Valtakunnallisiin kolehteihin ei muutoksia – eniten kohteita lähetystyöhön ja kansainväliseen diakoniaan

Kirkkohallituksen virastokollegio on hyväksynyt suomenkielisten hiippakuntien vuoden 2023 päiväjumalanpalvelusten kolehtikohteet.

– Nyt hyväksytyt järjestöt ja muut yhteisöt ovat samat kuin viime vuonna, esitystä valmistellut kansliapäällikkö Pekka Huokunan erityisavustaja Markus Ylimaa sanoo.

Suurin osa kolehdeista osoitetaan ensi vuonnakin lähetystyöhön ja kansainväliseen diakoniaan lähetysjärjestöjen sekä Kirkon Ulkomaanavun kautta. Lähetysjärjestöistä eniten kolehteja on Suomen Lähetysseuralla.

Kotimaisia kohteita ovat Herättäjä-Yhdistyksen lapsi-, nuoriso-, ja opiskelijatyö, Kansan Raamattuseuran nuoriso- ja opiskelijatyö, Lasten ja Nuorten keskus ry, Kirkon diakoniatyö, Veteraanivastuu ry, hengellisen elämän vaaliminen muun muassa retriittiohjaajakoulutuksen avulla Hiljaisuuden ystävät ry:n kautta sekä muun muassa uudenlaisissa messuyhteisöissä löydettyjen toimintamallien laajempaan käyttöön kehittäminen Hengen uudistus kirkossamme ry:n kautta.

– Kolehtia hakeneista järjestöistä ja yhteisöistä noin puolet jäi vaille omaa valtakunnallista kolehtipäivää. Valtaosa niistä kuuluu kuitenkin kirkkohallituksen suosittelemiin kolehtikohteisiin. Seurakuntien on mahdollista valita myös niiden joukosta kolehtikohde vapaavalintaisiin pyhiinsä, Markus Ylimaa sanoo.

Vajaa puolet pyhien kolehtikohteista on seurakuntien itsensä vapaasti päätettävissä. Lisäksi suomenkielisten hiippakuntien tuomiokapituleille myönnettiin oikeus määrätä kaksi kolehtia hiippakunnallisiin tarkoituksiin.

Porvoon hiippakunnan kohteet on hyväksytty jo aiemmin kapitulin esityksen mukaisesti.

Porvoon ja suomenkielisten hiippakuntien kolehtikohteiden hyväksynnässä on se ero, että Porvoo esittää kohteet suoraan kirkkohallitukselle, mutta suomenkielisiin hiippakuntiin järjestöt anovat kolehtipyhiä kirkkohallitukselta.