Väitös: Papit kannattavat ja vastustavat samaa sukupuolta olevien avioliittoa samantyyppisillä perusteluilla

Teologian maisteri Laura Kallatsan käytännöllisen teologian tuore väitöstutkimus osoittaa, että Suomen evankelis-luterilaisen kirkon papit puolustavat ja vastustavat samaa sukupuolta olevien avioliittoa samankaltaisilla perusteluilla.

Kallatsa jakaa tutkimuksessaan pappien esittämät perustelut käsityksilleen teologisiin perusteluihin, ihmisoikeudellisiin ja muihin juridisiin perusteluihin, avioliiton olemukseen ja käsitteeseen liittyviin perusteluihin sekä papin työhön ja kirkon päätöksiin liittyviin perusteluihin.

Perusteluina käytettiin muun muassa Jumalan tahdon toteutumista, kristinuskosta nousevaa tasa-arvon vaatimusta ja luterilaista käsitystä avioliitosta. Osa papeista kokee kutsumuksekseen palvella kaikkia kirkon jäseniä avioliittoon vihkimisellä, kun taas osa painottaa haluavansa noudattaa tarkasti kirkon yleistä linjausta olla vihkimättä samaa sukupuolta olevia pareja.

Noin puolet kyselytutkimukseen vastanneista papeista kannatti samaa sukupuolta olevien kirkollista avioliittoon vihkimistä. 40 prosenttia vastanneista vastusti sitä. Samaa sukupuolta olevien avioliiton siunaaminen sai hieman enemmän kannatusta: papeista 59 prosenttia kannatti maistraatissa solmitun avioliiton kirkollista siunaamista ja 34 prosenttia vastusti sitä.

Laura Kallatsa selvitti väitöskirjassaan, miten pappien asenteet homoseksuaalisuutta kohtaan ovat muuttuneet kymmenen viime vuoden aikana sekä millaisia käsityksiä papeilla on samaa sukupuolta olevien avioliittoon vihkimisestä ja avioliiton siunaamisesta. Kyselytutkimukseen vastasi 534 pappia.

TM Laura Kallatsan käytännöllisen teologian alaan kuuluva väitöskirja Homoseksuaalisuus ja papit – Suomen evankelis-luterilaisen kirkon pappien käsitykset samaa sukupuolta olevien avioliitosta ja asenteet homoseksuaalisuutta kohtaan tarkastetaan Itä-Suomen yliopiston filosofisessa tiedekunnassa perjantaina 4.9. kello 12. Vastaväittäjänä toimii dosentti Johan Bastubacka Helsingin yliopistosta sekä kustoksena professori Kati Tervo-Niemelä Itä-Suomen yliopistosta. Väitöstilaisuutta voi seurata verkossa.

Kuva: Itä-Suomen yliopisto

Lue myös:

Joka neljäs kokenut painostusta kantansa takia – homoparien kirkollinen vihkiminen jakaa papistoa

Karjalainen: Yli puolet papeista kannattaa samaa sukupuolta olevien parien kirkollista vihkimistä

***

Seuraa Kotimaata Facebookissa ja Twitterissä.

Jos et ole vielä Kotimaan tilaaja, voit tilata lehden tai näköislehden täältä.