Tuli söi ehkä jopa miljoonan euron arvosta Kalajoen seurakunnan metsää

Metsäpalo Kalajoella. Kuva: Lehtikuva / Glenn Hägg

Suomen suurin metsäpalo puoleen vuosisataan on tuhonnut ainakin parisataa hehtaaria Kalajoen seurakunnan metsää. Yhteensä paloalueen suuruudeksi on arvioitu 300 hehtaaria.

Viime viikon maanantaina kirkkoherra Kari Lauri sai seurakunnan luottamushenkilöltä kylmäävän soiton.

– Soittaja kertoi, että Rautiossa palaa. Hän epäili, että tulessa on myös seurakunnan metsää.

Lauri ei ole vielä päässyt tarkastelemaan tuhoja, sillä paloalueelle on turvallisuussyistä päästetty vain sammutustyöntekijöitä. Ilmakuvista hän on päätellyt, että seurakunnan omistamasta 494 hehtaarin laajuisesta Granholmin metsätilasta olisi jäänyt palon alle noin puolet.

Arviot seurakunnalle aiheutuvista tulonmenetyksistä liikkuvat puolen miljoonan ja miljoonan euron välillä. Seurakunta on vakuuttanut metsät niiden täydestä arvosta.

– Vakuutuksen pitäisi aikanaan korvata menetykset. Tällä hetkellä vahinko ei vaikuta mitenkään seurakunnan talouteen, mutta tulevina vuosikymmeninä metsätuotot ovat pienemmät, Lauri toteaa.

Metsänhoitoyhdistys tekee sammutustöiden jälkeen tarkan arvion menetyksen suuruudesta. Vakuutusyhtiö puolestaan odottaa selvityksiä palon syttymissyystä ja mahdollisista korvausvelvollisista.

– Energiapuuksi kelpaavan puun arvo vähennetään siitä, mitä vakuutus seurakunnalle aikanaan korvaa.

Tuulivoimaloista tuloja seurakunnalle

Palon epäillään syttyneen tuulivoimalatyömaalla, mutta syttymissyy on vielä epäselvä. Työmaa kuuluu saksalaisomisteiselle Prokonille, joka rakentaa parhaillaan Kalajoen, Kannuksen ja Kokkolan alueelle Suomen suurinta tuulipuistoa. Mutkalammen tuulipuistoon on tarkoitus nousta 76 voimalaa, joista 16 tulee Kalajoen seurakunnan maalle. Voimaloiden ympärillä metsänhoito jatkuu normaalisti.

Korvauksena maankäytöstä seurakunta saa sovitun prosenttiosuuden sähköntuotosta.

– Saamme jo nyt tuulivoimasta noin 200 000 euroa vuodessa Jokelan ja Tohkojan tuulipuistoista, jotka ovat Kalajoen seurakunnan mailla. Uuden puiston tuotot tasaavat puunmyynnin vähentymisestä aiheutuvaa tulonmenetystä.

Jälkisammutus turvepitoisilla alueilla kestää vähintään viikkoja.

– Tuulivoimaloille rakennetut tiet ovat helpottaneet palontorjuntaa. Maasto on ollut sammuttajille erittäin haastavaa, lohkareista ja kumpuilevaa. He ovat liikkuneet siellä mörkösammuttimeksi kutsutulla erikoisajoneuvolla, Kari Lauri kertoo.

Maaseudun tulevaisuudessa julkaistussa uutisessa kirkkoherra kiitti sammuttajia ja kertoi, että seurakunnassa on rukoiltu heille voimia. Kaupunki on järjestänyt sammuttajille majoituspaikkoja Törmälän leirikeskukseen ja Raudaskylän opistoon.

Seurakunnat suuri metsänomistaja

Kalajoen seurakunta omistaa metsää kaikkiaan 2000 hehtaaria. Kari Lauri vakuuttaa, että he ottavat metsänhoitosuunnitelmissaan luontoarvot huomioon.

– Jo Raamatun ensilehdillä meitä kehotetaan viljelemään ja varjelemaan luomakuntaa.

Evankelis-luterilaiset seurakunnat omistavat Suomessa kaikkiaan 169 000 hehtaaria metsää. Laurila toteaa, että tämä on merkittävä määrä, kun puhutaan esimerkiksi hiilinieluista.

Lue myös:

Seurakuntien metsien hiilivarastot kartoitettu – "Tämä tarkoittaa hakkuiden radikaalia vähentämistä"