SLS:n johtaja: Kehitysyhteistyötä ei voi irrottaa kirkon sanomasta

Rissanen_Seppo205 Seppo Rissanen. Hän kirjoittaa blogissaan kirkollisen kehitysyhteistyön identiteetistä. Rissasen mukaan kirkollisessa kehitysyhteistyössä tasapainoillaan proselytismin ja julistuksesta luopumisen välillä.

- Osa ihmisistä ajattelee lähetystyöllä tarkoitettavan toimintaa, jolla toiset ihmiset pyritään vakuuttamaan oman uskonkäsityksen oikeellisuudesta hinnalla millä hyvänsä. Tällaista toimintaa on kutsuttu proselytismiksi. Näin saattavat ajatella niin kristillisen lähetystyön vastustajat kuin jotkut sen puolesta puhuvat. Useimmat ihmiset eivät voi hyväksyä tällaista ”lähetystyötä”, joka ei kunnioita ihmisen tarvetta ja vapautta itse määritellä suhtautumistaan uskonkysymyksiin. Tällaisesta lähetyskäsityksestä seuraa ymmärrettävästi ongelmia ihmisoikeuskysymyksissä, Rissanen kirjoittaa.

Toiset kokevat Rissasen mukaan, että köyhyyden poistaminen, ihmisoikeuksien puolustaminen, elinympäristön turvaaminen, konfliktien sovittaminen ja uskontojen välisen yhteistyön lisääminen edellyttäisivät luopumista kirkon julistuksesta.

- Näin voitaisiin helpommin toimia yhdessä niiden kanssa, jotka eivät jaa evankeliumin sanomaa, he ajattelevat. Siksi he sanovat, etteivät tee lähetystyötä. Minusta tällainen vaihtoehto ei ole mahdollista kirkolliselle työlle. Kirkollinen kehitysyhteistyö saa voimansa, motivaationsa ja tavoitteensa nimenomaan evankeliumin sanomasta. Siksi sitä on julistettava. Tähän sanomaan itseensä kuuluu lähimmäisen edellytyksetön auttaminen ja tukeminen. Sen vuoksi kirkon sanoman hyväksyminen ei saa olla ehtona avulle tai yhteistyölle eikä sitä pidä julistaa niissä tilanteissa, joihin se ei kuulu, Rissanen sanoo.

Hänen mukaansa vastuullinen kansainvälinen yhteistyö edellyttää selkeää sitoutumista eettisiin periaatteisiin.

- Näin varmistetaan se, että kaikki voivat olla varmoja yhteistyön tarkoituksesta. Näiden sopimusten myötä myös rahoittajat tietävät, millaisessa toiminnassa he itse ovat mukana. Ilolla tervehdittävää vastuullisuutta rahoittajien puolelta on se, että ne selvittävät rahoittamansa toiminnan periaatteet, tavoitteet ja tuloksellisuuden.

Lue Rissasen blogi täältä.