Suomen kaikkien aikojen laajin yhteis­kristillinen media­missio alkaa – Tutkija: Toisille kampanja avaa ovia kristilli­syyteen ja toisille se voi sulkea ne

Se Löytyi -mediamissiossa 16 julkisuuden henkilö kertoo suhteestaan Jeesukseen. Kertomuksista koottu kirja jaetaan 2,2 miljoonaan kotitalouteen. Kuva: Kollaasi kampanjan nettisivuilta otetuista kuvakaappauksista

Tänään maanantaina 19.9. Suomessa alkaa kuukauden kestävä Se Löytyi -mediamissio, jossa on mukana noin 400 seurakuntaa ja noin 40 kristillistä järjestöä. Valtaosa seurakunnista edustaa vapaita suuntia eli mukana on helluntaiseurakuntia, vapaaseurakuntia, adventtiseurakuntia ja baptistiseurakuntia.

Lisäksi joukossa on jonkin verran luterilaisia seurakuntia sekä luterilaisen kirkon herätysliikkeiden alueellisia yhdistyksiä esimerkiksi Kansanlähetyksestä ja Rauhan Sanasta. Yhteistyökumppaneina ovat myös muun muassa Kansan Raamattuseura, Suomen Raamattuopisto, Hengen uudistus kirkossamme, Uusheräys ja Medialähetys Sanasaattajat.

Kysymys on IRR-TV:n järjestämästä ja tuottamasta monimediakampanjasta, joka näkyy ja kuuluu televisiossa, radiossa, printtimediassa, internetissä, sosiaalisessa mediassa sekä ulkomainonnassa.

Lisäksi kymmenillä paikkakunnilla järjestetään satoja missiotapahtumia, joissa tarjotaan mahdollisuutta tulla uskoon. Tilaisuudet päättyvät rukouspalveluun, johon kehotetaan jäämään niitä, jotka haluavat löytää yhteyden Jeesukseen tai kaipaavat esirukousta.

IRR-TV on yleiskristillinen medialähetysjärjestö, joka on panostanut paljon työhön Venäjällä sekä esimerkiksi muslimien evankeliointiin. Nyt järjestö on antanut humanitaarista apua Ukrainaan. Se on myös julkaissut evankelioivan missiokirjan Ukrainan pakolaisille Suomessa. IRR-TV on toteuttanut vuosina 2003–2020 suurkaupunkimissioita 108 kaupungissa. Nyt alkava mediamissio on laajin Suomessa koskaan toteutettu.

Tunnettujen suomalaisten todistuspuheenvuoroja sisältävä kirja jaetaan 2,2 miljoonaan kotitalouteen

Se Löytyi -missio nostaa esiin 16 kertomusta, joissa tunnetut suomalaiset kertovat Jeesuksesta vapahtajana, lohduttajana ja elämän tarkoituksen antajana. Mukana omalla tarinallaan ovat esimerkiksi entinen jengijohtaja ja ex-kriminaali Late Johansson, nykyaikaisen viisiottelun taitaja Laura Salminen, Susijengin koripalloilija Tuukka Kotti, urheiluvaikuttaja Kalervo Kummola sekä muusikot Jippu ja Roberto Brandao.

Todistuspuheenvuorot on koottu missiokirjaan, jota jaetaan 2,2 miljoonaan kotitalouteen, joissa ei ole suoramarkkinointikieltoa. Kirja sisältää myös tiekartan uuteen elämään Jeesuksessa ja uskon ensiaskeleet. Tarinat ovat luettavissa kampanjan nettisivuilla myös ruotsiksi, englanniksi, venäjäksi ja arabiaksi.

Missiossa haastetaan tavalliset seurakuntalaiset kohtaamaan naapurinsa, lähimmäisensä ja ystävänsä arjessa evankeliumin muuttavalla sanomalla. Tähän halukkaita ihmisiä on koulutettu etäkoulutuksilla. Aiheina koulutuksissa oli esimerkiksi, mitä on evankeliumi, kuinka kertoa evankeliumi ja kuinka johdan ihmisen Jeesuksen luokse.

Opetusvideolla muun muassa demonstroidaan, miten tehdä Se Löytyy -kysely ihmiselle, joka ei ole vielä löytänyt Jeesusta tai miten tehdä läheisen kanssa ratkaisu eli johdatetaan "ihminen uskoon vastuullisesti". Kampanjaan on ilmoittautunut mukaan tuhansia vapaaehtoisia.

Mission aikana järjestetään ympärivuorokautinen rukousvartio. 28 paikkakuntaa on sitoutunut siihen, että joka hetki jossain päin Suomea rukoillaan mission puolesta.

Mission medianäkyvyys ja maakunnalliset tapahtumat tulevat maksamaan noin 2,3 miljoonaa euroa. Tähän mennessä rahaa on koossa 1,6 miljoonaa. Budjetti koostuu seurakuntien osallistumismaksuista, yksilökristittyjen lahjoituksista kampanjalle sekä yritysten sponsorituesta.

Jyri Komulainen: Kuvataanko kristityn polku vain paavalilaisena kertakääntymyksenä?

Kirkon tutkimus ja koulutus -yksikön johtava asiantuntija Jyri Komulainen on perehtynyt mediamissioon sen nettisivujen välityksellä, kun varsinaista kampanjamateriaalia ei niiltä vielä juurikaan löytynyt. Hän haluaa lähinnä esittää kysymyksiä.

– Suurin kysymykseni on, edustaako kampanja vain Paavali-periaatetta, jossa korostuu kertakaikkinen kääntymys kertarysäyksellä, vai antaako se tilaa myös Pietari-periaatteelle, jossa Jeesuksen seuraaja ottaa usein takapakkia, mokailee ja kasvaa kyllä kristittynä, muttei tule koskaan mallikelpoiseksi tai tee yksiselitteistä uskonratkaisua.

Komulaista kiinnostaa myös, kuuluuko kampanjan evankeliointikäsitykseen profeetallinen diakonia ja yhteiskunnallinen vaikuttaminen, vai keskittyykö se yksinomaan yksilöhurskauteen.

– Mukana näyttää olevan myös sosiaalisesti aktiivisia toimijoita kuten Pelastusarmeija. Lisäksi nettisivuilla haastetaan seurakuntia ja kristittyjä kohtaamaan eri-ikäisiä yksinäisyydestä kärsiviä. Mielenkiintoista nähdä, miten tämä puoli missiosta toteutuu.

Kolmantena kysymyksenä Komulainen pohtii, mikä on mission kohderyhmä.

– Nettisivuilla puhutaan kaikkien suomalaisten tavoittamisesta ja Jeesusta korostetaan paljon. Ennakkomateriaalista tulevat mieleen Jeesus tulee -lyhtypylväsmainokset ja Jeesus pelastaa -traktaatit. En halua mitätöidä Jeesuksen merkitystä, mutta se mietityttää, onko kovin yksipuolinen Jeesus-diskurssi paras tapa lähestyä ihmisiä monimuotoisessa Suomessa.

– Onko realistista ajatella, että kaikki suomalaiset voisivat yhden ja saman mallin kautta kohdata Jeesuksen? Meillä on monenlaisia sosiaalisia todellisuuksia ja erilaisia ihmisiä. Joitakin ihmisiä tämä aivan varmasti puhuttelee ja avaa heille ovia kristillisyyteen, mutta toisille sama kampanja voi olla luotaantyöntävä ja sulkea ovia. Tätä olisi hyvä pohtia, Komulainen sanoo.

Raamattuopisto kutsuu pois eksyneitä uskontielle – Herättäjä puolustaa niitä, jotka eivät kykene uskonratkaisuun

Yksi mediamissiossa mukana olevista Suomen evankelis-luterilaisen kirkon sisällä vaikuttavista järjestöistä on Suomen Raamattuopisto (SRO). Sen julistustyön johtaja Petri Kortelahti kertoo, että sekä SRO:n julistustyön sisältä, työn ystäviltä että SRO:n hallituksesta on tullut toive osallistua mediamissioon.

– Tahdomme olla kuuliaisia Ylipäällikkömme päiväkäskylle eli kaste- ja lähetyskäskylle. Siksi kutsumme takaisin uskon tielle siltä pois eksyneitä. Toisaalta nyky-Suomessa löydämme itsemme yhä useammin myös täydestä pakanalähetystilanteesta. Esimerkiksi kirkon omat tilastot ovat aika karua luettavaa.

– Jatkoajalla ei riitä, että vain puolustetaan. Siksi on hienoa, että vielä on ryhmittäydytty uudestaan, nyt myös yhdessä. Mitä yhteiskristillisyyden mahdollisiin haasteisiin tai painotuseroihin tulee, ajattelen itse, että juuri menemällä mukaan voi vaikuttaa parhaiten julistuksen sisältöön, Kortelahti sanoo.

Luterilaisen kirkon herätysliikkeistä esimerkiksi Herättäjä-Yhdistys ei ole mediamissiossa mukana.

– Emme ole lähteneet mukaan eikä meitä käsittääkseni ole pyydettykään. Ehkä tässä on historian painolastia, yhdistyksen toiminnanjohtaja Kalle Hiltunen sanoo.

Hiltunen haluaa toivottaa kampanjalle onnea. Periaatteessa hänen mukaansa Herättäjä-Yhdistyksessä ei ole mitään estettä osallistua jonkinlaiseen mediamissioon, mutta silloin körttiläisen uskontulkinnan tulisi näkyä kampanjassa jollain tavalla.

– Kannan huolta siitä, että suomalainen ilmapiiri suhteessa kristinuskoon on polarisoitunut. Entistä useammin ajatellaan, että kristityllä pitää olla hyvin vahva henkilökohtainen usko. Toinen vaihtoehto on ateismi.

– Herännäisyydessä haluamme viestiä, että heikolla ja epäilevällä mielelläkin voi kuulua kristittyjen joukkoon. Kristinusko on myös heitä varten, jotka eivät kykene oman uskonratkaisun tekoon. Jumala voi olla lähellä ja toteuttaa suunnitelmaansa myös sellaisen ihmisen elämässä, joka ei koe löytäneensä uskoa tai kamppailee sen heikkouden kanssa.

***

Haluatko tutustua Kotimaa-lehteen?

Tilaa Kotimaan näytelehti ilmaiseksi täältä. Lähetämme PDF-lehden sähköpostiisi. Näytelehden tilaaminen ei edellytä jatkotilausta. Näytetilauksen voi tehdä vain kerran.

Antoisia lukuhetkiä!