Uusi tutkimus: Buddhalaisuus ja islam ovat osa Etelä- ja Kaakkois-Aasian kansojen identiteettiä – uskonnollisia vähemmistöjä suvaitaan silti yleisesti

Buddhalainen Wat Kaew Korawaramin temppeli Krabissa Thaimaassa. Monissa Kaakkois-Aasian maissa ajatellaan enemmistön uskonnon olevan vahvasti yhteydessä maan kulttuurin ja kansalaisuuden kanssa. Kuva: Sami Jaamala / Vastavalo

Länsimaissa buddhalaisuus voidaan usein yhdistää mindfulness-tietoisuustaitoihin tai meditointiin. Yhdysvaltalaisen Pew Research Centerin uuden kyselytutkimuksen mukaan Thaimaassa, Kambodžassa ja Sri Lankassa buddhalaisuus on kuitenkin paitsi uskonto, myös uskonto, joka yhdistetään vahvasti oman maan kulttuuriin ja kansalaisuuteen.

Samaa voidaan Pew Researchin tutkimuksen mukaan sanoa islamista Malesiassa ja Indonesiassa.

Tutkimuksen mukaan vahvasti buddhalaisenemmistöisissä Kambodžassa, Sri Lankassa ja Thaimaassa yli 90 prosenttia vastaajista oli sitä mieltä, että buddhalaisena oleminen on tärkeää, jotta voisi todella olla osa kyseistä omaa kansakuntaa. Uskonto ja kansalaisuus siis eräässä mielessä pitkälti yhdistetään.

Buddhalaisuuden ajatellaan näissä maissa hyvin usein olevan jopa enemmän, kuin vain uskonto. Hyvin suuri enemmistö vastaajista ei ollut ainoastaan sitä mieltä, että buddhalaisuus on "uskonto, jonka yksilö valitsee". Buddhalaisuutta pidetään myös "kulttuurina, jonka osa yksilö on" sekä "perhetraditiona, jota on seurattava".

Useimmat buddhalaiset näissä kolmessa maassa ajattelivat lisäksi buddhalaisuuden olevan "etnisyys, johon synnytään".

Buddhalaisuudella on Kambodžassa, Sri Lankassa ja Thaimaassa valtion lainsäädännössä määritelty erityisasema, vaikka maiden tilanteessa onkin eroja. Useimmat buddhalaiset kannattivat kyselyn mukaan maansa lainsäädännön pohjautumista buddhalaiseen dharmaan.

ISLAM ON Pew Research Centerin tutkimuksen mukaan monessa suhteessa buddhalaisuuden kanssa analogisesti erittäin merkittävässä asemassa muslimienemmistöisissä Indonesiassa ja Malesiassa.

Lähes kaikki muslimivastaajat molemmissa maissa olivat tutkimuksen mukaan sitä mieltä, että muslimina oleminen oli tärkeää, jotta yksilö voisi olla todella indonesialainen tai malesialainen. Molemmissa maissa myös yleisesti luonnehdittiin islamia myös kulttuuriksi, perhetraditioksi tai etnisyydeksi.

Enemmistö oli myös sitä mieltä, että islam on "etnisyys, johon synnytään".

Indonesian ja Malesian tilanteissa on eroja, mutta analogisesti buddhalaisenemmistöisten maiden kanssa molemmissa maissa useimmat muslimit suosivat islamilaisen sharian tekemistä valtion laiksi.

USKONNOLLISTA SUVAITSEMATTOMUUTTA on tutkimuksen mukaan varsin vähän. Enemmistö Malesian ja Sri Lankan sekä etnisesti ja uskonnollisesti erittäin kirjavan Singaporen asukkaista oli sitä mieltä, että uskonnollinen ja etninen diversiteetti tekevät heidän maastaan "paremman paikan asua".

Indonesiassa tätä mieltä oli tasan puolet vastaajista. Kambodžassa kolmannes ja Thaimaassa vain viidennes vastaajista piti diversiteettiä hyvänä asiana. Toisaalta molemmissa maissa suuri enemmistö vastaajista piti uskonnollista ja kulttuurista moninaisuutta yhdentekevänä tai neutraalina asiana.

Diversiteettiä pitivät kaikissa tutkituissa maissa huonona asiana – "tekee maastani huonomman paikan asua" – vain harvat vastaajat. Malesiassa ja Singaporessa vain neljä prosenttia oli tätä mieltä. Korkein moninaisuuden vastustus oli Kambodžassa, mutta sielläkin vain 12 prosenttia vastaajista piti uskonnollista diversiteettiä huonona seikkana.

Yleisesti ajatellen tutkimuksen mukaan useimmat ihmiset tutkimusmaissa pitivät myös muita uskontoja yhteensopivina kansallisen kulttuurin ja arvojen kanssa, ja muita uskontoja laajalti suvaitaan – eri maissa eri uskontojen suvaitsemisessa oli kuitenkin kohtalaisia eroja.

Vähemmistöjen suvaitsemisella on merkitystä myös Etelä- ja Kaakkois-Aasian kristittyjen kannalta: he ovat kaikissa nyt tutkituissa maissa vähemmistönä. Suurin kristittyjen osuus on Singaporessa (19 prosenttia). Seuraavina tulevat Indonesia (11 prosenttia), Malesia (9 prosenttia), Sri Lanka (6 prosenttia), Thaimaa (1 prosentti) ja Kambodža (1 prosentti).

PEW RESEARCH Centerin tutkimus toteutettiin kesän 2022 aikana kahdeksan eri kielen puhujien keskuudessa. Tutkimuksessa haastateltiin kasvokkain tai puhelimitse 13 122 aikuista Indonesiassa, Kambodžassa, Malesiassa, Singaporessa, Sri Lankassa ja Thaimaassa.

Tutkimuksessa haluttiin perehtyä uskontoon, erityisesti buddhalaisuuteen Kaakkois-Aasiassa.

Tutkimuksessa on edellä kuvattujen tietojen lisäksi tarkasteltu uskontoja tutkimusmaissa myös monista muista näkökulmista.

* * *

Haluatko tutustua Kotimaa-lehteen?

Tilaa Kotimaan näytelehti ilmaiseksi täältä. Lähetämme PDF-lehden sähköpostiisi. Näytelehden tilaaminen ei edellytä jatkotilausta. Näytetilauksen voi tehdä vain kerran.

Antoisia lukuhetkiä!