"Tämä on vaikea rasti" – arkkipiispa kommentoi Helanderin selvitystä

Arkkipiispa Kari Mäkinen pitää professori Eila Helanderin selvitystä kirkon vihkioikeudesta hyvänä pohjana jatkokeskustelulle. Helander luovutti selvityksen piispainkokoukselle tänään keskiviikkona Jyväskylässä.

– Selvitys on tavattoman selkeä käsitellessään kirkon vihkioikeudesta luopumista. Keskeisenä tuloksena on, että se ei nyt ole ajankohtaista.

Mäkisen mukaan Helanderin selitys tekee myös hyvin selväksi, että nykyinen tilanne kirkossa ei voi jatkua, jolloin osa papeista vihkii sateenkaripareja, vaikka kirkko virallisesti kieltää sen.

– Tämä on vaikea rasti, ja tarvitsemme vielä aikaa, jotta voimme tehdä tarvittavat johtopäätökset. Selvitys antaa hyvät valmiudet nähdä, missä olemme.

Helander esittää selvityksessään erilaisia etenemismahdollisuuksia mutta myös omia näkemyksiään siitä, mikä olisi realistista. Selvityksen ohjausryhmä, jossa myös arkkipiispa Mäkinen oli, suositteli Helanderille, että hän voi tuoda omia ehdotuksiaan esille.

Helander ehdottaa kirkolle hallinnollisesti melko kevyttä kompromissia. Siinä sen nykyinen vain miehen ja naisen väliseen avioliittoon pitäytyvä käsitys säilyy entisellään. Samalla hyväksytään teologisesti perusteltu tilanne, jossa osa papeista vihkii ja siunaa myös samaa sukupuolta olevia pareja.

– En nyt ota kantaa Helanderin suositukseen, mutta se on yksi perusteltu ratkaisu, jota tässä aletaan arvioida.

Mäkinen ei myöskään halua ottaa kantaa siihen, miten Helanderin selvitys ja siinä esitetyt vaihtoehdot saattavat vaikuttaa tuomikapituleissa vireillä oleviin pohdintoihin siitä, tuleeko sateenkaaripareja vihkineille papille mahdollisesti jotain seurauksia.

– Jokainen kapituli tekee tässä harkintansa mukaan.

Piispainkokous keskustelee Helanderin selvityksestä ainakin lokakuussa ja lähettää sen omilla kommenteillaan varustettuna aikanaan kirkolliskokoukselle.

Kuva: Olli Seppälä

Lue myös:

Selvitys: Kirkko ei luovu avioliitto-opetuksestaan, mutta sateenkaaripareja saa vihkiä