Vanhoillis­lestadiolaiset julkaisivat kannan­oton avio­liitosta – "Uskon ja opin kysymys, ei ihmisoikeus­kysymys"

Suviseurojen tiedotustilaisuus torstaina 1.7.2021. Kuva: Suviseurat / Kuvapalvelu

Vanhoillislestadiolaisen herätysliikkeen Suviseurat alkoivat tänään torstaina verkossa ja radiossa. Tapahtuman tiedotustilaisuudessa Suomen Rauhanyhdistysten Keskusyhdistys (SRK) antoi avioliittoa koskevan kannanilmaisun.

Viestintäpäällikkö Harri Vähäjyrkän mukaan SRK:n johtokunnan allekirjoittama kannanotto on suunnattu herätysliikkeelle, kirkolle ja yhteiskunnalle.

Kannanilmaisussaan SRK toteaa, että viime vuosina avioliiton arvostus instituutiona on yhä vahvemmin äänenpainoin kiistetty ja sitoutuminen elinikäiseen miehen ja naisen väliseen avioliittoon on rapautunut. Tämä ilmenee kannanilmaisun mukaan yhteiskunnassa solmittujen avioliittojen lukumäärän laskuna sekä lisääntyneinä avioeroina.

Avioliittolain muutos 2017 muutti SRK:n kannanilmaisun mukaan pitkän avioliittoperinteen. Lainmuutoksesta johtuen myös kirkossakin on keskusteltu samaa sukupuolta olevien parien kirkollisesta vihkimisestä.

"Raamatun mukaan avioliitto liittyy Jumalan luomistyöhön. Jumala loi ihmisen mieheksi ja naiseksi ja sääti heidän välilleen avioliiton. Tämän Vapahtajamme Jeesus Kristus itse vahvisti (Matt. 19: 4-6)", SRK kirjoittaa kannanilmaisussaan.

Siksi avioliitto on SRK:n mukaan pyhä, Jumalan antama kutsumus, johon liittyy Jumalan antama tehtävä kasvattaa uutta sukupolvea.

"Jokaisella on luovuttamaton ihmisarvo"

Kysymys avioliitosta tulee SRK:n mukaan nähdä uskon ja opin kysymyksenä, ei tasa-arvo- tai ihmisoikeuskysymyksenä.

"Jokainen ihminen on luotu Jumalan kuvaksi ja hänellä on luovuttamaton ihmisarvo. Ketään ei tule kohdella väärin tai syrjiä minkään ominaisuuden perusteella. Jokainen ihminen on lähimmäisemme, näkemyksistään tai valinnoistaan huolimatta", SRK:n kannanilmaisu linjaa.

Kannanilmaisussa todetaan, että evankelis-luterilaista kirkkoa on "haastettu vahvasti muuttamaan kantaansa samaa sukupuolta olevien vihkimisestä".

"Kannanotoissaan kirkko on korostanut erityisesti kahta perusvakaumusta, jokaisen ihmisen luovuttamatonta arvoa sekä avioliittoa naisen ja miehen välisenä. Tätä näkemystä myös vanhoillislestadiolaisuus kirkon herätysliikkeenä tahtoo tukea", SRK linjaa.

SRK:n kannanilmaisu toteaa, että kirkon sisäinen autonomia nauttii perustuslain suojaa osana uskonnonvapautta. Siksi "avioliittolain muutos vuonna 2017 ei poistanut kirkkojen ja uskonnollisten yhdyskuntien oikeutta toimittaa avioliittoon vihkimisiä ja määrätä itse näiden ehdoista ja muodoista. Tämä sai vahvistuksen korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisussa 18.9.2020".

SRK rohkaisee kirkkoa edelleen käyttämään sille annettua itsemääräämisoikeutta ja pitäytymään opetuksessaan Raamattuun ja kirkon tunnustukseen. Vain näin kirkko voi SRK:n mukaan säilyä kestävällä perustalla, näyttäen oikeaa suuntaa niin uskon kuin elämän kysymyksissä.

"Suuri huoli kirkon tilasta"

Tiedotustilaisuudessa läsnä olleen SRK:n johtokunnan jäsenen Valde Palolan mukaan kannanilmaisun taustana on vanhoillislestadiolaisuudessa tunnettu "tavattoman suuri huoli kirkon tilasta".

– Jos kirkossa hyväksytään samaa sukupuolta olevien avioliittoon vihkiminen, me tunnemme suurta huolta sen seurauksista. En lähde tietenkään prognoosia tekemään, että mitä silloin tapahtuu, mutta se on suuri huoli.

Hän viittasi myös Raamatun luomiskertomuksen ja apostoli Paavalin opetukseen avioliitosta miehen ja naisen välisenä liittona.

– Olemme niin pyhillä Raamatun totuuden osa-alueilla, että jos näistä luovutaan ja kävellään näiden yli, niin seuraukset ovat todella vakavat.

Kotimaa kysyi tiedotustilaisuudessa SRK:n kantaa piispa Mari Leppäsen Helsingin Sanomissa 30.6. julkaistuun kolumniin, jossa hän ottaa kantaa juridisen sukupuolen korjaamista koskevaan lainsäädäntöön ja pakkosterilisaatioon.

Tiedotustilaisuudessa läsnä olleista Valde Palola ilmaisi, ettei ollut perehtynyt Leppäsen kirjoitukseen riittävän hyvin voidakseen ottaa siihen kantaa.

Reisjärven Suviseurat radiossa ja verkossa vietetään 2.–5. heinäkuuta.

***

Seuraa Kotimaata Facebookissa ja Twitterissä.

Jos et ole vielä Kotimaan tilaaja, voit tilata lehden tai näköislehden täältä.

Vanhoillislestadiolaiset julkaisivat kannanoton avioliitosta – "Uskon ja opin kysymys, ei ihmisoikeuskysymys"