”…ja että parannusta ja syntien anteeksiantamusta on saarnattava hänen nimessään…(Luuk.24:47)

Luuk. 24:25-27: 25. Ja silloin Jeesus sanoi heille: ”Voi teitä ymmärtämättömiä! Noinko hitaita te olette uskomaan kaikkea,  mitä profeetat ovat puhuneet? 26. Eikö Kristuksen pitänyt kärsiä tätä ja sitten menneä kirkkauteen? 27. Hän alkoi Mooseksesta ja kaikista profeetoista ja selitti heille, mitä hänestä oli sanottu kaikissa kirjoituksissa.

Luuk. 24:44-46: 44. Jeesus sanoi heille: ”Tätä tarkoittivat sanani, kun puhuin teille ollessani vielä teidän kanssanne. Kaiken tuli käydä toteen, mitä minusta oli kirjoitettu Mooseksen laissa, profeettojen kirjoissa ja psalmeissa.” 45. Silloin hän avasi heidän mielensä ymmärtämään kirjoitukset. 46. ja että parannusta ja syntien anteeksiantamusta on saarnattava hnen nimessään kaikille kansoille alkaen Jerusalemista.

(Luuk. 24:36-49 sisältyy evankeliumikirjan teksteihin / 1. sunnuntai pääsiäisestä)

Selityksen mukaan Jumalan ilmoitus ja toiminta Vanhassa testamentissa tähtäsi Kristukseen ja uuteen liittoon. Vanha testamentti muodostaa Uuden testamentin perustuksen ja sitä voidaan ymmärtää vain Uuden testamentin valossa. Toisaalta Kristuksen elämää, kärsimystä ja kuolemaa ja ylösnousemusta voidaan ymmärtää oikein vain Vanhan testamentin profetioiden täyttymyksenä. Apostolien teot ja Uuden testamentin kirjeet osoittavat, että tämä oivallus hallitsi koko apostolien julistusta. Selityksessä kerrotaan, kuinka historiallis-kriittisen tutkimuksen monet edustajat kuitenkin kieltävät ”siltojen” olemassaolon Vanhan testamentin profetioiden ja Kristuksessa/uudessa liitossa olevan täyttymyksen välillä. Uusi testamentti viittaa kuitenkin 933:een Vanhan testamentin kohtaan, joista useisiin viitataan monta kertaa. Selityksessä kerrotaan myös, että juutalainen raamatunselitys on ymmärtänyt  suurin piirtein samat Vanhn testamentin kohdat messiaanisesti kuin kristillinenkin raamatunselitys.

Apostolien opetus perustui Jeesuksen antamalle opetukselle ja lisäksi Jeesus avasi apostolien ymmärryksen käsittämään nämä asiat. Selityksen mukaan tätä työtä jatkoi Pyhä Henki, joka johti apostolit ja heidän kauttaan seurakunnan ”kaikkeen totuuteen” (joh. 16:13): Mutta kun hän tulee, totuuden Henki, johdattaa hän teidät kaikkeen totuuteen. Sillä se, mitä hän puhuu, ei ole hänestä itsestään; vaan minkä hän kuulee, sen hän puhuu, ja tulevaiset hän teille julistaa.

Luuk. 24:46-47: Hän sanoi heille: ”Niin on kirjoitettu, että Kristus on kärsivä ja kolmantena päivänä nouseva kuolleista ja että parannusta ja syntien anteeksiantamusta on saarnattava hänen nimessään kaikille kansoille, alkaen Jerusalemista. — Selityksessä todetaan, että Kristuksen seurakunnan ja sen sananpalvelijoiden tehtävänä on julistaa Jeesuksen nimessä sanomaa Hänen kärsimyksstään, ristinuhristaan ja ylösnousemuksestaan, kutsua ihmisiä synneistä parannukseen ja julistaa armoa etsimään nöyrtyville anteeksiantamusta Jeesuksen nimessä ja veressä. Selityksessä viitataan vielä Lutheriin, jonka mukaan ”todellisen parannuksen ja syntien anteeksiantamuksen saarnaa Kristuksen nimessä on se, että julistetaan ensin kaikkien tehneen syntiä ja toiseksi, että he saavat lahjaksi vanhurskauden Jeesuksen Kristuksen veren kautta… Sitä varten myös lähetetään Pyhä Henki”.

(Selityksen lähteenä Raamattu korjauksin ja selityksin, 1982)

 

  1. ”Kaiken tuli käydä toteen, mitä minusta oli kirjoitettu Mooseksen laissa, profeettojen kirjoissa ja psalmeissa.”

    Eli Jeesus toimi mallina olleen käsikirjoituksen mukaan, kyseessä oli siis ns. itsensä toteuttava ennustus. Tässä on huomioitava, että Vt:n Messias-ennustuksissa kärsivä Messias myös virkoaa;
    Psalmi 16:10 Sillä sinä et hylkää minun sieluani Tuonelaan (sheol) etkä anna hurskaasi nähdä kuolemaa.(šā-ḥaṯ).”

    Eli Messias ei kuole, sillä vaikka olisi kuollut vain hetkesi olisi hän sen kuoleman ’nähnyt’.