Seurakunnille ohjeet koronaviruksen torjuntaan – "Kaikesta kättelystä tulee pidättäytyä"

Kirkkohallitus ohjeistaa seurakuntia uuden koronaviruksen torjuntaan. Asiasta on julkaistu niin kutsuttu Kirkkohallituksen yleiskirje.

Kirjeessä todetaan, että koronavirus aiheuttaa pandemiauhan, johon kirkon tulee varautua. Terveysviranomaiset johtavat varautumista, ja kirkon työnantajien ja työntekijöiden tulee seurata heidän ohjeitaan. Seurakunnat luovat toimintamallinsa yhteistyössä alueellisten ja paikallisten terveysviranomaisten kanssa, ohjeistuksessa kirjoitetaan.

Kirkkohallitus toteaa, että seurakunnan perustoiminnan jatkuvuus on turvattava. Tartuntaepäilyjen ja sairastumisten aiheuttamiin työntekijöiden poissaoloihin sekä tilojen väliaikaisiin käyttökieltoihin on varauduttava.

"Kirkkoherran johdolla on linjattava, miten seurakunnan perustehtävä toteutetaan kaikissa olosuhteissa. Pienissä seurakunnissa on suositeltavaa sopia yhteistyöstä lääninrovastin johdolla tai keskinäisin sopimuksin."

Kirkkolain mukaan seurakuntien on tarjottava henkistä huoltoa kriisitilanteissa. Yleiskirjeessä todetaan, että pandemia lisää psykososiaalisen tuen tarvetta. Suuri osa henkisestä huollosta toteutuu Kirkkohallituksen mukaan seurakunnan perustoiminnan kautta myös mahdollisen pandemian aikana.

"Kirkon sanoma kriisitilanteessa on lohduttava, rohkaiseva ja syyllistämistä torjuva."

Kirkkohallituksen mukaan seurakunnat saattavat tavoittaa ihmisiä, joiden on muuten vaikea saada asiallista tietoa koronaviruksesta ja oikeasta toiminnasta. Seurakunnan työntekijöillä pitää myös olla valmius opastaa tartuntaa epäileviä ihmisiä terveydenhuollon piiriin.

Kirjeessä korostetaan käsi- ja yskimishygienian merkitystä seurakunnan toiminnassa.

"Kaikesta kättelystä tulee pidättäytyä tartuntojen ehkäisemiseksi", ohje linjaa.

Koronavirus on ollut erityisen vaarallinen tartunnan saaneille iäkkäille ihmisille sekä ihmisille, joilla on pitkäaikainen sairaus.

"Seurakunnan toiminnassa on otettava huomioon nämä erityiset riskiryhmät", ohjeessa todetaan.

Yleiskirjeen ovat allekirjoittaneet kansliapäällikkö Pekka Huokuna ja kirkon valmiuspäällikkö Timo-Matti Haapiainen. Yleiskirjeen voi lukea täältä.

Täältä voi lukea Kirkkohallituksen tarkempia ohjeita seurakunnille siihen, miten koronavirusriski otetaan huomioon jumalanpalveluksia vietettäessä.

Kuva: Jukka Granström

Lue myös:

"Viinin jakaja pitää ehtoollispikaria jalasta" – Näin koronavirus vaikuttaa jumalanpalvelusten viettoon

Pääkirjoitus: Koronavirus aiheuttaa huolta, mutta seurakuntien tilaisuuksia ei ainakaan vielä peruta

***

Seuraa Kotimaata Facebookissa ja Twitterissä.

Jos et ole vielä Kotimaan tilaaja, voit tilata lehden täältä.