Jeesuksen ylösnousemuksen merkitys

Pitkäperjantaina Musiikkitalolta televisioitu Matteus-passio päättyi Jeesuksen hautamiseen. Ortodoksisen kirkon pääsiäisyön messun kantavana teemana oli Kristus nousi kuolleista - totisesti nousi. Katolisen kirkon katekismuksesta löytyy luku Ylösnousemuksen tarkoitus ja merkitys pelastukselle. Jos jollekin on epäselvää, mitä "pelastus" tarkoittaa kristinuskossa, voi asiasta lukea Evankelis-luterilaisen kirkon nettisivuilta (evl.fi/sanasto).

Katolisen kirkon katekismus aloittaa luvun "Ylösnousemuksen tarkoitus ja merkistys pelastukselle" jakeella 1Kor. 15:14: "Mutta ellei Kristusta ole herätetty, silloin meidän julistuksemme on turhaa puhetta, ja turhaa myös teidän uskonne." Katekismuksen mukaan ylösnousemus merkitsee ennen kaikkea vahvistusta sille, mitä Kristus on tehnyt ja opettanut, Kristus on ylösnousemuksellaan antanut lupaamansa lopullisen todistuksen jumalallisesta vallastaan. Kristuksen noustessa kuolleista ovat toteutuneet myös vanhan liiton lupaukset (Luuk. 24:26-27, 44-48) ja Jeesuksen maanpäällisen elämänsä aikana antamat lupaukset (Maztt. 28:6; Mark. 16:7; Luuk. 24:6-7), Katekismuksessa viitataan vielä 1Kor. 15:3-4 ja todetaan, että ilmaisus "kirjoitusten mukaan" osoittaa, että Kristuksen ylösnousemus toteuttaa nämä lupaukset.

Mutta jos Kristus ei noussut kuolleista, turha on silloin meidän saarnamme ja turha myös teidän uskonne. (1Kor.15:14)

Eikö Kristuksen pitänyt juuri näin kärsiä ja sitten mennä kirkkauteensa?" Ja alkaen Mooseksesta ja kaikaista profeetoista hän selitti heille, mitä kaikissa kirjoituksissa oli hänestä sanottu. (Luuk. 24:26-27)

Jeesus sanoi heille: "Tätä tarkoittivat minun sanani, jotka puhuin teille ollessani vielä teidän kanssanne, Kaiken sen pitää käydä toteean, mitä minusta on kirjoitettu Mooseksen laissa, profeetoissa ja psalmeissa." Silloin hän avasi heidän ymmärryksensä käsittämään Kirjoitukset. Ja hän sanoi heille: "Näin on kirjoitettu: Kristuksen tuli kärsiä ja nousta ku0lleista kolmantena päivänä, ja parannusta syntien anteeksiantamiseksi on saarnattava hänen nimessään kaikille kansoille, alkaen Jerusalemista. Te olette tämän todistajat. (Luuk. 24:44-48)

Ei hän ole täällä, sillä hän on noussut ylös, niin kuin hän itse sanoi. Tulkaa katsomaan paikkaa, jossa hän on maannut. (Matt. 28:6)

Mutta menkää sanomaan hänen opetuslapsilleen, myös Pietarille: "Hän menee teidän edellännen Galileaan. Siellä te näette hänet, niin kuin hän teille sanoi." (Mark. 16:7)

Ei hän ole täällä, hän on noussut ylös. Muistakaa, mitä hän puhui teille ollessanne vielä Galileassa. "Näin pitää tapahtua: Ihmisen Poika annetaan syntisten ihmisten käsiin ja ristiinnautlitaan, mutta kolmantena päivänä hän nousee ylös." (Luuk. 24:6-7)

Ennen kaikkea annoin teille tiedoksi sen, minkä itse olin saanut: Kristus kuoli meidän syntiemme tähden Kirjoitusten mukaan, hänet haudattiin ja hänet herätettiin kolmantena päivänä Kirjoitusten mukaan..(1Kor. 15:3-4)

Ylösnousemuksen tarkoituksesta ja merkityksestä pelastukselle katekismus mainitsee seuraavaksi, että Jeesuksen ylösnousemus vahvistaa hänen jumaluutensa todeksi. Katekismuksessa viitataan Joh. 8:28: "Sitten kun olette korottaneet Ihmien Pojan, te ymmärrätte, että Minä olen." Katekismuksessa todetaan, että ristiinnaulitusn ylösnousemus osoittaa, että hän on todella Minä olen, Jumalan Poika ja itse Jumala. Katekismuksessa viitataan Apt. 13:32-33. "Minkä Jumala lupasi meidän isillemme, sen hän on täyttänyt meille, heidän lapsilleen. Hän on herättänyt Jeesuksen kuolleista, niin kuin toisessa psalmissa sanotaan: "Sinä olet minun Poikani, tänä päivänä minä sinut synnytin." Katekismuksen mukaan Kristuksen ylösnousemus on kiinteässä yhteydessä Jumalan Pojan ihmiseksi tulemiseen, ja Jumalan suunnitelman mukaisesti ylösnousemus on ihmiseksi tulon täyttymys.

 Niin Jeesus sanoi heille: "Kun olette korottaneet Ihmisen pojan, silloin te ymmärrätte, että Minä Olen se ja etten omasta aloitteestani tee mitään vaan puhun sen, minkä Isäni on minulle opettanut. (Joh. 8:28)

Pääsiäisellä on katekismuksen mukaan kaksi puolta: kuolemallaan Kritus vapauttaa meidät synnistä ja ylösnousemukselleean hän avaa meille pääsyn uuteen elämään. Uusi elämä  on vanhurskauttamista, joka palauttaa meidät Jumalan armoon, "jotta mekin alkaisimme elää uutta elämää, niinkuin Kristus hrätettiin kuolleista". Katekismuksessa viitataan Room. 4:25 ja Room. 6:4.

Hänet, joka annettiin alttiiksi meidän rikkomustemme tähden ja herätettiin kuolleista meidän vanhurskauttamisemme tähden. (Room. 4:25)

Meidät on siis yhdessä hänen kanssaan haudattu kasteen kautta kuolemaan, että niin kuin Kristus herätettiin kuolleista Isän kirkkauden kautta, samoin mekin vaeltaisimme uudessa elämässä. (Room. 6:4)

Katekismuksen mukaan vanhurskauttaminen merkitsee voittoa synnin tuottamasta kuolemasta ja uutta osallisuutta armoon. (Katekismuksessa viitataan Ef. 2:4-5 ja 1Piet 1:3.). Siinä toteutuu katekismuksen mukaan myös Jumalan lapseksi ottaminen. sillä ihmisisistä tulee Kristuksen veljiä. Jeesus itse kutsuu opetuslapsiaan ylösnousemuksen jälkeen veljikseen (Matt. 28:10). Katekismuksessa todetaan, että "emme ole hänen veljiään luonnostaan, vaan armon lahjana, sillä tässä adoptiossa saamme todellisesti osallisuuden ainoasyntyisen Pojan elämään, joka on tullut täysin näkyviin hänen ylösnousemuksessaan".

Mutta Jumala, joka on laupeudesta rikas, on rakastanut meitä. Suuren rakkautensa tähden hän on tehnyt meidät, rikkomustmme vuoksi kuolleet. eläviksi yhdessä Kristuksen kanssa. Armosta te olette pelastettuja. (Ef. 2:4-5)

Ylistetty olkoon meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä! Suuressa rakkaudessaan hän on uudestisynnyttänyt meidät elävään toivoon Jeesuksen Kristuksen kuolleistanousemisen kautta. (1Piet. 1:3)

Silloin Jeesus sanoi heille: "Älkää pelätkö! Menkää ja viekää sana minun veljilleni, että he menevät Galileaan. Siellä he saavt nähdä minut. (Matt. 28:10)

Jeesus sanoi hänelle: "Älä pidä minusta kiinni. Minä en ole vielä mennyt ylös Isän luo. Mutta mene veljieni luo ja sano heille, että minä menen ylös minun Isäni ja teidän Isänne luo, minun Jumalani ja teidän Jumalanne luo." (Joh. 20:17)

Viimeisenä kohtana ylösnousemuksen tarkoitusta ja merkitystä käsittelevässä luvussa katekismus mainitsee, että meidän tulevan ylösnousemuksemme syy ja perusta on Kristuksen ylösnousemus ja ylösnoussut Kristus itse. Katekismuksessa viitataan 1Kor. 15:20-22: "Mutta nytpä Kristus on herätetty kuolleista esikoisena kuolemaan nukkuneista. Koska kuolema on tullut ihmien kautta, niin myös kuolleiden ylösnousemus on tullut ihmisen kautta. Sillä niin kuin kaikki kuolevat Aadamissa, niin myös kaikki tehdään eläviksi Kristuksessa." Ylösnousemuken tarkoitusta ja merkitystä käsittelevän luvun lopussa katekismuksessa todetaan, että  "Tätä täyttymystä odottaessamme Ylösnoussut Kristus elää uskoviensa sydämessä. Ylösnousseessa kristityt saavat maistaa "tulevan maailman voimia" (Hepr. 6:5) ja Kristus asettaa heidän elämänsä turvallisesti Jumalan huomaan, "jotta ne, jotak elävät, eivät enää eläisi itsellensä, vaan hänelle, joka on kuollut ja noussut kuolleista heidän tähtensä" (2Kor.5:15)

 

 

 

 

3 kommenttia

 • Kari Paukkunen sanoo:

  Lupaukset ovat täyttyneet!

  Selkeä, hyvä katekismus opetus, kiitos!

  Ilmoita asiaton kommentti
 • Timo Nokelainen sanoo:

  Kiitos! Puhdaa selkeä Raamatun sanaan perustuva opetetus kristinuskon ytimestä.

  Ilmoita asiaton kommentti
 • Matias Roto sanoo:

  Elna

  Kiitos tästä selkeästä tekstistä. Opetus on hyvin selitetty.

  Ilmoita asiaton kommentti