käyttöön. Niitä ei ole korvattu millään epämääräisillä kiertoilmaisuilla. Persoonanimiä käytetään. Jumalan nimen pyhittäminen, kunniaansaattaminen ja sen avuksi, sen tunnetuksi tekeminen, sen avuksi huutaminen/pyytäminen ovat Raamatun teksteissä hyvin tärkeällä sijalla.

  • Osmo Kauppinen: ”Vokalisaatio tehtiin tarkoituksella väärin, ettei pyhää Nimeä turhaan lausuttaisi”.

   Palvontayhteyksissä, rukouksissa ja Jumalan valtakunnan hyvän uutisen julistustyön yhteydessä ei Jumalan Pyhää Nimeä Jehova lausuta koskaan turhaan. Ps. Hepreankielessä, jolla Vanha testamentti kirjoitettiin, ei käytetty kirjoitetussa tekstissä, ei missään sanoissa lainkaan vokaaleja. Silti niiden tarkoiitus Jumalan Sanana oli säilyä myös tuleville polville. Sama pätee Jumalan nimeen.

Risto Voipio
Risto Voipio
Helsinkiläinen juristi ja KTT h.c., joka toimii useiden apuraha- ja kulttuurisäätiöiden ja yhteisöjen puheenjohtajana tai vastuuhenkilönä.