Yhdenvertaisuus­valtuutetun toimisto vastaa: Enkelien viesti ylitti uskonnon­harjoituksen rajan päivä­kodin pääsiäis­polulla

Kuva: Pixabay

Marraskuun alussa uutisoitiin pohjoispohjanmaalaisen päiväkodin tapauksesta. Päiväkoti oli järjestänyt seurakunnan kanssa Pääsiäispolku-tapahtuman, jossa esitettiin katkelmia pääsiäisen tapahtumista. Perheen ilmoitettua, että heidän lapsensa ei saa osallistua uskonnolliseen ohjelmaan, päiväkodista oli tiedusteltu, voisiko lapsi jäädä tapahtuman ajaksi kotiin. Lapselle oli kuitenkin järjestetty tapahtuman ajaksi paikka toisesta ryhmästä.

Vanhemmat olivat tapahtuneen tiimoilta yhteydessä yhdenvertaisuusvaltuutettuun, joka totesi päiväkodin toimineen syrjivästi. Lopulta kunta maksoi perheelle 1500 euroa hyvitystä.

Yhdenvertaisuusvaltuutetun toiminta sai osakseen myös kritiikkiä. Esimerkiksi Oulun hiippakunnan piispa Jukka Keskitalo kommentoi tapauksen kaventavan positiivista uskonnonvapautta.

"Laki lähtee siitä, että syrjinnästä seuraa hyvitys"

Yhdenvertaisuusvaltuutetun toimiston toimistopäällikkö ja vs. yhdenvertaisuusvaltuutettu Rainer Hiltunen korostaa heidän pitävän huolta kaikkien oikeuksista.

– Joskus uskonnottomat näkevät, että keskitymme liikaa esimerkiksi muslimien asioihin. Uskonnolliset ryhmät kiinnittävät puolestaan huomionsa siihen työhön, jota teemme uskonnottomien oikeuksien toteutumiseksi.

Hiltunen toivoo ihmisten hahmottavan, että valtuutettu puolustaa uskonnonvapauden molempia puolia. Hiltusen mielestä on tärkeää, että jokainen saa harjoittaa uskontoaan. Yhtä tärkeää on, että uskontoa saa olla harjoittamatta.

– Päiväkotien toimintaa arvioitaessa me nojaudumme opetushallituksen asiantuntemukseen ja sovellamme sitä arvioinnin pohjana. Näin toimittiin esimerkiksi tässä tapauksessa.

Keskustelua herättänyt hyvitysmaksu perheelle on Hiltusen mukaan yhdenvertaisuuslain mukainen.

– Kyse ei ole vahingonkorvauksesta vaan hyvityksestä. Laki lähtee siitä, että syrjinnästä seuraa hyvitys.

Perusoikeuksien toteutuminen on Hiltusen mukaan heidän lähtökohtansa.

– Tärkeintä olisi, että sellaisia tilanteita ei synny, mistä hyvitystä tulisi maksaa.

"Lasta ei saa ohjata mihinkään katsomukseen"

Hiltusen käsityksen mukaan käsillä olevassa tapauksessa perhe oli keskustellut päiväkodin kanssa uskonnonvapausasioista jo aiemmin.

– Opetushallituksen ohje korostaa, että huoltajalle tulee jäädä todellinen vapaus valita, osallistuuko lapsi vai ei. Myös rinnakkaisen ohjelman tulee olla yhdenveroista. Tämä ei toteutunut.

Hiltunen kertoo, että Pääsiäispolku-tapahtuma piti sisällään kohtauksen, jossa enkelit käskivät levittää ilosanomaa Jeesuksen ylösnousemuksesta. Tämä esimerkiksi oli sellainen asia, joka teki tapahtuman luonteesta uskonnollisen eikä yksinomaan yleissivistävän.

– Kuvasto on eri asia, mutta erityisesti enkelien viesti ylitti rajan. Viesti oli selkeän uskonnollinen eikä sovellu opetushallituksen ohjeistukseen, jonka mukaan lasta ei saa ohjata mihinkään katsomukseen. Enkeleiden kehotus ja viesti ilouutisesta on uskonnollista sisältöä.

"Yhteistyö ei ole ongelma"

Hiltunen pitää tärkeänä, että korvaava ohjelma on yhdenveroista.

–Se ei saa vaikuttaa alleviivatusti vähäpätöisemmältä. Jos jotkut menevät retkelle, täytyy toistenkin päästä.

Hiltusen mukaan on myös taattava se, että vanhemmalla on mahdollisuus valita tapahtumien väliltä.

– Jos tilaisuus on uskonnollinen, vaihtoehtoisen ohjelman on oltava aito mahdollisuus.

Hiltunen korostaa, että opetushallituksen ohjeita noudattamalla voi järjestää onnistuneesti yhteisiä juhlia kaikille. Opetushallituksen mukaan erilaisia maailmankatsomuksia tulee tarkastella tasa-arvoisesti arvottamatta niitä.

– Vuodenkiertoon kuuluvat juhlat, kuten pääsiäinen ja joulu, ovat sellaisia, että ne pystytään järjestämään kaikille yhteisesti. Ei ole kuitenkaan huolta siitä, että kaikki seurakunnan tiloissa tapahtuva ohjelma laskettaisiin ilmeisen uskonnolliseksi ohjelmaksi. Yhteistyö ei ole ongelma.

Lue myös: Piispa Keskitalo perään­kuuluttaa katsomusten rinnakkais­eloa päivä­­kotijupakan keskellä – "Ei se saastuta ihmistä, jos oppii perinteestä"

***

Haluatko tutustua Kotimaa-lehteen?

Tilaa Kotimaan näytelehti ilmaiseksi täältä. Lähetämme PDF-lehden sähköpostiisi. Näytelehden tilaaminen ei edellytä jatkotilausta. Näytetilauksen voi tehdä vain kerran.

Antoisia lukuhetkiä!

Yhdenvertaisuusvaltuutetun toimisto vastaa: Enkelien viesti ylitti uskonnonharjoituksen rajan päiväkodin pääsiäispolulla