Tutkija: Valtiovalta painosti kirkkoa idänsuhteissa

Kekksoskirjakansi205Ville Jalovaara teoksessaan Kirkko, Kekkonen ja politiikka 1962-1982. Jalovaara esittää todisteeksi painostuksesta Suojelupoliisin heinäkuussa 1980 arkkipiispalle lähettämän kirjeen.

Suojelupoliisin tuolloinen päällikkö Seppo Tiitinen kehotti arkkipiispa Mikko Juvaa Moskovan olympialaisten alla lähettämässään kirjeessä, heinäkuussa 1980 puuttumaan Kotimaa-lehden ilmoitteluun. Taustalla oli Kotimaan kesäkuun 27. päivänä julkaisema Patmos ry:n mainos, joka oli otsikoitu ”Jumalan sana venäläisille - nyt!”.

Tiitinen luonnehtii kirjeessään Kotimaata virallisluonteisen aseman omaavaksi kirkon äänenkannattajaksi ja toteaa keskustelleensa Patmos ry:n ilmoituksesta sisäasianministeri Eino Uusitalon ja ulkoministeriön valtiosihteerin Matti Tuovisen kanssa.

”Samalla toivon, että olisi mahdollista vastaisuudessa varmistua siitä, ettei tämänkaltainen lipsahdus pääsisi toistumaan”, Tiitinen kirjoittaa arkkipiispa Juvalle.

Juva totesi vastauksessaan, että Patmoksen mainoksen julkaiseminen perustui lehden päätoimittajan Erkki Karion omaan kantaan eikä edustanut evankelis-luterilaisen kirkon näkemystä.

Toisena esimerkkinä valtion puuttumisesta kirkon sisäisiin asioihin Jalovaara mainitsee romanialaistaustaisen pastori Richard Wurmbrandin Suomen vierailun keväällä 1975. Tuolloin piispat estivät Wurmbrandia kertomasta kirkoissa Neuvostoliiton uskontotilanteesta. Pyynnön tilaisuuksien perumisesta oli piispoille välittänyt presidentti Urho Kekkosen kansliapäällikkö Kauko Sipponen.

Jalovaara ei pidä mahdottomana, etteikö valtio olisi myös muissa yhteyksissä voinut puuttua kirkon toimintaan.

Tutkija Ville Jalovaara puhuu Kekkosesta ja kirkosta myös Yle radio 1:n haastattelussa sunnuntaina 13.11. klo 11.00.

10.11. ilmestyneessä Kotimaassa on arvioitu Jalovaaran kirja.