Englannin kirkon synodissa kotimainen ekumeeninen vieras

[caption id="attachment_68799" align="alignnone" width="300"] Piispa Matti Repo puhuu synodille ekumeenisten vieraiden puolesta.[/caption]

Englannin kirkon kirkolliskokous kokoontuu tänä viikonloppuna Yorkin yliopiston tiloissa. Synodissa on läsnä viitisen sataa kirkollista päättäjää, jotka jakautuvat kolmeen huoneeseen: piispat, papisto ja maallikot.
Porvoon sopimuksen merkkivuoden kunniaksi ekumeenisten edustajien puolesta avajaisissa puhui Tampereen piispa Matti Repo. Hän toi tervehdyksen Porvoon kirkkoyhteisöltä ja ilmaisi tukensa sille kriisityölle ja uskontodialogille viimeaikaisten terroristi-iskujen jälkeen. Piispa Repo muistutti, kuinka tärkeää kirkkojen välinen työ on Euroopassa etenkin nyt, kun Iso-Britannia valmistautuu jättämään Euroopan Unionin jäsenyyden seuraavan kahden vuoden aikana.
Perjantai-iltapäivänä synodi käsitteli muun muassa Yorkin arkkipiispan valmistelemaa kannanottoja, jossa muistutettiin Theresa May’n hallitusta hyvän johtajuuden tärkeydestä sekä työskentelystä kaikkien hyvin voinnin ja yhteisen hyvän puolesta. Kirkko haluaa omalta osaltaa olla mukana rakentamassa parempaa tulevaisuutta heikoimmassa asemasssa oleville.
Lainsäädäntötyössä synodi hyväksyi luonnoksen kanonisen lain muuttamisesta niin, että seurakunnille tulee enemmän valtaa päättää käytettävästä liturgisesta vaatetuksesta. Loppuillasta synodi esitti jatkokysymyksiä aikaisemmin jätettyhin kirjallisiin kysymyksiin.
Englannin kirkolla ei ole erillistä kirkkolakia vaan Parlamentti on antanut kirkkoa koskevan lainsäädäntövallan synodille. Kirkon elämää, uskoa ja oppia, koskevat säädökset ovar kirjattuna kanoniseen lakiin. Synodin päätöksen jälkeen kanonisen lain muutokset menevät parlamentaarisen ryhmän kautta maan hallitsijalle allekirjoitettavaksi ja hyvksyttäväksi. Kirkkoa instituutiona koskevat säädökset, kuten papiston eläkejärjestelyihin liittyvät päätökset, säädetään parlamentaarisessa järjestyksessä niin, että synodin hyväksynnän jälkeen ne menevät seka Parlamentin alahuoneen ja ylähuoneen käsittelyyn samalla tavalla kuin mikä tahansa maan hallituksen esitys.
Tällaista lainsäädäntötyötä synodi teki lauantaiaamupäivänä, jolloin tehtiin päätöksiä koskien papiston eläkkeitä ja päätöksentekoprosessien nopeuttamista. Englannin kirkon hallinto on erittäin raskas ja isoimpia muutoksia ei viimeaikoina ole tehty.
Lauantai-iltapäivän synodi viettää tutustumalla kirkon keskushallinnon hankkeista seurakuntatyön tukemiseksi evankelioinnin, digitalisaation, elämän käännekohdissa tapahtuvien kohtaamisten ja erilaisten tapahtumien toteuttamisessa. Lisäksi käsitellään jäsenaloitetta eheytysterapioiden kieltämiseksi esittämällä tuki Kuninkaallisen psykiatrialiiton vuonna 2015 julkaisemalle kannanotolle.
Ilta päättyy yhteiseen rukoushetkeen ja ruokailuun. Vapaan oleskelun lisäksi on tarjolla ainakin pubivisa.

Kirjoittaja

Tuomas Mäkipää

Olen Helsingin St Nicholas'n anglikaanisen seurakunnan pappi, apulaislääninrovasti sekä Englannin kirkon kirkolliskokousedustaja. Vastaan Englannin kirkon työn kehittämisestä Suomessa (Suomen Anglikaanisen kirkon kautta) ja kansallisella tasolla Porvoon sopimuksen mukaisista suhteista Suomen evankelisluterilaiseen kirkkoon. Olen myös hiippakuntasynodin jäsen ja hiippakunnan papiston puheenjohtaja. Tässä ominaisuudessa edustan papistoa piispan neuvostossa (vastaa lähinnä tuomiokapitulin istuntoa). Suomen Anglikaaninen kirkko on osa Englannin kirkkoa ja seurakuntana olemme inklusiivinen sanan ja sakramentin yhteisö. Ilolla saamme seurata, kuinka Jumala kutsuu yhteyteensä ja ylösnousseen Kristuksen seuraajiksi. Seurakuntamme ovat hyvin erilaisia, korkeakirkollisesta Helsingin St Nicholaksesta hyvin yksinkertaiseen jumalanpalvelukseen Espoon Tapiolassa. Tampereen Christ the King on jotain tältä väliltä. Käytetyimmät kielet ovat tällä hetkellä arabia, englanti, swahili, Nigerian kansalliset kielet ja suomi