Tutkimuskeskus: Muslimit ovat vuosisadan loppuun mennessä maailman suurin uskontokunta

Islam on maailman nopeimmin kasvava uskonto, toteaa yhdysvaltalainen tutkimuskeskus Pew Research Center. Toistaiseksi muslimeja on maailmassa vähemmän kuin kristittyjä, mutta Pew'n mukaan tilanne muuttuu, jos nykyiset väestötieteelliset trendit jatkuvat. Tällöin muslimit ovat suurin uskontokunta maailmassa vuosisadan loppuun mennessä.

Vuonna 2010 maailmassa oli Pew'n arvion mukaan 1,6 miljardia muslimia, mikä vastaa liki neljännestä maailman väestöstä.

Suurin osa maailman muslimeista asuu Aasiassa, kuten Indonesiassa, Intiassa, Pakistanissa ja Bangladeshissa. Tällä hetkellä eniten muslimeja elää Indonesiassa, mutta Pew'n ennusteiden mukaan Intia ohittaa sen vuoteen 2050 mennessä. Tuolloin siellä olisi enemmän kuin 300 miljoonaa muslimia. Maa olisi kuitenkin edelleen hinduenemmistöinen.

Muslimien määrä kasvaa myös Euroopassa. Pew'n ennusteiden mukaan Euroopan väestöstä kymmenen prosenttia on muslimeja vuoteen 2050 mennessä. Yhdysvalloissa muslimien määrä kasvaa ennusteiden mukaan vuoteen 2050 mennessä nykyisestä noin prosentista runsaaseen kahteen prosenttiin koko väestöstä.

Pew'n mukaan muslimien määrän arvioidaan kasvavan, koska muslimeilla on enemmän lapsia kuin muiden uskonnollisten ryhmien jäsenillä. Eri puolilla maailmaa musliminaisella on keskimäärin 3,1 lasta, muilla ryhmillä keskimäärin 2,3.

Muslimit ovat myös suurista uskontokunnista nuorimpia. Vuonna 2010 heidän mediaani-ikänsä oli 23 vuotta. Se oli seitsemän vuotta vähemmän kuin mediaani-ikä ei-muslimeilla.

Kuva: Jussi Rytkönen. Sininen moskeija Istanbulissa vuonna 2013.

Lue myös:

Koulutusselvitys: Juutalaiset kärjessä, hindut ja muslimit vähiten koulutettuja