Genetiikan osoituksia ja tuloksia

Länsi-Suomen Herännäislehdessä 2/2010 s. 24 päätoimittaja Timo Laato toteaa: ”Luomakunnan geneettisen perimän kartoitukset ovat jo osoittaneet, että maailman kaikki miehet (väriin tai rotuun katsomatta) periytyvät yhdestä miehestä samoin kuin maailman kaikki naiset yhdestä naisesta”.

Uusin tiede (vuodelta 1998) kyseenalaistaa kehitysopin

Ihminen ei periydy kaloista ja kalat eivät koskaan nousseet maalle. Näin toteaa lundilainen tutkijaryhmä. Tulos, jota perustellaan geneettisellä todistusaineistolla, saattaa vanhat kehitysuskomukset outoon valoon. – Kalat eivät ole edes sukua nelijalkaisten kanssa, sanoo Ann-Sofie Rasmussen Lundin yliopistosta.

Tutkimus on julkaistu JOURNAL OF MOLECULAR EVOLUTION-lehdessä. Maailman kaksi johtavaa tieteellistä aikakauslehteä NATURE ja SCIENCE antoivat positiivisen arvion lundilaisten tutkimuksista, mutta eivät uskaltaneet julkaista raporttia. Tulos oli liian mullistava.

Lundilaiset ovat tutkineet ns. mitokondrioiden DNAta, tietyntyyppistä perintöainesta, joka on ihmisen soluissa (ja huolehtii soluhengityksestä). Kaikilla selkärankaisilla eläimillä lajiensa mukaan tämä DNA sisältää samat geenit ja soveltuu siksi hyvin tämäntapaiseen tutkimukseen. – Kuinka kaikki oikein on tapahtunut, emme osaa sanoa. Näistä tutkimuksista se ei käy ilmi. Mutta joka tapauksessa kehitys ei ole tapahtunut niin kuin tähän asti on kuviteltu.

– Aikaisemmissa kehityslinjoissa, joita tutkijat ovat pitäneet uskottavina, ei ole paljoakaan, joka pitäisi paikkansa. Me käännämme kehityskaaviot ylösalaisin, toteaa Ann-Sofie Rasmussen. Genetiikka on suhteellisen nuori tieteenhaara evoluution tutkimuksessa. Tähän asti tutkijat ovat luottaneet fossiileihin ja ulkoisiin piirteisiin. Ann-Sofie Rasmussen on vakuuttunut, että uudet tulokset ovat riittävän vahvoja kestääkseen kriittisen tarkastelun.

– Kun genetiikan tutkijat ovat koonneet riittävästi tietoa elämän alkuperästä, niin kuva kehityksestä tulee muuttumaan monella tavoin. Voimme odottaa uusia uutisia lähivuosina. – Aluksi luulimme, että aineistossamme täytyy olla jotain vikaa. Niinpä me tutkimme kaikki mahdollisuudet saada täysi selvyys asiasta. Analysoituamme aineistoa runsaan vuoden verran, olen melko varma, sanoisimpa jopa, että olen sadanprosenttisen varma, että tässä ei ole kysymys jostain satunnaisuudesta. Uskon, että evoluutio ei ole edennyt niin kuin tähän asti on ajateltu.

DAGEN 5.5.1998, lyhennelty käännös. Tämä teksti on ollut myös Länsi-Suomen Herännäislehdessä, mutta tarkkaa aikaa en enää muista.

 1. Rukous

  O Herra Jesu Kriste, Isän kaikkivaltiaan ainoa Poika, me rukoilemme sinua, anna meille, sinun pyhän sanas kautta, sinun Pyhä Henkes, joka meitä sinun pyhää tahtoas tekemään valaisisi, hallitsisi ja vahvistaisi, kaikkinaisissa kiusauksissa ja vastoinkäymisissä lohduttaisi, ja sinun totuutees, vastoin kaikkia erhetyksiä ja valheita, meitä saattaisi: että me olisimme pysyväiset uskossa, vahvistuisimme rakkaudessa ja kaikkinaisissa hyvissä töissä, ja turvallisen toivon kautta sinun armohos, jonka sinä meille kuolemallas ansaitsit, saisimme ijankaikkisen autuuden; sinä, joka hallitset Isän ja Pyhän Hengen kanssa ijankaikkisesti. Amen.

  Vanha Suomalainen Virsi- ja Evankeliumi-Kirja, s. 544-545, Raumalla 1963, O.Y. Länsi-Suomen kustannuksella.

 2. Mika ja Antero. Pieni ulkomuistihuomio lomalaiselta: On periaatteessa täysin tieteen kriteerien mukaista pohtia sekä hypoteesia, että olisi olemassa yksi ensimmäinen ihmispari että kysymystä, voiko kaikkeuden takana olla luoja. Tässä Aatami & Eeva -kysymyksessä on itse asiassa esitetty eri näkemyksiä viimeisten 40 vuoden aikana vaikka tiede on nykyään kallistunut sille kannalle, että ihmislaji on saanut alkunsa populaatiosta eikä yhdestä parista. Jälkimmäinen kysymys liittyy (uskonnon)filosofiaan. Sen sijaan luomista ei voida tieteellisesti todistaa sen enempää tapahtuneeksi kuin tapahtumattomaksikaan. Argumentaatio ratkaisee tieteessä, ei vetoaminen Jumalan ilmoitukseen esimerkiksi Raamatussa. Tässä on erityisesti nuoren maan kreationismin heikko kohta: yritetään kumota vakiintunut tieteellinen teoria – jollainen evoluutioteoria on – esittämällä sinänsä näppäriä vaihtoehtoselityksiä ja valittuja paloja tutkimuksista mukamas evoluution kumoajina. Periaatteessa on tietysti täysin mahdollista, että nykymuotoinen evoluutioteoria jossakin vaiheessa korvautuu vielä paremmin elämän monimuotoisuutta selittävällä teorialla eli selitysmallilla. Toistaiseksi evoluutioteorialle ei taida olla näkyvissä tieteellistä haastajaa ja meidän teologienkin on syytä tämä hyväksyä.

  On täysin normaalia ja hyväksyttävää kristillistä normaaliajattelua etsiä tieteellisiäkin argumentteja, jotka tukevat vaikkapa kristillistä käsitystä luomisesta. Se kun EI automaattisesti tarkoita, että evoluutioteoria pitää hylätä.

  • Marko, sinä siis edustat teististä evoluutiota. Vai käsitinkö oikein tämän kommenttisi?

   ”Jos et voi käsittää, että luominen on tapahtunut kuudessa päivässä, niin osoita Pyhälle Hengelle se kunnia, että Hän on sinua oppineempi.”

   Martti Luther, sitaatti on otettu Lutherin Genesis-saarnoista. Esipuhe St. L. 3, 21. Concordia 5/1999, s. 15-18.

 3. Pyhät ja autuaat (pelastetut, onniteltavat ja onnelliset) kristityt iloitsevat kuullessaan lohduttavaa oppia ijankaikkisesta autuudestaan (pelastuksestaan) ja kiittävät Jumalaa sekä ahkeroivat uutta jumalista elämää, johon Pyhä Henki heitä voimallisesti kiihoittaa.

  Stefan Prätorius, Uskovaisten Hengellinen Aarre-aitta, s. 40, SLEY, 1925. Sulut ovat allekirjoittaneen lisäys.

Kirjoittaja

Mika Rantanen
Mika Rantanen
Teologian maisteri, uimamaisteri ja koulutettu hieroja.