Jeesus ja apostolit elivät naisten rahoilla.

En ole koskaan lukenut analyysiä siitä miten tuo vaeltava laumaa , Jeesus ja apostolit, jotka liikkuivat paikasta toiseen melkein kuin kulkurit, huolsi itseään. Rahaa heillä oli, koska Juudas mainitaan heidän kukkaronkantajanaan. Mutta mistä rahat tulivat ? Niin, ne tulivat heitä tukevilta naisilta. Naiset ovat se ainoa tukilähde joka koko UTssa mainitaan.

Pienellä ajatusvoimistelulla käy ilmi se, että Jeesus ja hänen lähimmät apostolinsa, Pietari , Jaakob ja Johannes ,eivät vaeltaneet sattumoisin paikasta toiseen ,vaan he vaelsivat synagogasta toiseen. Jeesus esiintyi niissä juutalaisen tavan mukaan ja jälkeenpäin tuli kutsutuksi synagogan esimiehen tarjoamalle aterialle, opetuslapset todennäköisesti mukanaan. Tällä lailla osa heidän kuluistaan peitettiin. Ateria oli todennäköisesti sabatin illan ateria. Mutta tämä auttoi heitä vain osaksi.

Joskus seurue yöpyi majataloissa ja sellainen vaatii varoja.

Seurue oli aika suuri ,sillä siihen kuului myös vakinaisesti neljä naista ja usein muita naisia. Tärkeimmät mainitaan nimeltä : Maria Magdaleena, Johanna Kuusan vaimo ,Kuusa oli Herodeksen taloudenhoitaja ,Susanna ja muistaakseni toinen Maria. Näiden naisten läsnäolo sivutetaan useimmiten kohteliaisuudella. Heihin viitataan yleensä ristin ja ylösnousemuksen yhteydessä mutta Jeesuksen eläessä heillä oli hyvin keskeinen rooli hänen ja opetuslasten elämässä.

Naisista mainitaan nimenomaan se , että he avustivat Jeesusta ja opetuslapsia varoillaan ja palveluksillaan. Palveluksilla tarkoitetaan tietenkin sitä , että he hankkivat ruuat ja pesivät pyykit(?) kun tarvittiin.

Naiset elättivät Jeesuksen. Hän ei varmaankaan tehnyt ruokaihmeitä arkiaterioilla vaan osallistui naisten valmistamiin ruokiin.

Huvittaa ajatella Johannan osuutta. Hän sai varansa tietenkin mieheltään ja mies Herodeksen kukkarosta. Siis Herodes , hän joka mestautti Johannes Kastajan, rahoitti epäsuorasti Jeesuksen toiminnan.

Naiset tuntuvat olleen sosiaalisesti korkeammasta yhteiskuntaluokasta kun opetuslapset. He todennäköisesti organisoivat koko logistiikan suhteillaan.

Pidetään suurta meteliä siitä että Jeesus kutsui apostoleiksi vain miehiä. Mutta tarkemmin ajatellen : Ilman naisia ei olisi ollut apostoleitakaan. Paavalin kirjeistä saamme tietoa siitä kuinka naiset jatkossakin olivat avainhenkilöitä seurakuntien synnyssä ja johtotehtävissä , vaikka kunnian siitä saavat miehet.

On todellakin jo aika sille ,että naisten kaikki pätevyydet tunnustetaan ja he saavat vihdoinkin palvella kaikissa heidän pätevyytensä mukaisissa toimissa seurakunnan hyväksi ja että he saavat ansaitsemansa palkan siitä.

  • Kaikki opetuslapset eivät suinkaan olleet miehiä. Vain apostolit olivat miehiä. Tällä hetkellä valtava enemmistö opetuslapsista on todennäköisesti naisia.

  • Siksi että he olivat Qumran/essealaisia ja essealaiset Qumranin munkit olivat miehiä ja he valmistautuivat sotaan valon lapsina pimeyden lapsia (Roomaa ja roomalaismielisiä heprealaisia ) vastaan ja sotilaat olivat miehiä.

  • Vastaisin vastakysymyksellä. Mistä johtuu että ”guru”- henkilöiden lähiympäristössä on niin paljon enemmän naisia kun miehiä? Ovatko naiset , miehiin verrattuna, taipuvaisempia näkemään sen hyvän mitä parhaat näistä henkilöistä säteilevät ja kokevat siksi profeetan kaikkein korkeimman sosiaalisen , psykologisen tai hengellisen tason edustajana?

   En tunne , enkä ole lukemisessa törmännyt tuollaiseen itsenäisyys – ryhmään. Sellaisen ryhmän mahdollinen olemassaolo on mielenkiintoinen ajatus. Mistä olet saanut tietosi heistä?

  • On tunnettu tosiasia,ettäJeesuksen seuraajisa oli esim. zelootteja eli kiivaita itsenäisyysmiehiä. Kun yhdistämme tietomme essealasista, eräistäJeesuksen ja Johanneksen puheista ja aikatauluista sekä otamme huomioon aikahistorialisen tilanteen, missä roomanvastaisuus oli 63 eKr menetyn itsenäisyyden jälkeen h upipussaan, sekä J e e s u s (vapauttaja) Barabbaasta käytetty termi lestes,(ei ryöväri vaan kapinallinen vrt. Suomen jääkärit) on johtopäätös itsneäisyyttä ajavan ryhmän olemassaolosta aivan luonteva, etenkin kun vielä opetuslasten nimissä oli paljon maccabealaissankarien kanssa samanimimisiä. Tarmimmin ja perustellisimmin asisata Suomessa on kirjoittanut Tapio Laine hienossa teoksessaan: ’Kuka hän oli”.

  • Reino.Kommenttisi taisi jäädä kesken? Tutkijat jakaantuvat niihin jotka katsovat että Jeesuksen toiminta kesti vuoden ja niihin jotka katsovat että se kesti kolme vuotta.

  • Iisesti yhden vuoden. Maria Magdaleena nerkitys Jeesuksen elämässä on erittäin hyvä teksti Filippuksen evankeliumissa. Maria Magdaleena oli ” nainen joka tiesi kaiken ” Jeesuksesta.

 1. Tämä on mukava blogi.

  Tämänajan kirkko·oppineita ei viehätä ajatus naisten olleen elämän konkretiassa huomattavasti aikansa miehiä edellä yhteisen tiedon jakamisessa, kuten asia varmasti on nykypäivänäkin, heidän tavatessaan kaivoilla, tai heidän matkoillaan puuta hakemassa aterioiden valmistusta varten.

  Näin tietoa siirtyi varmasti hyvin ja tehokkaasti vaikkei kaikesta miehilleen sitten voinutkaan puhua.

  Naisethan olivat Jeesuksen aikana ja Jeesuksen jälkeen yhdenvertaisia uskonnollisissa asioissa, mutta käytäntö aiheutti kotimallin mukaan kuka asioista saattoi sanoa ja kommentoida. Näin syntyi myös Paavalin ajatus naisen vaikenemisesta.

  Tämä ja tästä olisi hyvä muistuttaa Piispoillemmekin.

  • Epähuomiossa mainitsemättä jäi tulistelussa ateria·asiassa lampaiden kakkaroiden jalostamisesta saadut briketit. Näin lämmittäminen onnistui kauemmas lähtemättä, ja lämpö hyvin riitti leivän tekoon.

  • Kiitos Pekka tuosta briketti jutusta. Se taitaa olla yleismaailmallinen ilmiö. Afrikassa lanta polttoaineena on hyvin yleistä.

 2. Blogistin pääkysymyksestä, Jeesuksen seuraajajoukon aineellisesta toimeentulosta, Raamattu on varsin vaitonainen. Olisikohan syynä se, että raamatullinen anteliaisuus on hyve, josta ei tehdä numeroa.? ”Kukin antakoon sen mukaan kuin on mielessään päättänyt, ei vastahakoisesti eikä pakosta, sillä iloista antajaa Jumala rakastaa,” kuten 2. Ko9:7 periaatteen muotoilee.

  Jeesuksella oli epäilemättä myös varakkaita tukijoita, vaikka valtaosa seuraajista olikin ”oppimattomia kansanmiehiä”(Apt4:13). Sakkeus ja ”Joosef, rikas arimatialainenl” saattoivat olla niitä avokätisiä saarnamatkojen sponsoreita. Ja epäilemättä myös naiset halusivat lahjoittaa muutakin aineellista kuin vain nardusöljyä.

  Jeesuksen palvelusaika on Raamatun teksteissä määritelty 3,5 vuodeksi. Raamatun ulkopuoliset lähteet voivat aiheesta informoida kovinkin eri tavalla.

  Jo Danielin kirjassa esitetyssä ennustuksensa kerrotaan ”voidellun hallitsijan tulosta”(Dan9:25). Tuon hallitsijan kerrotaan” tekevän liiton raskaaksi monille yhden vuosiviikon ajaksi, ja puoleksi sitä viikkoa hän on lakkauttava teuras- ja ruokauhrin.” Jeesus todellakin ”kumosi meitä rasittavan velkakirjan kaikkine määräyksineen ja teki sen mitättömäksi”, siis sen Mooseksen lain, toimijaksonsa lopuksi(Kol2:14).

  Sama Jeesuksen kolmen ja puolen vuoden toimintajakso maan päällä voidaan lukea myös esimerkiksi Johanneksen evankeliumista. Siellä luetellaan Jeesuksen elämän varrelta neljä pesah- juhlaa, joista viimeisenä hänet sitten surmattiin(Joh2:13;5:1;6:4;13:1)

 3. Mistä nämä Jeesusta ja apostoleja varoillaan paalvelleet naiset saivat rahansa? Eikö miehiltän? Näiden tietämättä? Tuskin.
  MInä olen lukenut opetuksia tästä Jeesuksen tiimin taloudenhoidosta, ja jopa laskelmia siitä, millaiset olivat Ministry-kulut. Oli miten oli, tärkeää tässä on se, että taloudenhoito oli tärkeä osa Jeesuksenkin palvelutyötä. Hän myös puhui rahasta ja sen käytöstä paljon. Siksi meidänkään ei tule kaihtaa sitä aihetta kristillisessä keskustelussamme.
  Tässä on minusta suuri ongelma ja ehkä tärkein syy Euroopan kirkon voimattomuuteen. Siis ahneudessa ja materialismissa.

  • Muitten miehistä emme tiedä mutta Johannan mies Oli Herodeksen taloudenhoitaja joka todennäköisesti sa rahansa Herodekselta . Siis Herodes , epäsuorasti, rahoitti Jeesuksen toimintaa.

   Voimme myös ajatella , että Jeesus, parantaessaan sairaita, sai lahjoituksia kiitollisilta sukulaisilta ja parannetuilta. Tietomme mukaan kukkaron pitäjä oli Juudas.

  • Kannatan Paavalin reseptiä. Tulevaisuudessa tilanne voi mennä siihen , että pappien tulee jakaa itsensä maallisen työn ja hengellisen työn välillä. Näin on esimerkiksi Englannin anglikaanisessa kirkossa aivan tavallista.

   Mutta tämän kirjoituksen ydin on huomioida se miten tärkeä rooli naisilla oli Jeesuksen ja apostoleiden elämässä.

  • Palkatut paimenet helposti passivoivat seurakuntalaisia. Seurakuntalainen voi ajatella, että duunatkoon ne, jotka saavat siitä palkkaa. Sitten tulee puhtaan opin valvonta, jossa maallikoita kuuluu valvoa, ettei mitään pääse syntymään. Piispoja ei valvo kukaan eivätkä piispatkaan pysty valvomaan pappeja. Sekaseuraisuus on tullut työntekijöiden joukkoon, kun on valvottu vain amaallikkoliikkeitä ja liikehdintää.

 4. Naisten osuus varhaiskristillisessä seurakunnassa oli todella merkittävä, kuten blogisti haluaa korostaa. Nostaisin tästä aiheesta vielä yhden näkökulman.

  Hyvä uutinen levisi innokkaan saarnaamistyön seurauksena, jonka itse Jeesus Kristus polkaisi alkuun. ”Apostolin kyydillä” kuljettiin talosta taloon ja ovelta ovelle annettujen ohjeiden mukaan(Mat10:5-14;Apt20:20). Ja juuri tuossa opetustyössä naisten osuus näyttää olleen hyvin merkittävä.

  Filippiläisille Paavali kirjoitti ”työtovereitaan” Euodiaa ja Syntykeä koskien: ”Pyydän myös sinua, uskollinen työtoverini, auttamaan näitä naisia, jotka ovat minun kanssani taistelleet evankeliumin puolesta samoin kuin Clemens ja muutkin työtoverini”.(” Women, which laboured with me in the gospel, with Clement also, and with other my fellowlabourers”KJ)

  Apostolien teoissa kerrotaan Apolloksesta, jonka tiedot tuon ajan Raamatusta olivat mainiot, .mutta ”hän tunsi vain Johanneksen kasteen”. Puhetaitoinen mies pääsi vauhtiin ja ”Apollos alkoi rohkeasti puhua synagogassa”. Sitten hän pääsi naisopetukseen: ”Kuultuaan hänen julistustaan Priscilla ja Aquila ottivat hänet huostaansa ja perehdyttivät hänet tarkemmin Jumalan tiehen.”(Apt18:25,26)) Ja niinpä Apollos oli ”Akhaiaan saavuttuaan Jumalan armosta suureksi avuksi uskoville”(27)

Kirjoittaja

Hirn Markku
Hirn Markku
Olen nykyisin eläkkeellä oleva 60-luvun diakoni joka muutti aikoinaan Ruotsiin. Siellä minusta tuli kaikkea mahdollista ja lopulta psykoterapeutti.