Jeesus ja Maria M

Ensin Messiaan maallisesta kuninkuudesta:
Selvitettäessä eri Kristus-Jeesus-Messias käsitteiden välisiä merkityksiä ja eroja on ensinnäkin ymmärrettävä, mitä kaikkea sekä kreikkalaisessa että heprealaisessa kontekstissaan näiden sanojen etymologiat pitivät sisällään. Kuten eräistä gnostisista evankeliumeista selviää (mm. Philippuksen) merkitsi käsite kristhos syyrian kielessä ´mittaa´, ja kun sen heprealaisena lähtönä on sana masjah eli messias, joka puolestaan on merkinnyt voidetta ja vielä varhemmin kilpeä ja kun masjahin lukuarvo on 345 eli suorakulman tunnus, on käsite kristhos kuvaamassa suojaa antavaa m i t a n täyttävää ihmistä, voideltua kuningasta tai profeettaa, joka pelastaa kansansa tarpeen vaatiessa niin synnistä kuin vihollisen kynsistä. Näin myös nimike Iesous tullen tod.näk. kreikan verbistä asija tai ehkä jopa Egyptin jumalatar-nimestä Isis merkitsee myös pelastajaa tai parantajaa. Ylimmäinen pappi, josta käytettiin myös termiä ´voideltu´olikin myös kansansa ´ylilääkäri´. Nimitys Kristhos Iesous tarkoittaa siis yksinkertaisesti tehtäväänsä voideltua (ylipappi, kuningas tai profeetta) pelastaja-johtajaa. Nimitys Iesous Kristhos on kristittyjen toimesta muuntunut/personoitunut molemmin osin henkilönimeksi, mitä merkitystä sen osilla ei ehken alun perin ole ollut. Näin ei ole myöskään ihmeellistä, että kuulun ´ryövärin´ Barabbaan tehtävänimike oli iesous eli pelastaja. Hän ei ollut itseasiassa mikään ´ryöväri´ vaan yksi Roomaa vastaan toimineista kapinajohtajista (lesteksistä) kuten kaimansakin. Toinen oli pappisjohtaja, toinen poliittinen johtaja ja kolmaskin ieous eli profeetta, oli joukossa, joskin tuli tapetuksi jo varhaisessa vaiheessa. (Johannes) Siis Ut. puhuu itse asiassa k o l m e s t a iesouksesta, kuten johdonmukaisuuden nimissä tuli asian ollakin, sillä muinaista Israelia hallitsi troikka (pappi, kuningas, profeetta) Tämä troikka yritettiin saada uudelleen valtaan Israelissa siten, että troikan jäsenet kuuluisivat oikeisiin dynastioihin, joihin valtapitäneet roomalaismieliset nukkejohtajat eivät kuuluneet.

Jeesus ja Maria
”Jeesus sanoi hänelle: ’Maria!’ Tämä kääntyi ja sanoi hänelle hepreankielellä: "Rabbuuni!" se on: opettaja. Jeesus sanoi hänelle: "Älä minuun koske (haptomai), sillä en minä ole vielä mennyt ylös Isäni tykö; mutta mene minun veljieni tykö ja sano heille, että minä menen ylös, minun Isäni tykö ja teidän Isänne tykö, ja minun Jumalani tykö ja teidän Jumalanne tykö." (Joh. 20:14-17).

Jeesuksen suhde Mariaan näkyy nyt tässä mm. verbin haptoo kautta, sillä se merkitsee myös sukupuolista sytyttämistä. Edelleen Jeesuksen jalat pessyttä ja hiuksillaan ne kuivannutta naista pidetään sangen yleisesti Maria Magdaleenana. Nainen ei taatusti voinut kuivata miehen jalkoja tuolloin hiuksillaan, ellei ollut hyvin läheisessä suhteissa mieheen, sillä tuolloin ei käytetty alusvaatteita ja naisen kumartuminen jalkoja kuivaamaan oli erittäin intiimi toimi. Lisäksi Nag Hammadin evankeliumeissa Jeesuksen sanotaan suudelleen Mariaa u s e i n suulle. Tämä 'usein' erottaa suudelman ns. initiaatiosuudelmasta varsinkin kun Mariaa samalla kutsutaan Jeesuksen kumppaniksi sanan kumppani (koinion) voidessa tarkoittaa m y ö s sukupuoli-kumppania.

Novum sanakirja hakusanoista haptomai ja haptoo (628,629): "Klassisessa kreikassa haptoo merkitsi kiinnittää, tarttua, sytyttää tuli. Medium-muotoa haptomai käytettiin monissa erilaisissa yhteyksissä. Paitsi jonkin koskettamista sana saattoi ilmaista syömistä, jonkun kimppuun käymistä tai naiseen kajoamista seksuaalisessa mielessä. "
Nyt Joh: 20:16 käyttää tarkasti ottaen tätä mediummuotoa, jota m y ö s Paavali käyttää 1 Kor. 7 jakeessa 1: "...Parempi on olla naiseen ryhtymättä".

Näin Ut käyttää ko verbiä myös sukupuolisesti ja sillä Novumin ja Paavalin mukaan on myös sukupuolinen merkitys. Kun arvostellaan, miten se ko. Joh. kohdassa tulisi kääntää, muistettakoon, että siinä
a) haptomai esiintyy miehen ja naisen välillä
b) tuota naista sanoo mies gyneksi, joka kääntyy myös aviovaimoksi
c) tuota naista sama mies on suudellut usein suulle
d) tuota naista kutsutaan miehen kumppaniksi ja kumppani kääntyy myös sukupuolikumppaniksi.
e) gyne/vaimo ei saa sytyttää miestä, koska mies ei ole käynyt 'isän luona'.

Kaikki edellinen mahdollistaa Jeesuksen gyne- käytön (Vaimo älä minuun koske…) myös Marian yhteydessä aviovaimona.
Miksi Jeesus ensin puhuttelisi rakkainta opetuslastaan, jota u s e i n suuteli, lämpimästi nimellä Maria ja sitten vaihtaisi puhutelun yhtä-äkkiä etäiseksi yleisnimeksi 'nainen'? Gyne nimenomaan samassa lauseessa haptomain kanssa muodostaa parin, joka huomioiden muun Mariasta ja Jeesuksesta sanotun, viittaa parin intiimiin suhteeseen ja on käännettävissä 'vaimo'.
Miksi tavallisen koskettamisen sallimiseksi Jeesuksen pitäsi käydä ensin Jumalan luona? Varsinkin kun muut naiset saavat kuitenkin kohta koskettaa Jeesusta?
Oikea tulkinta on luontevimmin se, että juutalaisen käytännön mukaan vaikeasti sairas tai haavoittunut ei saanut 'koskettaa' aviokumppaniaan ennenkuin oli näyttänyt itseään 'isälle' eli ylipapilleen. Jeesus ei siis tässä tarkoita 'isällä' välttämättä Jumalaa vaan luultavimmin essealaista ylipappia, joka oli myös therapeutti ja kykeni arvioimaan Jeeuksen vammojen vakavuuden ja paranemisen. Ei ole sattuma, että seurueeseen sitten kuului myös lääkäri Lucius.

Tosiasia on, että Jeesusta ja Mariaa kutsutaan a) kumppaneiksi, b) että Jeesus rakasti Mariaa
e n e m m ä n kuin muita opetuslapsia, c) suuteli Mariaa u s e i n ja d) kielsi tätä kiihottamasta itseään e) salli Marian kuivata jalkansa hiuksillaan f) kutsui tätä aviovaimoksi g) ja että juutalaiset miehet pääsääntöisesti olivat naimissa d) rabbi-nimitystä käytettiin pääsääntöisesti vain naimisissa olevista miehistä
Jeesuksen ja Marian suhdetta voi arvioida myös gematrian ja sakraaligeometrian kautta. Sillä kuten W.W. Westcott kertoo (Collectanea Hermetica IX Numbers sivu 31-koonnut Samuel Weiser 1998 York Beah Maine) korkeasti oppineen jesusiitta Anthanasius Kircherin havainneen, että jos Marian nimen lukuaurvo 152 numerot asettaa taikaneliölle kolme formaattiin 152 ja 521 ja 215 on neliön kolmilukujen summa 888, joka puolestaan on nimen Jeesus luku-arvo!

1 kommentti

 • Reino Suni sanoo:

  Hyvän blogin jatkoa.

  Filippuksen evankeliumi.

  Maria Magdaleena oli ” nainen, joka tiesi kaiken ” Jeesuksesta.Juuri häntä ” Kristus rakasti enemmän kuin opetuslapsia ” ja juuri hän oli apostoli jonka tiedot, näkemys ja käsityskyky ylittivät suuresti Pietarin kyvyt. Maria Magdaleena oivallinen näkijä, apostoli, joka oli muita etevämpi ja nainen joka tiesi kaiken.

  Vapahtajan puoliso oli Maria Magdaleena. Kristus rakasti häntä enemmän kuin muita opetuslapsia ja suuteli häntä usein suulle. Muut opetuslapset loukkaantuivat siitä ja ilmaisevat paheksuntansa. He sanoivat hänelle ” Miksisinä rakastat häntä enemmän kuinmeitä kaikkia ”. Vapahtaja vastasi ja sanoi heille ” Miksi minä en rakasta teitä niinkuin häntä ? Suuri on avioliiton ihme ! Ilman sitä maailmaa ei näet olisi olemassa. Maailman oilemassaolohan riippuu miehestä ja miehen olemassaolo avioliitosta.

  Marian sydän oli suuntautunut enemmän taivasten valtakuntaan kuin hänen kaikkien veljiensä

  Lopuksi totean että en ole missään lukenut Jeesuksen kieltävän meidän tasa-arvoisten ihmisten lähimmäisen rakkauteen perustuvan yhteiselämän.

  Ilmoita asiaton kommentti
 • Kirjoittaja

  Kirjoittajan viimeisimmät blogit

  Katso kaikki

  Kirjoittajan luetuimmat blogit

  Kirjoittajan kommentoiduimmat blogit