Avraham avinu - Abraham uskonisämme

Kuvassa jumalanpalvelus menossa Kamerunin pääkaupungissa Yaoundessa. Kaupunki on hallinnon ja oppilaitosten kaupunki. Kun SLEY aloitti Kamerunissa 1990 -luvun alussa, niin sikäläinen luterilainen kirkko oli pääasiassa kahden maakunnan kirkko ja yksi seurakunta maan eteläosissa. Kun lähdin sieltä vuonna 2007 viimeisenä meidän lähettinämme, niin eteläiseen Kameruniin oli muodostunut oma hiippakuntansa ja koko kirkko oli laajentunut ainakin muutaman seurakunnan verran yhdeksään maakuntaan kymmenestä.

Apostolien päivä kertoo Jumalan lähettiläistä.

Eri aikoina Jumala on antanut erityisen kutsunsa jollekulle kansansa jäsenelle. Lähetys on kirkon tehtävä. Voidaanpa jopa sanoa, että kirkko on lähetys.

Jumala on lähettänyt ainosyntyisen Poikansa maailmaan tuomaan koko maailmalle pelastuksen. Jeesus tuli meidän luoksemme, otti ihmisyyden Autuaassa Neitsyessä ja sovitti koko maailman Jumalan kanssa. Omalla kuolemallaan ja ylösnousemuksellaan hän, Jumala ja ihminen yhdessä persoonassa, otti kantaakseen meidän syntimme ja velkamme Jumalan edessä ja ylösnousemuksellaan hän toi meille täyden Jumalan vanhurskauden niin, että me uskon luottamuksella saamme elää Jumalan lapsen elämää Jumalan turvallisten käsivarsien kantamina.

Apostolinen suksessio eli successio apostolica eli apostolinen seuraanto

Jeesus puolestaan lähetti apostolinsa viemään sanomaa eteenpäin. Apostoleista alkaen piispojen ketju ulottuu aina meidän aikaamme asti. Apostolit asettivat piispoja virkoihinsa, ja nämä puolestaan ovat luovuttaneet viestikapulan eteenpäin seuraavien piispojen virkoihinsa vihkimisellä. Piispat puolestaan ovat vihkineet pappeja seurakuntien palvelukseen. Näiden tehtävä puolestaan on Jumalan sanan ja sakramenttien välityksellä varustaa seurakuntalaiset, Kristuksessa pyhät, Jumalan hyvyyden voimaan: Yhteyden, rakkauden ja kaiken hyvän mielen mukaiseen elämään; pysymään kärsimyksissä kestävinä, toinen toisensa kunnioittamisessa ja keskinäisessä huolenpidossa uskollisina, kiittäen Jumalaa hänen rajattomasta hyvyydestään ja armostaan koko ihmiskuntaa kohtaan. Näin evankeliumi on mennyt eteenpäin ja lopulta tullut meidänkin luoksemme.

Jumalan lähetys - Koko maailman lähetys

Edessämme on Apostolien päivä. Vanhan testamentin lukukappale puhuu patriarkka Abrahamista. Hän saa Jumalalta kutsun lähteä oman sukunsa keskuudesta uutta maata kohti. Kutsu viittaa eteenpäin. Uusi maa on edessä. Vielä se ei ollut näköpiirissä vaan matkaan lähdettiin uskon varassa.

"Herra sanoi Abramille: 'Lähde maastasi, asuinsijoiltasi ja isäsi kodista siihen maahan, jonka minä sinulle osoitan.' "

Tämä lähtökutsu oli myöhempien lähetyskutsujen esikuva. Tämän kutsun vaikutuksesta alkoi pyhän kansan elämä, joka sitten myöhemmin paikallistui pyhälle maalle ja sitten paljon myöhemmin sieltä käsin koko maailmaan, koko maailman evankeliointiin, koko maailman kaikkien ihmisten kutsumiseen kirkon, Jumalan pyhän kansan, yhteyteen, Kristuksen ruumiin jäsenyyteen.

Sunnuntai 21.07.2019
Apostolien päivä
Herran palveluksessa
Ensimmäinen lukukappale: 1. Moos. 12: 1-4

Evankeliumi on voimallinen. Jumalan sana ei koskaan palaa tyhjänä takaisin, vaan saa aina aikaan sen, mitä varten se on lähetetty. Näin myös Abrahamin saama lähtemiskäsky sisälsi suuren joukun suuria lupauksia. Jumalan siunaus oli tuleva esille monella tavoin.

Nostan näistä esille yhden näkökulman: Sen miten Abraham tuli siunaukseksi koko maailman kaikille kansoille.

Isä ja lapset

Juutalaiset kutsuvat Abrahamia isäkseen, Avraham avinu. Meille kristityille hän on yhtä lailla isä, Uskon isä. Se hengellinen perintö, minkä Jumala hänelle antoi koskee meitäkin ja se siunaus minkä hän sai, on todellisuutta myös meidän elämässämme: Kyseessä on Jumalan siunaus, meille ja koko maailmalle.

Juutalaisessa ajattelussa sukupolvien ketju kulkee ikäänkuin sisäkkäin. Se mitä sanotaan esi-isästä koskee myös jokaista jälkeläistä ja esivanhemmille annettu siunaus voi saada toteutumansa useamman sukupolven kuluttua. Samaten nykyisessä elämäntilanteessa esi-isien perintö tulee esille monin tavoin. Nykyiset ihmiset toimivat ikään kuin yhtenä persoonana. He pitävät yhtä siksi, että heillä on yhteinen esi-isä.

Tämä ajattelutapa esiintyy myös Raamatun kertomuksissa monin paikoin. Niinpä Abrahamin saama lupaus, että hän tulee olemaan siunaukseksi kaikille maailman kansoille, saa toteutumansa Jeesuksessa Kristuksessa. Jeesus on koko maailman autuus. Hän on kaikkien ihmisten pelastus. Hän on Vapahtaja.

"Minä teen sinusta suuren kansan ja siunaan sinua, ja sinun nimesi on oleva suuri ja siinä on oleva siunaus. Minä siunaan niitä, jotka siunaavat sinua, ja kiroan ne, jotka sinua kiroavat, ja sinun saamasi siunaus tulee siunaukseksi kaikille maailman kansoille.”

Jeesuksen sukuluettelo

Ei ole sattuma, että Matteuksen evankeliumin alussa oleva Jeesuksen sukuluettelo alkaa Abrahamista. Jumalan lupaus annettiin Abrahamille. Abraham uskoi Jumalaan ja se luettiin hänelle vanhurskaudeksi. Usko ei ole ihmisen teko, vaan Jumalan työ ihmisessä. Jumala antaa lahjansa ja tämän lahjan saamiseksi ei voi tehdä vastapalvelusta, vaan kaikki on Jumalan omaa armoa ja hyvyyttä. Jumala itse toimii, kun hän ojentaa ihmiselle kaiken hyvyytensä. Tähän lahjaan luottamuksensa paneminen on uskoa. Se on kaiken toivonsa panemista Jumalan laupeuden ja mielisuosion varaan.

Abrahamista alkava sukuluettelo saa täyttymyksensä Jeesuksessa Kristuksessa. Hänessä Jumala on tullut luoksemme. Hänessä meillä on Vapahtaja, jonka pelastustyö riittää koko maailmalle, kaikille kansoille, kaikille aikakausille, kaikille sukupolville. Koko maailmassa ei ole ollut, ei ole tälläkään hetkellä eikä tule koskaan olemaankaan yhtäkään ihmistä, jonka puolesta Kristus ei olisi kärsinyt. Hän on kuollut koko maailman syntien puolesta ja ylösnoussut, että koko maailma pääsisi osalliseksi Jumalan vanhurskaudesta.

Lähetystyö, sanan julistus, sakramenttien jako ja kaikkien pyhien toimitusten välityksellä tämä Jeesuksen täyttämä työ tuodaan ihmisten ulottuville. Siksi apostolisen työn on mentävä eteenpäin, kunnes viimeisenkin kansan viimeinenkin jäsen on pyhän kasteen välityksellä voitettu pyhän, yhteisen ja apostolisen kirkon yhteyteen.

3 kommenttia

 • Matias Roto sanoo:

  Apostolien päivän tekstit sekä pientä esittelyä päivästä voi lukea osoitteesta

  http://notes.evl.fi/Evkirja.nsf/keFI?OpenPage&dindex=20190721

  Samma på svenska, som en hälsning från Kumlinge den 15.7.2019

  http://notes.evl.fi/Evkirja.nsf/keSV?OpenPage&dagindex=20190721

  Ilmoita asiaton kommentti
 • Matias Roto sanoo:

  Aabrahamin saama suuri siunaus oli perusteissaan uskon vanhurskautta. Jumala antoi kaiken lahjaksi ja Aabraham uskoi tämän. Jumala luki tämän uskon vanhurskaudeksi. Kaikki oli Jumalan omaa tekoa.

  Aabraham kertomusten ydin on nähtävissä jakeessa 1. Moos. 15:6

  Vuoden 1992 käännös

  15:6 Abram uskoi Herran lupaukseen, ja Herra katsoi hänet vanhurskaaksi.

  Vuoden 1933 käännös

  15:6 Ja Abram uskoi Herraan, ja Herra luki sen hänelle vanhurskaudeksi.

  Vuoden 1776 käännös

  15:6 (Abram) uskoi \Herran\, ja hän luki hänelle sen vanhurskaudeksi.

  Vuoden 1642 käännös

  15:6 Abram uscoi HERran/ ja hän luki hänelle sen wanhurscaudexi.

  Ilmoita asiaton kommentti
 • Matias Roto sanoo:

  Liitin kuvan teksteineen 16.7.2019 klo 22:33.

  Ilmoita asiaton kommentti
 • Kirjoittaja

  Matias Roto

  Eläkkeellä oleva rovasti. Entinen Kamerunin lähetti. Sotainvalidien veljespappi Kanta-Hämeessä. Vuoden somerolainen 2012. Kepun Varsinais-Suomen piirin kirkollisasiain toimikunnan puheenjohtaja. Puoliso prinsessa Colette on Someron seurakunnan kirkkovaltuutettu. Fb Tauno Matias Roto Puh 040 - 356 06 25

  Kirjoittajan kommentoiduimmat blogit